Δυναμική μετατροπή νομίσματος

cashbox 1642989 640Η «δυναμική» μετατροπή νομίσματος δίνει στους καταναλωτές, που ταξιδεύουν, στο εξωτερικό, τη δυνατότητα να πληρώνουν τις συναλλαγές τους, στο νόμισμα της δικής τους χώρας, αντί στο νόμισμα της χώρας που επισκέπτονται. Η επιλογή του νομίσματος της πατρίδας τους, σχεδόν πάντοτε, αυξάνει το κόστος της συναλλαγής, για τους καταναλωτές και ταυτόχρονα η πληροφόρηση, που τους δίνεται, δεν τους επιτρέπει να επιλέξουν την πιο συμφέρουσα, για αυτούς, λύση. Για παράδειγμα, ένας καταναλωτής, από την Ελλάδα, που επισκέπτεται την Ουγγαρία, θέλει να πληρώσει, με την κάρτα του, το ξενοδοχείο. Αν επιλέξει να πληρώσει, σε ευρώ, η μετατροπή της τιμής, από φιορίνια Ουγγαρίας, σε ευρώ, θα γίνει, με την ισοτιμία που θέτει το ξενοδοχείο, που τις περισσότερες φορές είναι, σε βάρος του καταναλωτή. Αν επιλέξει να πληρώσει, σε φιορίνια, η μετατροπή θα γίνει, από την τράπεζα του καταναλωτή, που τις περισσότερες φορές είναι προς όφελός του.

Ο Κανονισμός 518/2019 επιβάλει να ενημερώνεται ο καταναλωτής για το συνολικό ποσό των χρεώσεων μετατροπής των νομισμάτων πριν τη συναλλαγή, είτε σε ΑΤΜ, είτε στο σημείο πώλησης.

 

 


 Δείτε επίσης

Χρηματοοικονομικά