Διακήρυξη αρχών

"...Καταναλωτές είμαστε όλοι. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη οικονομική ομάδα, η οποία επηρεάζει αλλά και επηρεάζεται σχεδόν από κάθε δημόσια ή ιδιωτική απόφαση, τη μόνη σημαίνουσα οικονομική ομάδα, η οποία δεν είναι αποτελεσματικά οργανωμένη και της οποίας οι απόψεις δεν ακούγονται..."
Τζων Φιτζέραλντ Κέννεντυ
15 Μάρτη 1962


ΤΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΣΗΜΕΡΑ
Μετά την παραπάνω βαρυσήμαντη δήλωση του προέδρου Κέννεντυ στο Κογκρέσο των Η.Π.Α., το Παγκόσμιο Καταναλωτικό Κίνημα εξελίσσεται ραγδαία και ηγείται του παγκόσμιου κοινωνικού κινήματος σε όλες τις αναπτυγμένες χώρες του κόσμου.
Τα δικαιώματα του Καταναλωτή έχουν αναγνωρισθεί από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και την Ευρωπαϊκή Ένωση Ε.Ε ως βασικά ανθρώπινα δικαιώματα και έχουν θεσμοθετηθεί στις εθνικές νομοθεσίες των περισσότερων κρατών-μελών της Ε.Ε.
Η Διεθνής των Καταναλωτών (Consumers' International - CI), καταξιωμένος εκπρόσωπος του Παγκόσμιου Καταναλωτικού Κινήματος, δίνει καθημερινές μάχες στους παγκόσμιους οργανισμούς (WTO, FAO, WHO, Codex Alimentarius), προκειμένου να υπερασπιστεί τα συμφέροντα των Καταναλωτών στα κέντρα λήψης των αποφάσεων.
Στην Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ενώσεων Καταναλωτών (BEUC - Bureau Europeen des Unions de Consomateurs) συνιστά τον αξιόμαχο ηγέτη του Ευρωπαϊκού Καταναλωτικού Κινήματος.


Αλήθεια τι γίνεται με το Καταναλωτικό κίνημα στη χώρα μας;
Το Καταναλωτικό Κίνημα αναδείχθηκε στη χώρα μας μόλις τις τελευταίες δυο δεκαετίες του περασμένου αιώνα. Στο διάστημα αυτό έγιναν αρκετές προσπάθειες για την ίδρυση οργανώσεων καταναλωτών, άλλες επιτυχημένες και άλλες όχι.
Το 1982 μια ομάδα Θεσσαλονικέων διαπίστωσε τις αδυναμίες προστασίας του καταναλωτή στη χώρα μας. Οι άνθρωποι αυτοί δημιούργησαν το "Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών - ΚΕ.Π.ΚΑ.", με βάση τις αρχές μιας γνήσιας, ανεξάρτητης, ακηδεμόνευτης οργάνωσης καταναλωτών.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΕ.Π.ΚΑ.
Το ΚΕ.Π.ΚΑ. είναι μη-κυβερνητική, μη-κερδοσκοπική οργάνωση (ένωση) καταναλωτών, ανεξάρτητη και ανεπηρέαστη από πολιτικά και οικονομικά συμφέροντα.
Σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του Ν. 2251/94, το ΚΕ.Π.ΚΑ. είναι η πρώτη αναγνωρισμένη Ένωση Καταναλωτών της χώρας μας (αρ. Μητρώου 1).

ΑΠΟΣΤΟΛΗ
Η αποστολή του ΚΕ.Π.ΚΑ. είναι η προστασία των παρακάτω οκτώ βασικών δικαιωμάτων του καταναλωτή.
• Δικαίωμα στην ικανοποίηση βασικών αναγκών
• Δικαίωμα στην ασφάλεια
• Δικαίωμα στην πληροφόρηση
• Δικαίωμα στην επιλογή
• Δικαίωμα στην εκπροσώπηση
• Δικαίωμα στην αποζημίωση
• Δικαίωμα στην εκπαίδευση
• Δικαίωμα σε ένα υγιεινό περιβάλλον

ΠΟΡΟΙ
Οι πόροι του ΚΕ.Π.ΚΑ. είναι :
• Οι συνδρομές των μελών του
• Εθνικά και Ευρωπαϊκά προγράμματα
• Πωλήσεις εντύπων, οργάνωση εκδηλώσεων κ.λπ.

ΑΡΧΕΣ
Η λειτουργία του ΚΕ.Π.ΚΑ. βασίζεται, σε συγκεκριμένες αρχές. Εθελοντισμός, αξιοπιστία, διαφάνεια, δημοκρατία, συλλογικότητα, ανεξαρτησία. Το ΚΕ.Π.ΚΑ. είναι ανεξάρτητη Ένωση Καταναλωτών. Τα εκλεγμένα, με δημοκρατικές, συλλογικές διαδικασίες, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τα μόνα, που αποφασίζουν τη στρατηγική και την πολιτική της οργάνωσης. Για το λόγο αυτό, όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τακτικά και αναπληρωματικά καθώς και τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής έχουν διασφαλίσει το βιοπορισμό τους, από πηγές, εκτός ΚΕ.Π.ΚΑ. Δηλαδή, από την εργασία τους. Προσφέρουν, εθελοντικά, σε βάρος του ελεύθερου χρόνου τους, γιατί αυτό ανταποδίδει χαρά, γνώση, ικανοποίηση ότι συμμετέχουν στην Κοινωνία των Πολιτών. . Η διασφάλιση του βιοπορισμού , σε συνδυασμό, με τον απαράβατο όρο του εθελοντισμού, κάνουν το ΚΕ.Π.ΚΑ ανεξάρτητο, από οποιαδήποτε συμφέροντα, οικονομικά και κομματικά.


Η διαφάνεια και η δημοκρατική λειτουργία, αποτελούν βασικές αρχές της λειτουργίας του ΚΕ.Π.ΚΑ. Για αυτό, δημοσιεύονται, στην ιστοσελίδα του ΚΕ.Π.ΚΑ, καταρχάς, ο διοικητικός και οικονομικός απολογισμός, δίνοντας, έτσι, τη δυνατότητα,σε όλα τα μέλη εντός και εκτός Θεσσαλονίκης να ενημερωθούν και να κρίνουν το έργο.


ΟΡΓΑΝΩΣΗ
Το ΚΕ.Π.ΚΑ. διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται με καθολική ψηφοφορία των ενεργών μελών του, ανά τρία έτη.
Στο ΚΕ.Π.ΚΑ. λειτουργούν τα ακόλουθα Τμήματα και Επιτροπές:
• Τμήμα ενημέρωσης
• Τμήμα διαχείρισης παραπόνων και καταγγελιών
• Τμήμα εκδόσεων
• Τμήμα έρευνας αγοράς

 

ΔΡΑΣΗ
Η δράση του ΚΕ.Π.ΚΑ. είναι πολύπλευρη και περιλαμβάνει:
• Καθημερινή λειτουργία του γραφείου ενημέρωσης και του γραφείου υποδοχής παραπόνων / καταγγελιών
• Διαχείριση καταγγελιών μέχρι την τελική διευθέτησή τους
• Εκπροσώπηση των καταναλωτών στις Επιτροπές Φιλικού Διακανονισμού (Ε.Φ.Δ.)
• Κατάθεση συλλογικών αγωγών για λογαριασμό αδικούμενων καταναλωτών
• Εκπροσώπηση καταναλωτών της Ελλάδας, σε εθνικό επίπεδο (Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή , Επιμελητήρια, Επιτροπές Φιλικού Διακανονισμού, κ.λπ) , σε ευρωπαϊκό επίπεδο (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ,BEUC- Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ενώσεων Καταναλωτών , CC) και σε διεθνές επίπεδο (Διεθνής των καταναλωτών, Διατλαντικός διάλογος καταναλωτών).
• Υπεύθυνη ενημέρωση για θέματα προστασίας του καταναλωτή, μέσα από τα ΜΜΕ και από το ηλεκτρονικό περιοδικό (newsletter) - "Καταναλωτικά Βήματα" που δεν περιέχει καθόλου διαφημίσεις.
• Δημιουργία και συντήρηση ιστοσελίδας (website), που παρέχει στους καταναλωτές πρόσβαση, σε ηλεκτρονική ενημέρωση.
• Ενημερωτικές εκδηλώσεις για τα σχολεία και το ευρύ κοινό (διαλέξεις, ημερίδες και συνέδρια)
• Παρεμβάσεις στα ΜΜΕ όταν ανακύπτουν σοβαρά ζητήματα παραβίασης των δικαιωμάτων του καταναλωτή
• Έρευνες αγοράς

ΤΙ ΣΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΟ ΚΕ.Π.ΚΑ.
Το ΚΕ.Π.ΚΑ. σου προσφέρει:
• Έγκυρη, έγκαιρη και υπεύθυνη ενημέρωση σε θέματα προστασίας του καταναλωτή
• Δωρεάν εξωδικαστική παρέμβαση για επίλυση τυχόν προβλημάτων σου με προμηθευτές.
• Δωρεάν διάθεση του ηλεκτρονικού περιοδικού (newsletter) "Καταναλωτικά Βήματα" και άλλων έντυπων ή ηλεκτρονικών εκδόσεων
• Δωρεάν λήψη των δελτίων τύπου που σε ενημερώνουν και σε προειδοποιούν για τυχόν παγίδες της αγοράς.
• Αναγνωρισιμότητα ως συνειδητοποιημένο, οργανωμένο καταναλωτή (ταυτότητα μέλους)
• Δυνατότητα να ακουστεί η φωνή σου και να γίνει αισθητή η δύναμή σου ως οργανωμένου καταναλωτή
• Δυνατότητα να προσφέρεις κι εσύ στο κοινωνικό κίνημα για καλύτερη ποιότητα ζωής, για βιώσιμη (αειφόρο) ανάπτυξη, για καλύτερο περιβάλλον
• Βεβαιότητα ότι ανήκεις σε μια σοβαρή, αξιόπιστη, ανεξάρτητη, αδέσμευτη οργάνωση που ηγείται του καταναλωτικού κινήματος στην Ελλάδα και συμμετέχει ενεργά στο ευρωπαϊκό και παγκόσμιο καταναλωτικό γίγνεσθαι

ΤΙ ΖΗΤΑ ΑΠΟ ΣΕΝΑ ΤΟ ΚΕΠΚΑ
Το ΚΕ.Π.ΚΑ. σου ζητά:
• Να γίνεις από σήμερα ενεργό μέλος του
• Να ενημερωθείς (από τα στελέχη μας) για τα δικαιώματά σου ως καταναλωτής και για τα μέσα υπεράσπισής τους, έτσι ώστε να μπορείς να αυτοπροστατευτείς στις περισσότερες περιπτώσεις που παραβιάζονται τα δικαιώματά σου.

Ανάλογα με την προσωπική διάθεση προσφοράς, μπορείς ακόμη:
• Να συμβάλεις στη μαζικοποίηση και την ενδυνάμωση της οργάνωσης, ενημερώνοντας το άμεσο περιβάλλον σου για την ανάγκη και τα οφέλη της συστράτευσης στο ΚΕ.Π.ΚΑ
• Να συμμετέχεις ενεργά στις δραστηριότητες του ΚΕ.Π.ΚΑ.
• Να συμμετέχεις στις ομάδες εργασίας και στις θεματικές επιτροπές της οργάνωσης (ανάλογα με τις γνώσεις και τον χρόνο που διαθέτεις)

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΝΕΧΟΜΑΣΤΕ:
• Ακρίβεια
• Διατροφικά σκάνδαλα
• Ανεπάρκεια ελέγχων για ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων
• Προβληματικά και ανασφαλή προϊόντα
• Μονομερή επιβολή καταχρηστικών όρων σε συμβάσεις αγοράς αγαθών
• Παραπλανητική διαφήμιση
• Υποβαθμισμένες υπηρεσίες υγείας, παιδείας, ασφάλειας
• Ανύπαρκτη κυκλοφοριακή αγωγή που στοιχίζει ανθρώπινες ζωές
• Και τόσα άλλα

Η εγγραφή όσο γίνεται περισσότερων νέων μελών, στο ΚΕ.Π.ΚΑ., θα έχει, ως αποτέλεσμα, να γίνει το ΚΕ.Π.ΚΑ. ένα μεγάλο και ισχυρό κίνημα, που θα παίζει, ακόμα πιο αποτελεσματικά, το ρόλο του, στη λειτουργία της ελεύθερης αγοράς. Η εγγραφή στο ΚΕ.Π.ΚΑ. κάνει τον καταναλωτή να συνειδητοποιήσει τα δικαιώματα και τη δύναμή του. Μαθαίνει να αντιδρά, σε κάθε προσπάθεια υπονόμευσης αυτών των δικαιωμάτων, απ’ όπου και αν προέρχεται αυτή.

Μαζί, μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα!
Μόνοι, θα συνεχίσουμε να τα ανεχόμαστε!

 

Το σύνθημα του ΚΕ.Π.ΚΑ.
• ΓΝΩΡΙΖΩ
• ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΠΟΙΩ
• ΟΡΓΑΝΩΝΟΜΕ
• ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΑΙ

 

ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ
Μπορείτε να μας επισκεφθείτε στη διεύθυνση:
Βασ. Ηρακλείου 32 - 6ος όροφος - 54624 - Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνα: 2310 233.333 -2310 269.449
Φαξ: 2310 242.211
E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
www.kepka.org