Γνωρίζω
τα
δικαιώματά
μου

Δικαίωμα
στην ικανοποίηση
των βασικών
αναγκών

Δικαίωμα
στην επιλογή

Δικαίωμα
στην πληροφόρηση

Δικαίωμα
στην Εκπαίδευση

Δικαίωμα
στην εκπροσώπηση

Δικαίωμα
στην αποζημίωση

Δικαίωμα
στην ασφάλεια

Δικαίωμα
σε ένα υγιεινό
περιβάλλον

Εγγραφή μέλους

Συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα μπορείτε να κάνετε αίτηση για να γίνετε μέλος του ΚΕ.Π.ΚΑ. Μόλις πληρώσετε την συνδρομή και την εγγραφή σας θα ενεργοποιήσουμε τον λογαριασμό σας.

Οι συνδρομές είναι:
1. ετήσια 25 ευρώ + 10 ευρώ εγγραφή
2. διετής 50 ευρώ + 10 ευρώ εγγραφή
3. τριετής 75 ευρώ + 10 ευρώ εγγραφή

Μπορείτε να επιλέξετε έναν από τους παρακάτω τρόπους πληρωμής:

1.Τραπεζικό έμβασμα

Αριθμός λογαριασμού Εθνικής Τράπεζας: 210-48108050
IBAN: GR7701102100000021048108050.
Μετά την κατάθεση, παρακαλούμε να μας αποστείλετε φωτοτυπία του αποδεικτικού κατάθεσης για να ενεργοποιηθεί η εγγραφή, είτε με το ταχυδρομείο είτε με fax στο 2310242211.
Στη φωτοτυπία του αποδεικτικού κατάθεσης παρακαλούμε να αναγράψετε τον αριθμό ταυτότητάς σας, την ημερομηνία έκδοσης και την εκδούσα αρχή.

Τα στοιχεία αυτά είναι απαραίτητα για την πιστοποίηση του ΚΕ.Π.ΚΑ. στο Υπουργείο Ανάπτυξης.

2.Ταχυδρομική επιταγή

ΚΕΠΚΑ - Βασ. Ηρακλείου 32 - 54624 - Θεσσαλονίκη

 

Φόρμα εγγραφής

Υποχρεωτικό!
Υποχρεωτικό!
Υποχρεωτικό!
Υποχρεωτικό!
Υποχρεωτικό!
Υποχρεωτικό!
Υποχρεωτικό!
Υποχρεωτικό!
Υποχρεωτικό!
Υποχρεωτικό!
Υποχρεωτικό!
Υποχρεωτικό!
Υποχρεωτικό!
Υποχρεωτικό!
Υποχρεωτικό!
Invalid Input
Υποχρεωτικό!
Invalid Input
Υποχρεωτικό - Ελέγξτε την ορθότητα του email!
Υποχρεωτικό!
Invalid Input
Υποχρεωτικό!
Captcha
Ανανέωση Προσπαθήστε ξανά!