Εκπροσωπήσεις

Η εκπροσώπηση των καταναλωτών, σε διάφορα όργανα, επιτροπές και φορείς, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, απορροφά ένα μεγάλο μέρος των ανθρώπινων πόρων του ΚΕ.Π.ΚΑ. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, το 2021, εκπροσώπησαν τους καταναλωτές, σε όλους τους φορείς και τις επιτροπές, όπου έχουν εκλεγεί.

 • Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (Ο.Κ.Ε.):
  • κ. Ν. Τσεμπερλίδης, ως τακτικό μέλος
  • κ. Ε. Κεκελέκη, ως αναπληρωματικό μέλος
 • Εθνικό Συμβούλιο Καταναλωτή και Αγοράς:
  • κ. Ν. Τσεμπερλίδης, ως τακτικό μέλος
 • Επιτροπή Φιλικού Διακανονισμού Διαφορών Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
  • κ. Ν. Αποστολάκης, ως τακτικό μέλος
  • κ. Ν. Τσεμπερλίδης, ως αναπληρωματικό μέλος
 • Επιτροπή Διαβούλευσης Δήμου Θεσσαλονίκης:
  • κ. Ν. Τσεμπερλίδης, ως τακτικό μέλος
  • κ. Α. Αρσλάνογλου, ως αναπληρωματικό μέλος

Το ΚΕ.Π.ΚΑ., επίσης, εκπροσώπησε το 2021, τους καταναλωτές, σε συναντήσεις και διαβουλεύσεις, με τους παρακάτω φορείς:

• Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
• Γενική Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
• Συμβούλιο Ευρωπαίων Ρυθμιστών Ενέργειας – CEER,
• Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών – EBA,
• Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή – E.O.K.E.,
• Επιτροπή Ανταγωνισμού,
• Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδας – Ο.Κ.Ε.,
• Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας – Ρ.Α.Ε.,
• Συνήγορος του Καταναλωτή,
• Τράπεζα της Ελλάδος,
• Γενικό Χημείο του Κράτους,
• Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
• Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου του Ελληνικού Κοινοβουλίου,
• Γενική Γραμματεία Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών,
• Δίκτυο για τη συνεργασία των αρχών προστασίας των καταναλωτών,
• Εθνικό Συμβούλιο Καταναλωτών και Αγοράς – Ε.Σ.Κ.Α.,
• Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους,
• Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς - Προοδευτική Συμμαχία – ΣΥ.ΡΙΖ.Α.
• Κίνημα Αλλαγής – ΚΙΝ.ΑΛ.,
• Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας,
• Δήμος Θεσσαλονίκης,
• Δημοτικό Συμβούλιο Νέων Θεσσαλονίκης,
• Δήμος Ευόσμου – Κορδελιού,
• Α.Π.Θ. – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,
• Κ.Α.Π.Ε. - Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας,
• Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης – OECD,
• Διατλαντικός Διάλογος – TACD,
• Διεθνής των Καταναλωτών – CI,
• Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ενώσεων Καταναλωτών – BEUC,
• Ευρωπαϊκή Συμμαχία για τη Δημόσια Υγεία – EPHA,
• Κοινοπραξία ConsumerLaw Ready (BEUC – Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ενώσεων Καταναλωτών, SME United - Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Βιοτεχνικών, Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων, EuroChambers - Ένωση Ευρωπαϊκών Επιμελητηρίων Εμπορίου και Βιομηχανίας),
• Δανέζικη Ένωση Καταναλωτών - Forbrugerrådet Tænk,
• Οργάνωση για τα δικαιώματα των Ευρωπαίων Πολιτών - Civil Society Europe,
• Action Aid,
• Συνδέσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων – Σ.Ε.Β.Τ.,
• Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών – Σ.Ε.Β.,
• Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας – Σ.Ε.Π.Ε.,
• Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας – Ε.Σ.Ε.Ε.,
• Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης,
• ΕΛΓΟ Δήμητρα – Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων,
• Ίδρυμα Anna Lidhn,
• Δίκτυο Thess,
• QMCERT,
• Μ.Κ.Ο. Αντιγόνη,
• Γεωτεχνικό Εργαστήριο,
• Όμιλος για την UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης,
• Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων – Π.ΟΜ.ΙΔ.Α.,
• Πρωτοβουλία Higgs,
• Το Σπίτι της Ευρώπης στη Ρόδο,
• VVA (Εκπαίδευση Εκπαιδευτών για την παροχή συμβουλών διαχείρισης χρέους),
• Insurance Innovation (ασφαλιστικό μαγκαζίνο),
• Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή,
• Δ.Ε.Η.,
• ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ.