Εκπροσωπήσεις


Η εκπροσώπηση των Καταναλωτών, σε διάφορα όργανα, επιτροπές και φορείς, απορροφά ένα μεγάλο μέρος των ανθρώπινων πόρων του ΚΕ.Π.ΚΑ. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκπροσωπούν τους καταναλωτές:

Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (Ο.Κ.Ε.):
κ. Ν. Τσεμπερλίδης, Πρόεδρος ΚΕ.Π.ΚΑ., ως τακτικό μέλος
κ. Ε. Κεκελέκη, Γενική Γραμματέας ΚΕ.Π.ΚΑ., ως αναπληρωματικό μέλος

Εθνικό Συμβούλιο Καταναλωτών και Αγοράς (Ε.Σ.Κ.Α.):
κ. Ν. Τσεμπερλίδης, Πρόεδρος ΚΕ.Π.ΚΑ., ως τακτικό μέλος
κ. Ε. Κεκελέκη, Γενική Γραμματέας ΚΕ.Π.ΚΑ., ως αναπληρωματικό μέλος

Εκτελεστική Επιτροπή Ε.Σ.Κ.Α.:
κ. Ν. Τσεμπερλίδης, Πρόεδρος ΚΕ.Π.ΚΑ., ως τακτικό μέλος
κ. Ε. Κεκελέκη, Γενική Γραμματέας ΚΕ.Π.ΚΑ., ως αναπληρωματικό μέλος

Επιτροπή Πιστοποίησης Ενώσεων Καταναλωτών
κ. Ν. Τσεμπερλίδης, Πρόεδρος ΚΕ.Π.ΚΑ., ως τακτικό μέλος

Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.)
κ. Ε. Κεκελέκη, Γενική Γραμματέας ΚΕ.Π.ΚΑ., ως τακτικό μέλος

Οργανισμός Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης:
κ. Ν. Τσεμπερλίδης, Πρόεδρος ΚΕ.Π.ΚΑ., ως τακτικό μέλος

Επιτροπή Φιλικού Διακανονισμού Διαφορών Ο.Α.Σ.Θ.:
κ. Ν. Τσεμπερλίδης, Πρόεδρος ΚΕ.Π.ΚΑ., ως τακτικό μέλος

Επιτροπή Φιλικού Διακανονισμού Διαφορών Νομαρχίας Θεσσαλονίκης:
κ. Ν. Αποστολάκης, Μέλος Δ.Σ. ΚΕ.Π.ΚΑ. ως τακτικό μέλος
κ. Α. Αγαπίδης, Αναπλ. Μέλος Δ.Σ. ΚΕ.Π.ΚΑ. ως αναπληρωματικό μέλος

Ευρωπαϊκή Συμβουλευτική Ομάδα Καταναλωτών (ECCG)
κ. Ε. Κεκελέκη, Γενική Γραμματέας ΚΕ.Π.ΚΑ., ως τακτικό μέλος

Επίσης, τα μέλη του Δ.Σ. του ΚΕ.Π.ΚΑ. συμμετέχουν, σε συναντήσεις, με Υπουργούς, Βουλευτές, την Ελληνική Ένωση Τραπεζών – Ε.Ε.Τ., τη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου, τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, τα Πολιτικά Κόμματα, τους Ευρωβουλευτές, τα Σωματεία εργαζομένων, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ενώσεων Καταναλωτών - BEUC, τον Διατλαντικό Διάλογο Καταναλωτών - TACD, τη Διεθνή Οργάνωση Καταναλωτών – CI), κατά τις οποίες ενημερώνουν, για τα προβλήματα των καταναλωτών και καταθέτουν προτάσεις.