Στα μέλη

Τα μέλη έχουν τα εξής προνόμια:

 • Λαμβάνουν, κάθε τετράμηνο, το ηλεκτρονικό περιοδικό «Καταναλωτικά Βήματα», που τους ενημερώνει, για θέματα κατανάλωσης.
 • Απολαμβάνουν άμεσης διαμεσολάβησης, για την επίλυση κάθε προσωπικού προβλήματος του μέλους, στους προμηθευτές, μέσω του τμήματος διαχείρισης παραπόνων και καταγγελιών του ΚΕ.Π.ΚΑ.
 • Λαμβάνουν πληροφόρηση, ενημέρωση και συμβουλές, για προβλήματα, που αντιμετωπίζουν, με προμηθευτές.
 • Ενημερώνονται, για τα δικαιώματά τους, από τα δελτία τύπου του ΚΕ.Π.ΚΑ., τα οποία αποστέλλονται, σε όλα τα μέλη, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
 • Ενημερώνονται και προειδοποιούνται, για σοβαρά προβλήματα, που δημιουργούν επιχειρήσεις, στους καταναλωτές, από τα δελτία τύπου του ΚΕ.Π.ΚΑ., τα οποία αποστέλλονται, σε όλα τα μέλη, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
 • Συμμετάσχουν, σε εκδηλώσεις, ημερίδες, συζητήσεις, για να ενημερωθούν για πολλά σημαντικά θέματα.
 • Προστατεύονται, από τη νομοθεσία, που είτε συμπληρώνεται, είτε δημιουργείται, για τους καταναλωτές, έπειτα από αιτήματα και παρεμβάσεις του ΚΕ.Π.ΚΑ. ή διαβουλεύσεις, στις οποίες το ΚΕ.Π.ΚΑ. συμμετέχει. 
 • Ενημερώνονται, από τα αποτελέσματα των ερευνών του ΚΕ.Π.ΚΑ., ώστε να γνωρίζουν καλύτερα τη λειτουργία της αγοράς. 
 • Αποκτούν γνώση, από τις ενημερωτικές εκστρατείες του ΚΕ.Π.ΚΑ., για διάφορα σοβαρά θέματα.
 • Επωφελούνται, από τη διόρθωση εμπορικών πρακτικών, στην οποία προβαίνουν επιχειρήσεις, έπειτα από πίεση του ΚΕ.Π.ΚΑ.
 • Έχουν πρόσβαση, στο περιεχόμενο της ιστοσελίδας του ΚΕ.Π.ΚΑ. (www.kepka.org) και ενημερώνονται για πολλά θέματα που τους αφορούν.