Καταναλωτικά Βήματα 3-4/2002200103vimata.jpgΦίλες και Φίλοι,


Είναι γνωστό ότι διανύουμε την εποχή της αποθέωσης της αγοράς, που λειτουργεί, κυρίως, κάτω από το δίπολο: Προσφορά και Ζήτηση.
Ο πρώτος πόλος, ο ισχυρός (παραγωγοί, "διακινητές"), διαθέτει οργάνωση και σημαντικούς πόρους, χρησιμοποιεί τα Μ.Μ.Ε., τη διαφήμιση, την "τέχνη"και την τεχνολογία, για να δημιουργήσει καταναλωτικά πρότυπα, έξω και πέρα από τις πραγματικές ανάγκες των Καταναλωτών, με κυρίαρχο στόχο το κέρδος, χωρίς πολλές φορές, κανένα "φραγμό". Ο δεύτερος πόλος, ο Καταναλωτής, καθορίζει τη ζήτηση με βάση τις οικονομικές δυνατότητές του, τα καταναλωτικά πρότυπα, που του "επιβάλλονται" με άμεσο και έμμεσο τρόπο και γενικά την παιδεία του, που "χτίζεται" από την οικογένεια, το πολιτισμικό περιβάλλον, το εκπαιδευτικό σύστημα, τα ισχυρά Μ.Μ.Ε., την πληροφόρηση και τη γνώση. Το δίπολο αυτό, μέσα σε ένα ασαφές και διάτρητο θεσμικό και νομικό πλαίσιο, λειτουργεί σε βάρος του αδύναμου πόλου, που είναι ο ανοργάνωτος, ο ανενημέρωτος, ο αμέτοχος στις αποφάσεις, ο Καταναλωτής - Πολίτης του καναπέ και του "ωχαδερφισμού". Μερικά από τα συμπεράσματα έρευνας, που πραγματοποιήθηκε με ευθύνη του ΚΕ.Π.ΚΑ., από 15/2/02 έως 8/3/02 είναι: Περίπου 2 στους 3 Έλληνες Καταναλωτές έχουν, συχνά ή πολύ συχνά, παράπονα για αγαθά και υπηρεσίες, που αγοράζουν. Επτά στους δέκα γνωρίζουν ότι υπάρχουν Οργανώσεις Καταναλωτών για την προστασία των δικαιωμάτων τους. Από αυτούς, 2 στους 3 πιστεύουν ότι οι Οργανώσεις Καταναλωτών μπορούν να βοηθήσουν στην επίλυση των προβλημάτων τους. Παρ' όλα αυτά, μόνο 1 στους 10 θα ήθελε να γραφεί μέλος σε κάποια Καταναλωτική Οργάνωση. Και όμως, δώδεκα χιλιάδες καταγγελίες διευθετήθηκαν, το 2001, σχεδόν στο σύνολό τους υπέρ των Καταναλωτών, από τη συντονισμένη παρέμβαση του ΚΕ.Π.ΚΑ.

Οι παραπάνω αναφορές, μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι, ενώ ο ρόλος του Καταναλωτικού Κινήματος είναι ουσιαστικός και αναντικατάστατος, αυτό δεν κατάφερε να γίνει μαζικό και πιο αποτελεσματικό, στην Ελλάδα… Κατά την άποψη μας, ο κυρίαρχος ανασταλτικός παράγοντας μαζικοποίησης του Καταναλωτικού Κινήματος είναι η τρωθείσα αξιοπιστία του Κινήματος από:

  • Τις Ενώσεις Καταναλωτών "σφραγίδες".
  • Τις Ενώσεις, των οποίων οι ηγεσίες, "έδεσαν" τον βιοπορισμό τους με τις λειτουργίες και τις δράσεις του Κινήματος, και δεν θέλουν δημοκρατικές λειτουργίες αρχαιρεσιών, ελέγχου, προγραμματισμού και απολογισμού των "ισόβιων" Διοικητικών τους Συμβουλίων.
  • Τους "επαγγελματίες προστάτες", που κουρέλιασαν κάθε θεμελιώδη αρχή της ανεξαρτησίας του Καταναλωτικού Κινήματος .

Οι διαπιστώσεις δεν αφορούν το σύνολο του Καταναλωτικού Κινήματος. Βασίζονται στην εικοσαετή δράση μου στο Καταναλωτικό Κίνημα, η οποία, πιστεύω, προσδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στην άποψή μου αυτή.

Θέλησα να ξεκινήσω με τις παραπάνω σκέψεις, αναλαμβάνοντας τα νέα καθήκοντα, που μου ανατέθηκαν, αυτά του Προέδρου του ΚΕ.Π.ΚΑ. Παραλαμβάνω τη σκυτάλη και το βαρύ φορτίο από τον απερχόμενο πρόεδρο κ. Χ. Λαζαρίδη, για να συνεχίσω μαζί με το ανανεωμένο Δ.Σ και, κυρίως, τη δική σας συμμετοχή και βοήθεια, τον δύσκολο δρόμο της αξιόπιστης, δημοκρατικής, ανεξάρτητης, γεμάτης με ανθρώπινες ευσθησίες δράσης του καταξιωμένου σε Εθνικό, Ευρωπαϊκό, και Διεθνές επίπεδο ΚΕ.Π.ΚΑ.

Ο πρόεδρος
Νικόλαος Τσεμπερλίδης