Αρχείο Ερευνών

2004: Οικιακές Συσκευές & ενέργεια

Στην έρευνα, συμμετείχαν 616 Καταναλωτές. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε το χρονικό διάστημα 20/1/2004-15/2/2004. Ακολουθούν μερικές γενικές πληροφορίες, για τους συμμετέχοντες:

 • Φύλλο:· Γυναίκες: 49,7%· Άντρες: 50,3%
 • Ηλικία: · Έως 25 χρονών: 16,3%· 26-40 χρονών: 34,3%· 41-60 χρονών: 39,1%· 61 και άνω χρονών: 10,3%
 • Μηνιαίο Οικογενειακό εισόδημα:· Έως 1000 ευρώ: 30,1%· 1001-2000 ευρώ: 42,9%· Πάνω από 2001 ευρώ: 27,0%
 • Σπουδές: · Στοιχειώδης: 5,2%· Μέση: 40,3%· Ανώτατη: 48,3%· Μεταπτυχιακό: 6,3%

Οικιακές Συσκευές και Εξοικονόμηση Ενέργειας
Σχετικά με την ύπαρξη οικιακών συσκευών, που εξοικονομούν ενέργεια, το 72,5% των ερωτηθέντων δηλώνει πως γνωρίζει την ύπαρξή τους και από αυτούς το 50,4% δηλώνει ότι, όταν πρόκειται να αγοράσει ηλεκτρική συσκευή, τις ζητάει.

Άγνοια για την ύπαρξη οικιακών συσκευών, που εξοικονομούν ενέργεια, δηλώνει το 27,5% εκ των οποίων το 87,0%, επιθυμεί να ενημερωθεί για αυτές.

Γνωρίζετε ότι υπάρχουν οικιακές συσκευές, που εξοικονομούν ενέργεια;  

 • Ναι: 72%
 • Όχι: 28%

Αν ναι, ζητάτε τις συσκευές αυτές, όταν πρόκειται να αγοράσετε οικιακή συσκευή;

 • Ναι: 50%
 • Όχι: 50%

Αν όχι, επιθυμείτε να πληροφορηθείτε για αυτές;

 • Ναι: 87%
 • Όχι: 13%

Ετικέτα Ενεργειακής Σήμανσης
Ρωτήσαμε αν γνωρίζουν την ετικέτα ενεργειακής σήμανσης και πήραμε τις παρακάτω απαντήσεις:

 • Ναι: 72%
 • Όχι: 28%

Αγορά Οικιακών Συσκευών
Το 41,3% των ερωτηθέντων αγόρασε, πρόσφατα, οικιακή συσκευή και το 81,5% από αυτούς, δηλώνει πως ο πωλητής δεν ενημέρωσε, σχετικά με την ύπαρξη οικιακών συσκευών, που εξοικονομούν ενέργεια. Παρά την έλλειψη ενημέρωσης, μόνον το 24,1%, ζήτησε, από τον πωλητή να ενημερωθεί, για τις οικιακές συσκευές, που εξοικονομούν ενέργεια.

Αγοράσατε, πρόσφατα, κάποια οικιακή συσκευή;

 • Ναι: 49%
 • Όχι: 51% 
 • Αν ναι, σας ενημέρωσε ο πωλητής, με δική του πρωτοβουλία, για την ύπαρξη και λειτουργίαοικιακών συσκευών, που εξοικονομούν ενέργεια;

 • Ναι: 41%
 • Όχι: 59% 
 • Αν ο πωλητής δεν ανέλαβε την παραπάνω πρωτοβουλία, ζητήσατε εσείς να ενημερωθείτε;

 • Ναι: 72%
 • Όχι: 28%
 • Οικιακές Συσκευές και Οφέλη

  • Το 53,1% των ερωτηθέντων πιστεύει πως οι οικιακές συσκευές, που εξοικονομούν ενέργεια, κοστίζουν ακριβότερα από τις υπόλοιπες.
  • Το 89,1% των ερωτηθέντων πιστεύει πως οι οικιακές συσκευές, που εξοικονομούν ενέργεια, ωφελούν την προστασία του περιβάλλοντος
  • Το 86,9% των ερωτηθέντων πιστεύει πως οι οικιακές συσκευές, που εξοικονομούν ενέργεια, εξοικονομούν και χρήματα στο χρήστη τους.

  Συμπεράσματα

  1. Ένα μεγάλο ποσοστό Καταναλωτών (72,5%) γνωρίζει την ύπαρξη των οικιακών συσκευών, που εξοικονομούν ενέργεια, αλλά μόνον οι μισοί από αυτούς (50,4%) τις προτιμούν, κατά τις αγορές τους.
  2. Η συντριπτική πλειοψηφία των Καταναλωτών, που δεν γνωρίζει την ύπαρξή τους (87,0%), επιθυμεί να ενημερωθεί, σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας τους.
  3. Το 70,3% δε γνωρίζει την ετικέτα ενεργειακής σήμανσης.
  4. Ελάχιστοι (18,5%) ενημερώθηκαν, για την ύπαρξη οικιακών συσκευών, που εξοικονομούν ενέργεια, από πωλητές, κατά την τελευταία τους αγορά. Ελάχιστοι, επίσης, (24,1%) ζήτησαν να ενημερωθούν.
  5. Το 53,1% πιστεύει πως οι συσκευές αυτές είναι ακριβότερες από τις άλλες.
  6. Το 86,9% δηλώνει ότι πιστεύει πως οι οικιακές συσκευές, που εξοικονομούν ενέργεια, εξοικονομούν και χρήματα.
  7. Το 89,1% πιστεύει πως η εξοικονόμηση ενέργειας βοηθάει στην προστασία του περιβάλλοντος.