Αρχείο Ερευνών

2003: Το κυκλοφοριακό πρόβλημα της Θεσσαλονίκης

Στις αρχές Απριλίου, συστάθηκε η Επιτροπή Νεολαίας του ΚΕ.Π.ΚΑ. Στις επανειλημμένες συναντήσεις μας αποφασίσαμε να ασχοληθούμε με το κυκλοφοριακό πρόβλημα, ως ένα πρόβλημα που απασχολεί τους κατοίκους της Θεσσαλονίκης. Στην απόφασή μας συνέβαλαν καταγγελίες, που είχε δεχθεί το ΚΕ.Π.ΚΑ. για τον Ο.Α.Σ.Θ., τα ΤΑΧΙ αλλά και τα ιδιωτικά parking. sur1336.gif

Μετά από πολλές συζητήσεις, καταλήξαμε στο συμπέρασμα πως το πρόβλημα αυτό πρέπει να διερευνηθεί σε βάθος. Ο εντοπισμός και η καταγραφή των απόψεων και των προβλημάτων των κατοίκων της Θεσσαλονίκης γύρω από το κυκλοφοριακό καθώς και ο εντοπισμός των ωρών αιχμής των περιοχών που έχουν το μεγαλύτερο πρόβλημα και του χρόνου μετακίνησης που δαπανούν οι κάτοικοι της Θεσσαλονίκης είναι το πρώτο βήμα για την επίλυση του προβλήματος. Αν καταφέρουμε:

 • Να μειωθεί ο χρόνος μετακίνησης.
 • Να μειωθεί το κόστος της μετακίνησης.
 • Να μειωθεί η εκπομπή καυσαερίων άρα και η ατμοσφαιρική ρύπανση.
 • Να μειωθεί η ταλαιπωρία των κατοίκων της Θεσσαλονίκης.
Θα έχουμε κάνει κάποια βήματα για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της Θεσσαλονίκης.

Προκειμένου να γίνει η καταγραφή, δημιουργήθηκαν 2 ερωτηματολόγια, ένα για τους κατοίκους που χρησιμοποιούν το αυτοκίνητο, για τις καθημερινές τους μετακινήσεις, τους οποίους και ονομάσαμε "Οδηγούς", για λόγους συντομίας και ένα, για τους κατοίκους, που προτιμούν τις αστικές συγκοινωνίες και το περπάτημα, για την καθημερινή τους μετακίνηση και τους οποίους ονομάσαμε "Πεζούς", για λόγους συντομίας.

Η έρευνα ξεκίνησε τέλη Μαΐου και ολοκληρώθηκε τέλη Αυγούστου. Όλα τα μέλη της Επιτροπής Νεολαίας ανέλαβαν να διανείμουν ερωτηματολόγια, με αποτέλεσμα να συγκεντρωθεί ένα δείγμα 408 οδηγών και 528 πεζών, που θεωρήθηκε ικανοποιητικό, προκειμένου να εξαχθούν αντικειμενικά αποτελέσματα.

Πεζοί

Γενικές πληροφορίες

Στην έρευνα συμμετείχαν 528 κάτοικοι Θεσσαλονίκης, που χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής συγκοινωνίας, για την καθημερινή τους μετακίνηση. Ακολουθούν μερικές γενικές πληροφορίες, για τους συμμετέχοντες:

Ηλικία:

 • 18-25 χρονών: 42%
 • 26-35 χρονών: 22%
 • 36-45 χρονών: 16%
 • 46-55 χρονών: 14%
 • 56 και άνω: 6%

Φύλλο:

Γυναίκες: 64%
Άντρες: 36%

Εργασία:

Εργαζόμενοι: 74%
Μη εργαζόμενοι: 26%

Συχνότητα χρήσης των μέσων μετακίνησης

Καθημερινά, οι Θεσσαλονικείς επιλέγουν να μετακινηθούν με τον Ο.Α.Σ.Θ. ή πεζοί. Λύσεις, όπως το ΤΑΧΙ και το Ι.Χ., προτιμούνται μόνο σε ειδικές περιπτώσεις. Αναλυτικά, παρουσιάζονται παρακάτω:

Καθημερινά

 • Ο.Α.Σ.Θ.: 38%
 • ΤΑΧΙ: 5%
 • Πεζός: 40%
 • Ι.Χ.: 7% 

Όποτε τύχει

 • Ο.Α.Σ.Θ.: 20%
 • ΤΑΧΙ: 31%
 • Πεζός: 18%
 • Ι.Χ.: 31%

Σε ειδικές περιπτώσεις

 • Ο.Α.Σ.Θ.: 15%
 • ΤΑΧΙ: 52%
 • Πεζός: 5%
 • Ι.Χ.: 28%

Καθημερινές μετακινήσεις

Η πλειοψηφία των Θεσσαλονικέων δαπανούν λιγότερο από 1 ώρα, για τη μετακίνηση προς την εργασία τους. Αναλυτικά:

 • Λιγότερο από 20 λεπτά: 30%
 • 21 λεπτά έως 1 ώρα: 52%
 • 1 ώρα έως 2 ώρες: 14%
 • Περισσότερο από 2 ώρες: 4%

Ώρες αιχμής

Οι ώρες με την μεγαλύτερη κίνηση, σύμφωνα με τους συμμετέχοντες, είναι οι πρώτες πρωινές ώρες 7:00-10:00 καθώς και οι μεσημεριανές 13:00-16:00. Αναλυτικά:

 • 7:00-10:00: 35,2%
 • 10:00-13:00: 7,4%
 • 13:00-16:00: 35,8%
 • 16:00-19:00: 7,1%
 • 19:00-21:00: 10,9%
 • 21:00 και μετά: 3,6%

Αιτίες δημιουργίας κυκλοφοριακού προβλήματος

Το 25% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι η σημαντικότερη αιτία δημιουργίας του κυκλοφοριακού προβλήματος είναι ο υπερπληθυσμός(μεγάλος αριθμός κατοίκων σε σχέση με τις υπάρχουσες υποδομές) της Θεσσαλονίκης. Ακολουθούν η παράνομη στάθμευση, με ποσοστό 22% και το πολεοδομικό πρόβλημα, με 19%. Αναλυτικά:

 • Υπερπληθυσμός: 25%
 • Πολεοδομικό πρόβλημα: 19%
 • Λεωφορεία και ΤΑΧΙ: 7%
 • Παράνομη στάθμευση: 22%
 • Ανεπάρκεια τροχαίας: 10%
 • Οδική συμπεριφορά: 12%
 • Επαγγελματικά Οχήματα: 3%
 • Οχήματα Καθαριότητας: 2%

Ο.Α.Σ.Θ. - Αξιολόγηση του φορέα

Ζητήσαμε από τους ερωτηθέντες να αξιολογήσουν τον Ο.Α.Σ.Θ., όσον αφορά τη συμπεριφορά εργαζόμενων και την παροχή υπηρεσιών, με κλίμακα από το 5 έως το 1 (το 5 αντιστοιχεί στο άριστα). Η αξιολόγηση έδειξε πως, σε γενικές γραμμές, η εικόνα του επιβατικού κοινού για τον Ο.Α.Σ.Θ., είναι μέτρια, όπως φαίνεται και παρακάτω. Ιδιαίτερα αρνητική είναι η άποψη του κοινού, για τον κλιματισμό και τον εξαερισμό των λεωφορείων. Αναλυτικά:

 • Συμπεριφορά ελεγκτών: 2,65/5
 • Συμπεριφορά Οδηγών: 2,57/5
 • Συμπεριφορά επιβατών: 2,17/5
 • Κλιματισμός και εξαερισμός: 1,85/5
 • Σύστημα καθοδήγησης (χάρτες, κ.λπ.): 2,36/5
 • Τιμή πρόστιμου: 2,36/5
 • Τιμή εισιτηρίου: 2,84/5
 • Συντήρηση και καταλληλότητα: 2,39/5
 • Καθαριότητα και Υγιεινή: 2,39/5
 • Βολικότητα στάσεων και δρομολογίων: 3,04/5
 • Τακτικότητα δρομολογίων: 2,67/5

Ο.Α.Σ.Θ. - Αξιολόγηση των προβλημάτων και της σημαντικότητας τους

Στην ερώτηση αν είναι εύκολη η μετακίνηση, με αστικές συγκοινωνίες, για εμποδιζόμενα άτομα, η συντριπτική πλειοψηφία 98% απάντησε αρνητικά. Σημαντικό είναι το γεγονός ότι μόνο το 29% των ερωτηθέντων γνωρίζει πως υπάρχει Χάρτης Υποχρεώσεων του Ο.Α.Σ.Θ. προς τους Καταναλωτές.

Στην ερώτηση, πόσο λειτουργικό είναι το σύστημα καθοδήγησης (χάρτες, δρομολόγια, κ.λπ.) των αστικών συγκοινωνιών το 56,4% απάντησε πως είναι δύσκολο να μετακινηθεί στη Θεσσαλονίκη κάποιος επισκέπτης ή κάποιος που δε γνωρίζει την πόλη.

Ζητήσαμε την αξιολόγηση των προβλημάτων, που αντιμετωπίζουν οι Καταναλωτές, όταν χρησιμοποιούν τον Ο.Α.Σ.Θ. Η αξιολόγηση έγινε σε μια κλίμακα από το 5 έως το 1 (το 5 αντιστοιχεί στο σοβαρότερο πρόβλημα) και έδειξε πως το λιγότερο σημαντικό πρόβλημα θεωρείται η επιβολή προστίμου σε παραβάτη με 2,4/5, ενώ τα πιο σημαντικά προβλήματα είναι η υπερφόρτωση λεωφορείων με 4,4/5, η παρατεταμένη αναμονή σε στάση με 4,1/5 και η έλλειψη εξαερισμού με 4/5. Αναλυτικά:

 • Σεξουαλική παρενόχληση: 3,4/5
 • Έλλειψη εξαερισμού: 4/5
 • Παρατεταμένη αναμονή σε στάση: 4,1/5
 • Μη παραχώρηση θέσης σε άτομο με ανάγκη: 3,8/5
 • Επαιτεία σε λεωφορείο: 3,3/5
 • Κλοπή σε λεωφορείο: 3,9/5
 • Κακή συμπεριφορά ελεγκτή: 2,85/5
 • Κακή οδική συμπεριφορά οδηγών: 3,3/5
 • Κακή συμπεριφορά επιβατών: 3/5
 • Κακή συμπεριφορά υπαλλήλων Ο.Α.Σ.Θ.: 2,9/5
 • Επιβολή προστίμου σε παραβάτη: 2,4/5
 • Υπερφόρτωση λεωφορείων: 4,4/5

ΤΑΧΙ - Αξιολόγηση του μέσου

Ζητήσαμε από τους ερωτηθέντες να αξιολογήσουν τα ΤΑΧΙ, όσον αφορά τη συμπεριφορά των οδηγών και την παροχή υπηρεσιών, με κλίμακα από το 5 έως το 1 (το 5 αντιστοιχεί στο άριστα). Η αξιολόγηση έδειξε πως, σε γενικές γραμμές, η εικόνα του κοινού για τα ΤΑΧΙ, είναι μέτρια. όπως φαίνεται και παρακάτω. Αρκετά αρνητική φαίνεται η άποψη του κοινού για τα δώρα εορτών. Αναλυτικά:

 • Δώρα εορτών: 2,1/5
 • Συμπεριφορά πελατών: 2,8/5
 • Συμπεριφορά οδηγών: 2,2/5
 • Κλιματισμός: 2,7/5
 • Συντήρηση και καταλληλότητα οχημάτων: 2,67/5
 • Ειδικές ταρίφες: 2,2/5
 • Αντίτιμο: 2,2/5
 • Καθαριότητα και Υγιεινή: 3/5

ΤΑΧΙ - Αξιολόγηση των προβλημάτων και της σημαντικότητας τους

Το 73% των ερωτηθέντων γνωρίζει πως είναι δικαίωμα του Καταναλωτή να αρνηθεί να επιτρέψει στον οδηγό του ΤΑΧΙ να εξυπηρετήσει και άλλο πελάτη, αλλά μόνο το 24% γνωρίζει πως υπάρχει Χάρτης Υποχρεώσεων των ΤΑΧΙ, προς τους Καταναλωτές.

Σε μια αξιολογική κλίμακα από 5 έως 1 (όπου το 5 αντιστοιχεί στο πιο σοβαρό πρόβλημα), ζητήσαμε από τους ερωτηθέντες να αξιολογήσουν τα προβλήματα, που αντιμετωπίζουν, όταν χρησιμοποιούν ΤΑΧΙ για τη μετακίνησή τους. Η αξιολόγηση έδειξε ότι η κακή συμπεριφορά πελάτη θεωρείται το λιγότερο σημαντικό πρόβλημα με 3/5, ενώ τα πιο σημαντικά προβλήματα ήταν η άρνηση μεταφοράς σε συγκεκριμένο σημείο με 4,1/5, η υπερχρέωση με 4/5, η υπερφόρτωση οχήματος με 4/5 και η επιλογή πελατείας με 4/5. Αναλυτικά:

 • Υπερχρέωση: 4/5
 • Άτυπη στρογγυλοποίηση: 3,9/5
 • Άρνηση μεταφοράς σε συγκεκριμένο σημείο: 4,1/5
 • Άρνηση παραλαβής χαρτονομισμάτων: 3,5/5
 • Ολική απώλεια αντικειμένου: 3,2/5
 • Κακή οδική συμπεριφορά οδηγού: 3,8/5
 • Κακή συμπεριφορά πελάτη: 3/5
 • Κακή συμπεριφορά οδηγού: 3,7/5
 • Έλλειψη εξαερισμού: 3,4/5
 • Υπερφόρτωση ΤΑΧΙ: 4/5
 • Επιλογή πελατείας: 4/5

Πεζοί και πόλη
Το 65% των ερωτηθέντων πιστεύει πως οι υπάρχουσες διαβάσεις δεν καλύπτουν τις ανάγκες των πεζών.
Το 94% των ερωτηθέντων δηλώνει πως είναι πολύ δύσκολο να μετακινηθούν στην πόλη τα εμποδιζόμενα άτομα.

Οδική συμπεριφορά

Με βάση όλα τα παραπάνω, ζητήσαμε από τους συμμετέχοντες να αξιολογήσου τη συμπεριφορά όλων όσων εμπλέκονται στο κυκλοφοριακό πρόβλημα, σε μια κλίμακα από 5 έως 1 (όπου το 5 αντιστοιχεί σε άριστα). Η αξιολόγηση έδειξε πως την καλύτερη οδική συμπεριφορά έχουν οι πεζοί και τα λεωφορεία όπως, φαίνεται παρακάτω:

 • Πεζοί: 3/5
 • Οδηγοί Ι.Χ.: 2,3/5
 • Λεωφορεία: 2,7/5
 • Οδηγοί επαγγελματικών αυτοκινήτων: 2,2/5
 • ΤΑΧΙ: 2/5

Το 81% των συμμετεχόντων δηλώνει πως γνωρίζει τον Κ.Ο.Κ. Στην ερώτηση, πόσο συχνά παραβιάζετε τον Κ.Ο.Κ.:

 • το 12% απάντησε ποτέ,
 • το 57% απάντησε σπάνια,
 • το 24% απάντησε συχνά,
 • το 7% απάντησε καθημερινά.

Μόνον, το 3,7% των συμμετεχόντων που παραβίασαν τον Κ.Ο.Κ., κλήθηκε να πληρώσει πρόστιμο.

Αξιολόγηση λύσεων

Ζητήσαμε από τους ερωτηθέντες να αξιολογήσουν πιθανές λύσεις του κυκλοφοριακού προβλήματος, σε μια κλίμακα από 5 έως 1 (όπου το 5 αντιστοιχεί στην καλύτερη λύση). Η αξιολόγηση έδειξε, πως οι περισσότερες θέσεις στάθμευσης θεωρούνται ως η καλύτερη λύση στο κυκλοφοριακό πρόβλημα. Εξίσου λειτουργικές κρίνουν και τις υπόλοιπες λύσεις, αφού όλες κατάφεραν να ξεπεράσουν το μέσο όρο της αξιολόγησης.

 • Υποθαλάσσια συγκοινωνία: 3,2/5
 • Ανισόπεδες διαβάσεις: 3,8/5
 • Περισσότερες θέσεις στάθμευσης: 4,2/5
 • Περισσότεροι Λεωφορειόδρομοι: 3,5/5
 • Υποδομές για ποδήλατο: 3,6/5
 • Μετρό: 4/5
 • Περισσότερη εποπτεία: 3,2/5
 • Τραμ: 3,5/5
 • Περισσότερα Δρομολόγια Ο.Α.Σ.Θ.: 4/5

 Οδηγοί

Στην έρευνα συμμετείχαν 408 κάτοικοι Θεσσαλονίκης, που χρησιμοποιούν το αυτοκίνητο, για την καθημερινή τους μετακίνηση. Ακολουθούν μερικές γενικές πληροφορίες, για τους συμμετέχοντες:

Ηλικία:

 • 18-25 χρονών: 32%
 • 26-35 χρονών: 27%
 • 36-45 χρονών: 20%
 • 46-55 χρονών: 18%
 • 56 και άνω: 3%

Φύλλο:

Γυναίκες: 37%

Άντρες: 63%

Εργασία:

Εργαζόμενοι: 84%
Μη εργαζόμενοι: 16%


Ο μέσος όρος των συμμετεχόντων ανήκει σε 3μελείς οικογένειες(2,8 μέλη ανά οικογένεια) και σε κάθε μέλος της οικογένειας αντιστοιχούν 0,6 οχήματα. Κατά μέσο όρο, κάθε οικογένεια έχει στην κατοχή της 1,8 οχήματα.

Οι συμμετέχοντες δήλωσαν πως έχουν στην κατοχή τους τα παρακάτω οχήματα:

 • Αυτοκίνητο: 80%
 • Δίκυκλα: 4%
 • Και τα δύο: 16%

Σχετικά με τον τρόπο απόκτησης, οι συμμετέχοντες δήλωσαν πως απόκτησαν τα οχήματα με τους παρακάτω τρόπους:

 • Μετρητά: 57%
 • Δάνειο-Δόσεις: 41%
 • Leasing: 4%

Λόγος και συχνότητα χρήσης του αυτοκινήτου

Ο κυριότερος λόγος χρήσης του αυτοκινήτου είναι η μετάβαση στην εργασία, ενώ, όπως φαίνεται και στο παρακάτω διάγραμμα, οι δημότες αποφεύγουν να χρησιμοποιούν το αυτοκίνητο στις αγορές τους. Αναλυτικά:

 • Εργασία: 31%
 • Αγορές: 13%
 • Διασκέδαση: 25%
 • Ταξίδια: 29%

Στάθμευση

Η επιλογή του χώρου στάθμευσης διαφέρει, ανάλογα με τον προορισμό μας. Για αυτό το λόγο, καταγράψαμε τις επιλογές των δημοτών, τόσο όταν σταθμεύουν στην οικία τους, όσο και στον προορισμό τους. Αναλυτικά:
Στάθμευση στον προορισμό:

 • Δημοτικό Parking 7%
 • Ιδιωτικό Parking 13%
 • Δρόμο: 72%
 • Πυλωτή: 8%

Στάθμευση στον σπίτι:

 • Ιδιωτικό Parking 15%
 • Δρόμο: 46%
 • Πυλωτή: 39%

Καθημερινές μετακινήσεις

Η πλειοψηφία των δημοτών προτιμά να μετακινείται, χωρίς δεύτερο επιβάτη στο όχημα τους. Αναλυτικά:

 • Μόνος: 65%
 • Με φίλους: 13%
 • Με οικογένεια: 18%
 • Με συναδέρφους: 4%

Η πλειοψηφία των Θεσσαλονικέων δαπανά λιγότερο από 1 ώρα, για τη μετακίνηση προς την εργασία τους. Αναλυτικά:

 • Λιγότερο από 20 λεπτά: 40%
 • 21 λεπτά έως 1 ώρα: 50%
 • 1 ώρα έως 2 ώρες: 7%
 • Περισσότερο από 2 ώρες: 3%

Ώρες αιχμής

Οι ώρες με την μεγαλύτερη κίνηση, σύμφωνα με τους συμμετέχοντες, είναι οι πρώτες πρωινές ώρες 7:00-10:00 καθώς και οι μεσημεριανές 13:00-16:00. Αναλυτικά:

 • 7:00-10:00: 42%
 • 10:00-13:00: 8%
 • 13:00-16:00: 35%
 • 16:00-19:00: 5%
 • 19:00-21:00: 10%
 • 21:00 και μετά: 0%

Αιτίες δημιουργίας κυκλοφοριακού προβλήματος

Το 25% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι η σημαντικότερη αιτία δημιουργίας του κυκλοφοριακού προβλήματος είναι ο υπερπληθυσμός (μεγάλος αριθμός κατοίκων σε σχέση με τις υπάρχουσες υποδομές) της Θεσσαλονίκης. Ακολουθούν η παράνομη στάθμευση με ποσοστό 21% και το πολεοδομικό πρόβλημα με 22%. Αναλυτικά:

 • Υπερπληθυσμός: 25%
 • Πολεοδομικό πρόβλημα: 22%
 • Λεωφορεία και ΤΑΧΙ: 6%
 • Παράνομη στάθμευση: 21%
 • Ανεπάρκεια τροχαίας: 10%
 • Οδική συμπεριφορά: 11%
 • Επαγγελματικά Οχήματα: 3%
 • Οχήματα Καθαριότητας: 2%

Ασφάλεια στο αυτοκίνητο

Στην ερώτηση, σε ποιες περιπτώσεις φοράτε ζώνη ασφαλείας, οι ερωτηθέντες απάντησαν ως εξής:

 • 56% σε κάθε περίπτωση,
 • 4% ποτέ,
 • 29% μόνο εκτός πόλης
 • 11% σε μακρινές αποστάσεις

Στην ερώτηση, με ποιο τρόπο μετακινείτε παιδιά με το αυτοκίνητο, οι ερωτηθέντες απάντησαν ως εξής:

 • 5% στο μπροστά κάθισμα
 • 80% σε ειδικό κάθισμα
 • 15% σε αγκαλιά ενηλίκου

Οδική συμπεριφορά και Κ.Ο.Κ.

Στην ερώτηση, πόσο συχνά παραβιάζετε τον Κ.Ο.Κ.:

 • το 14,21% απάντησε ποτέ,
 • το 70,56% απάντησε σπάνια,
 • το 13,72% απάντησε συχνά,
 • το 1,51% απάντησε καθημερινά.

Στην ερώτηση, πόσο συχνά κληθήκατε να πληρώσετε πρόστιμο:

 • το 0,98% απάντησε σε όλες τις παραβάσεις,
 • το 50,96% απάντησε σε μερικές,
 • το 48,02% απάντησε σε καμία.

Η συμπεριφορά των οδηγών, όταν βιάζονται, αλλάζει, επηρεάζοντας αρνητικά την οδική τους συμπεριφορά, σε μεγάλο βαθμό και, για αυτόν τον λόγο, καταγράψαμε, με την έρευνα, τυπικές αντιδράσεις, όπως φαίνεται από παρακάτω.

 • Βίαια και αθυρόστομα: 4%
 • Με ψυχραιμία: 22%
 • Εκνευρισμός και αναμονή: 51%
 • Επικίνδυνη οδήγηση: 1%
 • Παρανομία: 4%
 • Δεν υπάρχει τυπική αντίδραση: 18%

Στην ερώτηση, ποια πιστεύετε πως είναι η πιο συχνά επαναλαμβανόμενη παράβαση, οι ερωτηθέντες απάντησαν:

 • Παράνομη στάθμευση: 39%
 • Αγνόηση φωτεινών σηματοδοτών: 10%
 • Υπέρβαση ορίου ταχύτητας: 30%
 • Αγνόηση σήμανσης: 13%
 • Παράνομη προσπέραση: 8%

Οδική συμπεριφορά

Με βάση όλα τα παραπάνω, ζητήσαμε από τους συμμετέχοντες να αξιολογήσουν τη συμπεριφορά όλων όσων εμπλέκονται στο κυκλοφοριακό πρόβλημα, σε μια κλίμακα από 5 έως 1 (όπου το 5 αντιστοιχεί σε άριστα). Η αξιολόγηση έδειξε πως την καλύτερη οδική συμπεριφορά έχουν οι πεζοί και τα λεωφορεία όπως, φαίνεται παρακάτω:

 • Πεζοί: 2,6/5
 • Οδηγοί Ι.Χ.: 2,4/5
 • Λεωφορεία: 2,6/5
 • Οδηγοί επαγγελματικών αυτοκινήτων: 2,1/5
 • ΤΑΧΙ: 1,6/5

Πόλη και αυτοκίνητο

Ζητήσαμε από τους ερωτηθέντες να αξιολογήσουν τις συνθήκες της κυκλοφορίας στην πόλη, όσον αφορά τη λειτουργία της τροχαίας αλλά και τις καταστάσεις με τις οποίες έρχονται αντιμέτωποι, καθημερινά, με κλίμακα από το 5 έως το 1 (το 5 αντιστοιχεί στο άριστα). Μόνον η τοποθέτηση φωτεινών σηματοδοτών και τα ποσά των προστίμων κατάφεραν να ξεπεράσουν τη βάση, ενώ οι θέσεις για παρκάρισμα και οι υποδομές για άτομα με ειδικές ανάγκες βαθμολογήθηκαν με το χειρότερο τρόπο. Αναλυτικά:

 • Θέσεις για παρκάρισμα: 1,2/5
 • Τοποθέτηση φωτεινών σηματοδοτών: 2,7/5
 • Οδικές αρτηρίες: 2,1/5
 • Ποσά προστίμων: 2,5/5
 • Υποδομές για άτομα με ειδικές ανάγκες: 1,5/5
 • Λειτουργία τροχαίας: 2,3/5
 • Τοποθέτηση σήμανσης: 2,4/5
 • Ποιότητα δρόμων: 1,8/5

Στην ερώτηση, αν ποτέ προκλήθηκε ζημιά στο όχημά σας, από κακοτεχνία δρόμου, θετικά, απάντησε το 51% των συμμετεχόντων, εκ των οποίων μόνον το 12% το κατήγγειλε. Από αυτούς, που κατέφυγαν σε καταγγελία, μόνο το 2,42% δικαιώθηκε.

Αλκοόλ και οδήγηση

Εκτός από την καταγραφή των αντιδράσεων των οδηγών, σε περιπτώσεις που έχουν καταναλώσει αλκοόλ, καταγράψαμε και τη συχνότητα κατανάλωσης, σε εβδομαδιαία βάση. Τα αποτελέσματα φαίνονται παρακάτω:

Συχνότητα κατανάλωσης αλκοόλ:

 • Δεν πίνω: 18%
 • Μόνο σε εξόδους: 29%
 • Καθημερινά: 4%
 • Λίγο: 32%
 • Αρκετά: 2%
 • Δεν υπάρχει τυπική αντίδραση: 15%

Αντιδράσεις στην περίπτωση που έχετε πιει:

 • Οδηγάω: 27%
 • Μετακινούμαι με αστικές συγκοινωνίες: 11%
 • Μετακινούμαι με άλλο αυτοκίνητο: 62%

Αιτίες ατυχημάτων στην πόλη

Στην ερώτηση ποιες θεωρείτε πως είναι οι κυριότερες αιτίες ατυχημάτων στην πόλη, οι ερωτηθέντες απάντησαν:

 • Η κακή οδική συμπεριφορά με 32,34%
 • Η παραβίαση του Κ.Ο.Κ. με 31,35%
 • Οι κακοτεχνίες των δρόμων με 7,92%
 • Η υπερβολική ταχύτητα με 11,55%
 • Η παραβίαση του Κ.Ο.Κ. με 31,35%
 • Η οδήγηση υπό την επήρεια του αλκοόλ 16,17%

Αξιολόγηση λύσεων

Ζητήσαμε από τους ερωτηθέντες να αξιολογήσουν πιθανές λύσεις του κυκλοφοριακού προβλήματος, σε μια κλίμακα από 5 έως 1 (όπου το 5 αντιστοιχεί στην καλύτερη λύση). Η αξιολόγηση έδειξε, πως οι περισσότερες θέσεις στάθμευσης θεωρούνται ως η καλύτερη λύση στο κυκλοφοριακό πρόβλημα. Εξίσου λειτουργικές κρίνουν και τις υπόλοιπες λύσεις, αφού όλες κατάφεραν να ξεπεράσουν το μέσο όρο της αξιολόγησης.

 • Υποθαλάσσια συγκοινωνία: 3,2/5
 • Ανισόπεδες διαβάσεις: 3,6/5
 • Περισσότερες θέσεις στάθμευσης: 4,3/5
 • Περισσότεροι Λεωφορειόδρομοι: 2,8/5
 • Υποδομές για ποδήλατο: 3,2/5
 • Μετρό: 3,4/5
 • Περισσότερη εποπτεία: 3,1/5
 • Τραμ: 3,2/5
 • Περισσότερα Δρομολόγια Ο.Α.Σ.Θ.

Συμπεράσματα

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα και από τα 2 ερωτηματολόγια:

 • Ο υπερπληθυσμός (μεγάλος αριθμός κατοίκων σε σχέση με τις υπάρχουσες υποδομές) της πόλης, η παράνομη στάθμευση και το πολεοδομικό πρόβλημα της Θεσσαλονίκης αποτελούν τις κυριότερες αιτίες δημιουργίας του κυκλοφοριακού προβλήματος.
 • Οι λύσεις που κρίθηκαν ως οι πιο αποτελεσματικές, για το κυκλοφοριακό πρόβλημα, ήταν η δημιουργία περισσότερων θέσεων στάθμευσης, που έρχεται να λύσει το πρόβλημα της παράνομης στάθμευσης και όχι η περισσότερη εποπτεία από την Τροχαία. Οι κάτοικοι της Θεσσαλονίκης θεωρούν πως αναγκάζονται να παρανομήσουν, γιατί δεν υπάρχουν υποδομές και όχι λόγω κακής νοοτροπίας.
 • Σύμφωνα με έρευνες, το Μετρό θα ανακουφίσει το κυκλοφοριακό πρόβλημα μόνο κατά 7% ωστόσο, στη συνείδηση των κατοίκων έχει γίνει αναγκαιότητα και το κρίνουν σα μια από τις πιο αποτελεσματικές λύσεις.
 • Η δημιουργία υποδομών για ποδήλατο, θεωρήθηκε ως αποτελεσματική λύση τόσο από τους οδηγούς όσο και από τους πεζούς, γεγονός που καταδεικνύει πως οι κάτοικοι αναζητούν εναλλακτικούς τρόπους μετακίνησης αλλά δεν έχουν τη δυνατότητα να τους εφαρμόσουν. Την ίδια θέση ενισχύει και η δήλωση των μισών κατοίκων ότι δε χρησιμοποιούν το αυτοκίνητο, για την καθημερινή τους μετακίνηση, αλλά πεζοπορούν.
 • Ο μέσος όρος των συμμετεχόντων ανήκει σε 3μελείς οικογένειες(2,8 μέλη ανά οικογένεια) και σε κάθε μέλος της οικογένειας αντιστοιχούν 0,6 οχήματα. Κατά μέσο όρο, κάθε οικογένεια έχει στην κατοχή της 1,8 οχήματα. Ωστόσο, η πλειοψηφία προτιμάει να μετακινείται, καθημερινά, χωρίς συνεπιβάτη στο Ι.Χ. της.
 • Οι ώρες αιχμής καθορίστηκαν ως παρακάτω: 7:00-10:00 & 13:00-16:00, ενώ τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας δε δηλώνεται έντονο κυκλοφοριακό πρόβλημα. Πρόκειται για τις ώρες που οι κάτοικοι μετακινούνται μαζικά προς ή από την εργασία τους. Οι ώρες αυτές δε συμπίπτουν, απόλυτα, με τις ώρες λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων, ιδιαίτερα για τις ημέρες που είναι ανοιχτά και το απόγευμα.
 • Από την αξιολόγηση όλων των εμπλεκόμενων στο κυκλοφοριακό πρόβλημα, την καλύτερη βαθμολογία συγκέντρωσαν, πεζοί και λεωφορεία, ενώ τη χειρότερη οι οδηγοί ΤΑΧΙ.

Σχετικά με την οδική συμπεριφορά το 14,21% δηλώνει πως δεν παραβιάζει τον Κ.Ο.Κ. και το 70,56% πως τον παραβιάζει σπάνια.