ΚΕ.Π.ΚΑ

Διοικητικός απολογισμός 2018

Η δράση μας σε αριθμούς:

 • Δεχτήκαμε 2.848 επιστολές, τις οποίες επεξεργαστήκαμε, αξιοποιήσαμε, ή σχολιάσαμε και απαντήσαμε.
 • Αποστείλαμε 2.243 επιστολές, με παρεμβάσεις, καταγγελίες, προτάσεις, για επίλυση προβλημάτων της αγοράς, σε διάφορους φορείς, όπως: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Κυβέρνηση, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Ευρωβουλευτές, Βουλευτές, Επιτροπές, Οργανισμούς, κ.λπ.
 • Ασχοληθήκαμε, με 83 θέματα.
 • Εκπροσωπήσαμε τους καταναλωτές, σε 143 συνεδριάσεις, ημερίδες, εκδηλώσεις επιτροπών και φορέων, στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.
 • Ήμασταν βασικοί ομιλητές, σε 15 ημερίδες.
 • Εκδώσαμε 78 δελτία τύπου.
 • Εκπαιδεύσαμε περισσότερους από 1.800 μικρούς και ενήλικες καταναλωτές.
 • Αναλάβαμε πρωτοβουλίες και δράση, για 5 ειδικά θέματα. Πρέπει να τονίσουμε ότι κάθε ειδικό θέμα απαίτησε μια σειρά παρεμβάσεων και επιστολών.
 • Διενεργήσαμε 4 έρευνες.
 • Λάβαμε μέρος, σε 10 έρευνες.
 • Διαχειριστήκαμε 2.616 ερωτήματα - παράπονα – καταγγελίες καταναλωτών.
 • Με την παρέμβασή μας, τα μέλη του ΚΕ.Π.ΚΑ. ωφελήθηκαν 237.798,96 ευρώ.
 • Δόθηκαν 859 συνεντεύξεις και καταχωρήσεις, σε τηλεοπτικούς σταθμούς, σε ραδιόφωνα, σε εφημερίδες και περιοδικά (41 τηλεοπτικές, 49 ραδιοφωνικές εκπομπές και 769 καταχωρήσεις δελτίων τύπου μας).

Παρεμβάσεις
Κατά τη διάρκεια του 2018, πραγματοποιήσαμε παρεμβάσεις, για τη δημιουργία, αναμόρφωση και συμπλήρωση του θεσμικού πλαισίου, που διέπει την προστασία των καταναλωτών, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Τα θέματα με τα οποία ασχοληθήκαμε, είναι 83:

 • Ecolabel - Ευρωπαϊκή Οικολογική Σήμανση
 • Αγορά ενέργειας
 • Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές
 • Αιτήματα καταναλωτών για τις Ευρωεκλογές
 • Αλλαγή παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας
 • Αναθεώρηση της Γενικής Οδηγίας για τα τρόφιμα
 • Αναθεώρηση του Δικαίου Καταναλωτών
 • Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ενεργειακή απόδοση
 • Ανταγωνισμός
 • Αξιολόγηση τεχνολογιών υγείας
 • Απαγόρευση αυτοκινήτων ντίζελ σε τοπικό επίπεδο
 • Απολογισμός δραστηριοτήτων 2017 της θητείας της κ. Ε. Κεκελέκη στην Ε.Ο.Κ.Ε.
 • Απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τη συλλογική αγωγή
 • Ασφάλεια οχημάτων
 • Ασφάλεια παιχνιδιών
 • Ασφάλεια προϊόντων
 • Ασφάλεια στο διαδίκτυο
 • Ασφάλιση αυτοκινήτου
 • Βελτίωση του εντύπου οδηγιών των φαρμάκων
 • Βιώσιμη κατανάλωση
 • Γενικές αρχές και απαιτήσεις της νομοθεσίας για τα τρόφιμα
 • Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων
 • Δημοσιονομικό πλαίσιο της Ε.Ε. 2021 - 2027
 • Διαδικτυακές πλατφόρμες
 • Διαδικτυακή ουδετερότητα
 • Διαφάνεια στις τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων
 • Διαφάνεια τραπεζικών συμβάσεων
 • Δικαιοσύνη και ορθή νομοθέτηση
 • Δικαίωμα σε οικονομική κατοικία
 • Δικαιώματα επιβατών αεροπορικών εταιριών
 • Δικαιώματα επιβατών σιδηροδρομικών υπηρεσιών
 • Δικαιώματα Πνευματικής ιδιοκτησίας
 • Λιανική αγορά ενέργειας
 • Διττή ποιότητα προϊόντων στην ενιαία αγορά
 • Ανταλλακτικά καταναλωτικών προϊόντων
 • Εγγυήσεις καταναλωτικών αγαθών
 • Εικονικά νομίσματα
 • Εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα
 • Ενεργειακά ποτά
 • Επιδιόρθωση συσκευών
 • Επικαιροποίηση των απαγορευμένων χημικών ουσιών στα καλλυντικά
 • Επικίνδυνα παιχνίδια
 • Επικίνδυνα συστατικά στα καλλυντικά
 • Επιπτώσεις του Brexit Επιτροπές φιλικού διακανονισμού
 • Βιολογικά προϊόντα
 • Εργαλείο για αποτελεσματικότερες εκστρατείες
 • Εσωτερική ψηφιακή αγορά
 • Ευρωπαϊκό εταιρικό δίκαιο
 • Ευρωπαϊκός Κώδικας Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
 • «Η μάρκα του καταναλωτή»Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη εκτός Ελλάδας
 • Κακές χρηματοοικονομικές συμβουλές
 • Καλύτερη παρουσίαση των πληροφοριών για τους καταναλωτές
 • Κόστος διασυνοριακών πληρωμών
 • Κώδικας Δεοντολογίας ΡΑΕ
 • Μη εξυπηρετούμενα δάνεια
 • Νέα Συμφωνία για τους Καταναλωτές
 • Οργανωμένα ταξίδια και συνδεδεμένες ταξιδιωτικές υπηρεσίες
 • Πανευρωπαϊκό συνταξιοδοτικό προϊόν (PEPP)
 • Παράνομο περιεχόμενο στο διαδίκτυο
 • Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης κτιρίων
 • Πλαστικά μιας χρήσης
 • Προβλήματα υδροδότησης Θεσσαλονίκης
 • Προϊόντα "πακέτα"
 • Πώληση μη εξυπηρετούμενων δανείων
 • Ρήτρα «Μη εμφάνισης» σε αεροπορικές πτήσεις
 • Σήμανση βαμβακερών ειδών
 • Σήμανση τροφίμων
 • Σκάνδαλο Volkswagen
 • Σκάνδαλο του Facebook και της Cambridge Analytica
 • Στόχοι CO2 στα αυτοκίνητα και στα φορτηγά
 • Συλλογικές προσφυγές αποζημίωσης
 • Συμβάσεις ηλεκτρικού ρεύματος
 • Συνδεδεμένη και αυτοματοποιημένη κινητικότητα
 • Τέλη Υπηρεσιών Κοινής Ωφελείας (ΥΚΩ) και Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ)
 • Τεχνητή νοημοσύνη
 • Τηλεπικοινωνίες
 • Υπερχρεωμένα νοικοκυριά
 • Φόροι για ανθυγιεινά τρόφιμα
 • Χρεώσεις διεθνών κλήσεων
 • Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες
 • Ψευδείς ειδήσεις

Με τα παραπάνω θέματα, ασχοληθήκαμε είτε σε άμεση διαβούλευση με Δήμους, Περιφέρειες, Οργανισμούς Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας, Ανεξάρτητες Αρχές, Δημόσιες Αρχές, την Ελληνική Κυβέρνηση, Επιμελητήρια, Οργανώσεις Εργοδοτών, Οργανώσεις Εργαζόμενων, Ενώσεις Καταναλωτών, Οργανώσεις Προστασίας Περιβάλλοντος κ.λ.π., την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, τη BEUC (Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ενώσεων Καταναλωτών), τη CI (Διεθνή των Καταναλωτών), είτε με γραπτές παρεμβάσεις μας και πρωτοβουλίες, σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό, ευρωπαϊκό, ή διεθνές επίπεδο.

Ειδικές Δράσεις
Το ΚΕ.Π.ΚΑ. – Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών επικέντρωσε τη δράση του, το 2018, στα παρακάτω σοβαρά προβλήματα:
Κόκκινα Δάνεια: Από το 2010, συνεχίζουμε να παρέχουμε συμβουλές και οδηγίες, στα μέλη μας, για την αντιμετώπιση της υπερχρέωσης. Κάθε Τετάρτη, οι καταναλωτές μπορούν να επισκέπτονται τα γραφεία του ΚΕ.Π.ΚΑ., κατόπιν ραντεβού και να συμβουλεύονται ειδικούς, για τα προβλήματα της υπερχρέωσης. Στις 20 Μαρτίου εκδώσαμε δελτίο τύπου, με το οποίο δώσαμε, ξανά, οδηγίες για τη διάσωση της πρώτης κατοικίας, από πλειστηριασμό.
Ταυτόχρονα, ξεκινήσαμε συνεργασία, με την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ενώσεων Καταναλωτών (BEUC) για τα κόκκινα δάνεια, ώστε η προσπάθειά μας να προστατευθούν υα υπερχρεωμένα νοικοκυριά να προωθηθεί και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τον Ιούνιο 2018, εκδώσαμε δελτίο τύπου, για τα προβλήματα, που δημιουργούνται, στους καταναλωτές, από τις «κακές» συμβουλές, που λαμβάνουν, από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Ζητήσαμε, από την Ευρωπαϊκή Ένωση να λάβει μέτρα, για να μην οδηγούνται οι καταναλωτές, σε υπερχρέωση και χρεωκοπία, γιατί ακολούθησαν τις συμβουλές π.χ. μιας τράπεζας.
Το Σεπτέμβριο του 2018, αναλάβαμε πρωτοβουλία, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για να αποτραπεί η υπερψήφιση, στην Επιτροπή ECON του Ευρωκοινοβουλίου της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για τη δημιουργία μιας Ενιαίας Ευρωπαϊκής Δευτερεύουσας Αγοράς, για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Αυτή η πρόταση είχε, ως αποτέλεσμα, οι καταναλωτές, που δυσκολεύονται να αποπληρώσουν τα δάνειά τους, να βρεθούν, σε πολύ βαθιά νερά. Οι εταιρείες είσπραξης θα μπορούσαν να λειτουργούν, διασυνοριακά, χάρη σε ένα «ευρωπαϊκό διαβατήριο», αλλά θα εποπτεύονταν, από την εθνική αρχή της χώρας, που είναι εγκατεστημένα τα κεντρικά τους γραφεία. Φυσικά, είναι εντελώς απίθανο, η εποπτική αρχή μια άλλης χώρα να παρακολουθεί πώς συμπεριφέρεται μια εταιρεία είσπραξης χρεών, στην Ελλάδα.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσε την πρότασή της τον Μάρτιο του 2018, για να βοηθήσει τις τράπεζες να ξεφορτωθούν τα μεγάλα ποσά των «κακών» χρεών, που έχουν καταγραφτεί, στους ισολογισμούς τους. Το επιχείρημα είναι ότι τα μεγάλα αυτά ποσά εμποδίζουν τις τράπεζες να αναπτυχθούν και τις εμποδίζουν να δανείσουν την πραγματική οικονομία, γεγονός που καθυστερεί την οικονομική ανάπτυξη.
Εκδώσαμε, τον Οκτώβριο του 2018, δελτίο τύπου καταγγέλοντας την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το ΚΕ.Π.ΚΑ. συναντήθηκε, με τους Έλληνες Ευρωβουλευτές, που είναι μέλη της Επιτροπής ECON του Ευρωκοινοβουλίου, όπου συζητείται η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τους ενημέρωσε, για τους κινδύνους αυτής της πρότασης, καθώς και για τις προτάσεις των καταναλωτών, για το θέμα αυτό. Επίσης, συναντήθηκε, με την υπεύθυνη αυτού του φακέλου, στην Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία, στις Βρυξέλλες και ενημέρωσε, για το θέμα αυτό, τον κ. Ιωάννη Δραγασάκη, Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, την κ. Αθηνά Κοντογιάννη, Αναπληρώτρια Συνήγορο του Καταναλωτή, την κ. Χαρούλα Καφαντάρη, Πρόεδρο της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου του Κοινοβουλίου, τον κ. Δημήτριο Αυλωνίτη, Γενικό Γραμματέα Καταναλωτή και τον κ. Κουρμούση Φώτη, Ειδικό Γραμματέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.
Το ΚΕ.Π.ΚΑ., στις 28 Νοεμβρίου 2018, απέστειλε επιστολή προς όλα τα μέλη της Επιτροπής ECON του Ευρωκοινοβουλίου, στους Υπουργούς Οικονομικών της Αυστρίας και της Ρουμανίας (τρέχουσα και επόμενη Προεδρεία της Ε.Ε.), στις Μόνιμες Αντιπροσωπείες των 28 κρατών-μελών και στους υπεύθυνους για το φάκελο αυτό, των 28 κρατών μελών στο Συμβούλιο.
Στην επιστολή αυτή ζητήσαμε:
«Θέλουμε να επιστήσουμε την προσοχή σας, στην προστασία των καταναλωτών (ο όρος καταναλωτής περιλαμβάνει όλους τους υπερχρεωμένους δανειολήπτες: καταναλωτές, εργαζόμενους, αγρότες, νέους, ηλικιωμένους, άτομα με αναπηρία, επαγγελματίες, ΜΜΕ κ.λπ.), σχετικά με την πρόταση Οδηγίας για τους διαχειριστές πιστώσεων, τους αγοραστές πιστώσεων και την ανάκτηση των εξασφαλίσεων. Ζητάμε, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να διασφαλίσει ότι θα υπάρξουν αποτελεσματικές δικλείδες ασφάλειας, ώστε να αποφευχθούν επιπτώσεις από την ανάπτυξη μια δευτερογενούς αγοράς, για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια.
Τα χρηματοοικονομικά ιδρύματα, στην Ευρώπη, τα τελευταία χρόνια, συσσώρευσαν μεγάλα ποσά μη εξυπηρετούμενων δανείων, ως αποτέλεσμα της χρηματοοικονομικής κρίσης, αλλά και της ριψοκίνδυνης χρηματοδοτικής συμπεριφοράς αρκετών χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων. Στα τέλη του 2017, το συνολικό ποσό μη εξυπηρετούμενων δανείων ανερχόταν περίπου στα 910 δισεκατομμύρια ευρώ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμάει ότι μεγάλος όγκος αυτών των δανείων μειώνει την κερδοφορία των τραπεζών και τις εμποδίζει να χρηματοδοτήσουν τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές, με αποτέλεσμα την επιβράδυνση της ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Οικονομίας.
Το Μάρτιο του 2018, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε την οδηγία αυτή, για να δημιουργηθεί μια δευτερεύουσα αγορά, όπου οι τράπεζες θα μπορούν, εύκολα, να πουλήσουν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, σε επενδυτές και διαχειριστές πιστώσεων. Δυστυχώς, όμως, η πλευρά των υπερχρεωμένων δανειοληπτών, φαίνεται να παραβλέπεται.
Είναι βασικό να θυμόμαστε ότι οι καταναλωτές δεν ευθύνονται, για τη συσσώρευση των «κόκκινων» δανείων, που ξεκίνησε το 2008, λόγω οικονομικής κρίσης και λόγω των ανεύθυνων πρακτικών δανειοδότησης, από τους παρόχους πιστώσεων. Ας θυμηθούμε, κάποια σκάνδαλα, όπως η φούσκα των ακινήτων, ή τα δάνεια, σε ξένο νόμισμα. Δυστυχώς, η Ε.Ε., δε διέθετε εναρμονισμένο δίκαιο, για την ανεύθυνη χρηματοδότηση, γεγονός που οδήγησε, σε υπερχρέωση. Πρόσφατα, θεσμοθέτησε κανόνες, για τη στεγαστική πίστη, όχι όμως, για την καταναλωτική.
Η έκθεση εκτίμησης των επιπτώσεων της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι εντυπωσιακά αόριστη, αναφέροντας ότι είναι δύσκολο να εκτιμηθούν οι επιπτώσεις, στα υπερχρεωμένα νοικοκυριά και αυτές θα εξαρτηθούν, από τη συμπεριφορά των διαχειριστών πιστώσεων.
Οι αγοραστές πιστώσεων (όπως τα αμοιβαία κεφάλαια κινδύνου – hedge funds – είναι γνωστά ως «αρπακτικά») και οι εισπράκτορες χρεών έχουν άσχημη φήμη, εξαιτίας των άδικων και επιθετικών πρακτικών τους απέναντι στους υπερχρεωμένους δανειολήπτες – καταναλωτές – επιχειρήσεις – κυβερνήσεις. Το μόνο τους ενδιαφέρον είναι τα κέρδη τους.
Το άνοιγμα της Ευρωπαϊκής Ενιαίας Αγοράς στα «αρπακτικά» και στις εισπρακτικές εταιρίες θα εκθέσει τους υπερχρεωμένους, σε μεγαλύτερο κίνδυνο επιθετικών συμπεριφορών και κατασχέσεων κατοικιών. Οι εισπρακτικές θα μπορούν να λειτουργούν, διασυνοριακά, χάρη σε ένα «Ευρωπαϊκό Διαβατήριο», αλλά θα εποπτεύονται από τις εθνικές αρχές της χώρας, που είναι εγκατεστημένα τα κεντρικά τους καταστήματα.
Ζητάμε, λοιπόν, η τελική νομοθεσία να είναι πιο ισορροπημένη και να περιλαμβάνει μέτρα για την προστασία των υπερχρεωμένων. Ζητούμε, από το Ευρωκοινοβούλιο και το Συμβούλιο να λάβουν υπόψη τους, τα παρακάτω:

 • Ο σκοπός της Οδηγίας πρέπει να περιοριστεί μόνο στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια (90 μέρες καθυστέρηση). Η πώληση ενήμερων δανείων πρέπει να απαγορεύεται.
 • Οι διαχειριστές πιστώσεων, που θα ασχοληθούν με δάνεια υπερχρεωμένων καταναλωτών, πρέπει να πιστοποιούνται, να εγκαθιστούν κατάστημα ή παράρτημα, στο κράτος-μέλος, που θέλουν να λειτουργήσουν και να εποπτεύονται, από τις αρχές της χώρας όπου λειτουργούν.
 • Το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, που πρόκειται να πωλήσει δάνεια, σε αγοραστή πιστώσεων, σε συγκεκριμένη τιμή, πριν την πώληση, πρέπει να δίνει τη δυνατότητα, στους χρεώστες του, να πληρώσουν το χρέος τους, στην ίδια τιμή, ή σε μια λίγο υψηλότερη τιμή, που θα προτείνεται, από τις εποπτικές αρχές. Όλοι οι όροι της αγοραπωλησίας δανείων για λόγους διαφάνειας, πρέπει να αποκαλύπτονται στις εποπτικές αρχές.
 • Οι υπερχρεωμένοι καταναλωτές πρέπει να προστατεύονται από άδικες πρακτικές των διαχειριστών και αγοραστών πιστώσεων, οι οποίοι πρέπει να υπόκεινται σε αυστηρούς κανόνες συμπεριφοράς.
 • Πρέπει να διασφαλιστεί ότι οι μεμονωμένοι δανειολήπτες, έχουν το δικαίωμα να εκπροσωπούνται, νόμιμα, στα δικαστήρια, για να διασφαλιστεί η ίση εκπροσώπηση, δανειστών και δανειζόμενων.
 • Πρέπει να θεσμοθετηθούν εναρμονισμένα και αυστηρά πρότυπα, σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, για την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας.
 • Όσα κράτη-μέλη διαθέτουν εθνικά μέτρα, για την προστασία των υπερχρεωμένων δανειοληπτών πρέπει να μπορούν να τα διατηρήσουν και να υιοθετήσουν και αυστηρότερα μέτρα.
  Οι πολίτες της Ευρώπης περιμένουμε αποφασιστική δράση, από τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για το θέμα αυτό. Η προστασία των υπερχρεωμένων καταναλωτών γίνεται ακόμα πιο σημαντική, καθώς πλησιάζουν οι ευρωεκλογές, τον επόμενο χρόνο.»

Η επιστολή αυτή συνυπογράφεται από 41 προσωπικότητες και οργανώσεις από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

 1. George Dassis, former President of the EESC – European Economic and Social Committee
 2. Dimitris Dimitriadis, former President of the EESC – European Economic and Social Committee
 3. Ioannis Vardkastanis, Vice President of Group III of the EESC – European Economic and Social Committee
 4. Pierre Jean Coulon, President of Section Transport – Energy – Information Society of the EESC – European Economic and Social Committee
 5. Slavova, Dilyana, President of Section "External Relations” of the EESC – European Economic and Social Committee
 6. Seamus Boland, Vice-president of Group III of the EESC – European Economic and Social Committee
 7. Alfred Gajdosik, Vice President Group III of the EESC – European Economic and Social Committee
 8. Baiba Miltovica, Vice-president of Group III of the EESC – European Economic and Social Committee
 9. Prof. Dr. Jürgen Keßler deutsches, europäisches und internationales Handels-, Gesellschafts-, Arbeits- und Wirtschaftsrecht Direktor des Forschungsinstituts für Deutsches und Europäisches Immobilienwirtschafts- und Genossenschaftsrecht an der HTW Berlin, Honorarprofessor an der TU-Berlin und der Kuban Universität Krasnodar (Russische Föderation), Stiftungsprofessur Wohnungsgenossenschaften und genossenschaftliches Prüfungswesen, EBZ Business School Bochum, Mitglied des Europäischen Wirtschafts und Sozialausschusses
 10. Lutz Ribbe, Political director of EuroNature, Vice-president of the Sustainable Development Observatory of EESC
 11. Jacques Lemercier, Conseiller Français Syndicaliste Force Ouvrière groupe 2
 12. Giorgos Vernikos, Economist and Businessman
 13. Aris Alexiou, President of Highest Education Workers Association of OTE – Hellenic Organization of Telecommunications
 14. Antonio Longo, President of the Citizens' Rights Movement; member of the National Council for Consumers and Users (CNCU), EESC Member – Gr. III
 15. Indre Vareikyte, member of EESC, delegate of Lithuanian Youth Council
 16. Kęstutis Kupšys, Member of the Board of the Alliance of Lithuanian Consumer Organisations, Alternate Member of the EESC (Various Interests Group III)
 17. Dr JORGE PEGADO LIZ, EESC Counsellour from Portugal representing consumers
 18. Carlos Trias Pintó, Vicepresidente de la Sección de Mercado Interior, Producción y Consumo, Comité Económico y Social Europeo, EESC Member
 19. European Disability Forum
 20. International Experts Order
 21. Younion, Die Daseinsgewerkschaft
 22. Thomas Kattnig, Representative of younion - Die Daseinsgewerkschaft
 23. Bulgarian Active Consumers Association
 24. Yiapanis, Anastasis, Secretary-general of the Panagrotikos Farmers' Union of Cyprus
 25. CFTC : French Confederation Christian Workers
 26. Right to Energy SOS Future
 27. Verbraucherzentrale Bundesvesband
 28. National Confederation of Disabled People of Greece – N.C.D.P.
 29. Pan-Hellenic Federation of Parents' Associations and Guardians of People with Disabilities
 30. Hellenic Federation of the Deaf
 31. Ioannis Kolivas, Adviser to the Board of Directors of New Pan-Hellenic Confederation of Unions of Agricultural Cooperatives (New PASEGES)
 32. KEPKA Consumers’ Protection Center
 33. KEPKA Imathias
 34. KEPKA of Western Macedonia
 35. CONSUMER UNION OF VOLOS AND THESSALY
 36. Help consumatori
 37. Irish Rural Link Nasc Tuaithe na hEireann
 38. Tekla Zabova, Chairman of the Council, Latvian National Association for Consumer Protection – LPIAA
 39. Dr. Eglė Kybartienė, President of the Alliance of Lithuanian Consumer Organisations, Member of the ECCG (European Consumer Consultative Group)
 40. DECO Proteste, Defensa Do Consumidor
 41. CCOO Confederacion sindical de comisiones obreras
 42. Fdo. Bernardo Hernandez Bataller, General Secretary of AUc

Τέλος, τον Οκτώβριο του 2018, εκδώσαμε δελτίο τύπου, ενημερώνοντας τους καταναλωτές, για την αλλαγή του νόμου, για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, δηλαδή ότι μόνο όσοι μέχρι τις 31/12/2018 αιτηθούν την υπαγωγή τους στον ως άνω νόμο, θα μπορούν να ζητήσουν την προστασία της κύριας κατοικίας τους, υπό τον όρο ότι πληρούν και τις υπόλοιπες προϋποθέσεις του νόμου.
Παρακολουθούμε το θέμα και παρεμβαίνουμε, υπέρ των καταναλωτών.

Νέα συμφωνία για τους Καταναλωτές: Ολοκληρώθηκε η διαδικασία του REFIT (αξιολόγηση) για τη βασική νομοθεσία προστασίας των καταναλωτών. Η αξιολόγηση κατέδειξε την ύπαρξη ισχυρής νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών, στην Ευρώπη αλλά και μεγάλα ελλείμματα στην εφαρμογή της, στην πράξη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπίστωσε ότι τα μέσα που διαθέτουν οι καταναλωτές, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να αποζημιωθούν, για τις ζημιές που υφίστανται, από παράνομες πρακτικές εταιρειών, είναι πολύ φτωχά. Τα σκάνδαλα, που ξέσπασαν, όπως της Volkswagen, των ασφαλιστηρίων συμβολαίων που δεν ασφάλιζαν τίποτε, των επικίνδυνων υλικών σε ιατρικό εξοπλισμό κ.λπ. επιβεβαίωσαν αυτό το έλλειμμα.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, λοιπόν, στις 11 Απριλίου 2018, σε μια προσπάθεια να "δώσει δόντια", στη νομοθεσία προστασίας καταναλωτών, δημοσιοποίησε τις προτάσεις της, για την αναμόρφωση της νομοθεσίας αυτής, που περιλαμβάνουν πιο αυστηρές ποινές, για τις επιχειρήσεις, που παρανομούν καθώς και μια περιορισμένη μορφή συλλογικής αποζημίωσης, για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Επιτροπή, επίσης, πρότεινε την εισαγωγή ατομικών δικαιωμάτων, για καταναλωτές, όταν πέφτουν θύματα αθέμιτων εμπορικών πρακτικών, όπως παραπλανητικών διαφημίσεων. Ελάχιστα κράτη-μέλη, σήμερα, έχουν νομοθετήσει τι πρέπει να συμβαίνει, σε αυτές τις παραβιάσεις της νομοθεσίας. Η πρόταση της Επιτροπής περιλαμβάνει διατάξεις, που διασφαλίζουν τη διαφάνεια, στις διαδικτυακές πλατφόρμες. Η πρόταση της Επιτροπής αφορά την αναμόρφωση της νομοθεσίας, για το ηλεκτρονικό εμπόριο, τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, τους καταχρηστικούς όρους των συμβάσεων, την παραπλανητική και συγκριτική διαφήμιση και την αναγραφή των τιμών.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πρότεινε να θεσμοθετηθεί, σε όλα τα κράτη-μέλη διαδικασία κατάθεσης συλλογικών αγωγών αποζημιώσεων. Στις συλλογικές αγωγές, μια οργάνωση, συνήθως μια Ένωση Καταναλωτών, εκπροσωπεί όλους τους καταναλωτές, που ζημιώθηκαν. Οι συλλογικές αγωγές είναι φυσικά πιο ισχυρές και αποτελεσματικές, από τις ατομικές. Είναι, επιπλέον, συχνά ο μόνος τρόπος, για να αποδοθεί δικαιοσύνη, στους καταναλωτές. Τα μεμονωμένα θύματα χρειάζεται να αφιερώσουν λιγότερη ενέργεια, χρήματα και χρόνο, για μια συλλογική αγωγή. Μόνο λίγες χώρες διαθέτουν μια τέτοια λειτουργική και συγκριτικά εύκολη νομική διαδικασία. Στην Ελλάδα, η διαδικασία αυτή δεν υπάρχει. Οι καταναλωτές μπορούν να προσφύγουν συλλογικά, αλλά αφού η υπόθεση κερδηθεί, ο κάθε καταναλωτής μεμονωμένα πρέπει να διεκδικήσει τη δική του αποζημίωση (την εφαρμογή της δικαστικής απόφασης).
Με την πρότασή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επιτέλους εξασφαλίζει καλύτερη πρόσβαση στη δικαιοσύνη για όλους τους καταναλωτές: μια συλλογική αγωγή αποζημίωσης θα ήταν διαθέσιμη, παντού, στην Ε.Ε.
Η πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να ενδυναμώσει την εφαρμογή της νομοθεσίας είναι στη σωστή κατεύθυνση. Πολύ συχνά, οι καταναλωτές πληρώνουν το λογαριασμό, από αθέμιτες πρακτικές εταιριών και ανακαλύπτουν ότι η διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους είναι αδύνατη. Οι αυστηρότερες ποινές και η δυνατότητα συλλογικής αποζημίωσης έχουν ήδη καθυστερήσει. Για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, οι καταναλωτές δεν είχαν την πρόσβαση, στη δικαιοσύνη, που άξιζαν, όταν ήταν θύματα αθέμιτων, ή παράνομων εμπορικών πρακτικών. Τώρα πλέον, θα μπορούν να διεκδικήσουν αποζημιώσεις, ομαδικά, σε κάποιες περιπτώσεις.
Είναι, βέβαια, ένα πρώτο βήμα και όχι μια μορφή πλήρους συλλογικής αποζημίωσης, σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η διαδικασία απαιτεί να λάβουν οι διεκδικούντες αποζημίωση τελεσίδικη απόφαση δικαστηρίου, πριν ο δικαστής αποφασίσει εάν θα επιτρέψει κάποια μορφή συλλογικής αποζημίωσης. Η διαδικασία αυτή μπορεί να χρειαστεί χρόνια, με τον κίνδυνο οι καταναλωτές είτε να χάσουν τα αποδεικτικά στοιχεία, είτε το ενδιαφέρον τους, για την υπόθεση."
Επίσης είναι ανησυχητικό ότι στα κράτη-μέλη δύνονται υπερβολικές αρμοδιότητες, για να αποφασίζουν ποιες περιπτώσεις μπορούν να προχωρήσουν, σε συλλογική αποζημίωση και ποιες δεν μπορούν.
Όμως, αυτά που συνέβησαν, από τη στιγμή της δημοσιοποίησης της πρότασης, αποτελούν σκάνδαλο. Ομάδες επιχειρήσεων, που πριν πάλευαν να μη θεσμοθετηθεί η συλλογική αγωγή αποζημίωσης, τώρα κινητοποιούνται, για να καταστρέψουν την πρόταση και μάλιστα με βοήθεια, από τις Η.Π.Α. Μια εκστρατεία του Αμερικάνικου Εμπορικού Επιμελητηρίου, που εκπροσωπεί μεγάλες αμερικάνικες εταιρίες, που δραστηριοποιούνται, στην Ευρώπη, ναρκοθετεί τη νομική πρόταση, όσο είναι δυνατό. Φαίνεται ότι κερδίζει έδαφος ανάμεσα στους Ευρωβουλευτές και στις εθνικές κυβερνήσεις, που τροποποιούν την πρόταση, πριν προλάβει να γίνει ευρωπαϊκή νομοθεσία.
Είναι ντροπή, προσπάθειες οργανώσεων, όπως το Αμερικάνικο Εμπορικό Επιμελητήριο, που ζητάνε «διασφαλίσεις», για την προστασία των επιχειρήσεων να επηρεάζουν αυτούς που λαμβάνουν τις αποφάσεις. Η πραγματικότητα είναι ότι αυτές οι «διασφαλίσεις», αποτελούν εμπόδια, για να γίνει η διαδικασία δύσκολη και να μην χρησιμοποιηθεί.
Η Ε.Ε. πρέπει να δείξει ότι μπορεί να δημιουργήσει ένα σύστημα συλλογικών αγωγών αποζημίωσης, που θα είναι λειτουργικό, για τους καταναλωτές και όχι ένα σύστημα, που θα έχει αμέτρητους περιορισμούς, για να ηρεμεί τις ανησυχίες των επιχειρήσεων. Η καλλιέργεια φόβου, από το Αμερικάνικο Εμπορικό Επιμελητήριο και άλλους, ότι οι συλλογικές αγωγές τύπου Η.Π.Α. θα έρθουν στην Ευρώπη, για να καταστρέψουν επιχειρηματικές δραστηριότητες, αποτελεί τρόπο να αποσπαστεί η προσοχή, από το πραγματικό πρόβλημα: Οι καταναλωτές, υπερβολικά συχνά, δεν έχουν τη δυνατότητα να δικαιωθούν, όταν υποστούν ζημία.
Οι πολλές τροπολογίες, που προτάθηκαν από τις οργανώσεις των επιχειρήσεων, εάν υιοθετηθούν, θα οδηγήσουν σε ένα εργαλείο τόσο περίπλοκο και επιβαρυντικό, που δε θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί.
Στις χώρες τις Ε.Ε., όπου υπάρχει η διαδικασία των συλλογικών αγωγών αποζημίωσης, δεν υφίσταται καμία περίπτωση κατάχρησης του εργαλείου, ούτε καμιά περίπτωση χρεωκοπίας επιχείρησης, εξαιτίας συλλογικής αγωγής. Οι σωστές επιχειρήσεις δεν πρέπει να ανησυχούν. Μόνο αυτές που εξαπατούν θα έπρεπε να ανησυχούν.
Η Ε.Ε. πρέπει να διασφαλίσει ότι αυτή η πρόταση θα επιτρέψει, στους καταναλωτές να χρησιμοποιούν τις συλλογικές αγωγές αποτελεσματικά. Η πρόταση πρέπει να γίνει νομοθεσία γρήγορα. Ζητάμε δικαιοσύνη και όχι απαγορευτικά εμπόδια.
Στα θετικά της πρότασης συμπεριλαμβάνεται η δυνατότητα των κρατών-μελών να επιβάλλουν πρόστιμα, σε επιχειρήσεις, που παραβίασαν τη νομοθεσία σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, ύψους τουλάχιστον 4% του ετήσιου τζίρου τους. Οι εταιρίες, που παραβιάζουν την Ευρωπαϊκή νομοθεσία, μπορεί να πληρώνουν πρόστιμα, στα διάφορα κράτη-μέλη, αλλά αυτά τα πρόστιμα δεν είναι ούτε εναρμονισμένα, αλλά και χειρότερα δεν είναι αποτρεπτικά.
Ταυτόχρονα, άνοιξε πάλι η συζήτηση για τις εγγυήσεις, για τα ελλατωματικά προϊόντα. Οι υπουργοί των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης συναντήθηκαν, στις 5 και 6 Δεκεμβρίου, στις Βρυξέλλες, για να υιοθετήσουν τις θέσεις τους, για την αναθεώρηση των δικαιωμάτων των καταναλωτών, που απορρέουν, από τις εγγυήσεις αγαθών, που αγοράζονται, είτε μέσω διαδικτύου, είτε από τα συμβατικά καταστήματα. Αυτό είναι ένα σημαντικότατο στάδιο, πριν αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις, για αυτό το θέμα, ανάμεσα στα κράτη-μέλη, την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωκοινοβούλιο.
Η αναθεώρηση αφορά τη διάρκεια της εγγύησης από τον πωλητή, τα δικαιώματα των καταναλωτών, όταν παρουσιαστεί ελάττωμα μετά την αγορά του προϊόντος και το χρονικό διάστημα, μέσα στο οποίο ο πωλητής πρέπει να αποδείξει ότι το προϊόν δεν ήταν ελαττωματικό, όταν αγοράστηκε, στην περίπτωση, που υπάρχει διαφωνία καταναλωτή-πωλητή. Μέχρι σήμερα, η Ευρωπαϊκή νομοθεσία θέτει τα κατώτερα όρια προστασίας των καταναλωτών, σε όλες τις χώρες, επιτρέποντας, στα κράτη-μέλη να θέσουν υψηλότερα επίπεδα προστασίας. Πολλά κράτη-μέλη, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, έχουν θεσμοθετήσει αυστηρότερους κανόνες και υψηλότερη προστασία, για τους καταναλωτές. Τώρα, όμως, η αναθεώρηση αυτή μπορεί να θέσει τα ανώτατα όρια προστασίας, σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνεπώς, κάποιοι κανόνες, σε κάποια κράτη-μέλη κινδυνεύουν.
Το ΚΕ.Π.ΚΑ. – Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών ζήτησε από τον κ. Ιωάννη Δραγασάκη, Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης να μην αποδεχτεί την υποβάθμιση των υφιστάμενων δικαιωμάτων των καταναλωτών, στις χώρες-μέλη της Ε.Ε.
Δεν είναι σωστό για χάρη της εναρμόνισης των δικαιωμάτων, σε όλα τα κράτη-μέλη, κάποιες χώρες, που έχουν θεσπίσει υψηλότερα επίπεδα προστασίας, να δουν αυτά τα δικαιώματα να καταρρέουν. Τα επίπεδα της προστασίας των καταναλωτών πρέπει να αναβαθμίζονται και όχι να υποβαθμίζονται. Για παράδειγμα:

 • Οι καταναλωτές στη Γαλλία και στην Πορτογαλία μπορούν, σήμερα, να βασίζονται στον κανόνα ότι ο πωλητής, εφόσον παρουσιαστεί ελάττωμα, μέσα στα δύο χρόνια, από την αγορά του προϊόντος, πρέπει να αποδεχτεί ότι το ελάττωμα υπήρχε τη στιγμή της πώλησης. Αν διαφωνεί ο πωλητής πρέπει να αποδείξει το αντίθετο. Σήμερα, με την αναθεώρηση αυτή, κινδυνεύει η περίοδος των 2 ετών να μειωθεί στο μισό (1 έτος), οπότε εάν το ελάττωμα παρουσιαστεί, μέσα στο δεύτερο χρόνο, ο καταναλωτής πρέπει να αποδείξει ότι το προϊόν ήταν ελαττωματικό, κατά την αγορά του.
 • Οι καταναλωτές στην Ελλάδα, τη Σλοβακία, την Πορτογαλία και τη Λετονία θα χάσουν το δικαίωμα τους να επιλέγουν τον τρόπο αποζημίωσής τους, όταν αγοράζουν ένα ελαττωματικό προϊόν. Οι καταναλωτές, σήμερα, έχουν το δικαίωμα σε επιδιόρθωση, αντικατάσταση, μείωση τιμής, αναστροφή της πώλησης. Η αναθεώρηση αυτή προβλέπει μια άκαμπτη διαδικασία, όπου ο καταναλωτής θα μπορεί να επιλέξει ανάμεσα στη διόρθωση και την αντικατάσταση και εφόσον δεν μπορεί να υλοποιηθεί καμιά από τις δύο επιλογές, τότε μπορεί να υπάρξει μείωση τιμής ή αναστροφή της πώλησης.

Ταυτόχρονα, κράτη-μέλη θέλουν να συμπεριλάβουν τα «έξυπνα» προϊόντα, σε αυτήν την οδηγία. Αυτή η προσπάθεια αποτελεί μια σημαντική βελτίωση της σημερινής κατάστασης. Δεν υφίστανται κανόνες, στην Ε.Ε., που να προστατεύουν τους καταναλωτές, όταν αγοράζουν προϊόντα, που έχουν ενσωματωμένο λογισμικό ή ψηφιακό περιεχόμενο. Αυτό σημαίνει ότι τα «έξυπνα» κινητά, ή οι «έξυπνες» τηλεοράσεις, θα καλυφθούν από αυτήν την οδηγία και οι καταναλωτές θα απολαμβάνουν συγκεκριμένα δικαιώματα όταν κάτι πάει στραβά.
Τον Οκτώβριο του 2018, η κ. Ε. Κεκελέκη δημοσίευσε στην εφημερίδα της 3ης ομάδας της Ε.Ο.Κ.Ε. – Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή άρθρο με τις απόψεις των καταναλωτών, για τη Νέα Συμφωνία:
«Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής – Ε.Ε. αποτελεί βελτίωση της προστασίας των καταναλωτών, σε συγκεκριμένα θέματα π.χ. ποινές, που θα επιβάλλονται, σε επιχειρήσεις, για μη συμμόρφωση τους, με τη νομοθεσία. Ωστόσο, δημιουργεί αρκετές επιφυλάξεις, τόσο στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ενώσεων Καταναλωτών – BEUC, όσο και στις Εθνικές Ενώσεις Καταναλωτών. Μερικές από αυτές τις επιφυλάξεις είναι:

 • Δικαίωμα στην υπαναχώρηση: Σήμερα, οι καταναλωτές έχουν το δικαίωμα να υπαναχωρήσουν, από μια σύμβαση, που υπογράφτηκε οn-line, μέσα σε 14 μέρες. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το δικαίωμα της υπαναχώρησης είναι το πλέον γνωστό δικαίωμα των καταναλωτών, καθώς 95% των αγοραστών εκτιμούν ότι το δικαίωμα αυτό, είναι σημαντικό, όμως, 53% των καταναλωτών αντιμετώπισαν δυσκολίες, τουλάχιστον 1 φορά, όταν προσπάθησαν να ασκήσουν αυτό το δικαίωμα. Το δικαίωμα της υπαναχώρησης είναι ιδιαίτερα σημαντικό καθώς οι καταναλωτές, που αγοράζουν, εξ’ αποστάσεως, κάποια αγαθά, δεν μπορούν να τα ελέγξουν, με φυσικό τρόπο. Για παράδειγμα ένας καταναλωτής αγοράζει, μέσω διαδικτύου, ένα όμορφο ζευγάρι παπούτσια, αυτά του παραδίδονται, αλλά εάν τα παπούτσια δεν είναι αυτά που διάλεξε μπορεί να επικοινωνήσει, με τον έμπορο και να τον ενημερώσει ότι τα παπούτσια θα επιστραφούν, μέσα σε 14 μέρες. Ο έμπορος πρέπει να αποζημιώσει τον καταναλωτή, εντός 14 ημερών. Εάν ο καταναλωτής χρησιμοποίησε το προϊόν περισσότερο, από όσο είναι αναγκαίο, για να διαπιστώσει, αν αυτό είναι σύμφωνο με την παραγγελία του, ο έμπορος έχει το δικαίωμα να αποζημιωθεί, για την μειωμένη, από τη χρήση, αξία του αγαθού.
  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει να χάνουν οι καταναλωτές το δικαίωμα της υπαναχώρησης, εάν ο έμπορος κρίνει ότι το χρησιμοποίησαν, περισσότερο από όσο ήταν αναγκαίο, για να το εξετάσουν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να επιτρέψει, στους εμπόρους, να ελέγχουν τα επιστρέφοντα αγαθά πριν αποδεχτούν το δικαίωμα του καταναλωτή στην υπαναχώρηση. Και, όμως, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει παραδεχτεί ότι μόνο μια μικρή μειοψηφία καταναλωτών «εκμεταλλεύονται» το δικαίωμα στην υπαναχώρηση. Το πραγματικό πρόβλημα, σήμερα, είναι ότι οι έμποροι, συχνά, δε σέβονται αυτό το δικαίωμα, κυρίως όταν αφορά ψηφιακό περιεχόμενο και ψηφιακές υπηρεσίες. Για παράδειγμα, οι καταναλωτές, πολύ συχνά, δεν ενημερώνονται, για το δικαίωμα της υπαναχώρησης. Ακόμα και όταν οι καταναλωτές το χρησιμοποιούν μένουν να κυνηγούν τον έμπορο, για να πάρουν τα χρήματά τους πίσω. Η εφαρμογή της νομοθεσίας, για αυτό το σημαντικό δικαίωμα πρέπει να ενδυναμωθεί. Το αποτέλεσμα της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα είναι οι καταναλωτές να διστάζουν να αγοράσουν αγαθά, μέσω διαδικτύου, γεγονός που θα έχει αρνητικό αντίκτυπο, στο ηλεκτρονικό εμπόριο.
 • Τεχνητή νοημοσύνη: Η αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας, που έγινε μέσω της διαδικασίας REFIT, δεν καλύπτει τις εξελίξεις της τεχνητής νοημοσύνης, στην προστασία των καταναλωτών. Όμως, οι καταναλωτές πιστεύουν ότι οι επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης πρέπει να ληφθούν υπόψη στη Νέα Συμφωνία, για τους καταναλωτές. Πρέπει να θεσμοθετηθεί η υποχρέωση των παρόχων, να ενημερώνουν τους καταναλωτές, όταν προμηθεύουν υπηρεσίες, που βασίζονται, σε αυτοματοποιημένες διαδικασίες (όπως πχ σε αλγόριθμους). Οι επιχειρήσεις πρέπει να υποχρεωθούν να εξηγήσουν πως λειτουργούν οι αλγόριθμοι, ειδικά για το πώς οργανώνουν και παρουσιάζουν την πληροφόρηση, στους καταναλωτές όπως για παράδειγμα, ποια κριτήρια χρησιμοποιούν για να αξιολογήσουν υπηρεσίες ή για να παρουσιάσουν πληροφορίες, στους καταναλωτές. Υπάρχει άμεση ανάγκη να αποσαφηνίσουμε, στην Ευρωπαϊκή νομοθεσία, την ευθύνη των εταιριών, που χρησιμοποιούν αλγόριθμους, ή τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης. Η πρακτική να χρησιμοποιείται μια δήλωση αποποίησης ευθύνης της εταιρίας, στις διαδικασίες για αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, πρέπει να χαρακτηριστεί αθέμιτη/παράνομη. Οι καταναλωτές πρέπει να γνωρίζουν ότι υπάρχουν διαδικασίες προσωποπαγούς αυτόματης τιμολόγησης. Δηλαδή, η τεχνητή νοημοσύνη αποφασίζει, με βάση τα προσωπικά μας δεδομένα, που συλλέγει (δε γνωρίζουμε βέβαια από πού), τα αγαθά, τα οποία θα μας διαφημίσει καθώς και την τιμή τους. Αυτές οι διαδικασίες μπορούν να οδηγήσουν, σε απαράδεκτες διακρίσεις, κατά των καταναλωτών.»


Το ΚΕ.Π.ΚΑ. συμμετέχει στη διαβούλευση και διαπραγμάτευση, για την τελική μορφή, που θα λάβει η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προσπαθώντας, δυναμικά, για την καλύτερη προστασία των καταναλωτών. Η κ. Κεκελέκη που συμμετείχε, στη διαβούλευση, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην Ε.Ο.Κ.Ε., στο Διασυνοριακό Διάλογο Καταναλωτών (TACD) και σε όλες τις συσκέψεις, σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, έθετε τα προβλήματα, που θα προκύψουν, από την εφαρμογή της Νέας Συμφωνίας, για τους καταναλωτές (δικαίωμα στην υπαναχώρηση, καταλληλότητα της συγκεκριμένης νομοθεσίας για την ψηφιακή οικονομία και την τεχνητή νοημοσύνη, συλλογικές αποζημιώσεις, εφαρμογή της νομοθεσίας, διαδικτυακές πλατφόρμες, καταχρηστικοί συμβατικοί όροι).

Απαράδεκτες αυξήσεις στις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος: Το ΚΕ.Π.ΚΑ. έγινε αποδέκτης πολλών παραπόνων καταναλωτών, που αφορούν τις χρεώσεις Υ.Κ.Ω. και ΕΤΜΕΑΡ. Οι καταναλωτές, ειδικά όσοι έχουν νυχτερινό τιμολόγιο για θέρμανση, παραπονιούνται ότι οι νέες τιμές, που εφαρμόζονται, από την 1η Ιανουαρίου 2018, είναι υπερβολικά υψηλές και απαράδεκτα, επιβαρυντικές. Συγκεκριμένα καταγγέλλουν:

 • Οι καταναλωτές που έχουν νυχτερινό τιμολόγιο, διευκολύνουν, κυριολεκτικά, τους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας, να διαθέσουν και να εισπράξουν το αντίτιμο, για ηλεκτρικό ρεύμα, το οποίο θα έμενε αχρησιμοποίητο, στο δίκτυο. Πριν κάποια χρόνια, η Δ.Ε.Η., προσέφερε και για δικό της όφελος, ηλεκτρικό ρεύμα, στους καταναλωτές, σε χαμηλότερες τιμές, με αποτέλεσμα να εγκαταστήσουν θερμοσυσσωρευτές. Σήμερα, αυτοί οι καταναλωτές τιμωρούνται, μέσα από τον υπολογισμό των τελών Υ.Κ.Ω. και ΕΤΜΕΑΡ, με δύο τρόπους:
  • Δεν μπορούν να ενταχθούν, στο κοινωνικό τιμολόγιο, αν και πληρούν τα κριτήρια λόγω υψηλών καταναλώσεων, από το νυχτερινό τιμολόγιο, για θέρμανση.
  • Αντίθετα, επιδοτούν, μέσω των τελών Υ.Κ.Ω. όσους βρίσκονται, στην ίδια οικονομική κατάσταση, ίσως και σε καλύτερη, από αυτούς. Ταυτόχρονα, όσοι θερμαίνονται, με πετρέλαιο, έχουν τη δυνατότητα να λάβουν επιστροφή τμήματος του Ε.Φ.Κ.
  • Ο υπολογισμός του τέλους Υ.Κ.Ω. και ΕΤΜΕΑΡ, πάνω στη συνολική κατανάλωση ηλεκτρινού ρεύματος, με την παράλληλη τρομακτική αύξηση των τιμών υπολογισμού τους και την κατάργηση της κλίμακας 2001Kwh έως 3000kwh αύξησε τους λογαριασμούς τρομακτικά. Οι καταναλωτές παραπονιούνται ότι το Μάιο, που ανακοινώθηκε η αύξηση, η Ρ.Α.Ε. υποσχόταν μειώσεις, στους λογαριασμούς, δεν έκανε καμία αναφορά, στο νυχτερινό τιμολόγιο, με αποτέλεσμα οι καταναλωτές να πάθουν «ηλεκτροσοκ», μόλις παρέλαβαν τους λογαριασμούς τους.
 • Η επιβολή ΦΠΑ πάνω στο τέλος ΥΚΩ και στο τέλος ΕΤΜΕΑΡ, είναι απαράδεκτη. Δεν είναι δυνατόν να επιβάλλεται φόρος πάνω σε τέλη και φόρους.
 • Θέλουμε να επισημάνουμε:
  • Η υποχρέωση της Πολιτείας να παρέχει Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας, δεν μπορεί να μετακυλίεται, στους καταναλωτές, με αυτούς τους εξοργιστικούς όρους. Εάν η Πολιτεία, οι πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας και το ΔΕΔΔΗΕ αδυνατούν να εντοπίσουν τους κλέφτες ηλεκτρικού ρεύματος και να εισπράξουν τα διαφυγόντα κέρδη, όπως μας ανακοίνωσαν, οι καταναλωτές δεν μπορούν να αντέξουν τέτοιους λογαριασμούς.
  • Ειλικρινά, δεν κατανοούμε πως είναι δυνατόν να ανακοινώνει η ΔΕΗ νέες λιγνιτικές μονάδες και οι καταναλωτές να πληρώνουν τέτοια υπέρογκα ποσά, για ανανεώσιμες πηγές.

Το ΚΕ.Π.ΚΑ. απέστειλε στις 28 Μαρτίου 2918, επιστολή διαμαρτυρίας, στην Ρ.Α.Ε. – Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, την οποία κοινοποίησε και στους κ. Ιωάννη Δραγασάκη, Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, κ. Γεώργιο Σταθάκη, Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Λευτέρη Ζαγορίτη, Συνήγορο του Καταναλωτή, κ. Δημήτριο Αυλωνίτη, Γενικό Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή και στον κ. Εμμανουήλ Παναγιωτάκη, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Δ.Ε.Η. Επειδή δε λάβαμε καμία απάντηση, στην επιστολή αυτή, στις 17 Απριλίου 2018, εκδώσαμε δελτίο τύπου, με το οποίο δημοσιοποιήσαμε την επιστολή και καλέσαμε τους καταναλωτές να καταγγείλουν στο ΚΕ.Π.ΚΑ., την αύξηση των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας. Το ΚΕ.Π.ΚΑ. εξετάζει τις δυνατότητες ανάληψης πρωτοβουλιών και δράσεων, εναντίον της παράλογης αυτής αύξησης, που δικαιολογεί τον χαρακτηρισμό «χαράτσι», στο ρεύμα.
Τον Αύγουστο του 2018, λάβαμε, επιτέλους απάντηση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας – Ρ.Α.Ε., η οποία μας ενημέρωσε ότι για τις χρεώσεις Υπηρεσιών Κοινής Ωφελείας - Υ.Κ.Ω. ζήτησε από το Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας - Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. να της παράσχει στοιχεία για να εντοπίσει, κατά προσέγγιση τον αριθμό των καταναλωτών νυχτερινού ρεύματος, για θέρμανση, ώστε να εισηγηθεί κατάλληλα μέτρα αντιμετώπισης του προβλήματος.
Επειδή, όμως, πληρώνουμε υψηλούς λογαριασμούς, για το ηλεκτρικό ρεύμα, το Νοέμβριο του 2018, εκδώσαμε και δελτίο τύπου, με 13 συμβουλές, για εξοικονόμηση ηλεκτρικού ρεύματος.
Το ΚΕ.Π.ΚΑ. συνεχίζει να πιέζει τη Ρ.Α.Ε. και την κυβέρνηση, για επίλυση του προβλήματος.

Προβλήματα υδροδότησης Θεσσαλονίκης: Στις 4 Απριλίου 2018, αποστείλαμε επιστολή-αίτημα, στην Ε.Υ.Α.Θ., την οποία κοινοποιήσαμε και στους κ. Ιωάννη Δραγασάκη, Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, κ. Γεώργιο Σταθάκη, Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Λευτέρη Ζαγορίτη, Συνήγορο του Καταναλωτή, κ. Δημήτριο Αυλωνίτη, Γενικό Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή και στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας. Το πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης αντιμετώπισε μια πρωτοφανή ταλαιπωρία, εξαιτίας της θραύσης του αγωγού της Αραβησσού. Εν έτη 2018, είναι επιεικώς απαράδεκτο, η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ελλάδας, να στερείται του βασικότερου αγαθού, του νερού. Καθημερινά, στο ΚΕ.Π.ΚΑ. δεχόμασταν από τα μέλη μας και από πολίτες της πόλης, διαμαρτυρίες και παράπονα για την τραγική κατάσταση στην οποία βρεθήκαμε και εμείς, εξαιτίας της έλλειψης νερού.
Πιστεύοντας, λοιπόν, ότι η Ε.Υ.Α.Θ. πρέπει να δείξει στους καταναλωτές της Θεσσαλονίκης και έμπρακτα τη συγγνώμη της και να μην μείνει μόνο στα λόγια. ζητήσαμε ελάφρυνση των επόμενων λογαριασμών με ένα γενναίο ποσοστό έκπτωσης και την γραπτή δέσμευση ότι η Ε.Υ.Α.Θ. θα φροντίσει στο μέλλον να μην επαναληφθεί ανάλογη τραγική κατάσταση.
Η Ε.Υ.Α.Θ. μας απάντησε στις 31 Μαΐου 2018:
«Σε απάντηση του ηλεκτρονικού μηνύματος σας της 21-5-2018 θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας στη συνεδρίαση της 24/5/2018 εξέτασε το αίτημά σας, αφού ενημερώθηκε για το σύνολο των εγγράφων που έχουν ανταλλαγεί με το ΚΕ.Π.ΚΑ. και Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. και αποφάσισε ότι δεν συντρέχουν επιπλέον λόγοι για να τροποποιήσει τις έως τώρα αποφάσεις του για τη λήψη μέτρων ελάφρυνσης από τα προβλήματα που προκάλεσε η θραύση του αγωγού της Αραβησσού και η αναγκαστική μείωση τροφοδοσίας με πόσιμο νερό του πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης.
Στο ΓΔ 332/14581/21-5-2018 έγγραφό μας παρουσιάζεται αναλυτικά το πρόβλημα που προκάλεσε η θραύση του αγωγού της Αραβησσού και η αντιμετώπισή του καθώς και οι ενέργειες που ακολούθησαν από πλευράς Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.
Θεωρούμε ότι κύριο μέλημα της εταιρείας θα πρέπει να είναι η επένδυση κεφαλαίων της για τη βελτίωση των δικτύων άρδευσης και αποχέτευσης που λειτουργεί και διαχειρίζεται, κάτι που δυστυχώς δεν είχε συμβεί για πολλά προηγούμενα χρόνια και αυτό αποτελεί την έμπρακτη αντιμετώπιση προβλημάτων όπως αυτό της θραύσης του αγωγού της Αραβυσσού».
Το ΚΕ.Π.ΚΑ. θεώρησε απαράδεκτη την απάντηση της Ε.Υ.Α.Θ. Οι απλοί καταναλωτές και ταλαιπωρήθηκαν και ξόδεψαν χρήματα, για να αντιμετωπίσουν την πολυήμερη διακοπή του νερού. Όμως, η Ε.Υ.Α.Θ. αδιαφορεί, για το κόστος, που επέφερε στους καταναλωτές αυτούς και, προκλητικά, δηλώνει ότι δε συντρέχουν λόγοι, για τη χορήγηση της έκπτωσης. Εκδώσαμε, τον Ιούνιο 2018, δελτίο τύπου, με το οποίο ενημερώσαμε τους καταναλωτές για τις εξελίξεις αυτές.

Τεχνητή νοημοσύνη: Η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένας νέος κλάδος της πληροφορικής, που έχει μπει στην καθημερινότητά μας. Μπορεί να μας φέρει μεγάλα οφέλη, αλλά και να δημιουργήσει τεράστια προβλήματα.
Αυτόνομα αυτοκίνητα, συσκευές ανταποκρινόμενες σε εντολές ρομπότ για το νοικοκυριό, ιατρική έρευνα είναι μερικά παραδείγματα, για το πώς οι καταναλωτές θα μπορούν να ωφεληθούν, από την τεχνητή νοημοσύνη. Όταν, όμως, η τεχνητή νοημοσύνη δίνει τη δυνατότητα, σε αλγορίθμους να λαμβάνουν τις τελικές αποφάσεις, υπάρχει ο κίνδυνος οι καταναλωτές να είναι ανυπεράσπιστοι, αντιμετωπίζοντας παραπληροφόρηση και διακρίσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αποφύγει ένα τέτοιο σενάριο, λαμβάνοντας πολιτικά μέτρα και εστιάζοντας στις ερευνητικές προσπάθειες, που θα εντοπίσουν, αναλύσουν και απαντήσουν, σε δυνητικούς κινδύνους, για τη κοινωνία και τους καταναλωτές, από την τεχνητή νοημοσύνη.
Οι επιχειρήσεις δεν πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν την τεχνητή νοημοσύνη, για να αποφύγουν τις ευθύνες τους, όταν δημιουργούνται προβλήματα. Αυτοί, που κατασκευάζουν αυτόματα αυτοκίνητα, πρέπει να φέρουν την ευθύνη, όταν ένα αυτοκίνητό τους προκαλέσει ατύχημα, ή όταν ένα οικιακό ρομπότ προκαλέσει ζημιά. Οι σημερινοί κανόνες, για την ασφάλεια δεν επαρκούν και δεν είναι αρκετά ξεκάθαροι, για τη νέα εποχή. Πρέπει να επικαιροποιηθούν.
Μια τέτοια επικαιροποίηση θα έπρεπε να περιλαμβάνει κανόνες, που θα θέσπιζαν τη υποχρέωση διαφάνειας, ώστε οι καταναλωτές να γνωρίζουν πότε χρησιμοποιούν προϊόντα και υπηρεσίες, που βασίζονται σε τεχνητή νοημοσύνη, ειδικά όσον αφορά τη λειτουργία των αλγορίθμων, που εμπλέκονται και το δικαίωμα των καταναλωτών να εναντιωθούν, σε αυτοματοποιημένες αποφάσεις. Επίσης, θα έπρεπε να περιλαμβάνει ειδικά πρότυπα ασφάλειας, για όλα τα προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης και να δίνονται επαρκείς αρμοδιότητες, στις αρχές εποπτείας της αγοράς, έτσι ώστε μη ασφαλή προϊόντα και υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης να μη διατίθενται, στην αγορά. Τέλος, θα έπρεπε να περιλαμβάνει επικαιροποιημένους κανόνες, για την ευθύνη παραγωγών, προμηθευτών, κατασκευαστών κ.λπ., ώστε να διασφαλίσει ότι οι καταναλωτές είναι καλύτερα προστατευμένοι, εάν υποστούν ζημία, ή βλάβη, εξ αιτίας προϊόντων, που λειτουργούν, με βάση την τεχνητή νοημοσύνη.
Δυστυχώς, όμως, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο έγγραφό της (επικοινωνία), δεν περιλαμβάνει μια καθαρή δέσμευση να αναβαθμίσει την ασφάλεια των προϊόντων και τους κανόνες ευθύνης, για την ασφάλεια καθώς και άλλους κανόνες, που αφορούν τα δικαιώματα των καταναλωτών, ώστε να διασφαλίσει ότι είναι κατάλληλοι για την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης.

Πρακτικές εντοπισμού χρηστών από τη Google: Σε συνεργασία με την BEUC, ξεκινήσαμε ενημερωτική εκστρατεία για τον Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων, από το Μάιο του 2018. Στις 5 Δεκεμβρίου 2018, το ΚΕ.Π.ΚΑ. – Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών ενημέρωσε, την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και τους κ. Ιωάννη Δραγασάκη, Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης και κ. Δημήτριο Αυλωνίτη, Γενικό Γραμματέα Καταναλωτή για παραβίαση του Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων από την Google. Η παραβίαση αφορά τον τρόπο, που η εταιρεία εντοπίζει την τοποθεσία των χρηστών της σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύτηκε, στις 27 Νοεμβρίου 2018, από την Ένωση Καταναλωτών της Νορβηγίας – Forbrukerradet, η οποία είναι μέλος της BEUC – Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ενώσεων Καταναλωτών. Η πρωτοβουλία του ΚΕ.Π.ΚΑ. αποτελεί κοινή δράση, με άλλες Ενώσεις Καταναλωτών, από όλο τον κόσμο, οι οποίες καταθέτουν διαμαρτυρία, στις Εθνικές Αρχές Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Ταυτόχρονα η Οργάνωση Καταναλωτών της Γερμανίας – VZBV σκέφτεται να καταθέσει συλλογική αγωγή. Ο Διατλαντικός Διάλογος Καταναλωτών (TACD) θα φέρει το θέμα στην Επιτροπή του Ομοσπονδιακού Εμπορίου.
Ο εντοπισμός των χρηστών στις τοποθεσίες, που επισκέπτονται, μπορεί να αποκαλύψει πολλά στοιχεία για αυτούς, όπως θρησκευτικές πεποιθήσεις (εντοπισμός σε χώρους λατρείας), πολιτικές πεποιθήσεις (εντοπισμός σε διαδηλώσεις), καταστάσεις υγείας (συχνές επισκέψεις σε νοσοκομεία), σεξουαλικό προσανατολισμό (εντοπισμός σε συγκεκριμένα μπαρ). Η αναφορά δείχνει ότι η Google συλλέγει δεδομένα για τις τοποθεσίες, όπου βρίσκονται οι χρήστες, μέσα από το «ιστορικό τοποθεσίας» και τη «δραστηριότητα ιστού και εφαρμογών», που είναι ενσωματωμένα, σε όλους τους λογαριασμούς των χρηστών της Google. Το λειτουργικό σύστημα της Google, για κινητά, το android, βρίσκεται σε περίπου 2 δισεκατομμύρια συσκευές, ανά την υφήλιο, γεγονός που το καθιστά το πιο χρησιμοποιούμενο σύστημα παγκοσμίως. Χρησιμοποιείται από τη μεγάλη πλειοψηφία των κατασκευαστών «έξυπνων» τηλεφώνων (Samsung – Huawei – Sony).
Όμως, το Android με την εγκατάστασή του, έχει κάποιες απαιτήσεις όπως το γεγονός ότι πρέπει να έχουμε λογαριασμό Google για να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε τις συσκευές. Η εταιρεία χρησιμοποιεί διάφορες τεχνικές και πρακτικές, για να διασφαλίσει ότι οι χρήστες έχουν ενεργοποιημένες αυτές τις ρυθμίσεις, χωρίς να τους ενημερώνει, με ξεκάθαρο τρόπο, τι σημαίνει αυτή η ενεργοποίηση. Αυτές οι αθέμιτες πρακτικές αφήνουν τους καταναλωτές στο σκοτάδι, σχετικά με τη χρήση των προσωπικών τους δεδομένων. Επιπλέον δε δίνουν στους καταναλωτές άλλες πραγματικές επιλογές, παρά μόνο να επιτρέψουν τον εντοπισμό τους. Τα δεδομένα του «ιστορικού τοποθεσίας» χρησιμοποιούνται, από την εταιρεία, για πολλούς σκοπούς, όπως η στοχευμένη διαφήμιση. Μερικές από τις πρακτικές που χρησιμοποιεί η Google, για να ωθήσει τους χρήστες να μοιραστούν τα δεδομένα εντοπισμού τους, είναι:

 • Κρυφές προεπιλεγμένες ρυθμίσεις: Όταν ανοίγουμε ένα λογαριασμό Google, οι ρυθμίσεις «Δραστηριότητα ιστού και εφαρμογών είναι προσβάσιμες, μετά από πολλά κλικ και ενεργοποιημένες, εκ των προτέρων.
 • Παραπλανητική ροή κλικ: Η σειρά των κλικ, όταν εγκαθιστούμε πακέτα λογισμικού (σετάρουμε) μια συσκευή android, ωθεί τους χρήστες να ενεργοποιήσουν το «ιστορικό τοποθεσίας, χωρίς να γνωρίζουν τις επιπτώσεις.
 • Παραπλανητική και μη ισορροπημένη πληροφόρηση: Οι χρήστες δεν ενημερώνονται, επαρκώς, όταν τους παρουσιάζονται κάποιες επιλογές και παραπλανούνται, για το ποια δεδομένα συλλέγονται και το πώς αυτά χρησιμοποιούνται.
 • Επαναλαμβανόμενη πίεση: Ζητείται συνεχώς από τους χρήστες να ενεργοποιήσουν το «ιστορικό τοποθεσίας» όταν χρησιμοποιούν διαφορετικές υπηρεσίες Google, ακόμα και αν αυτοί είχαν κάνει διαφορετική ρύθμιση, όταν σετάρισαν το τηλέφωνό τους.
 • Ομαδοποίηση υπηρεσιών και έλλειψη βασικών επιλογών: Εάν ο χρήστης θέλει να χρησιμοποιήσει το «Βοηθό της Google», ή διαχωρισμό των φωτογραφιών του, κατά τοποθεσία, η Google ενεργοποιεί, μόνη της, τον εντοπισμό τοποθεσίας.

Αυτές οι πρακτικές δεν είναι συμβατές, με το Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων, καθώς η Google δε διαθέτει κάποιο έγκυρο νομικό λόγο, για την επεξεργασία αυτών των δεδομένων. Ειδικά, σύμφωνα με την έρευνα, η συναίνεση που παρέχουν οι χρήστες, υπό αυτές τις συνθήκες, δεν μπορεί να θεωρηθεί ελεύθερη επιλογή. Επίσης, η εταιρεία δεν μπορεί να επικαλεστεί «έννομο συμφέρον», για τη συλλογή και την επεξεργασία των δεδομένων του «ιστορικού τοποθεσίας», εξαιτίας των σημαντικών και παρεμβατικών επιπτώσεων, που έχει ο εντοπισμός της τοποθεσίας, στα δικαιώματα και τις ελευθερίες του ατόμου.
Η μανία της Google για δεδομένα είναι διαβόητη, αλλά η ένταση με την οποία εξαπατά τους χρήστες της, ώστε να εντοπίσει και να κεφαλαιοποιήσει κάθε τους κίνηση, κυριολεκτικά μας κόβει την ανάσα. Η Google δε σέβεται τις βασικές αρχές του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, όπως η υποχρέωση να χρησιμοποιεί τα δεδομένα, με νόμιμο, δίκαιο και διαφανή τρόπο.
Χάρη στο GDPR, οι χρήστες θα έπρεπε να έχουν τον έλεγχο των προσωπικών τους δεδομένων. Οι παραπλανητικές πρακτικές της Google παραβιάζουν και το πνεύμα και το γράμμα της νομοθεσίας. Χρειαζόμαστε ισχυρή και συνεκτική εφαρμογή των κανόνων. Δεν μπορεί να υπάρχουν εταιρείες που υποκρίνονται ότι συμμορφώνονται, με τη νομοθεσία, αλλά στην πραγματικότητα την καταστρατηγούν.
Μπορεί να είναι χρήσιμο να μοιραστώ την τοποθεσία, στην οποία βρίσκομαι, για να βρω π.χ. ένα εστιατόριο, όταν ταξιδεύω. Όμως, τα μέρη όπου πηγαίνουμε, αποκαλύπτουν «πολλά» για εμάς και την προσωπική μας ζωή.
Η κατάσταση είναι χειρότερη, από συναγερμό. Τα «έξυπνα» κινητά χρησιμοποιούνται, για να κατασκοπεύουν κάθε μας κίνηση. Αυτή δεν είναι η κοινωνία της πληροφορίας, στην οποία ευρωπαίοι καταναλωτές θέλουμε να ζούμε. Με την κίνηση να καταθέσουμε τη διαμαρτυρία μας, στις Εθνικές Αρχές Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων θέλουμε να σταματήσουμε την εκμετάλλευση των καταναλωτών και να αναγκάσουμε τους «ψηφιακούς γίγαντες» να αποδεχτούν, επιτέλους, την ευθύνης τους».
Στις 20 Δεκεμβρίου το ΚΕ.Π.ΚΑ. κοινοποίησε βίντεο, που παρουσιάζει την πρακτική του εντοπισμού της τοποθεσίας, από τη Google και την «έκπληξη» των χρηστών υπηρεσιών Google. Το βίντεο είχε ενθουσιώδη υποδοχή από τους καταναλωτές της χώρας μας. Περιμένουμε τις αντιδράσεις των εποπτικών αρχών της Ελλάδας.

Εκπροσώπηση Καταναλωτών
Η εκπροσώπηση των Καταναλωτών, σε διάφορα όργανα, επιτροπές και φορείς, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, απορροφά ένα μεγάλο μέρος των ανθρώπινων πόρων του ΚΕ.Π.ΚΑ. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, το 2018, εκπροσώπησαν τους καταναλωτές, σε όλους τους φορείς και τις επιτροπές, όπου έχουν εκλεγεί.

 • Ολομέλεια Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (Ε.Ο.Κ.Ε.):
  • κ. Ε. Κεκελέκη, ως τακτικό μέλος
  • κ. Ν. Τσεμπερλίδης, ως αναπληρωματικό μέλος
 • Ομάδα προϋπολογισμού Ε.Ο.Κ.Ε.:
  • κ. Ε. Κεκελέκη, ως τακτικό μέλος (έως Απρίλιο 2018)
 • Προεδρείο τμήματος Εσωτερική Αγορά και Κατανάλωση Ε.Ο.Κ.Ε.:
  • κ. Ε. Κεκελέκη, ως τακτικό μέλος (έως Απρίλιο 2018)
 • Ομάδα διάφορων συμφερόντων Ε.Ο.Κ.Ε.:
  • κ. Ε. Κεκελέκη, ως τακτικό μέλος
  • κ. Ν. Τσεμπερλίδης, ως αναπληρωματικό μέλος
 • Παρατηρητήριο Εσωτερικής Αγοράς της Ε.Ο.Κ.Ε.:
  • κ. Ε. Κεκελέκη, ως Αντιπρόεδρος (έως Απρίλιο 2018)
  • κ. Ε. Κεκελέκη, ως μέλος (από Απρίλιο 2018)
 • Προεδρείο τμήματος “Μεταφορές, Ενέργεια, Κοινωνία των Πληροφοριών” της Ε.Ο.Κ.Ε.,
  • κ. Ε. Κεκελέκη, ως Αντιπρόεδρος (από Απρίλιο 2018)
  • κ. Ν. Τσεμπερλίδης, ως αναπληρωματικό μέλος
 • Τμήμα “Μεταφορές, Ενέργεια, Κοινωνία των Πληροφοριών” της Ε.Ο.Κ.Ε.,
  • κ. Ε. Κεκελέκη, ως τακτικό μέλος
  • κ. Ν. Τσεμπερλίδης, ως αναπληρωματικό μέλος
 • Τμήμα «Ενιαία Αγορά, παραγωγή και κατανάλωση» της Ε.Ο.Κ.Ε.,
  • κ. Ε. Κεκελέκη, ως τακτικό μέλος
  • κ. Ν. Τσεμπερλίδης, ως αναπληρωματικό μέλος
 • Εξειδικευμένη ομάδα “Καταναλωτές και Περιβάλλον” της Ε.Ο.Κ.Ε.
  • κ. Ε. Κεκελέκη, ως τακτικό μέλος
 • Μόνιμη ομάδα μελέτης «Τεχνητή νοημοσύνη» της Ε.Ο.Κ.Ε.»
  • κ. Ε. Κεκελέκη, ως τακτικό μέλος (από Απρίλιο 2018)
 • Μόνιμη ομάδα μελέτης «Ψηφιακή Ατζέντα» της Ε.Ο.Κ.Ε.,
  • κ. Ε. Κεκελέκη, ως τακτικό μέλος (από Απρίλιο 2018
 • Ομάδα μελέτης «Αυτοματοποιημένη Κινητικότητα» της Ε.Ο.Κ.Ε.,
  • κ. Ε. Κεκελέκη, ως τακτικό μέλος
 • Ομάδα μελέτης «Για μια Ευρωπαϊκή Οδηγία – Πλαίσιο για τη θέσπιση ελάχιστου εισοδήματος» της Ε.Ο.Κ.Ε.,
  • κ. Ε. Κεκελέκη, ως τακτικό μέλος
 • Ομάδα μελέτης «Εμπιστοσύνη, ιδιωτικότητα και ασφάλεια των καταναλωτών και των επιχειρήσεων, στο διαδίκτυο των πραγμάτων» της Ε.Ο.Κ.Ε.,
  • κ. Ε. Κεκελέκη, ως τακτικό μέλος
 • Ομάδα μελέτης «Η ψηφιακή επανάσταση και οι ανάγκες των πολιτών» της Ε.Ο.Κ.Ε.,
  • κ. Ε. Κεκελέκη, ως τακτικό μέλος
 • Ομάδα μελέτης «Καλύτερη Νομοθεσία» της Ε.Ο.Κ.Ε.,
  • κ. Ε. Κεκελέκη, ως τακτικό μέλος
 • Ομάδα μελέτης «Τεχνητή νοημοσύνη» της Ε.Ο.Κ.Ε.,
  • κ. Ε. Κεκελέκη, ως τακτικό μέλος
 • Ομάδα μελέτης «Τρίτη Έκθεση για την κατάσταση της Ενεργειακή Ένωσης» της Ε.Ο.Κ.Ε.,
  • κ. Ε. Κεκελέκη, ως τακτικό μέλος
 • “Your Europe, Your Say” της Ε.Ο.Κ.Ε.,
  • κ. Ε. Κεκελέκη, ως μέλος
 • Hμερίδα με θέμα: «Το μέλλον της Δημοκρατίας στην Ευρώπη», που διοργανώθηκε, από την Ε.Ο.Κ.Ε., στις Βρυξέλλες.
 • Ημερίδα με θέμα: «Βιώσιμη κινητικότητα», που διοργάνωσε το Τμήμα Μεταφορές, Ενέργεια, Υποδομές και Κοινωνία των Πληροφοριών της Ε.Ο.Κ.Ε. και η Αυστριακή Προεδρεία, στη Βιέννη.
 • Ημερίδα με θέμα: «Εκπαίδευση μικρομεσαίων επιχειρήσεων», που διοργάνωσε η BEUC, στις Βρυξέλλες όπου η κ. Ε. Κεκελέκη ήταν ομιλήτρια.
 • Ημερίδα με θέμα: «Έξυπνοι Καταναλωτές», που διοργανώθηκε από το Ινστιτούτο για τον Ανταγωνισμό, στις Βρυξέλλες, όπου η κ. Ε. Κεκελέκη ήταν ομιλήτρια.
 • Ημερίδα με θέμα: «Οι καταναλωτές στην καρδιά των χρηματοοικονομικών προϊόντων», που διοργανώθηκε από την Ε.Ο.Κ.Ε. και το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Λιανικής Τραπεζικής, στις Βρυξέλλες, όπου η κ. Ε. Κεκελέκη ήταν ομιλήτρια.
 • Ημερίδα με θέμα: «Αρχές Προστασίας Καταναλωτών», που διοργανώθηκε από το Ινστιτούτο για τον Ανταγωνισμό, στις Βρυξέλλες, όπου η κ. Ε. Κεκελέκη ήταν ομιλήτρια.
 • Ημερίδα με θέμα: «Ενδυνάμωση καταναλωτών από τη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας», που διοργανώθηκε από το Ινστιτούτο για τον Ανταγωνισμό, στις Βρυξέλλες, όπου η κ. Ε. Κεκελέκη ήταν ομιλήτρια.
 • Ημερίδα με θέμα: «Κυκλική οικονομία», που διοργάνωσε η Ε.Ο.Κ.Ε., στις Βρυξέλλες, όπου η κ. Ε. Κεκελέκη ήταν ομιλήτρια.
 • Ημερίδα με θέμα: «Πρώιμη απαξίωση καταναλωτικών προϊόντων», που διοργανώθηκε, από την Ε.Ο.Κ.Ε., στις Βρυξέλλες.
 • Ημερίδα με θέμα: «Τι σημαίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τους πολίτες της που διοργανώθηκε από την Ομάδα ΙΙΙ της Ε.Ο.Κ.Ε. και την Αυστριακή Προεδρεία, στο Feldkirch της Αυστρίας και όπου η κ. Ε. Κεκελέκη ήταν ομιλήτρια.
 • Ημερίδα με θέμα: «Το μέλλον της Κοινωνίας των Πολιτών, στην Ευρώπη», που διοργανώθηκε από την Ομάδα διαφόρων συμφερόντων της Ε.Ο.Κ.Ε., στις Βρυξέλλες.
 • Ημερίδα με θέμα: «Το μέλλον της Ευρώπης», που διοργανώθηκε, από την Ομάδα διαφόρων συμφερόντων της Ε.Ο.Κ.Ε., στις Βρυξέλλες.
 • Ημερίδα με θέμα «Meet the lamp», στην Αθήνα, στην οποία ο κ. Ν. Τσεμπερλίδης συντόνισε τη συζήτηση.
 • Ημερίδα, με θέμα: «Γαλακτοπαραγωγός Αγελαδοτροφία», στη Θεσσαλονίκη, όπου ο κ. Γ. Σαμούρης ήταν ομιλητής.
 • Δημόσια ακρόαση με θέμα: «Ευρωπαϊκό Εταιρικό Δίκαιο», στη Θεσσαλονίκη, που διοργανώθηκε από την Ε.Ο.Κ.Ε., όπου η Ε. Κεκελέκη ήταν ομιλήτρια.
 • Δημόσια ακρόαση με θέμα: «Νέα Συμφωνία για τους καταναλωτές», στην Αθήνα, που διοργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη Γ.Γ.Ε., όπου η κ. Ε. Κεκελέκη ήταν ομιλήτρια.
 • Ευρωπαϊκή Ημέρα Καταναλωτών, που διοργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ε.Ο.Κ.Ε., στη Σόφια και στην οποία η κ. Ε. Κεκελέκη ήταν ομιλήτρια.
 • Ημερίδα, με θέμα «Ενσωμάτωση της πολιτισμικής διαφορετικότητας στην τροτοβάθμια εκπαίδευση», που διοργανώθηκε από την EUCEN - Δίκτυο Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων για τη δια βίου μάθηση, στις Βρυξέλλες και όπου η κ. Ε. Κεκελέκη ήταν ομιλήτρια.
 • Ημερίδα με θέμα «Το μέλλον της βιολογικής γεωργίας», που διοργανώθηκε, από τον Ελληνικό Φορέα Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων Δ.Η.Ω., στη Θεσσαλονίκη.
 • Ημερίδα με θέμα «Εξωστρέφεια Ελληνικών Επιχειρήσεων, που διοργανώθηκε, στη Θεσσαλονίκη, από Σύνδεσμο Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος – Σ.Ε.Β.Ε. και τους εκθεσιακούς οργανισμούς Messe Frankfurt και Nurnberg Messe.
 • Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (Ο.Κ.Ε.):
  • κ. Ν. Τσεμπερλίδης, ως τακτικό μέλος
  • κ. Ε. Κεκελέκη, ως αναπληρωματικό μέλος
 • Εθνικό Συμβούλιο Καταναλωτή και Αγοράς:
  • κ. Ν. Τσεμπερλίδης, ως τακτικό μέλος
 • Επιτροπή Φιλικού Διακανονισμού Διαφορών Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
  • κ. Ν. Αποστολάκης, ως τακτικό μέλος
  • κ. Ν. Τσεμπερλίδης, ως αναπληρωματικό μέλος
 • Επιτροπή Διαβούλευσης Δήμου Θεσσαλονίκης:
  • κ. Ν. Τσεμπερλίδης, ως τακτικό μέλος
  • κ. Ν. Ραγιάς, ως αναπληρωματικό μέλος.

Το ΚΕ.Π.ΚΑ., επίσης, εκπροσώπησε τους καταναλωτές, σε συναντήσεις και διαβουλεύσεις, με τους παρακάτω φορείς:

 • Διατλαντικός Διάλογος Καταναλωτών,
 • Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ενώσεων Καταναλωτών – BEUC,
 • Ομάδα εργασίας για τα αυτοκίνητα της BEUC.
 • Ομάδα εργασίας για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια της BEUC.
 • Ομάδα εργασίας για τη βιώσιμη ανάπτυξη της BEUC.
 • Ομάδα εργασίας για τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες της BEUC
 • Δήμος Θεσσαλονίκης,
 • Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης,
 • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.),
 • Γ.Γ.Κ. - Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή
 • Σ.Ε.Β.Ε. – Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος,
 • Δίκτυο Thess,
 • ΕΔΑ ΘΕΣΣ – Εταιρεία Διανομής Φυσικού Αερίου Θεσσαλονίκης Θεσσαλίας Α.Ε.,
 • Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Κρέατος (Ε.Δ.Ο.Κ.),
 • Έκθεση Agrotica,
 • Ένωση Φυλής Χολστάιν,
 • Επιτροπή Καταγραφής Φορέων Κοινωνίας των Πολιτών του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Ενημέρωση Καταναλωτών – Φορέων
Δελτία Τύπου
Εκδώσαμε 78 δελτία τύπου, με σκοπό να ενημερώσουμε τους καταναλωτές, για τα ακόλουθα θέματα:

 • “Οι θερινοί διαρρήκτες εν δράσει”
 • Facebook και Google ωθούν τους χρήστες να μοιράζονται μαζί τους τα προσωπικά δεδομένα τους
 • Ανοιξιάτικες αλλεργίες
 • Αντιμετώπιση υψηλών θερμοκρασιών
 • Απολογισμός ΚΕ.Π.ΚΑ. έτους 2017
 • Αποτελέσματα δράσης ΚΕ.Π.ΚΑ. 2017
 • Αποτελέσματα Συστήματος RAPEX, για το 2017
 • Ασφάλεια αποκριάτικων ειδών
 • Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων: Τι συμβαίνει με την προστασία προσωπικών δεδομένων
 • Γυαλιά ηλίου
 • Διακοπές και διαμονή
 • Διακοπές και κίνδυνοι
 • Διαλέγουμε το σωστό αντηλιακό
 • Δικαιώματα επιβατών ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών
 • Δικαιώματα των καταναλωτών από τις εγγυήσεις
 • Εκπαίδευση μικρομεσαίων επιχειρήσεων
 • Εξοικονόμηση ηλεκτρικού ρεύματος
 • Η απάτη της «δυναμικής» μετατροπής νομίσματος
 • Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναβάλλει τις δύσκολες αποφάσεις για την τεχνητή νοημοσύνη
 • Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σκοπεύει να βελτιώσει την προστασία των δεδομένων ηλεκτρονικής υγείας
 • Η σήμανση των τροφίμων μπορεί να παραπλανήσει τους καταναλωτές
 • Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να βοηθήσει στην εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
 • Ινστιτούτα αδυνατίσματος
 • Καθαριστικά με σήμα Ecolabel
 • Καλοκαίρι και τροφοδηλητηριάσεις
 • Κατάργηση γεωγραφικού αποκλεισμού
 • Κόκκινα δάνεια
 • Κόστος πασχαλινού τραπεζιού
 • Κόστος σχολικών ειδών
 • Κόστος χριστουγεννιάτικου τραπεζιού
 • Λίστα διαμεσολαβητών από το ΚΕ.Π.ΚΑ. και τον Δ.Σ.Θ.
 • Νέα συμφωνία για τους καταναλωτές
 • Οδηγίες για χριστουγεννιάτικες αγορές
 • Οργανωμένα ταξίδια
 • Όχι στα τατουάζ από μαύρη χένα
 • ΟΧΙ στο «ξεπούλημα» των υπερχρεωμένων καταναλωτών
 • Παγωτά
 • Παράπονα – Καταγγελίες καταναλωτών στο ΚΕ.Π.ΚΑ. για το 2017 και το 2018
 • Παράπονα κατά της Google για παραβίαση του Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)
 • Πασχαλινό τραπέζι
 • Πετρέλαιο θέρμανσης
 • Πλειστηριασμοί Α΄ κατοικίας
 • Ποια τρόφιμα επιτρέπεται να πωλούνται στα σχολεία
 • Ποτά που περιέχουν υψηλά ποσοστά καφεΐνης
 • Προβλήματα υδροδότησης Θεσσαλονίκης
 • Προστασίας πρώτης κατοικίας
 • Πυροτεχνήματα
 • Πώληση καυσόξυλων
 • Ρήτρα «Μη εμφάνισης», σε αεροπορικές εταιρίες
 • Σαρακοστιανά τρόφιμα
 • Σολάριουμ
 • Συλλογικές αποζημιώσεις καταναλωτών
 • Συμβουλές για τις σχολικές μας αγορές
 • Συμβουλές για τους φοιτητές
 • Ταξιδεύοντας με αεροπλάνο
 • Ταξιδεύοντας με λεωφορείο
 • Ταξίδι με Ι.Χ.Ε.
 • Τελευταία έξοδος του καλοκαιριού: «Καταναλωτές Προσοχή!!!»
 • Τι πρέπει να γνωρίζετε όταν ταξιδεύετε με το τρένο
 • Το τίμημα των κακών χρηματοοικονομικών συμβουλών
 • Υπερβολικές αυξήσεις χρεώσεων Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος
 • Φορητότητα συνδρομητικών υπηρεσιών διαδικτύου
 • Χριστουγεννιάτικα στολίδια

Διατηρούμε λογαριασμούς, στο Facebook, στο Twitter, και στο Instagram όπου δημοσιεύουμε όλα τα δελτία τύπου μας. Στους λογαριασμούς αυτούς, δεχόμαστε ερωτήματα και καταγγελίες καταναλωτών, κυρίως, μη μελών του ΚΕ.Π.ΚΑ., τους οποίους καλούμε να γίνουν μέλη του ΚΕ.Π.ΚΑ. Επίσης, δημοσιεύουμε, συχνά, καλέσματα, για εγγραφή νέων μελών, στο ΚΕ.Π.ΚΑ. Οι φίλοι του ΚΕ.Π.ΚΑ., στο Facebook, στο Twitter, και στο Instagram, στο τέλος του 2018, ανέρχονταν, σε περισσότερους, από 16.500.

Μ.Μ.Ε.
Μέσα στο 2018, τα μέλη του Δ.Σ. του ΚΕ.Π.ΚΑ. συμμετείχαν, σε 41 τηλεοπτικές και σε 49 ραδιοφωνικές εκπομπές. Το ίδιο χρονικό διάστημα, πετύχαμε 769 καταχωρήσεις δελτίων τύπου μας. Σύνολο: 859. Δυστυχώς, δεν είναι δυνατό να υπάρχουν ακριβή στοιχεία, για τις ηλεκτρονικές εφημερίδες και τις ενημερωτικές ιστοσελίδες, που χρησιμοποίησαν υλικό του ΚΕ.Π.ΚΑ., για την ενημέρωση των χρηστών τους.

Πολλές ιστοσελίδες ανάρτησαν σύνδεσμο, με την ιστοσελίδα του ΚΕ.Π.ΚΑ. Δεν είναι, όμως, δυνατό να υπάρχουν ακριβή στοιχεία, για τον αριθμό αυτών των ιστοσελίδων. Έχουμε σταθερή συνεργασία, με περισσότερα από 60 blogs, τα οποία αναδημοσιεύουν τα δελτία τύπου μας.

Στο πλαίσιο της δράσης μας, για την ενημέρωση των καταναλωτών και των φορέων (εθνικών και ευρωπαϊκών), τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕ.Π.ΚΑ., έδωσαν συνεντεύξεις, σε ραδιοφωνικούς σταθμούς (Αθηναϊκό Πρακτορείο, Alpha, EΡΤ3, Flash, FM100, Focus FM, RealFm, TV100, ΑΠΕ, Δημοτικό Ραδιόφωνο Αθήνας, ΕΡΤ3, Μεσόγειος FM, Παραπολιτικά, Παρατηρητήριο, Πρακτορείο, Ράδιο Λάρισας, Ράδιο Σάμος), σε τηλεοπτικά κανάλια (Atlas, Attica TV, TV100, Βεργίνα TV, Εγνατία TV, ΕΡΤ1, ΕΡΤ3, Εψιλον TV, Μακεδονία TV, ΣΚΑΙ καθώς και σε εφημερίδες, περιοδικά, πρακτορεία και ηλεκτρονικές σελίδες, με θέματα:

 • Αεροπορικά εισιτήρια
 • Αποκριάτικα είδη
 • Απολογισμός ΚΕ.Π.ΚΑ.
 • Δικαιώματα επιβατών αεροπορικών υπηρεσιών
 • Εισπρακτικές εταιρίες
 • Εκπτώσεις
 • Καταναλωτική πίστη
 • Καταναλωτικό κίνημα
 • Κόκκινα δάνεια
 • Κόστος πασχαλινού τραπεζιού
 • Νέα συμφωνία για τους καταναλωτές
 • Παγκόσμια Ημέρα Καταναλωτών
 • Παρουσίαση Ε.Ο.Κ.Ε. – Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
 • Πασχαλινές αγορές
 • Πλαστικές σακούλες
 • Προβλήματα υδροδότησης Θεσσαλονίκης
 • Ρήτρα μη εμφάνισης στις αεροπορικές εταιρίες
 • Σαρακοστιανά τρόφιμα
 • Συμβουλές για το καλοκαίρι
 • Τατουάζ χένας
 • Τεχνητή νοημοσύνη
 • Τηλεπαιχνίδια και υπηρεσίες πολυμεσικής πληροφόρησης
 • Τουριστικές υπηρεσίες
 • Τροφοδηλητηριάσεις
 • Υπερβολικές αυξήσεις χρεώσεων Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος
 • Χρεώσεις ΔΕΗ – ΕΥΑΘ

Ενημερωτικές εκστρατείες
Το ΚΕ.Π.ΚΑ., κάθε χρόνο, υλοποιεί ενημερωτικές εκστρατείες, για να ενημερώσει τους καταναλωτές, για τα δικαιώματά τους, σε διαφορετικές περιόδους της χρονιάς και σε διαφορετικούς τομείς της οικονομίας. Έτσι, το 2018, πραγματοποιήσαμε τις παρακάτω εκστρατείες για να συμβουλέψουμε τους καταναλωτές, για τις απόκριες, τη Σαρακοστή και το Πάσχα, για την ασφάλεια των αποκριάτικων ειδών, για την αγορά σαρακοστιανών τροφίμων, για τα πυροτεχνήματα και τους κινδύνους τους, για την ασφάλεια και το κόστος του πασχαλινού τραπεζιού, για τα δκαιώματά τους στις μεταφορές, στα καταλύματα, για την προστασία τους από τον ήλιο, για τους κινδύνους από τη διατροφή το καλοκαίρι, για τα δικαιώματά τους στα οργανωμένα ταξίδια, για την προστασία τους από τη ζέστη, για το κόστος των σχολικών ειδών, για ασφάλεια των σχολικών ειδών, για τα τρόφιμα, που πρέπει να πωλούνται στα σχολικά κυλικεία, για τη διαδικασία αγοράς πετρελαίου θέρμανσης και καυσόξυλων, για το κόστος του χριστουγεννιάτικου τραπεζιού, για τις ασφαλείς χριστουγεννιάτικες αγορές, για την ασφάλεια των χριστουγεννιάτικων στολιδιών κ.λπ.

Τέλος, συμμετείχαμε, σε ενημερωτικές εκστρατείες της BEUC και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με θέματα:

 • Παραπλανητικοί ισχυρισμοί στα τρόφιμα
 • Εγγυήσεις
 • Ecolabel – Ευρωπαϊκή Οικολογική Σήμανση
 • Φορητότητα συνδρομητικών υπηρεσιών διαδικτύου
 • Αντίσταση στα αντιβιοτικά
 • Απάτη της «δυναμικής» μετατροπής νομίσματος
 • Ρήτρα «μη εμφάνισης»
 • Κατάργηση του γεωγραφικού αποκλεισμού
 • Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές
 • Συλλογικές αποζημιώσεις
 • Επικίνδυνα παιχνίδια
 • Δικαιώματα των επιβατών σιδηροδρομικών υπηρεσιών
 • Μη εξυπηρετούμενα δάνεια
 • Εξοικονόμηση ενέργειας
 • Παράνομες πρακτικές της Google, που αφορούν τον εντοπισμό της τοποθεσίας χρηστών.

Συμμετείχαμε σε εκστρατεία της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών, για την αναγραφή χώρας προέλευσης σε όλα τα τρόφιμα.


Όλες οι παραπάνω εκστρατείες είχαν μεγάλη κάλυψη, από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Ταυτόχρονα, όλα τα ενημερωτικά μας δελτία ανακοινώνονταν, στην ιστοσελίδα του ΚΕ.Π.ΚΑ. και στους λογαριασμούς μας, στο Facebook και στο Twitter. Έτσι, καταφέρναμε να ενημερώνουμε, πέρα από τα μέλη μας και ένα μεγάλο αριθμό καταναλωτών, που δεν είναι μέλη του ΚΕ.Π.ΚΑ.

Εκδόσεις
Το ΚΕ.Π.ΚΑ. εξέδιδε, σε διμηνιαία βάση, το περιοδικό «Καταναλωτικά Βήματα», ένα πραγματικό εργαλείο, για την ευαισθητοποίηση, την ενημέρωση και την προστασία των καταναλωτών. Η έκδοση του περιοδικού γινόταν με ιδίους πόρους και εθελοντική δημοσιογραφία, διότι το ΚΕ.Π.ΚΑ. δε δέχτηκε, ποτέ και δε δέχεται διαφημίσεις, οι οποίες δημιουργούν σχέσεις εξάρτησης της Οργάνωσής μας, από τους διαφημιζόμενους. Ωστόσο, από το 2015, σταματήσαμε την έκδοση του περιοδικού. Το 2018 τα οικονομικά μας όχι μόνο δεν μας επέτρεψαν να αυξήσουμε τον αριθμό των επαγγελματικών μας στελεχών, αλλά μας οδήγησαν και σε μείωση του ωραρίου τους και την αντίστοιχη μείωση των αποδοχών των δύο στελεχών, με παράλληλη αύξηση του όγκου των αρμοδιοτήτων τους. Στην προσπάθεια να καλύψουμε τις ανάγκες, εντάθηκε η συμμετοχή εθελοντών και μελών του Δ.Σ.

Κάνουμε καθημερινές προσπάθειες, για τη διασφάλιση των πόρων, που θα μας επιτρέψουν την επιβίωση του ΚΕ.Π.ΚΑ. και στη συνέχεια, την έκδοση του περιοδικού και πάλι. Όμως, από το τελευταίο τετράμηνο του 2015 και όλο το 2016, το 2017 και το 2018, γίνεται μια προσπάθεια και εκδίδουμε ένα ενημερωτικό ηλεκτρονικό σύντομο περιοδικό, ώστε τα μέλη μας να γνωρίζουν, σε γενικές γραμμές, τις δραστηριότητές μας. Το έντυπο αυτό συντάσσεται, εθελοντικά, εξ’ ολοκλήρου, από το διοικητικό συμβούλιο του ΚΕ.Π.ΚΑ. και όπως είναι κατανοητό, γίνεται υπεράνθρωπη προσπάθεια να διατηρηθεί η έκδοσή του και η τακτικότητά του.

Κατά τη διάρκεια του 2018, αποστάλθηκαν στα μέλη μας, 4 ηλεκτρονικά περιοδικά:

 • Απολογισμός 2017,
 • Ιανουάριος – Απρίλιος 2018,
 • Μάιος – Αύγουστος 2018 και
 • Σεπτέμβριος – Δεκέμβριος 2018.

Ιστοσελίδα
Χρήσιμο εργαλείο, για την ενημέρωση των καταναλωτών, είναι η ιστοσελίδα του ΚΕ.Π.ΚΑ. Το πρώτο εξάμηνο του 2018 ολοκληρώθηκε η αναβάθμιση της ιστοσελίδας του ΚΕ.Π.ΚΑ. με την πολύτιμη βοήθεια και υποστήριξη της GreekLUG, μη κερδοσκοπικής, μη κυβερνητικής, πανελλαδικής Ένωσης Χρηστών Ελεύθερου Λογισμικού. Στη νέα και ανανεωμένη ιστοσελίδα, συνεχίσαμε τη διαρκή αναμόρφωση της δομής της και την καλύτερη κατηγοριοποίηση πληροφοριών, για πιο άμεση πρόσβαση και, φυσικά, ταχύτερη και πιο άνετη πλοήγηση των χρηστών. Σήμερα, η ιστοσελίδα του ΚΕ.Π.ΚΑ. αποτελείται, από 2.300 σελίδες, στην ελληνική γλώσσα.

Έρευνες
Το 2018, συνεχίσαμε τη μηνιαία καταγραφή τιμών, για τα προϊόντα, που περιλαμβάνονται, στο καλάθι της νοικοκυράς. Συνεχίσαμε τη βάση δεδομένων, όπου καταγράφονται οι τιμές και παρακολουθείται η εξέλιξή τους. Έρευνες τιμών έγιναν και για ειδικές περιπτώσεις, όπως: Τιμές σαρακοστιανών, Κόστος πασχαλινού τραπεζιού, Αγορά σχολικών ειδών, Κόστος χριστουγεννιάτικου τραπεζιού, κ.λπ.

Συμμετοχή μας σε έρευνες – μελέτες – ερωτηματολόγια
Στα πλαίσια των εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών μας δραστηριοτήτων, λάβαμε μέρος, σε αρκετές έρευνες και μελέτες, για να καταγραφεί και να αναδειχθεί η άποψη των καταναλωτών. Η εμπειρία, που αποκομίσαμε, από αυτή μας τη δραστηριότητα, ήταν ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κυρίως, αλλά όχι μόνο, αναθέτει, σε κάποια γραφεία μελετών, ή Πανεπιστήμια, τα οποία πληρώνει, αδρά και τα οποία είναι άσχετα, με τα θέματα καταναλωτών, να διερευνήσουν κάποιο θέμα, σχετικό με τους καταναλωτές και ταυτόχρονα, τους δίνει και έναν κατάλογο, με τις ενεργές και σοβαρές Ενώσεις Καταναλωτών, στην Ευρώπη. Τα γραφεία στέλνουν ένα ερωτηματολόγιο, στις Ενώσεις, το οποίο πρέπει και να απαντήσουν. Τα ερωτηματολόγια αυτά είναι τεράστια, πολύ σύνθετα και αρκετές φορές ακόμα και δυσνόητα. Λάβαμε ερωτηματολόγια ακόμα και 80 σελίδων, με τεχνικούς όρους, νομική ορολογία κ.λπ. Παρ’ όλες τις δυσκολίες, λάβαμε μέρος, σε 10 έρευνες, επειδή πιστεύουμε ότι το θέμα τους ήταν πολύ σημαντικό, για τους καταναλωτές. Η συμμετοχή μας, στην παραπάνω δραστηριότητα, απορροφά ένα μεγάλο κομμάτι του χρόνου μας και των ανθρώπινων πόρων μας. Όμως, είναι πολύ σημαντικό να απαντούμε, σε τέτοια ερωτηματολόγια, για να ακούγονται οι απόψεις και προβληματισμοί των καταναλωτών.

Συμμετείχαμε, στις παρακάτω έρευνες:

 • Της BEUC:
  • Πρόωρη απαξίωση ηλεκτρικών συσκευών.
  • Εφαρμογή της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας προστασίας των καταναλωτών, στην Ελλάδα.
 • Του Πανεπιστημίου της Σεβίλλης:
  • Ο ρόλος των Ενώσεων Ασθενών στην ασφάλεια των φαρμάκων.
 • Της Συμμαχίας για τον Ανταγωνισμό στα Δίκτυα:
  • Τηλεπικοινωνίες.
 • Της CI – Διεθνούς των Καταναλωτών:
  • Αξιολόγηση δράσεων CI.
 • Του Πανεπιστημίου Cork University Business School της Ιρλανδίας:
  • Κυκλική οικονομία.
 • Της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:
  • Το μέλλον της Ευρώπης.
  • Τιμές πρώτης κατοικίας στην Ελλάδα.
  • Ευρωπαϊκές επιχορηγήσεις.

Εκπαίδευση
Το ΚΕ.Π.ΚΑ. συμμετείχε, είτε ως ομιλητής, είτε ως συντελεστής, ανέλυσε τους προβληματισμούς, τις απόψεις και τα αιτήματα των καταναλωτών και ενημέρωσε τους καταναλωτές, που τις παρακολούθησαν, για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις μας, σε τουλάχιστον 15 ημερίδες. Συνολικά, το 2018, εκπαιδεύσαμε πάνω από 1.800 μικρούς και ενήλικες καταναλωτές.

Εν όψει του Πάσχα, το ΚΕ.Π.ΚΑ. – Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών διοργάνωσε παρουσιάσεις διακόσμησης αυγών, λαμπάδων και κεριών. Στόχος μας να μειώσουμε το κόστος των δώρων για το Πάσχα και να ενισχύσουμε το ΚΕ.Π.ΚΑ.

Πραγματοποιήθηκαν 3 παρουσιάσεις, στις οποίες οι συμμετέχοντες έμαθαν:

 • Τεχνική διακόσμησης αυγών
 • Τεχνική κατασκευής λαμπάδων.

Στις 25 Φεβρουαρίου 2018, πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του ΚΕ.Π.ΚΑ. – Κέντρου Προστασίας Καταναλωτών, σεμινάριο με στόχο την εκπαίδευση εκπαιδευτών επιχειρήσεων για το Δίκαιο του Καταναλωτή. Εκπαιδεύτηκαν 30 στελέχη ενώσεων καταναλωτών, νομικοί και στελέχη επαγγελματικών οργανώσεων, οι οποίοι πιστοποιήθηκαν και θα μπορούν να εκπαιδεύσουν επιχειρήσεις για τα δικαιώματα των καταναλωτών και τη φιλική επίλυση τυχόν διαφορών τους με τους καταναλωτές.

Στις 11 Νοεμβρίου 2018, πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του ΚΕ.Π.ΚΑ., σεμινάριο με στόχο την εκπαίδευση μικρομεσαίων επιχειρήσεων για το Δίκαιο του Καταναλωτή. Εκπαιδεύτηκαν 13 στελέχη μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίοι πιστοποιήθηκαν και θα μπορούν να εφαρμόσουν τα δικαιώματα των καταναλωτών και τη φιλική επίλυση τυχόν διαφορών τους με τους καταναλωτές.

Η εκπαίδευση επιχειρήσεων για τα δικαιώματα των καταναλωτών ήταν εδώ και χρόνια αίτημα του ΚΕ.Π.ΚΑ., προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μέσα από την προσπάθειά μας και τις παρεμβάσεις μας προς τις επιχειρήσεις για την επίλυση διαφορών επιχειρήσεων και καταναλωτών καθώς και μέσα από τη συμμετοχή μας στις Επιτροπές Φιλικού Διακανονισμού, είχαμε εντοπίσει το έλλειμμα γνώσης του Δίκαιου Καταναλωτή από τις επιχειρήσεις. Επειδή λοιπόν, αυτό το έλλειμμα οδηγούσε συχνά σε διαφορές, παράπονα και καταγγελίες θεωρήσαμε απαραίτητη την εκπαίδευση των επιχειρήσεων, γιατί στο ΚΕ.Π.ΚΑ. πιστεύουμε ότι είμαστε εταίροι και σύμμαχοι, στη σωστή λειτουργία της αγοράς, που ωφελεί όλους και όχι αντίπαλοι και εχθροί.

Το σεμινάριο αυτό ήταν το πρώτο που πραγματοποιήθηκε στη χώρα μας και συνδιοργανώθηκε από την Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας - Ε.Σ.Ε.Ε., το Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών - ΙΝ.ΕΜ.Υ. και το ΚΕ.Π.ΚΑ. στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος ConsumerLaw Ready.


Το ΚΕ.Π.ΚΑ. εξέφρασε την ικανοποίηση του για το ξεκίνημα αυτής της πρωτοβουλίας και ζήτησε να συνεχιστεί το πρόγραμμα αυτό, ώστε να εκπαιδευτούν όσο το δυνατό περισσότερες επιχειρήσεις.

Διευθέτηση Καταγγελιών
To 2018, το ΚΕ.Π.ΚΑ. – Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών δέχθηκε 2.616 ερωτήματα - καταγγελίες – παράπονα καταναλωτών. Η ανάλυσή τους είναι:

 

A/A

Κατηγορία

 

Αριθμός

Ποσοστό

1

Υπηρεσίες κοινωνικού ενδιαφέροντος

 

932

35,63

 

Πάροχοι τηλεπικοινωνιακών ταχυδρομικών υπηρεσιών

765

 

 

 

Πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας

111

 

 

 

Λοιπές υπηρεσίες κοινωνικού ενδιαφέροντος

18

 

 

 

Φυσικό Αέριο

23

 

 

 

Πάροχοι νερού

15

 

 

2

Ελαττωματικά προϊόντα-Εγγυήσεις

 

376

14,37

3

Ρύθμιση χρεών υπερχρεωμένων νοικοκυριών

 

227

8,68

4

Τουριστικές υπηρεσίες

 

192

7,34

5

Πωλήσεις από απόσταση

 

163

6,23

6

Κακή παροχή από ελεύθερους επαγγελματίες

 

104

3,98

7

Δημόσιες υπηρεσίες - Υπηρεσίες ΟΤΑ

 

79

3,02

8

Ινστιτούτα - Γυμναστήρια

 

75

2,87

9

Λοιπές χρηματοοικονομικές υπηρεσίες

 

75

2,87

10

Λοιπές καταγγελίες

 

70

2,68

11

Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές

 

64

2,45

12

Υπερβολικές απαιτήσεις καταναλωτών

 

59

2,26

13

Ακατάλληλα τρόφιμα

 

50

1,91

14

Προκαταβολές

 

29

1,11

15

Ασφαλιστικές υπηρεσίες

 

26

0,99

16

Ενοίκια - Κοινόχρηστα

 

24

0,92

17

Σούπερμάρκετ

 

17

0,65

18

Εισπρακτικές εταιρίες

 

17

0,65

19

Ασφάλεια προϊόντων (πλην τροφίμων)

 

14

0,54

20

Παραβίαση προσωπικών δεδομένων και ιδ. Ζωής

 

9

0,34

21

Φάρμακα - υγεία

 

6

0,23

22

Νοθεία - Κλοπή καυσίμων

 

6

0,23

23

Εκπτώσεις

 

2

0,08

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

2.616

100,00

 

Μέσα στο 2018, δεχτήκαμε 690 καταγγελίες, 1.535 παράπονα, 391 ερωτήματα καταναλωτών.

Πρέπει να τονίσουμε ότι από το σύνολο των 2.616 ερωτημάτων, παραπόνων και καταγγελιών, μόνο το 43,20% κατατέθηκε, από μέλη του ΚΕ.Π.ΚΑ. Το υπόλοιπο 56,80% κατατέθηκε, από καταναλωτές, που «ανακάλυψαν» το ΚΕ.Π.ΚΑ., όταν είχαν προσωπικό πρόβλημα, το χρησιμοποίησαν, για συμβουλές, αλλά δεν ενδιαφέρθηκαν να το στηρίξουν, με το να γίνουν μέλη.

Το 93,95% των καταγγελιών επιλύθηκαν, υπέρ των καταναλωτών, μετά από παρέμβαση του ΚΕ.Π.ΚΑ., στους προμηθευτές. 34 καταγγελίες δεν επιλύθηκαν, λόγω ελλιπών, ή ψευδών στοιχείων, που προσκόμισαν οι καταναλωτές, ή λόγω αδράνειας των μηχανισμών ελέγχου της Πολιτείας, ή λόγω υπερβολικών απαιτήσεων των καταναλωτών. Για 78 καταγγελίες δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της επίλυσης, η οποία συνεχίζεται και στο 2019.

 1. Οι καταναλωτές – μέλη του ΚΕ.Π.ΚΑ. ωφελήθηκαν, με τη μεσολάβηση του ΚΕ.Π.ΚΑ., με το ποσό των 237.798,96 ευρώ. Αναλυτικά από:
  • Ακυρώσεις συμβολαίων ινστιτούτων αδυνατίσματος και γυμναστηρίων: 78.964,81 ευρώ
  • Χρέη που διαγράφηκαν, σε υπερχρεωμένα νοικοκυριά, με βάση αποφάσεις Ειρηνοδικείου: 64.143,69 ευρώ
  • Επιστροφές χρεώσεων και ακυρώσεις συμβολαίων παρόχων τηλεπικοινωνιών: 26.254,13 ευρώ
  • Αποζημιώσεις, από δημόσιες υπηρεσίες – ΟΤΑ: 27.553,78 ευρώ
  • Αποζημίωση για ελαττωματικά προϊόντα: 17.481,21 ευρώ
  • Αποζημιώσεις, από τουριστικές υπηρεσίες: 7.620,00 ευρώ
  • Αποζημιώσεις, από λοιπές χρηματοοικονομικές υπηρεσίες: 5.451,69 ευρώ
  • Αποζημιώσεις, από ελεύθερους επαγγελματίες: 3.156,00 ευρώ
  • Αποζημιώσεις, από ασφαλιστικές υπηρεσίες: 2.925,03 ευρώ
  • Ακυρώσεις συμβάσεων πωλήσεων, από απόσταση: 1.989,07 ευρώ
  • Επιστροφές προκαταβολών: 900,00 ευρώ
  • Αποζημιώσεις, από παρόχους φυσικού αερίου: 738,00 ευρώ
  • Αποζημιώσεις, από παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας: 621,55 ευρώ
 2. Το ΚΕ.Π.ΚΑ. συνδράμει τα μέλη του, στη διαδικασία ρύθμισης οφειλών υπερχρεωμένων καταναλωτών. Στα πλαίσια αυτής της δραστηριότητας:
  • Περισσότεροι από 227 καταναλωτές ζήτησαν πληροφόρηση και συμβουλές, από το ΚΕ.Π.ΚΑ., είτε τηλεφωνικά, είτε επισκεπτόμενοι τα γραφεία μας. Ακόμη περισσότεροι βρήκαν τις πληροφορίες αυτές, στην ιστοσελίδα μας, ή στους λογαριασμούς μας, στο facebook και στο twitter.
  • Μόνο 11 καταναλωτές γράφτηκαν μέλη, στο ΚΕ.Π.ΚΑ.
  • Μέσα στο 2018, εγκαινιάσαμε μια νέα πρωτοβουλία, για την προστασία των υπερχρεωμένων νοικοκυριών. Κάθε Τετάρτη, ο νομικός μας σύμβουλος κ. Ν. Αποστολάκης, συναντούσε καταναλωτές (μέλη και μη μέλη του ΚΕ.Π.ΚΑ.), που αντιμετωπίζουν τέτοια προβλήματα και τους παρείχε συμβουλές, δωρεάν. Στα πλαίσια αυτής της πρωτοβουλίας 79 καταναλωτές έλαβαν συμβουλές για την επίλυση του προβλήματός τους.
 3. Μετά από καταγγελίες μελών του ΚΕ.Π.ΚΑ. και ενταντικής προσπάθειάς μας καταφέραμε να επιβληθούν πρόστιμα στο ηλεκτρονικό κατάστημα www.e-toolsmarket.com, συνολικού ύψους 75.000 ευρώ με την έκδοση τριών σχετικών αποφάσεών της Γ.Γ.Κ. καθώς και να εκδοθεί Δ.Τ. από Γ.Γ.Κ. για να μην πέσουν θύματα της συγκεκριμένης εταιρίας και άλλοι καταναλωτές.
 4. Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτών συνέστησε στην εταιρία HUYNDAI – KIA, η οποία αρνούνταν να υλοποιήσει τις υποσχέσεις της, για απεριόριστα χρόνια δωρεάν σέρβις, να συμμορφωθεί, εντός 6 μηνών, με τις διατάξεις του Ν. 2251/94.
 5. Το Τμήμα Τουριστικής Ανάπτυξης Επιθεωρήσεων και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Τουριστικής Πολιτικής εξέδωσε απόφαση ανάκλησης για τη λειτουργία τουριστικού γραφείου, που εξαπατούσε τους καταναλωτές, εισπράττοντας χρήματα, για μελλοντικά ταξίδια, ενώ γνώριζε την αδυναμία πραγματοποίησής τους.
 6. Ο Ε.Φ.Ε.Τ., κατόπιν καταγγελιών του ΚΕ.Π.ΚΑ. πραγματοποίησε ελέγχους σε 2 καταστήματα πώλησης τροφίμων.
 7. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης αναγκάστηκε κατόπιν παρέμβασης του ΚΕ.Π.ΚΑ., να:
  • Απομακρύνει ογκώδη αντικείμενα, από ανακαίνιση κατοικίας.
  • Πλύνει κάδους σκουπιδιών, που μύριζαν, άσχημα, στην περιοχή των οδών Ορμυλίας και Κίμωνος Βόγα.
 8. Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου διενήργησε αυτοψία, σε διαμέρισμα, όπου παρουσιάστηκε εκτεταμένη υγρασία, λόγω διαρροής στο διαμέρισμα του άνω ορόφου, στον ιδιοκτήτη του οποίου συνέστησε την άμεση αποκατάσταση της ζημίας.
 9. Ο Δήμος Κασσάνδρας διέγραψε οφειλές καταναλωτή – μέλους του ΚΕ.Π.ΚΑ., για κατανάλωση νερού, οι οποίες είχαν προέλθη, από βλάβη του υδρομέτρου, την οποία δεν αναγνώριζε ο Δήμος.
 10. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Βόλβης διέγραψε οφειλή, που είχε βεβαιώσει, στην Εφορία Λαγκαδά, ενώ ο καταναλωτής είχε, ήδη, πληρώσει το λογαριασμό της ύδρευσης.
 11. Πάροχοι ηλεκτρικού ρεύματος επέστρεψαν, σε καταναλωτές, ποσά, με τα οποία δεν έπρεπε να τους έχουν χρεώσει με βάση τις συμβάσεις, που είχαν υπογραφεί.
 12. Τράπεζες αναγκάστηκαν να εξηγήσουν, γραπτά, σε καταναλωτές, την προέλευση των οφειλών τους, ενώ αρχικά αρνούνταν.
 13. Τράπεζα αναγκάστηκε να εκδώσει, άμεσα, πιστωτική κάρτα καταναλώτριας, την οποία είχε μπλοκάρει, χωρίς αιτία και χωρίς ενημέρωση της δικαιούχου, διατηρώντας τους ίδιους όρους και προνόμια, με την προηγούμενη πιστωτική.
 14. Ασφαλιστική εταιρία αποζημίωσε καταναλωτή, μόλις παρενέβη το ΚΕ.Π.ΚΑ., ενώ τον ταλαιπωρούσε περίπου 5 μήνες.
 15. Τουριστικό γραφείο αποζημίωσε καταναλωτή, γιατί άλλαξε το πρόγραμμα του οργανωμένου ταξιδιού (πριν την έναρξη του ταξιδιού), χωρίς τη συναίνεση του καταναλωτή.
 16. Αεροπορική εταιρία, αποζημίωσε καταναλώτρια, με το ποσό των 150 ευρώ, γιατί άργησε παραπάνω από 3 ημέρες, να παραδώσει τις αποσκευές.
 17. Πάροχος φυσικού αερίου παρήχε εξηγήσεις, για λογαριασμό φυσικού αερίου, ο οποίος δεν μπορούσε να γίνει κατανοητός, από τον καταναλωτή.
 18. Η ΕΔΑ ΘΕΣΣ διέγραψε οφειλή καταναλωτή ποσού 153 ευρώ, το οποίο ζητούσε, από τον καταναλωτή, ενώ δεν είχε πραγματοποιήσει τη σύνδεση, του φυσικού αερίου.
 19. Εταιρία πώλησης ηλεκτρονικών ειδών αναγκάστηκε να διορθώσει εντός λογικού διαστήματος, τάμπλετ καταναλώτριας, ενώ πριν την παρέμβαση του ΚΕ.Π.ΚΑ., έδινε αόριστες απαντήσεις, για το χρόνο, που θα ολοκληρωνόταν η επισκευή του τάμπλετ.
 20. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο επισκευής αυτοκινήτων, επιδιόρθωσε, άμεσα, μετά την παρέμβαση του ΚΕ.Π.ΚΑ., αυτοκίνητο, του οποίου την επισκευή καθυστερούσε, για 4 μήνες.
 21. Στεγνοκαθαριστήριο αντικατέστησε κουρτίνα, την οποία είχε καταστρέψει, κατά τη διαδικασία καθαρισμού της.
 22. Ινστιτούτα αδυνατίσματος ακύρωσαν συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, με καταναλωτές, μετά την παρέμβαση του ΚΕ.Π.ΚΑ.
 23. Εταιρείες αναγκάστηκαν, μετά την παρέμβαση του ΚΕ.Π.ΚΑ., να αποζημιώσουν καταναλωτές, για ελαττωματικά προϊόντα.
 24. Επεστράφησαν προκαταβολές σε μέλη του ΚΕ.Π.ΚΑ.
 25. Αεροπορικές εταιρίες αποζημίωσαν επιβάτες, για ακυρώσεις και καθυστερήσεις πτήσεων, καταστροφή και απώλεια αποσκευών.
 26. Έγιναν αποδεκτά αιτήματα καταναλωτών, για ενεργοποίηση συνδέσεων που καθυστερούσαν αδικαιολόγητα, για διακοπή συμβολαίων, για ακύρωση ενεργοποίησης σύνδεσης, για αποκατάσταση βλαβών, για διόρθωση λογαριασμών, για επιστροφή χρημάτων από υπηρεσίες πολυμεσικής πληροφόρησης (πενταψήφια), για παροχή εξηγήσεων στους καταναλωτές και για εφαρμογή όρων συμβολαίων, από παρόχους τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.

Μαζικοποίηση ΚΕ.Π.ΚΑ.
Το 2018, 668 μέλη ανανέωσαν τη συνδρομή τους ή έκαναν αρχική εγγραφή, στο ΚΕ.Π.ΚΑ. Σε σχέση με το 2017, παρουσιάζεται μείωση, κατά 11,76%.

Το ποσό, που εισέρευσε, στο ταμείο του ΚΕ.Π.ΚΑ., ήταν 19.070,00 ευρώ, μειωμένο κατά 11,28% έναντι του 2017.

Φυσικά, δεν είμαστε ικανοποιημένοι. Σε σύγκριση με το Βέλγιο, το οποίο έχει 11 εκατομμύρια κατοίκους, όπως η Ελλάδα και την αντίστοιχη Οργάνωση Καταναλωτών Test Achat, η οποία έχει πάνω από ένα εκατομμύριο μέλη, είμαστε, τρομακτικά, πίσω. Θέλουμε να διευρύνουμε τη δράση του ΚΕ.Π.ΚΑ., να μπορούμε να κάνουμε συγκριτικά τεστ προϊόντων, να ελέγχουμε την ασφάλεια τροφίμων και προϊόντων, να εξυπηρετούμε περισσότερους καταναλωτές, να αρχίσουμε και πάλι να εκδίδουμε περιοδικό και πολλά άλλα.

Το 2018 είχαμε 119 εγγραφές νέων μελών, από αυτούς το 83,19% έγινε μέλος, για να λύσει το πρόβλημά του. Αντίστοιχα, μέσα στο 2018, δεν ανανέωσαν την εγγραφή 154 μέλη, τα περισσότερα των οποίων είχαν λάβει υπηρεσίες, από το ΚΕ.Π.ΚΑ.

Για τη μαζικοποίηση του ΚΕ.Π.ΚΑ., χρησιμοποιήσαμε τους λογαριασμούς, στο Facebook και στο Twitter, μέσα από τους οποίους απευθύναμε καλέσματα, για εγγραφή νέων μελών, στο ΚΕ.Π.ΚΑ.

H μεγάλη μας ανησυχία και αγωνία είναι αν οι οικονομικοί πόροι θα επιτρέψουν να καλύψουμε τα λειτουργικά έξοδα. Όμως, είμαστε αποφασισμένοι να διασφαλίσουμε την ανεξαρτησία του ΚΕ.Π.ΚΑ., από συμφέροντα. Κάθε χρόνο, πρέπει να εισπράξουμε χιλιάδες συνδρομές των 25 ευρώ, η καθεμία. Θέλουμε λίγα από πολλούς. Δε θέλουμε πολλά από λίγους. Είναι ένας δύσκολος και χωρίς τα επιθυμητά αποτελέσματα, μέχρι σήμερα, δρόμος.

Συνεργαζόμασταν με δύο εταιρίες, για την είσπραξη των συνδρομών. Σταματήσαμε τη συνεργασία, με την εταιρεία ειδοποίησης των μελών για πληρωμή συνδρομής, λόγω οικονομικών δυσκολιών και το έργο αυτό ανέλαβαν οι εργαζόμενες και οι εθελοντές του ΚΕ.Π.ΚΑ. Συνεχίζουμε τη συνεργασία μας, με την εταιρία courier, που εισπράττει «κατ’ οίκον» τις συνδρομές. Όμως, κάθε επίσκεψη του εισπράκτορα, στο χώρο του καταναλωτή, κοστίζει 3,50 ευρώ. Γίνεται, αμέσως, αντιληπτό ότι, από τα 25 ευρώ της ετήσιας συνδρομής, στο ΚΕ.Π.ΚΑ., απομένουν, 21,50 ευρώ, στο ΚΕ.Π.ΚΑ.

Κάνουμε έκκληση, στη φιλοτιμία των μελών, που μας στηρίζουν χρόνια. Ας διαδώσουμε τη φήμη του ΚΕ.Π.ΚΑ. Ας γράψουμε μέλη. Μόνον, έτσι, βοηθάμε το ΚΕ.Π.ΚΑ.

Πανελλαδική δράση
Το ΚΕ.Π.ΚΑ. είναι πανελλαδική οργάνωση. Έχει μέλη, από όλη την Ελλάδα. Όμως, για να μπορούμε να παρεμβαίνουμε, καλύτερα και τοπικά, το 1999, δημιουργήσαμε την Ο.Ε.Κ.Ε. – μια άτυπη ομοσπονδία τοπικών Ενώσεων Καταναλωτών.

Για να ενισχύσουμε τη δράση των τοπικών αυτών Ενώσεων, παρέχουμε έντυπο υλικό (αφίσες, ενημερωτικά φυλλάδια κ.λπ.). Η αλληλογραφία μας, που αφορά τις παρεμβάσεις μας καθώς και όλα τα δελτία τύπου κοινοποιούνται, στις Ενώσεις αυτές, ώστε να υπάρχει άμεση ενημέρωση των Δ.Σ. Επιπλέον παρέχουμε πληροφόρηση για προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

Τέλος, μέλη των Ενώσεων Ο.Ε.Κ.Ε. εκπαιδεύτηκαν, από το ΚΕ.Π.ΚΑ. πάνω στο Δίκαιο Καταναλωτή, ώστε με τη σειρά τους, να εκπαιδεύσουν Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις.

Επίλογος
Όσα αναφέρονται παραπάνω αποτελούν μια καταγραφή της δραστηριότητάς μας, για το έτος 2017. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι και ο φετινός απολογισμός είναι πλούσιος. Το ΚΕ.Π.ΚΑ. έχει, πλέον, αναγνωριστεί, ως η μεγάλη, δυναμική και αξιόπιστη Ένωση Καταναλωτών, με αποκλειστικό σκοπό την προστασία των Καταναλωτών. Στο έργο μας αυτό, εκτός από μέλη του Δ.Σ., που ήταν, παρόντες, σε καθημερινή βάση, είχαμε τη βοήθεια των δύο εργαζόμενων του ΚΕ.Π.ΚΑ. και μιας εθελόντριας.

Η λειτουργία του ΚΕ.Π.ΚΑ. βασιζόταν και βασίζεται, σε συγκεκριμένες αρχές. Εθελοντισμός, αξιοπιστία, διαφάνεια, δημοκρατία, συλλογικότητα, ανεξαρτησία. Αυτές τις αρχές διαφυλάξαμε όλη την προηγούμενη χρονιά. Θέλουμε να στείλουμε ένα μήνυμα, προς όλες τις πλευρές (κόμματα, εξουσίες, οικονομικά συμφέροντα). Το ΚΕ.Π.ΚΑ. είναι ανεξάρτητη Ένωση Καταναλωτών. Τα εκλεγμένα, με δημοκρατικές, συλλογικές διαδικασίες, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τα μόνα, που αποφασίζουν τη στρατηγική και την πολιτική της οργάνωσης. Για το λόγο αυτό, όλοι εμείς, που αποτελούμε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τακτικά και αναπληρωματικά καθώς και τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής έχουμε διασφαλίσει το βιοπορισμό μας, από πηγές, εκτός ΚΕ.Π.ΚΑ. Δηλαδή, από την εργασία μας. Προσφέρουμε, εθελοντικά, σε βάρος του ελεύθερου χρόνου μας, σε βάρος των οικογενειών μας, σε βάρος της προσωπικής μας διασκέδασης. Προσφέρουμε, γιατί αυτό μας ανταποδίδει χαρά, γνώση, ικανοποίηση ότι συμμετέχουμε στην Κοινωνία των Πολιτών. Προσφέρουμε, γιατί είναι επιλογή μας και αγαπάμε αυτό, που κάνουμε. Η διασφάλιση του βιοπορισμού μας, σε συνδυασμό, με τον απαράβατο όρο του εθελοντισμού, μας κάνουν ανεξάρτητους, από οποιαδήποτε συμφέροντα, οικονομικά και κομματικά. Όποιος και αν ασκεί εξουσία, αν την ασκεί, σωστά, θα έχει την αναγνώρισή μας. Όποιος και αν ασκεί εξουσία, αν κάνει λάθη, θα του τα επισημαίνουμε. Όμως, αν εφαρμόζει, συνειδητά, πολιτικές, που βλάπτουν τα δικαιώματα των Καταναλωτών, θα μας βρει απέναντι και θα χρεωθεί το κόστος των επιλογών του.

Η διαφάνεια και η δημοκρατική λειτουργία, αποτελούν βασικές αρχές της λειτουργίας του ΚΕ.Π.ΚΑ. Για αυτό, εδώ και μία δεκαπενταετία, αρχίσαμε να δημοσιεύουμε, στην ιστοσελίδα μας, καταρχάς, το σχέδιο και μετά την έγκριση, το τελικό κείμενο του διοικητικού και οικονομικού μας απολογισμού, δίνοντας, έτσι, τη δυνατότητα, στα μέλη μας, εκτός Θεσσαλονίκης και σε όσους δεν είναι δυνατόν να συμμετάσχουν, στη Γενική μας Συνέλευση, να ενημερωθούν και να μας κρίνουν. Ήδη, πολλά μέλη μας, μας έστειλαν ηλεκτρονική αλληλογραφία, με τα σχόλια και τα συγχαρητήριά τους.

Όλα αυτά τα χρόνια, που λειτουργούμε, στο ΚΕ.Π.ΚΑ., ζήσαμε πολλές εμπειρίες, γευτήκαμε χαρές και λύπες. Λυπηθήκαμε, για την αρνητική στάση ανθρώπων, που ωφελήθηκαν, από το ΚΕ.Π.ΚΑ., για την αδιαφορία και απροθυμία άλλων να «σηκωθούν από τον καναπέ τους», για την προσπάθεια κάποιων να εκμεταλλευτούν το ΚΕ.Π.ΚΑ. και τα μέλη του, για την αχαριστία κάποιων άλλων.

Πρέπει, όμως, να παραδεχτούμε ότι γευτήκαμε και πολλές χαρές. Κερδίσαμε γνώση, δεξιότητες, αναγνώριση, γίναμε συμμέτοχοι και συνδιαμορφωτές αποφάσεων. Τελικά, κάναμε βήματα, για την καλύτερη προστασία των δικαιωμάτων μας.

Προγραμματισμός δράσης έτους 2019
Εφόσον καταφέρουμε να επιβιώσουμε, οικονομικά, το 2019, θα συνεχίσουμε, με την ίδια ένταση, τη δράση μας, παρεμβαίνοντας, καθημερινά, οπουδήποτε χρειαστεί, για την προστασία του καταναλωτή, σε ελληνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Συγχρόνως, προσπαθούμε να ενδυναμώσουμε τον εθελοντισμό και τη συλλογική δράση.

Πρώτο μέλημά μας είναι η επιβίωση του ΚΕ.Π.ΚΑ. Η εγγραφή όσο γίνεται περισσότερων νέων μελών, στο ΚΕ.Π.ΚΑ., θα έχει, ως αποτέλεσμα, να γίνει το ΚΕ.Π.ΚΑ. ένα μεγάλο και ισχυρό κίνημα, που θα παίζει, ακόμα πιο αποτελεσματικά, το ρόλο του, στη λειτουργία της ελεύθερης αγοράς. Η εγγραφή στο ΚΕ.Π.ΚΑ. κάνει τον καταναλωτή να συνειδητοποιήσει τα δικαιώματα και τη δύναμή του. Μαθαίνει να αντιδρά, σε κάθε προσπάθεια υπονόμευσης αυτών των δικαιωμάτων, απ’ όπου και αν προέρχεται αυτή.

Δεύτερο μέλημά μας είναι η αντιμετώπιση της φτώχειας, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην Ευρώπη και η διασφάλιση του δικαιώματος, στην κατανάλωση. Καθημερινά, το ΚΕ.Π.ΚΑ. επισκέπτονται πολίτες, με μηδαμινό εισόδημα (άνεργοι), ή ελάχιστο εισόδημα. Αυτοί οι συμπολίτες μας, δεν μπορούν να αγοράσουν ούτε τα απαραίτητα, δεν έχουν δικαίωμα, στην κατανάλωση. Προσπαθούμε να αναδείξουμε το πρόβλημα αυτό και πιέζουμε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, να βρεθούν λύσεις. Ταυτόχρονα, συνεχίζουμε να δίνουμε μεγάλο βάρος, στη διασφάλιση της πρόσβασης των καταναλωτών, στις καθολικές υπηρεσίες (τηλεπικοινωνίες, ηλεκτρικό ρεύμα, φυσικό αέριο, ταχυδρομικές υπηρεσίες, αστικές συγκοινωνίες, νερό). Η ακρίβεια και οι υψηλές τιμές αυτών των υπηρεσιών, σε συνδυασμό, με τη μείωση των εισοδημάτων των καταναλωτών, έχουν βάλει, σε κίνδυνο τη δυνατότητά μας να λαμβάνουμε και να πληρώνουμε αυτές τις υπηρεσίες. Όμως, ο αποκλεισμός μας, από τις καθολικές υπηρεσίες, οδηγεί, με μαθηματική ακρίβεια, σε οικονομικό και κοινωνικό αποκλεισμό. Έτσι, δίνουμε μάχες και σε εθνικό επίπεδο και σε ευρωπαϊκό, για να μπορούν όλοι οι καταναλωτές να απολαμβάνουν το ηλεκτρικό ρεύμα, το νερό, τις αστικές μεταφορές κ.λπ.

Τρίτο μέλημά μας είναι η παρέμβασή μας, για τα ζητήματα της υπερχρέωσης των καταναλωτών, για τη σωστή και όχι «υστερόβουλη» αξιοποίηση του υπάρχοντος θεσμικού πλαισίου, αλλά και για την εκπαίδευση των καταναλωτών, σε θέματα, που αφορούν τη διαχείριση των οικονομικών τους.

Τέταρτο μέλημά μας η καθημερινή παρουσία του ΚΕ.Π.ΚΑ. και η παρέμβασή του, σε αποφάσεις, που αφορούν τους καταναλωτές. Δε θα διστάσουμε, ποτέ, να καταγγείλουμε και να συγκρουστούμε, με οποιονδήποτε, όσο υψηλά και αν βρίσκεται, εάν πρόκειται να προστατευτούν τα δικαιώματα των καταναλωτών. Έτσι, το 2019, συνεχίζουμε την παρέμβασή μας και τον αγώνα μας, για να μην υποβαθμιστούν τα δικαιώματα των καταναλωτών, στις εγγυήσεις καταναλωτικών αγαθών, για να λειτουργήσει η τεχνητή νοημοσύνη προς όφελος των καταναλωτών, για να θεσμοθετηθεί ένα λειτουργικό εργαλείο για η συλλογική αποζημίωση, για να μην εγκριθεί η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ευρωπαϊκή Δευτερεύουσα Αγορά Δανείων (κόκκινα δάνεια), για την προστασία της πρώτης κατοικίας.

Συνεχίζουμε, δυναμικά, την παρέμβασή μας, στη δημιουργία, ή στην αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην Ευρώπη.

Διεκδικούμε μια Ευρώπη, με κέντρο τον άνθρωπο και μια ισχυρή Κοινωνία των Πολιτών. Θα συμμετάσχουμε, ενεργά, στην εκστρατεία της BEUC, για τα αιτήματα των καταναλωτών, ενόψει Ευρωεκλογών.

Το 2019 θα συνεχίσουμε να παλεύουμε, για να γίνει πραγματικότητα το σύνθημα του ΚΕ.Π.ΚΑ.:
Γνωρίζω
  Συνειδητοποιώ
    Οργανώνομαι
      Προστατεύομαι.