ΚΕ.Π.ΚΑ

Οικονομικός Απολογισμός 2016

ΕΣΟΔΑ  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ  €
ΕΓΓΡΑΦΕΣ-ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΕΛΩΝ  23.945,00
ΕΘΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  0,00
ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ-ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  36.942,00
TOKOI  0,53
ΣΥΝΟΛΟ 60.887,53
   
ΕΞΟΔΑ  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ  €
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ (ΑΜΟΙΒΕΣ-ΜΙΣΘΟΙ-ΙΚΑ)  28.237,29
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΔΕΗ  Κ.ΛΠ. 8.796.61
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ-ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ 2.382,85
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 917,24
ΕΝΤΥΠΩΝ 57,26
ΕΡΕΥΝΩΝ  ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ   ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΩΝ  988,94
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 110,07
ΣΥΝΟΛΟ 41.490,26
ΥΠΟΛΟΙΠO 2016 19.397,27
ΥΠΟΛΟΙΠO 2015 -18.978,25
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ 2017  419.02