ΚΕ.Π.ΚΑ

Διοικητικός απολογισμός 2016

Δημοσιεύουμε, στην ιστοσελίδα μας, το διοικητικό και τον οικονομικό απολογισμό μας, για το 2016. Όσοι επιθυμούν, μπορούν να διαβάσουν το διοικητικό απολογισμό και τον οικονομικό απολογισμό:

Η δράση μας σε αριθμούς:
 • Δεχτήκαμε 2.673 επιστολές, τις οποίες επεξεργαστήκαμε, αξιοποιήσαμε, ή σχολιάσαμε και απαντήσαμε.
 • Αποστείλαμε 1.690 επιστολές, με παρεμβάσεις, καταγγελίες, προτάσεις, για επίλυση προβλημάτων της αγοράς, σε διάφορους φορείς, όπως: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Κυβέρνηση, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Ευρωβουλευτές, Βουλευτές, Επιτροπές, Οργανισμούς, κ.λπ.
 • Ασχοληθήκαμε, με 78 θέματα. 
 • Εκπροσωπήσαμε τους καταναλωτές, σε 148 συνεδριάσεις, ημερίδες, εκδηλώσεις επιτροπών και φορέων, στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.
 • Ήμασταν βασικοί ομιλητές, σε 6 ημερίδες.
 • Εκδώσαμε 94 δελτία τύπου.
 • Εκπαιδεύσαμε περισσότερους από 2.500 μικρούς και ενήλικες καταναλωτές.
 • Αναλάβαμε πρωτοβουλίες και δράση, για 8 ειδικά θέματα. Πρέπει να τονίσουμε ότι κάθε ειδικό θέμα απαίτησε μια σειρά παρεμβάσεων και επιστολών.
 • Διενεργήσαμε 7 έρευνες.
 • Λάβαμε μέρος, σε 16 έρευνες.
 • Διαχειριστήκαμε 3.670 ερωτήματα - παράπονα – καταγγελίες καταναλωτών.
 • Με την παρέμβασή μας, τα μέλη του ΚΕ.Π.ΚΑ. ωφελήθηκαν 101.656,14 ευρώ.
 • Δόθηκαν 1.077 συνεντεύξεις και καταχωρήσεις, σε τηλεοπτικούς σταθμούς, σε ραδιόφωνα, σε εφημερίδες και περιοδικά (47 τηλεοπτικές, 63 ραδιοφωνικές εκπομπές και 967 καταχωρήσεις δελτίων τύπου μας).
 • Δεχτήκαμε 13.000 επισκέψεις, κατά μέσο όρο, ανά μήνα, στην ιστοσελίδα του ΚΕ.Π.ΚΑ.
Παρεμβάσεις
Κατά τη διάρκεια του 2016, πραγματοποιήσαμε παρεμβάσεις, για τη δημιουργία, αναμόρφωση και συμπλήρωση του θεσμικού πλαισίου, που διέπει την προστασία των καταναλωτών, σε τοπικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. 
Τα θέματα με τα οποία ασχοληθήκαμε, είναι 78: 
 • Ευρωπαϊκή οικολογική σήμανση,
 • Αγορές μέσω διαδικτύου,
 • Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές,
 • Ακρυλαμίδιο,
 • Αναθεώρηση ενεργειακής ετικέτας,
 • Ανταγωνισμός στις τηλεπικοινωνίες,
 • Ανώτατες τιμές χοντρικής για την περιαγωγή,
 • Βελτίωση της συνεργασίας ανάμεσα στις Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές,
 • Γεωγραφικός αποκλεισμός,
 • Διαδικτυακή ουδετερότητα,
 • Διασυνοριακή φορητότητα υπηρεσιών ψηφιακού περιεχομένου,
 • Διατροφικά προφίλ τροφίμων,
 • Δικαιώματα επιβατών αεροπορικών εταιρειών,
 • Εγγυήσεις αγαθών μακράς διάρκειας,
 • Εναλλακτικές διαδικασίες εισόδου φαρμάκων στην αγορά,
 • Ενδυνάμωση των Εθνικών Αρχών Ανταγωνισμού,
 • Ενεργειακή επάρκεια και οικολογικός σχεδιασμός(ecodesign),
 • Ενεργειακή σήμανση,
 • Εξωδικαστική επίλυση διαφορών,
 • Εργαλεία σύγκρισης προσφορών,
 • Έρευνα για τον Ο.Α.Σ.Θ.,
 • Ευέλικτη κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος,
 • Ευρωπαϊκό οικολογικό σήμα στις τουριστικές υπηρεσίες,
 • Εφαρμογή νομοθεσίας για τα δικαιώματα των καταναλωτών στην Ε.Ε.,
 • Ηλεκτρονικό εμπόριο,
 • Θέσπιση επιστημονικών κριτηρίων για τον προσδιορισμό ουσιών που μπορούν να προκαλέσουν ενδοκρινολογικές ανωμαλίες,
 • Ισχυρισμοί υγείας σε σκευάσματα βοτάνων,
 • Καθιέρωση της Ημέρας για τα Δικαιώματα των Καταναλωτών, ως επίσημης παγκόσμιας ημέρας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών,
 • Καλύτερη νομοθεσία στην Ε.Ε.,
 • Κατάρτιση κώδικα δεοντολογίας των επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές,
 • Κατευθυντήριες γραμμές του Ο.Η.Ε. για τα δικαιώματα των καταναλωτών,
 • Κλιματική αλλαγή,
 • Κλωνοποίηση,
 • Κριτήρια επικινδυνότητας για ουσίες που προκαλούν ορμονικές διαταραχές,
 • Κριτήρια συμμόρφωσης για τους περιβαλλοντικούς ισχυρισμούς,
 • Κυκλοφοριακό πρόβλημα Θεσσαλονίκης,
 • Μείωση των εκπομπών CO2,
 • Μητρώο Διαφάνειας της Ε.Ε.,
 • Μηχανισμοί ενίσχυσης παραγωγών ενέργειας,
 • Νέα πρότυπα για τον έλεγχο εκπομπών ρύπων των αυτοκινήτων (WLTP),
 • Νομοθεσία για τα χημικά (εκτός REACH),
 • Οι καταναλωτές ως φορείς της αγοράς ενέργειας,
 • Οικονομία διαμοιρασμού,
 • Παραπλανητικές προσφορές ηλεκτρικής ενέργειας,
 • Παράταση της ημερομηνίας για την επικαιροποίηση των στοιχείων των υπερχρεωμένων νοικοκυριών,
 • Περιαγωγή,
 • Πρόσβαση στα φάρμακα,
 • Προστασία προσωπικών δεδομένων,
 • Προστασία των παιδιών στο διαδίκτυο.
 • Προσφυγική κρίση,
 • Προτεραιότητες της Ε.Ε. για την ενέργεια,
 • Πτώχευση καταναλωτών,
 • Ραδιοφωνικές διαφημίσεις χρηματοοικονομικών προϊόντων,
 • Σκάνδαλο Volkswagen,
 • Στρατηγική της BEUC για την αειφορία,
 • Στρατηγική της BEUC για την ασφάλεια,
 • Στρατηγική της BEUC για την ενέργεια,
 • Στρατηγική της BEUC για την υγεία,
 • Συμμετοχή σε mini site για τη διατροφή,
 • Συνδεδεμένα και αυτόνομα αυτοκίνητα,
 • Συνεργατική οικονομία,
 • Σχέδιο πρότασης κώδικα για το ηλεκτρονικό εμπόριο.
 • Υγιεινή διατροφή.
 • Υπερχρεωμένα νοικοκυριά,
 • Υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων,
 • Φθαλικές ενώσεις,
 • Φορέας Εναλλακτικής Επίλυσης καταναλωτικών διαφορών,
 • Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες,
 • Χρήση αντιβιοτικών φαρμάκων στη γεωργία και την κτηνοτροφία,
 • Σκάνδαλο Volkswagen,
 • Καλύτερη νομοθεσία- REFIT,
 • Δικαιώματα καταναλωτών στις ηλεκτρονικές αγορές,
 • Αναθεώρηση Ν.2251/94,
 • Ελαττωματική συσκευή Samsung Galaxy 7,
 • Κόκκινα δάνεια,
 • TTIP,
 • TISA,
 • CETA.
Με τα παραπάνω θέματα, ασχοληθήκαμε είτε σε διαβούλευση με Δήμους, Περιφέρειες, Οργανισμούς Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας, Ανεξάρτητες Αρχές, Δημόσιες Αρχές, την Ελληνική Κυβέρνηση, Επιμελητήρια, Οργανώσεις Εργοδοτών, Οργανώσεις Εργαζόμενων, Ενώσεις Καταναλωτών, Οργανώσεις Προστασίας Περιβάλλοντος κ.λ.π. την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, τη BEUC (Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ενώσεων Καταναλωτών), τη CI (Διεθνή των Καταναλωτών), είτε με παρεμβάσεις μας, σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό, ή ευρωπαϊκό ή διεθνές επίπεδο.
Ειδικές Δράσεις
Το ΚΕ.Π.ΚΑ. – Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών επικέντρωσε τη δράση του, το 2016, στα παρακάτω σοβαρά προβλήματα:
Κόκκινα Δάνεια: Η νομοθεσία για την προστασία των υπερχρεωμένων καταναλωτών, που είναι αποτέλεσμα πρωτοβουλιών του ΚΕ.Π.ΚΑ., από το 2004 μέχρι σήμερα, άλλαξε μέσα στο 2016. Δυστυχώς, οι αλλαγές δεν έφεραν καλά νέα, για τους καταναλωτές. Το ΚΕ.Π.ΚΑ. παρακολουθούσε, στενά, τις εξελίξεις και τις αλλαγές της νομοθεσίας και ήταν σε θέση, ανά πάσα στιγμή, να συμβουλέψει τα μέλη του, για να βρουν την κατάλληλη, για αυτούς λύση και να μην κινδυνέψουν να χάσουν το σπίτι τους. Στο πλαίσιο της αλλαγής της νομοθεσίας, για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, οι καταναλωτές, που είχαν υπαχθεί στις διατάξεις του Ν.3869/2010, έπρεπε να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία τους, μέχρι τις 19 Φεβρουαρίου 2016. Δυστυχώς, οι τράπεζες καθυστερούσαν και δε χορηγούσαν τις βεβαιώσεις οφειλών, στους καταναλωτές. Το ΚΕ.Π.ΚΑ. εξέδωσε δελτία τύπου, έστειλε, επανειλημμένα, επιστολές στο αρμόδιο Υπουργείο, ζητώντας την παράταση της προθεσμίας αυτής. Έτσι, η προθεσμία παρατάθηκε, μέχρι 30 Ιουνίου 2016. Ταυτόχρονα, ενημερώσαμε τα μέλη μας, για την παράταση αυτή.
Καθ’ όλη τη διάρκεια του 2016, συνεχίσαμε να παρέχουμε συμβουλές και οδηγίες, στα μέλη μας, για την αντιμετώπιση της υπερχρέωσης. Δώσαμε πληροφορίες και συμβουλές, σε περισσότερους από 358 καταναλωτές.
Σκάνδαλο Volkswagen: Το σκάνδαλο της Volkswagen έχει δημιουργήσει προβλήματα, σε περισσότερους από 10.000 ιδιοκτήτες αυτοκινήτων, στην Ελλάδα. Το ΚΕ.Π.ΚΑ., όλο το 2016 μέχρι σήμερα παρακολουθεί τις εξελίξεις και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη και αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, τόσο για τη διόρθωση των οχημάτων, που επηρεάστηκαν, όσο και για την αποζημίωση των καταναλωτών. Αρχές του Ιανουαρίου 2016, η Volkswagen ανακοίνωσε τα μέτρα, που θα λάβει, για την αποκατάσταση των αυτοκινήτων, που επηρεάστηκαν, από τις συσκευές «απάτης», που εγκατέστησε, στα αυτοκίνητά της. Τα μέτρα αυτά αφορούσαν τους Ευρωπαίους καταναλωτές. Στα τέλη του Ιανουαρίου 2016, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε την πρότασή της, για την αυστηροποίηση των ελέγχων, για την έγκριση των αυτοκινήτων. Το Μάρτιο του 2016, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνέστησε επιτροπή, για να ελέγξει την τεράστια απάτη των κατασκευαστών αυτοκινήτων, για τις εκπομπές ρύπων. 
Τον Ιούλιο του 2016, ενημερώσαμε τους καταναλωτές, ότι οι υποσχέσεις της Volkswagen, ότι δηλαδή τα αυτοκίνητα, που επηρεάστηκαν, από τη συσκευή «απάτης», θα ανταποκρίνονταν, στις προδιαγραφές, που έδινε η εταιρεία, κατά την πώληση, μετά την απενεργοποίηση της συγκεκριμένης συσκευής, αποδείχτηκαν ψεύτικες, με βάση ελέγχους της Altroconsumo, της Ιταλικής Ένωσης Καταναλωτών. Επίσης, για το ίδιο θέμα ενημερώσαμε τους αρμόδιους Υπουργούς της Ελληνικής Κυβέρνησης, ζητώντας την παρέμβασή τους, ώστε η διόρθωση των αυτοκινήτων, να είναι αποτελεσματική και οι καταναλωτές να μην παραπλανηθούν, για δεύτερη φορά. Επίσης, τον Ιούνιο του 2016, διαμαρτυρηθήκαμε, έντονα, για την απόφαση της Volkswagen να αποζημιώσει μόνο τους Αμερικάνους καταναλωτές και όχι τους Ευρωπαίους, για τη ζημία, που είχαν υποστεί, λόγω της παραπλάνησής τους, από την εταιρεία.
Το Σεπτέμβριο του 2016, απαντήσαμε, σε ερωτηματολόγιο της Ε. Ε, για τα μέτρα, που έχουν παρθεί, στην Ελλάδα, από Κυβέρνηση και τη Volkswagen Ελλάς, για την αντιμετώπιση του προβλήματος, που δημιούργησε η εταιρία. Τον ίδιο μήνα, εκδώσαμε δελτίο τύπου και ενημερώσαμε τους καταναλωτές, για τη συνάντηση της Επιτρόπου Δικαιοσύνης και Καταναλωτών κ. Vera Jurova, με τις Ενώσεις Καταναλωτών, στην οποία καταδείχθηκε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιστεύει ότι οι Εθνικές Αρχές, στην Ευρώπη, έχουν διστάσει, για μεγάλο χρονικό διάστημα να κινηθούν, υπέρ των καταναλωτών και εναντίον της Volkswagen. Τον Οκτώβριο του 2016, ζητήσαμε, από την Ελληνική Κυβέρνηση να μας ενημερώσει, για την αλληλογραφία, που είχε με την εταιρία, και με την Ε.Ε. Είχαμε, ήδη, ενημέρωση, από τη BEUC ότι υπήρχε τέτοια αλληλογραφία, την οποία, στα πλαίσια της διαφάνειας, η Ελληνική Κυβέρνηση έπρεπε να δημοσιοποιήσει. Στα μέσα Οκτωβρίου 2016, ενημερωθήκαμε ότι η Αρχή Ανταγωνισμού της Ιταλίας επέβαλε πρόστιμο, στην εταιρία Volkswagen, για παραπλάνηση των καταναλωτών. Εκδώσαμε δελτίο τύπου και ζητήσαμε να αναληφθεί παρόμοια πρωτοβουλία και στη χώρα μας. Στις 24 Νοεμβρίου 2016, ζητήσαμε από τη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, να αναλάβει πρωτοβουλία, για την καλύτερη εποπτεία και τον καλύτερο έλεγχο της αγοράς οχημάτων, λαμβάνοντας υπόψη το σκάνδαλο Volkswagen. Η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, το Δεκέμβριο 2016, διαβίβασε το έγγραφό μας, στις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες. Αναμένουμε απαντήσεις.
Διατλαντική Εταιρική Σχέση για το Εμπόριο και τις Επενδύσεις (TTIP): Το ΚΕ.Π.ΚΑ. παρακολούθησε και συνεχίζει να παρακαλουθεί τις συνομιλίες, για τη Διατλαντική Εταιρική Σχέση για το Εμπόριο και τις Επενδύσεις και να ενημερώνει τους καταναλωτές.Το 2016 είχαμε εκδώσει αρκετά δελτία τύπου, στα οποία περιγράφαμε, αναλυτικά, τις επιφυλάξεις μας για τη Συμφωνία TTIP. Στις 31 Ιανουαρίου 2016, έληξε η προθεσμία, για τη διαπραγμάτευση, που αφορά τη μεταφορά προσωπικών δεδομένων των Ευρωπαίων πολιτών, στις Η.Π.Α. Ζητήσαμε, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, να διασφαλίσει ότι τα προσωπικά μας δεδομένα θα είναι το ίδιο ασφαλή, όπως και στην Ευρώπη, όταν μεταφέρονται, στις Η.Π.Α. Το Φεβρουάριο του 2016, σε συνεργασία, με τη BEUC, απαιτήσαμε η TTIP να μην καθυστερήσει, ούτε να υποβαθμίσει την πρόοδο, που σημειώνεται στην Ε.Ε. για να μειωθεί η έκθεση των καταναλωτών, σε τοξικές και επικίνδυνες χημικές ουσίες. Το Μάρτιο του 2016, ζητήσαμε οι διαπραγματεύσεις, για την TTIP και την TISA (αντίστοιχη με την TTIP, συμφωνία για τις υπηρεσίες), να γίνουν πιο διαφανείς και να μην θέσουν, σε κίνδυνο, το επίπεδο προστασίας των Ευρωπαίων καταναλωτών. 
Το Μάιο του 2016, ζητήσαμε, από την Ε.Ε. και τις Η.Π.Α., η συμφωνία TTIP να αναβαθμίσει την ασφάλεια των φαρμάκων και την πρόσβαση των ασθενών, σε αυτά να μην ενισχύσει τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας και τις αποκλειστικότητες και να μην επιτρέψει τη διαφήμιση των μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων.
Την 1η Σεπτεμβρίου 2016, εκδώσαμε δελτίο τύπου, για να ενημερώσουμε τους καταναλωτές ότι ζητήσαμε, από την Ελληνική Κυβέρνηση να μην εγκρίνει την Εμπορική και Οικονομική Συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τον Καναδά (CETA). Στην επιστολή μας αναλύσαμε τις επιφυλάξεις των καταναλωτών, για τη συμφωνία αυτή, που είναι παρόμοια με την TTIP. Αρχές Οκτωβρίου 2016, εκδώσαμε δελτίο τύπου, ενώνοντας τη φωνή του ΚΕ.Π.ΚΑ., με τη φωνή της Συμμαχίας των Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών, των Ενώσεων Καταναλωτών και των Συνδικάτων, με το οποίο ζητήσαμε, από τους υπουργούς των κρατών-μελών της Ε.Ε., που συνεδρίασαν, στη Μπρατισλάβα, να απορρίψουν τη Συμφωνία CETA. Στηρίξαμε, με δελτίο τύπου την πρόταση 89 Ευρωβουλευτών, που ζήτησαν τη γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, για το κατά πόσον η CETA ήταν συμβατή, με τη ευρωπαϊκή νομοθεσία. Δυστυχώς, η πρόταση απορρίφθηκε, από το Ευρωκοινοβούλιο. Τελικά, η Συμφωνία αυτή υπογράφτηκε, αφού έγιναν αρκετές τροποποιήσεις της. Πρέπει, όμως, για να τεθεί σε εφαρμογή, να εγκριθεί, από το Ευρωκοινοβούλιο, στο οποίο συνεχίζουμε τις παρεμβάσεις.
Η TTIP αυτή τη στιγμή, έχει «παγώσει», λόγω αλλαγή Προέδρου Η.Π.Α., και λόγω επερχόμενων εκλογών, σε αρκετά κράτη-μέλη της Ε.Ε.
Συνεχίζει, όμως, τα ΚΕ.Π.ΚΑ. να παρακολουθεί το θέμα.
Δικαιώματα καταναλωτών στις ηλεκτρονικές αγορές: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι η ολοκλήρωση της Εσωτερικής Αγοράς αποτελεί θεμελιώδη της προτεραιότητα. Βασικός πυλώνας της Εσωτερικής Αγοράς είναι το ηλεκτρονικό εμπόριο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί εμπόδιο, για την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου, τις διαφορετικές νομοθεσίες προστασίας των δικαιωμάτων των καταναλωτών, στα 28 κράτη-μέλη. Η πρόταση, που κατέθεσε η Ε.Ε. για τα δικαιώματα των καταναλωτών, στις ηλεκτρονικές αγορές, θα υποβάθμιζε, σε πολλά κράτη-μέλη, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, την προστασία των καταναλωτών. Συμμετείχαμε, στην ομάδα προετοιμασίας της γνώμης, για το θέμα αυτό, στην Ε.Ο.Κ.Ε. και καταφέραμε η γνώμη του θεσμοθετημένου αυτού οργάνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης να περιλαμβάνει όλες τις επιφυλάξεις, τις ανησυχίες καθώς και τις προτάσεις και τις απαιτήσεις των καταναλωτών. Είμαστε, σε συνεχή συνεργασία, με τη BEUC, για το θέμα αυτό και θα συνεχίσουμε να παρεμβαίνουμε, μέχρι να διασφαλίσουμε τα δικαιώματα των καταναλωτών.

Καλύτερη νομοθεσία – Πλατφόρμα REFIT: Εδώ και αρκετό καιρό, η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, παρουσιάζεται, όλο και πιο έντονα και πιο συχνά, από αρκετούς Ευρωπαϊκούς φορείς καθώς και από αρκετά κράτη-μέλη, ως εμπόδιο και βαρίδιο, για την ανάπτυξη της Ευρώπης και της οικονομίας, ενώ η νομοθεσία αποτελεί τη βασική εγγύηση των δικαιωμάτων των πολιτών, των εργαζομένων, των καταναλωτών, του περιβάλλοντος καθώς και των τεσσάρων βασικών ελευθεριών, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, λοιπόν, πρότεινε το πρόγραμμα: «Καλύτερη Νομοθεσία». Φοβόμαστε, όμως, ότι αυτό το πρόγραμμα δεν προωθεί το δημόσιο συμφέρον, αλλά σκοπεύει να υποβαθμίσει τους βασικούς κανόνες προστασίας των εργαζομένων, των καταναλωτών, των πολιτών, του περιβάλλοντος. Το ΚΕ.Π.ΚΑ., σε συνεργασία με τη BEUC, όλο το 2016, ασχολήθηκε και συνεχίζει να ασχολείται και να παρακολουθεί αυτό το θέμα, απαιτώντας την απλούστευση, την κωδικοποίηση και την απαλλαγή της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας, από αντικρουόμενες διατάξεις αλλά, ταυτόχρονα, απορρίπτοντας, κατηγορηματικά, την απορρύθμιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την υποταγή του δημόσιου συμφέροντος, στα επιχειρηματικά συμφέροντα. Για την υλοποίηση αυτού του προγράμματος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημιούργησε την πλατφόρμα REFIT, όπου καταγράφονται οι προτάσεις, για κατάργηση, ή αναθεώρηση των υπαρχουσών διατάξεων της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Από την πλατφόρμα αυτή και μετά από αξιολόγηση των διάφορων προτάσεων, θα επιλεγούν οι διατάξεις, που θα θεωρηθούν προβληματικές και που πρέπει είτε να καταργηθούν, είτε να αλλάξουν. Το ΚΕ.Π.ΚΑ., συμμετέχει, στην ομάδα παρακολούθησης της πλατφόρμας REFIT της Ε.Ο.Κ.Ε., όπου καταθέτει προτάσεις και κριτική. Επίσης, η Γενική Γραμματέας του ΚΕ.Π.ΚΑ., προήδρευσε, στην ημερίδα, που διοργάνωσε η Ε.Ο.Κ.Ε., στις Βρυξέλλες, στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ημέρας Καταναλωτή, με αυτό το θέμα και έθεσε όλες τις επιφυλάξεις των καταναλωτών. Τέλος, το θέμα συζητήθηκε, στην Ε.Σ.Ο.Κ. (Ευρωπαϊκή Συμβουλευτική Ομάδα Καταναλωτών), όπου η Γενική Γραμματέας του ΚΕ.Π.ΚΑ., έθεσε και πάλι τις επιφυλάξεις των καταναλωτών. 
Απαντήσαμε σε ερωτηματολόγιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για τις εγγυήσεις αγαθών μακράς διάρκειας και δώσαμε συνέντευξη, σε καθηγήτρια Αγγλικού Πανεπιστημίου, που είχε αναλάβει την αξιολόγηση του Ευρωπαϊκού Κεκτημένου για τους καταναλωτές. Και στο ερωτηματολόγιο και στην αξιολόγηση τονίσαμε ότι η αναμόρφωση της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας πρέπει να διαφυλάξει τα ήδη υπάρχοντα δικαιώματα των καταναλωτών και να μη λάβει υπόψη της μόνο τη «γκρίνια» κάποιων επιχειρήσεων ότι τα δικαιώματά μας αποτελούν εμπόδιο, στην ανταγωνιστικότητά τους. 
Το Σεπτέμβριο του 2016, υπό την προεδρεία της Γενικής Γραμματέα του ΚΕ.Π.ΚΑ, κ. Ε. Κεκελέκη, πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, δημόσια ακρόαση, όλων των εταίρων της αγοράς (βιομηχανία-εμπόριο-τουρισμός-ΜΜΕ-γεωργοί-καταναλωτές-ΑΜΕΑ-εργαζόμενοι), για το θέμα αυτό. Τα συμπεράσματα της δημόσιας ακρόασης ενσωματώθηκαν, στην αναφορά της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (Ε.Ο.Κ.Ε.), προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η αναφορά αυτή είναι ένα θετικό βήμα, για τους καταναλωτές, γιατί περιλαμβάνει όλες τις επιφυλάξεις μας, για την αναθεώρηση του Ευρωπαϊκού Κεκτημένου των καταναλωτών.
Το θέμα θα μας απασχολήσει, για μεγάλο χρονικό διάστημα, γιατί , μέσω της Πλατφόρμας REFIT, έχουν προταθεί, για αξιολόγηση και αναθεώρηση, πολλά σημαντικά τμήματα της νομοθεσίας , για την προστασία των καταναλωτών (Οδηγία για τα δικαιώματα των καταναλωτών, Σήμανση τροφίμων, REACH κ.λπ.). 

Κυκλοφοριακό πρόβλημα Θεσσαλονίκης: Επειδή η κατάσταση, στη Θεσσαλονίκη, όσον αφορά την κυκλοφορία πεζών και οχημάτων, έχει καταντήσει «ζούγκλα», όλοι διαμαρτύρονται, αλλά όλοι παρανομούν, αποστείλαμε μια πρόταση, στο Δήμο Θεσσαλονίκης, για να αναλάβουμε δράση, για την ενημέρωση των πολιτών, για τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματά τους, ως πεζοί και ως οδηγοί. Η πρωτοβουλία μας αυτή, δυστυχώς, δε βρήκε ανταπόκριση, παρότι έγιναν πολλές συναντήσεις του ΚΕ.Π.ΚΑ., με στελέχη του Δήμου.

Ελαττωματική Συσκευή Samsung Galaxy Note 7: Μόλις πληροφορηθήκαμε, το πρόβλημα, που παρουσίαζαν οι συγκεκριμένες συσκευές, το Νοέμβριο του 2016,αποστείλαμε επιστολή, στην εταιρία Samsung Ελλάς, ζητώντας να μας ενημερώσει, για τις διορθωτικές ενέργειες, που θα έκανε, για την επίλυση του προβλήματος και προτείνοντας, παράλληλα, διάφορες λύσεις, προς όφελος των καταναλωτών. Η εταιρία μας απάντησε ότι λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την επίλυση των προβλημάτων, που δημιούργησε και περιέγραψε, αναλυτικά, αυτά τα μέτρα.
Αναθεώρηση Ν.2251/1994: Το Νοέμβριο του 2016, η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή ζήτησε τις απόψεις μας, για ορισμένα σημεία του Ν.2251/1994 (ορισμός καταναλωτή – εμπορική / νομική εγγύηση - ορισμός προμηθευτή). Η απάντησή μας κινήθηκε, στο πλαίσιο της υψηλότερης προστασίας του καταναλωτή. Το Δεκέμβριο του 2016, το ΚΕ.Π.ΚΑ., μαζί με άλλες Ενώσεις Καταναλωτών, ζητήσαμε την τροποποίηση των άρθρων του 2251/1994, τα οποία αναφέρονται, στη χρηματοδότηση των Ενώσεων Καταναλωτών. Σκοπός μας η βιωσιμότητα του ΚΕ.Π.ΚΑ.
Εκπροσώπηση Καταναλωτών
Η εκπροσώπηση των Καταναλωτών, σε διάφορα όργανα, επιτροπές και φορείς, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, απορροφά ένα μεγάλο μέρος των ανθρώπινων πόρων του ΚΕ.Π.ΚΑ. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, το 2016, εκπροσώπησαν τους καταναλωτές, σε όλους τους φορείς και τις επιτροπές, όπου έχουν εκλεγεί.
 • Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (Ε.Ο.Κ.Ε.): 
  • κ. Ε. Κεκελέκη, ως τακτικό μέλος 
  • κ. Ν. Τσεμπερλίδης, ως αναπληρωματικό μέλος
 • Ομάδα προϋπολογισμού Ε.Ο.Κ.Ε.: 
  • κ. Ε. Κεκελέκη, ως τακτικό μέλος 
 • Προεδρείο τμήματος Εσωτερική Αγορά και Κατανάλωση Ε.Ο.Κ.Ε.: 
  • κ. Ε. Κεκελέκη, ως τακτικό μέλος 
 • Ομάδα διάφορων συμφερόντων Ε.Ο.Κ.Ε.: 
  • κ. Ε. Κεκελέκη, ως τακτικό μέλος 
  • κ. Ν. Τσεμπερλίδης, ως αναπληρωματικό μέλος
 • Παρατηρητήριο Εσωτερικής Αγοράς της Ε.Ο.Κ.Ε.: 
  • κ. Ε. Κεκελέκη, ως Αντιπρόεδρος
 • Εξειδικευμένη ομάδα “Καταναλωτές και Περιβάλλον” της Ε.Ο.Κ.Ε.
  • κ. Ε. Κεκελέκη, ως τακτικό μέλος 
 • Μόνιμη Ομάδα Μελέτης «Ενεργειακή Κοινότητα της Ε.Ο.Κ.Ε.»
  • κ. Ε. Κεκελέκη, ως τακτικό μέλος 
 • Ομάδα μελέτης «Θέρμανση και ψύξη» της Ε.Ο.Κ.Ε.
  • κ. Ε. Κεκελέκη, ως τακτικό μέλος 
 • Ομάδα μελέτης «Συμβάσεις για την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου» της Ε.Ο.Κ.Ε.
  • κ. Ε. Κεκελέκη, ως τακτικό μέλος 
 • Ομάδα μελέτης «Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Ένωση» της Ε.Ο.Κ.Ε.
  • κ. Ε. Κεκελέκη, ως τακτικό μέλος 
 • Ομάδα μελέτης «Δημόσιες συμβάσεις και κρίση ασύλου» της Ε.Ο.Κ.Ε.
  • κ. Ε. Κεκελέκη, ως τακτικό μέλος 
 • Ομάδα μελέτης «Πρόγραμμα REFIT» της Ε.Ο.Κ.Ε.
  • κ. Ε. Κεκελέκη, ως τακτικό μέλος 
 • Ομάδα μελέτης «Διασυνοριακή φορητότητα των υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου στην εσωτερική αγορά» της Ε.Ο.Κ.Ε.
  • κ. Ε. Κεκελέκη, ως τακτικό μέλος 
 • Ομάδα μελέτης «Οι καταναλωτές ως παραγωγοί ενέργειας» της Ε.Ο.Κ.Ε.
  • κ. Ε. Κεκελέκη, ως τακτικό μέλος 
 • Ομάδα μελέτης «Μη αποδεκτοί γεωγραφικοί αποκλεισμοί» της Ε.Ο.Κ.Ε.
  • κ. Ε. Κεκελέκη, ως τακτικό μέλος 
 • Ομάδα μελέτης «Ο νέος σχεδιασμός της Ευρωπαϊκής Αγοράς Ενέργειας και οι τυχόν επιπτώσεις στους ευάλωτους καταναλωτές» της Ε.Ο.Κ.Ε.
  • κ. Ε. Κεκελέκη, ως τακτικό μέλος 
 • Ομάδα μελέτης «Συμβάσεις για την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου» της Ε.Ο.Κ.Ε.
  • κ. Ε. Κεκελέκη, ως τακτικό μέλος 
 • “Your Europe, Your Say” της Ε.Ο.Κ.Ε.
 • Ευρωπαϊκή Συμβουλευτική Ομάδα Καταναλωτών (Ε.Σ.Ο.Κ.) 
  • κ. Ε. Κεκελέκη, ως τακτικό μέλος( μέχρι Ιούνιο 2016)
 • Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (Ο.Κ.Ε.): 
  • κ. Ν. Τσεμπερλίδης, ως τακτικό μέλος 
  • κ. Ε. Κεκελέκη, ως αναπληρωματικό μέλος
 • Εκτελεστική Επιτροπή της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής - Ο.Κ.Ε.: 
  • κ. Ν. Τσεμπερλίδης, ως τακτικό μέλος 
 • Εθνικό Συμβούλιο Καταναλωτή και Αγοράς: 
  • κ. Ν. Τσεμπερλίδης, ως τακτικό μέλος
 • Επιτροπή Φιλικού Διακανονισμού Διαφορών Δήμου Θεσσαλονίκης: 
  • κ. Ν. Αποστολάκης, ως τακτικό μέλος 
  • κ. Ν. Τσεμπερλίδης, ως αναπληρωματικό μέλος
 • Επιτροπή Φιλικού Διακανονισμού Διαφορών Δήμου Δέλτα:
  • κ. Α. Πολίτης, ως τακτικό μέλος
  • κ. Α. Παρανός, ως αναπληρωματικό μέλος
 • Επιτροπή Φιλικού Διακανονισμού Διαφορών Δήμου Καλαμαριάς:
  • κ. Γ. Μάνος, ως τακτικό μέλος
  • κ. Ν. Ραγιάς, ως αναπληρωματικό μέλος
 • Επιτροπή Φιλικού Διακανονισμού Διαφορών Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη:
  • κ. Ν. Αποστολάκης, ως τακτικό μέλος
  • κ. Γ. Σαμούρης, ως αναπληρωματικό μέλος
 • Επιτροπή Φιλικού Διακανονισμού Διαφορών Δήμου Νεάπολης-Συκεών:
  • κ. Ν. Κουμιώτης, ως τακτικό μέλος
  • κ. Ν. Ραγιάς, ως αναπληρωματικό μέλος
 • Επιτροπή Φιλικού Διακανονισμού Διαφορών Δήμου Θέρμης:
  • κ. Ν. Τσεμπερλίδης, ως τακτικό μέλος
  • κ. Γ. Σαμούρης, ως αναπληρωματικό μέλος
 • Επιτροπή Φιλικού Διακανονισμού Διαφορών Δήμου Λαγκαδά:
  • κ. Θ. Πετρίδης, ως τακτικό μέλος
  • κ. Α. Πολίτης, ως αναπληρωματικό μέλος
 • Επιτροπή Φιλικού Διακανονισμού Διαφορών Δήμου Κορδελιού - Ευόσμου:
  • κ. Ε. Μπεκιάρη, ως τακτικό μέλος
  • κ. Θ. Πετρίδης, ως αναπληρωματικό μέλος
 • Επιτροπή Φιλικού Διακανονισμού Διαφορών Δήμου Παύλου Μελά:
  • κ. Ε. Μπεκιάρη, ως τακτικό μέλος
  • κ. Ν. Τσεμπερλίδης, ως αναπληρωματικό μέλος
 • Επιτροπή Φιλικού Διακανονισμού Διαφορών Δήμου Ωραιοκάστρου:
  • κ. Α. Πολίτης, ως τακτικό μέλος
  • κ. Ν. Τσεμπερλίδης, ως αναπληρωματικό μέλος
 • Επιτροπή Φιλικού Διακανονισμού Διαφορών Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης:
  • κ. Ε. Μπεκιάρη, ως τακτικό μέλος
 • κ. Ν. Αποστολάκης, ως αναπληρωματικό μέλος
 • Επιτροπή Διαβούλευσης Δήμου Θεσσαλονίκης:
  • κ. Ν. Τσεμπερλίδης, ως τακτικό μέλος
  • κ. Ν. Ραγιάς, ως αναπληρωματικό μέλος
Το ΚΕ.Π.ΚΑ., επίσης, εκπροσώπησε τους καταναλωτές, σε συναντήσεις και διαβουλεύσεις, με τους παρακάτω φορείς:
 • Διατλαντικός Διάλογος Καταναλωτών
 • Ευρωμεσογειακή Διάσκεψη Κορυφής των Οικονομικών και Κοινωνικών Επιτροπών
 • Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή με αντικείμενο την εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 2016/2302/Ε.Ε., για τα οργανωμένα ταξίδια.
 • Δίκτυο Thess
 • Έκθεση Agrotica
 • GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ
 • Volunteer4Greece
 • BEUC – Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ενώσεων Καταναλωτών
 • Πανεπιστήμιο Brunel του Η.Β.
 • Επαγγελματικό και Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης
 • Βουλή των Ελλήνων,
 • Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης,
 • Γενική Γραμματεία Καταναλωτή,
 • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,
 • Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης Δήμου Θεσσαλονίκης,
 • Επιτροπή Φιλικού Διακανονισμού Δήμου Καλαμαριάς,
 • Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης,
 • Ένωση Αγροτών Βιοκαλλιεργητών Βόρειας Ελλάδας,
 • Ριζοσπαστική Ενωτική Κίνηση Καλαμαριάς,
 • Εξωραϊστικός Πολιτιστικός Σύλλογος Κατοίκων Αγίου Παντελεήμονα,
 • Δημοκρατική Συμπαράταξη ΠΑ.ΣΟ.Κ.-ΔΗΜ.ΑΡ.
 • WWF.
Ενημέρωση Καταναλωτών – Φορέων
Δελτία Τύπου
Εκδώσαμε 94 δελτία τύπου, με σκοπό να ενημερώσουμε τους καταναλωτές, για τα ακόλουθα θέματα: 
 • TTIP και προσωπικά δεδομένα,
 • TTIP και χημικές ουσίες,
 • Αλλεργίες που «ανθίζουν» την Άνοιξη,
 • Αναγραφή Προέλευσης κρέατος,
 • Ανέπαφες συναλλαγές: Ένας βολικός τρόπος πληρωμής,
 • Αντιμετώπιση υψηλών θερμοκρασιών,
 • Απολογισμός ΚΕ.Π.ΚΑ. Έτους 2016,
 • Αποτελέσματα δράσης του ΚΕ.Π.ΚΑ. για το 2016,
 • Αποτελέσματα έρευνας:«Διατροφικές συνήθειες 2016»,
 • Αποτελέσματα Συστήματος RAPEX, για το 2016,
 • Ασφάλεια αποκριάτικων ειδών,
 • Ασφάλεια μηχανισμών σιδηροδρόμων για κουρτίνες,
 • Ασφάλεια παιχνιδιών,
 • Γεωγραφικός αποκλεισμός,
 • Διακοπές και διαμονή,
 • Διακοπές και κίνδυνοι,
 • Διαλέγουμε το Σωστό Αντηλιακό,
 • Διατλαντική Εταιρική Σχέση Εμπορίου και Επενδύσεων (TTIP) και υγεία,
 • Δικαιώματα επιβατών ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών,
 • Διόρθωση των πρακτικών του «γεωγραφικού αποκλεισμού»,
 • Εκστρατεία κατά της διαφήμισης τροφίμων στα παιδιά,
 • Εμπορική και Οικονομική Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης- Καναδά(CETA),
 • Επικίνδυνο το σολάριουμ,
 • Επιπτώσεις της κρίσης στους καταναλωτές,
 • Έρευνα για τα σχολικά είδη,
 • Έρευνα τιμών Σαρακοστιανών,
 • Η Αρχή Ανταγωνισμού, στην Ιταλία, επέβαλε πρόστιμο, στη Volkswagen,
 • Η Επίτροπος Δικαιοσύνης και Καταναλωτών συναντήθηκε με τις Ενώσεις καταναλωτών για την υπόθεση Volkswagen,
 • Η Συμφωνία ΤΤΙΡ μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση τιμών για τους καταναλωτές,
 • Ινστιτούτα αδυνατίσματος,
 • Κακές συνήθειες στην κουζίνα,
 • Καλοκαίρι και τροφοδηλητηριάσεις,
 • Καλύτερη πρόσβαση στα φάρμακα στην Ε.Ε.,
 • Καλύτερος έλεγχος αυτοκινήτων στην Ε.Ε.,
 • Καταγγελίες 2016 και 2016,
 • Κόστος Πασχαλινού Τραπεζιού,
 • Κόστος χριστουγεννιάτικου τραπεζιού,
 • Κοτόπουλα χωρίς χημικά, ασφαλή για τους καταναλωτές,
 • Νέο σύστημα ταξινόμησης και επισήμανσης των επικίνδυνων χημικών προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση
 • Ο περιορισμός των χρονικών ορίων για την περιαγωγή απορρίφθηκε,
 • Οδηγίες για χριστουγεννιάτικες αγορές,
 • Οι Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών ζητούν από τις Κυβερνήσεις των Ευρωπαϊκών κρατών να απορρίψουν τη συμφωνία CETA,
 • Οι χρήστες του διαδικτύου ωφελούνται από την προσπάθεια της Ε.Ε. να προστατέψει την ουδετερότητά του,
 • Οργανωμένα ταξίδια,
 • Όχι στα Τατουάζ από Μαύρη Χέννα.
 • Παγωτά,
 • Παιχνίδια «κατάσκοποι»,
 • Πανελλαδική έρευνα για τη διατροφή,
 • Πανευρωπαϊκός Διαγωνισμός του Ecogator,
 • Παραπλανητικές εκπομπές ρύπων,
 • Παράταση προθεσμίας κατάθεσης στοιχείων για τα κόκκινα δάνεια,
 • Πασχαλινό Τραπέζι,
 • Παχυσαρκία,
 • Πετρέλαιο θέρμανσης,
 • Πίνακας επιδόσεων των καταναλωτικών αγαθών 2016,
 • Ποια τρόφιμα επιτρέπεται να πωλούνται στα σχολεία,
 • Πυροτεχνήματα,
 • Σαρακοστιανά,
 • Σκάνδαλο Volkswagen,
 • Συμβουλές για τις σχολικές μας αγορές,
 • Συμφωνία TiSA,
 • Τακτική Γενική Συνέλευση,
 • Ταξιδεύοντας με αεροπλάνο,
 • Ταξιδεύοντας με λεωφορείο,
 • Ταξίδι με Ι.Χ.Ε.,
 • Τι πρέπει να γνωρίζετε όταν ταξιδεύετε με το τρένο,
 • Το Ευρωκοινοβούλιο αποτυγχάνει να διασφαλίσει τη συμβατότητα της συμφωνίας CETA με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία,
 • Το Ευρωκοινοβούλιο ζητά φιλικές προς τους καταναλωτές χρηματοοικονομικές υπηρεσίες,
 • Χρεώσεις περιαγωγής,
 • Χρήση των αντιβιοτικών φαρμάκων στη γεωργία και την κτηνοτροφία,
 • Χριστουγεννιάτικα στολίδια.
Διατηρούμε λογαριασμούς, στο Facebook, στο Twitter, και στο Instagram όπου δημοσιεύουμε όλα τα δελτία τύπου μας. Στους λογαριασμούς αυτούς, δεχόμαστε ερωτήματα και καταγγελίες καταναλωτών, κυρίως, μη μελών του ΚΕ.Π.ΚΑ., τους οποίους καλούμε να γίνουν μέλη του ΚΕ.Π.ΚΑ. Επίσης, δημοσιεύουμε, συχνά, καλέσματα, για εγγραφή νέων μελών, στο ΚΕ.Π.ΚΑ. Οι φίλοι του ΚΕ.Π.ΚΑ., στο Facebook, στο Twitter, και στο Instagram, στο τέλος του 2016, ανέρχονταν, σε περισσότερους, από 16.500.
Μ.Μ.Ε.
Μέσα στο 2016, τα μέλη του Δ.Σ. του ΚΕ.Π.ΚΑ. συμμετείχαν, σε 47 τηλεοπτικές και σε 63 ραδιοφωνικές εκπομπές. Το ίδιο χρονικό διάστημα, πετύχαμε 967 καταχωρήσεις δελτίων τύπου μας. Σύνολο: 1077 Δυστυχώς, δεν είναι δυνατό να υπάρχουν ακριβή στοιχεία, για τις ηλεκτρονικές εφημερίδες και τις ενημερωτικές ιστοσελίδες, που χρησιμοποίησαν υλικό του ΚΕ.Π.ΚΑ., για την ενημέρωση των χρηστών τους.
Πολλές ιστοσελίδες ανάρτησαν σύνδεσμο, με την ιστοσελίδα του ΚΕ.Π.ΚΑ. Δεν είναι, όμως, δυνατό να υπάρχουν ακριβή στοιχεία, για τον αριθμό αυτών των ιστοσελίδων. Έχουμε σταθερή συνεργασία, με περισσότερα από 60 blogs, τα οποία αναδημοσιεύουν τα δελτία τύπου μας.
Στο πλαίσιο της δράσης μας, για την ενημέρωση των καταναλωτών και των φορέων (εθνικών και ευρωπαϊκών), τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕ.Π.ΚΑ., έδωσαν συνεντεύξεις, σε ραδιοφωνικούς σταθμούς (Πρακτορείο 104,9, ΕΡΑ, Κανάλι 6, Δημοτικό Ραδιόφωνο Αθηνών, FM100, ΕΡΤ3, Real FM, Βήμα FM, Focus FM, Ευρωπαϊκό Ραδιόφωνο ΣΚΑΙ FM, ΕΡΑ Σερρών, Alpha FM, North75,Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά, 9.84 FM, Λήμνος FM, ), σε τηλεοπτικά κανάλια (Εγνατία TV, TV100, Mega, ΕΤ3, Βεργίνα TV, Atlas TV, Flash TV Κοζάνης, Alpha TV, SKAI) καθώς και σε εφημερίδες, περιοδικά, πρακτορεία και ηλεκτρονικές σελίδες, με θέματα:
 • TTIP-CETA,
 • Ακρίβεια,
 • Αλλεργίες,
 • Αποκριάτικα,
 • Βομβιστικές επιθέσεις σε Βρυξέλλες,
 • Γενική Συνέλευση ΚΕ.Π.ΚΑ.,
 • Δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης,
 • Ελαττωματικά προϊόντα,
 • Επιπτώσεις μνημονίων,
 • Έρευνα: Διατροφικές συνήθειες καταναλωτών στην Ελλάδα,
 • Ευρωπαϊκή Ημέρα Καταναλωτών,
 • Καταγγελίες 2016,
 • Κόκκινα Δάνεια,
 • Οι επιπτώσεις της κρίσης στους καταναλωτές,
 • Παγκόσμια Ημέρα Αγοραστικής Αποχής,
 • Πασχαλινό τραπέζι
 • Παχυσαρκία,
 • Πλαστικό χρήμα,
 • Πλειστηριασμοί,
 • Προβλήματα με τον Ο.Α.Σ.Θ.,
 • Προσφυγική κρίση,
 • Πυροτεχνήματα,
 • Σαρακοστιανά
 • Συμβουλές για διακοπές,
 • Συμβουλές για το Πάσχα,
 • Συνεταιρικά supermarkets,
 • Σχολικά είδη: Τιμές και συμβουλές,
 • Τουριστικές υπηρεσίες,
 • Τροφοδηλητηριάσεις,
 • Υπερχρεωμένα νοικοκυριά
 • Χριστουγεννιάτικες αγορές.
Ενημερωτικές εκστρατείες
Το ΚΕ.Π.ΚΑ., κάθε χρόνο, υλοποιεί ενημερωτικές εκστρατείες, για να ενημερώσει τους καταναλωτές, για τα δικαιώματά μας, σε διαφορετικές περιόδους της χρονιάς και σε διαφορετικούς τομείς της οικονομίας. Έτσι, το 2016, πραγματοποιήσαμε τις παρακάτω εκστρατείες για να συμβουλέψουμε τους καταναλωτές, για τους κινδύνους των αποκριάτικων ειδών, για τη διατροφή της Σαρακοστής, για τις Πασχαλινές μας αγορές, για τη διασφάλιση της πρόσβασης όλων στα φάρμακα, για την αναγραφή της χώρας προέλευσης στα επεξεργασμένα κρέατα, για την απαγόρευση του γεωγραφικού αποκλεισμού, για όλα τα θέματα των καλοκαιρινών διακοπών, για την TTIP, για το σκάνδαλο Volkswagen, για τους κινδύνους από τα παιχνίδια που συνδέονται στο διαδίκτυο και για τα δικαιώματα των επιβατών.
Όλες οι παραπάνω εκστρατείες είχαν μεγάλη κάλυψη, από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Ταυτόχρονα, όλα τα ενημερωτικά μας δελτία ανακοινώνονταν, στην ιστοσελίδα του ΚΕ.Π.ΚΑ. και στους λογαριασμούς μας, στο Facebook και στο Twitter. Έτσι, καταφέρναμε να ενημερώνουμε, πέρα από τα μέλη μας και ένα μεγάλο αριθμό καταναλωτών, που δεν είναι μέλη του ΚΕ.Π.ΚΑ.
Εκδόσεις
Το ΚΕ.Π.ΚΑ. εξέδιδε, σε διμηνιαία βάση, το περιοδικό «Καταναλωτικά Βήματα», ένα πραγματικό εργαλείο, για την ευαισθητοποίηση, την ενημέρωση και την προστασία των καταναλωτών. Η έκδοση του περιοδικού γινόταν με ιδίους πόρους και εθελοντική δημοσιογραφία, διότι το ΚΕ.Π.ΚΑ. δε δέχτηκε, ποτέ και δε δέχεται διαφημίσεις, οι οποίες δημιουργούν σχέσεις εξάρτησης της Οργάνωσής μας, από τους διαφημιζόμενους. Ωστόσο κατά τη διάρκεια του 2016 δεν καταφέραμε να συνεχίσουμε την έκδοση του περιοδικού. Το 2016 τα οικονομικά μας όχι μόνο δεν μας επέτρεψαν να αυξήσουμε τον αριθμό των επαγγελματικών μας στελεχών, αλλά μας οδήγησαν και σε μείωση του ωραρίου τους και την αντίστοιχη μείωση των αποδοχών των δύο στελεχών με παράλληλη αύξηση του όγκου των αρμοδιοτήτων τους. Στην προσπάθεια να καλύψουμε τις ανάγκες, εντάθηκε η συμμετοχή εθελοντών και μελών του Δ.Σ.
Κάνουμε καθημερινές προσπάθειες, για τη διασφάλιση των πόρων, που θα μας επιτρέψουν την επιβίωση του ΚΕ.Π.ΚΑ. και στη συνέχεια, την έκδοση του περιοδικού και πάλι. Όμως, από το τελευταίο τετράμηνο του 2015 και όλο το 2016 γίνεται μια προσπάθεια και εκδίδουμε ένα ενημερωτικό ηλεκτρονικό σύντομο περιοδικό, ώστε τα μέλη μας να γνωρίζουν, σε γενικές γραμμές, τις δραστηριότητές μας. Το έντυπο αυτό συντάσσεται, εθελοντικά, εξ’ ολοκλήρου, από το διοικητικό συμβούλιο του ΚΕ.Π.ΚΑ. και όπως είναι κατανοητό, γίνεται υπεράνθρωπη προσπάθεια να διατηρηθεί η έκδοσή του και η τακτικότητά του.
Κατά τη διάρκεια του 2016, αποστάλθηκαν στα μέλη μας, 4 ηλεκτρονικά περιοδικά:
 • Απολογισμός 2016,
 • Ιανουάριος – Απρίλιος 2016,
 • Μάιος – Αύγουστος 2016 και
 • Σεπτέμβριος – Δεκέμβριος 2016 
Ιστοσελίδα
Χρήσιμο εργαλείο, για την ενημέρωση των καταναλωτών, είναι η ιστοσελίδα του ΚΕ.Π.ΚΑ. 
Κατά τη διάρκεια του 2016, συνεχίσαμε τη διαρκή αναμόρφωση της δομής της ιστοσελίδας μας και την καλύτερη κατηγοριοποίηση πληροφοριών, για πιο άμεση πρόσβαση και, φυσικά, ταχύτερη και πιο άνετη πλοήγηση των χρηστών. Σήμερα, η ιστοσελίδα του ΚΕ.Π.ΚΑ. αποτελείται, από 1.980 σελίδες, στην ελληνική γλώσσα.
Οι παραπάνω αλλαγές καθώς και το πλούσιο περιεχόμενο του διαδικτυακού μας τόπου, συντέλεσαν, στην υψηλή επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας, η οποία ξεπέρασε, κατά μέσο όρο, τις 13.000 επισκέψεις, μηνιαίως και με τάσεις διαρκώς αυξανόμενες. 
 
Έρευνες
Το 2016, συνεχίσαμε τη μηνιαία καταγραφή τιμών, για τα προϊόντα, που περιλαμβάνονται, στο καλάθι της νοικοκυράς. Συνεχίσαμε τη βάση δεδομένων, όπου καταγράφονται οι τιμές και παρακολουθείται η εξέλιξή τους. Έρευνες τιμών έγιναν και για ειδικές περιπτώσεις, όπως: Τιμές σαρακοστιανών, Κόστος πασχαλινού τραπεζιού, Αγορά σχολικών ειδών, Κόστος χριστουγεννιάτικου τραπεζιού, κ.λπ. Πραγματοποιήσαμε έρευνα, για τις επιπτώσεις της κρίσης στους Έλληνες καταναλωτές, την οποία πραγματοποιούμε, κάθε χρόνο, από την αρχή της οικονομικής κρίσης. Τα αποτελέσματα, κάθε χρόνο συγκρίνονται, με τα αντίστοιχα των προηγούμενων ετών και κοινοποιούνται, σε όλους τους φορείς χάραξης και άσκησης πολιτικής, στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Διενεργήσαμε έρευνα, για τις διατροφικές συνήθειες των καταναλωτών, στην Ελλάδα, τα αποτελέσματα της οποίας ανακοινώσαμε, σε συνέντευξη τύπου, στο πλαίσιο της παγκόσμιας ημέρας διατροφής. 
Συμμετοχή μας σε έρευνες – μελέτες – ερωτηματολόγια
Στα πλαίσια των εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών μας δραστηριοτήτων, λάβαμε μέρος, σε αρκετές έρευνες και μελέτες, για να καταγραφεί και να αναδειχθεί η άποψη των καταναλωτών. Η εμπειρία, που αποκομίσαμε, από αυτή μας τη δραστηριότητα, ήταν ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κυρίως, αλλά όχι μόνο, αναθέτει, σε κάποια γραφεία μελετών, ή Πανεπιστήμια, τα οποία πληρώνει, αδρά και τα οποία είναι άσχετα, με τα θέματα Καταναλωτών, να διερευνήσουν κάποιο θέμα, σχετικό με τους καταναλωτές και ταυτόχρονα, τους δίνει και έναν κατάλογο, με τις ενεργές και σοβαρές Ενώσεις Καταναλωτών, στην Ευρώπη. Τα γραφεία στέλνουν ένα ερωτηματολόγιο, στις Ενώσεις, το οποίο πρέπει και να απαντήσουν. Τα ερωτηματολόγια αυτά είναι τεράστια, πολύ σύνθετα και αρκετές φορές ακόμα και δυσνόητα. Λάβαμε ερωτηματολόγια ακόμα και 80 σελίδων, με τεχνικούς όρους, νομική ορολογία κ.λπ. Παρ’ όλες τις δυσκολίες, λάβαμε μέρος, σε 16 έρευνες, επειδή πιστεύουμε ότι το θέμα τους ήταν πολύ σημαντικό, για τους καταναλωτές. Η συμμετοχή μας, στην παραπάνω δραστηριότητα, απορροφά ένα μεγάλο κομμάτι του χρόνου μας και των ανθρώπινων πόρων μας. Όμως, είναι πολύ σημαντικό να απαντούμε, σε τέτοια ερωτηματολόγια, για να ακούγονται οι απόψεις και προβληματισμοί των καταναλωτών.
Συμμετείχαμε, σε έρευνα του 1ου Δημόσιου Ι.Ε.Κ., για τις εκπτώσεις και σε έρευνα της BEUC, για παραπλανητικές πωλήσεις χρηματοπιστωτικών αγαθών, από τράπεζες, στις δύο έρευνες της Ε.Ε., για τα δικαιώματα των καταναλωτών και τις εγγυήσεις, σε έρευνα Ελληνικού Πανεπιστημίου για τη χρήση πλαστικής σακούλας, στην Ελλάδα, σε έρευνα της BEUC για τη διαφήμιση τροφίμων στα παιδιά και σε έρευνα της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας της Γερμανίας για τις τιμές καυσίμων στα βενζινάδικα, σε μία έρευνα του Ευρωπαϊκού Πρακτορείου για την ασφάλεια των χημικών ουσιών, σε μία έρευνα της BEUC για το βαθμό ικανοποίησης των καταναλωτών από την αγορά ενέργειας και σε έρευνα της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, για την αναθεώρηση του Ευρωπαϊκού Κεκτημένου των καταναλωτών.
Εκπαίδευση
Το ΚΕ.Π.ΚΑ. συμμετείχε, είτε ως ομιλητής, είτε ως συντελεστής, ανέλυσε τους προβληματισμούς, τις απόψεις και τα αιτήματα των καταναλωτών και ενημέρωσε τους καταναλωτές, που τις παρακολούθησαν, για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις μας, σε τουλάχιστον 6 ημερίδες. Συνολικά, το 2016, εκπαιδεύσαμε πάνω από 2.500 μικρούς και ενήλικες καταναλωτές. 
Διευθέτηση Καταγγελιών
To 2016, το ΚΕ.Π.ΚΑ. – Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών δέχθηκε 3.670 ερωτήματα - καταγγελίες – παράπονα καταναλωτών. Η ανάλυσή τους είναι:

Α/Α

Κατηγορία

Αριθμός

Ποσοστό

1

Υπηρεσίες κοινωνικού ενδιαφέροντος

966

26,32

Πάροχοι τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών

784

Πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας

96

Λοιπές υπηρεσίες κοινωνικού ενδιαφέροντος

56

Πάροχοι νερού

26

Φυσικό Αέριο

4

2

Ελαττωματικά προϊόντα-Εγγυήσεις

798

21,74

3

Ρύθμιση χρεών υπερχρεωμένων νοικοκυριών

358

9,75

4

Πωλήσεις από απόσταση

306

8,34

5

Κακή παροχή υπηρεσιών από ελεύθερους επαγγελματίες

180

4,90

6

Τουριστικές υπηρεσίες

138

3,76

7

Λοιπές χρηματοοικονομικές υπηρεσίες

128

3,49

8

Δημόσιες υπηρεσίες - Υπηρεσίες ΟΤΑ

112

3,05

9

Ακατάλληλα τρόφιμα

90

2,45

10

Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές

82

2,23

11

Ινστιτούτα - Γυμναστήρια

80

2,18

12

Υπερβολικές απαιτήσεις καταναλωτών

76

2,07

13

Προκαταβολές

66

1,80

14

Ασφαλιστικές υπηρεσίες

62

1,69

15

Λοιπές καταγγελίες

46

1,25

16

Ενοίκια - Κοινόχρηστα

42

1,14

17

Αυξήσεις τιμών

26

0,71

18

Φάρμακα- υγεία

26

0,71

19

Ασφάλεια προϊόντων (πλην τροφίμων)

18

0,49

20

Εισπρακτικές εταιρίες

14

0,38

21

Νοθεία - Κλοπή καυσίμων

14

0,38

22

Εκπτώσεις

12

0,33

23

Πωλήσεις εκτός εμπορικού καταστήματος

12

0,33

24

Σούπερμάρκετ

10

0,27

25

Παραβίαση Προσωπικών Δεδομένων & Ιδιωτικής Ζωής

6

0,16

26

Χαράτσι Χαλκιδικής

2

0,05

ΣΥΝΟΛΟ

3.670

100,00

Μέσα στο 2016, δεχτήκαμε 536 καταγγελίες, 2.522 παράπονα, 612 ερωτήματα καταναλωτών. 
Πρέπει να τονίσουμε ότι από το σύνολο των 3.670 ερωτημάτων, παραπόνων και καταγγελιών, μόνο το 14,60% κατατέθηκε, από μέλη του ΚΕ.Π.ΚΑ. Το υπόλοιπο 85,40 % κατατέθηκε, από καταναλωτές, που «ανακάλυψαν» το ΚΕ.Π.ΚΑ., όταν είχαν προσωπικό πρόβλημα, το χρησιμοποίησαν, για συμβουλές, αλλά δεν ενδιαφέρθηκαν να το στηρίξουν, με το να γίνουν μέλη. 
Το 92,54 % των καταγγελιών επιλύθηκαν, υπέρ των καταναλωτών, μετά από παρέμβαση του ΚΕ.Π.ΚΑ., στους προμηθευτές. 40 καταγγελίες δεν επιλύθηκαν, λόγω ελλιπών, ή ψευδών στοιχείων, που προσκόμισαν οι καταναλωτές, ή λόγω αδράνειας των μηχανισμών ελέγχου της Πολιτείας, ή λόγω υπερβολικών απαιτήσεων των καταναλωτών. 2 καταγγελίες παραπέμφθηκαν, στις Επιτροπές Φιλικού Διακανονισμού, οι οποίες αποφάσισαν υπέρ του καταναλωτή. 
 1. Οι καταναλωτές – μέλη του ΚΕ.Π.ΚΑ. ωφελήθηκαν, με τη μεσολάβηση του ΚΕ.Π.ΚΑ., με το ποσό των 101.656,14 ευρώ. Αναλυτικά από:
  • Χρέη που διαγράφηκαν, σε υπερχρεωμένα νοικοκυριά, με βάση αποφάσεις Ειρηνοδικείου: 40.856,90 ευρώ
  • Αποζημίωση για ελαττωματικά προϊόντα: 24.050,86 ευρώ
  • Αποζημιώσεις, από ασφαλιστικές υπηρεσίες: 9.000,00 ευρώ
  • Ακυρώσεις συμβολαίων ινστιτούτων αδυνατίσματος και γυμναστηρίων: 8.476,94 ευρώ
  • Ακυρώσεις συμβάσεων πωλήσεων, από απόσταση: 5.524,96 ευρώ
  • Επιστροφές χρεώσεων και ακυρώσεις συμβολαίων παρόχων τηλεπικοινωνιών: 4.731,64 ευρώ
  • Αποζημιώσεις, από παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας: 2.170,00 ευρώ
  • Αποζημιώσεις, από λοιπές χρηματοοικονομικές υπηρεσίες: 1.636,00 ευρώ
  • Αποζημιώσεις, από δημόσιες υπηρεσίες – ΟΤΑ: 1.538,62 ευρώ
  • Επιστροφές προκαταβολών: 1.500,00 ευρώ 
  • Αποζημιώσεις, από τουριστικές υπηρεσίες: 1.116,20 ευρώ
  • Αποζημιώσεις, από κακή εξυπηρέτηση από ελεύθερους επαγγελματίες: 999,90 ευρώ
  • Αποζημιώσεις, από αθέμιτες εμπορικές πρακτικές: 54,12 ευρώ
 2. Το ΚΕ.Π.ΚΑ. συνδράμει τα μέλη του, στη διαδικασία ρύθμισης οφειλών υπερχρεωμένων καταναλωτών. Στα πλαίσια αυτής της δραστηριότητας: 
  • Περισσότεροι, από 358 καταναλωτές ζήτησαν πληροφόρηση και συμβουλές, από το ΚΕ.Π.ΚΑ., είτε τηλεφωνικά, είτε επισκεπτόμενοι τα γραφεία μας. Ακόμη περισσότεροι βρήκαν τις πληροφορίες αυτές, στην ιστοσελίδα μας, ή στους λογαριασμούς μας, στο facebook και στο twitter. 
  • Μόνο 19 καταναλωτές γράφτηκαν μέλη, στο ΚΕ.Π.ΚΑ. 
  • 76 καταναλωτές συναντήθηκαν, με τους ειδικούς του ΚΕ.Π.ΚΑ. οι οποίοι τους συμβούλευσαν, για την καλύτερη αντιμετώπιση του προβλήματός τους.
 3. Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, επέβαλε πρόστιμο 5.000 ευρώ, σε εταιρία, γιατί η εταιρία δεν παρέδιδε , στον καταναλωτή, το δίκυκλο όχημα, που είχε αυτός αγοράσει, στη συγκεκριμένη προθεσμία, που είχε συμφωνηθεί.
 4. Επιβλήθηκε πρόστιμο 400 ευρώ σε οδηγό TAXI, για παράβαση των υποχρεώσεών του.
 5. Επιβλήθηκε, από το τ. Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, πρόστιμο 5.000 ευρώ σε τουριστική επιχείρηση, για πλημμελή παροχή υπηρεσιών σε καταναλωτή.
 6. Επιβλήθηκε αυστηρή σύσταση, από το τ. Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, σε τουριστική επιχείρηση, για παράβαση της νομοθεσίας περί Οργανωμένων Ταξιδιών.
 7. Διαγράφηκε πρόστιμο, που είχε επιβληθεί, από το Δήμο Αρταίων, σε μέλος του ΚΕ.Π.ΚΑ., για μη καθαρισμό ιδιωτικού οικοπέδου, γιατί αποδείχθηκε ότι ο καταναλωτής δεν είχε λάβει ειδοποίηση από το Δήμο
 8. Ακυρώθηκαν τέλη ταφής και διατήρησης τάφων, από το Δήμο Θέρμης, που είχαν επιβληθεί, σε μέλος του ΚΕ.Π.ΚΑ., γιατί δεν είχε τηρηθεί η νόμιμη διαδικασία.
 9. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης κλάδεψε δέντρο, το οποίο «έκρυβε» το φωτισμό του δρόμου, μετά από παρέμβαση του ΚΕ.Π.ΚΑ., ενώ αδρανούσε στα αιτήματα του καταναλωτή. 
 10. Ο Δήμος Σιθωνίας προέβη σε αντικατάσταση δύο λαμπτήρων φωτισμού δρόμου, μετά από παρέμβαση του ΚΕ.Π.ΚΑ., ενώ αδρανούσε, στα αιτήματα του καταναλωτή.
 11. Ο Ο.Α.Σ.Θ., κατόπιν πιέσεων του ΚΕ.Π.ΚΑ., αποφάσισε να προβεί, στην αποζημίωση των κατόχων καρτών απεριόριστων διαδρομών, για κάθε μέρα 24ωρης απεργίας ή επίσχεσης εργασίας των εργαζομένων, στον Ο.Α.Σ.Θ.
 12. Η Δ.Ε.Η. προέβη, στην επανασύνδεση του ηλεκτρικού ρεύματος καταναλωτή, που είχε κάνει ρύθμιση οφειλών, μετά από παρέμβαση του ΚΕ.Π.ΚΑ.
 13. Έγιναν αποδεκτά αιτήματα καταναλωτών, για ενεργοποίηση συνδέσεων που καθυστερούσαν αδικαιολόγητα, για διακοπή συμβολαίων, για ακύρωση ενεργοποίησης σύνδεσης, για αποκατάσταση βλαβών, για διόρθωση λογαριασμών, για επιστροφή χρημάτων από υπηρεσίες πολυμεσικής πληροφόρησης (πενταψήφια), για παροχή εξηγήσεων στους καταναλωτές και για εφαρμογή όρων συμβολαίων από παρόχους τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.
 14. Ινστιτούτα αδυνατίσματος ακύρωσαν συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, με καταναλωτές, μετά την παρέμβαση του ΚΕ.Π.ΚΑ. 
 15. Εταιρείες αναγκάστηκαν, μετά την παρέμβαση του ΚΕ.Π.ΚΑ., να επιστρέψουν μεγάλα ποσά, στους καταναλωτές, λόγω ελαττωματικών προϊόντων. 
 16. Επεστράφησαν προκαταβολές σε μέλη του ΚΕ.Π.ΚΑ.
 17. Αεροπορικές εταιρίες αποζημίωσαν επιβάτες, για ακυρώσεις και καθυστερήσεις πτήσεων, καταστροφή και απώλεια αποσκευών
Τέλος, στα χρηματικά ποσά, που κέρδισαν τα μέλη του ΚΕ.Π.ΚΑ., ως αποζημιώσεις, με τη μεσολάβησή μας, πρέπει να προσθέτουμε κάθε χρόνο και περίπου 3.000.000 ευρώ, που αφορούν το «χαράτσι» της Χαλκιδικής, για 55.000 οικογένειες – κατόχους β’ κατοικίας, στο Νομό Χαλκιδικής, το οποίο καταργήθηκε, από 1/1/2008, έπειτα από αγώνες χρόνων του ΚΕ.Π.ΚΑ.
Γνωρίζουμε ότι ο αριθμός των καταγγελιών – παραπόνων θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερος. Για αυτό, ζητούμε, από όλους τους καταναλωτές όποτε συναντούν κάποιο πρόβλημα, με τις αγορές ή συναλλαγές τους, να μη διστάζουν να επικοινωνούν, με το ΚΕ.Π.ΚΑ. Άλλωστε, όταν οι καταναλωτές ασκούν υπεύθυνη εποπτεία, στην αγορά και καταγγέλλουν «τα στραβά», στο ΚΕ.Π.ΚΑ., τα αποτελέσματα είναι θεαματικά. 
Όμως, το ΚΕ.Π.ΚΑ., για να επιλύσει τα προβλήματα των καταναλωτών και να συμβουλέψει όλους όσους το χρησιμοποιούν, χρειάζεται περισσότερα μέλη.
Δυστυχώς, εάν συνεχίσει η ίδια νοοτροπία να «θυμόμαστε» το ΚΕ.Π.ΚΑ. και να το χρησιμοποιούμε, μόνον όταν έχουμε πρόβλημα, χωρίς να γινόμαστε μέλη, σύντομα δε θα το βρίσκουμε.
Μαζικοποίηση ΚΕ.Π.ΚΑ. 
Το 2016, 874 μέλη ανανέωσαν τη συνδρομή τους ή έκαναν αρχική εγγραφή, στο ΚΕ.Π.ΚΑ. Σε σχέση με το 2015, παρουσιάζεται μείωση, κατά 4,69%.
Το ποσό, που εισέρευσε, στο ταμείο του ΚΕ.Π.ΚΑ., ήταν 23.945 ευρώ, μειωμένο κατά 3,78% έναντι του 2015. 
Φυσικά, δεν είμαστε ικανοποιημένοι. Σε σύγκριση με το Βέλγιο, το οποίο έχει 11 εκατομμύρια κατοίκους, όπως η Ελλάδα και την αντίστοιχη Οργάνωση Καταναλωτών Test Achat, η οποία έχει πάνω από ένα εκατομμύριο μέλη, είμαστε, τρομακτικά, πίσω. Θέλουμε να διευρύνουμε τη δράση του ΚΕ.Π.ΚΑ., να μπορούμε να κάνουμε συγκριτικά τεστ προϊόντων, να ελέγχουμε την ασφάλεια τροφίμων και προϊόντων, να εξυπηρετούμε περισσότερους καταναλωτές, να αρχίσουμε και πάλι να εκδίδουμε περιοδικό και πολλά άλλα.
Το 2016 είχαμε 144 εγγραφές νέων μελών, από αυτούς το 78,47% έγινε μέλος, για να λύσει το πρόβλημά του. Αντίστοιχα, μέσα στο 2016, δεν ανανέωσαν την εγγραφή 439 μέλη, τα περισσότερα των οποίων είχαν λάβει υπηρεσίες, από το ΚΕ.Π.ΚΑ.
Για τη μαζικοποίηση του ΚΕ.Π.ΚΑ., χρησιμοποιήσαμε τους λογαριασμούς, στο Facebook και στο Twitter, μέσα από τους οποίους απευθύναμε καλέσματα, για εγγραφή νέων μελών, στο ΚΕ.Π.ΚΑ. 
H μεγάλη μας ανησυχία και αγωνία είναι αν οι οικονομικοί πόροι θα επιτρέψουν να καλύψουμε τα λειτουργικά έξοδα. Όμως, είμαστε αποφασισμένοι να διασφαλίσουμε την ανεξαρτησία του ΚΕ.Π.ΚΑ., από συμφέροντα. Κάθε χρόνο, πρέπει να εισπράξουμε χιλιάδες συνδρομές των 25 ευρώ, η καθεμία. Θέλουμε λίγα από πολλούς. Δε θέλουμε πολλά από λίγους. Είναι ένας δύσκολος και χωρίς τα επιθυμητά αποτελέσματα, μέχρι σήμερα, δρόμος. 
Συνεργαζόμασταν με δύο εταιρίες, για την είσπραξη των συνδρομών. Σταματήσαμε τη συνεργασία, με την εταιρεία ειδοποίησης των μελών για πληρωμή συνδρομής, λόγω οικονομικών δυσκολιών και το έργο αυτό ανέλαβαν οι εργαζόμενες και οι εθελοντές του ΚΕ.Π.ΚΑ. Συνεχίζουμε τη συνεργασία μας, με την εταιρία courier, που εισπράττει «κατ’ οίκον» τις συνδρομές. Όμως, κάθε επίσκεψη του εισπράκτορα, στο χώρο του καταναλωτή, κοστίζει 3,50 ευρώ. Γίνεται, αμέσως, αντιληπτό ότι, από τα 25 ευρώ της ετήσιας συνδρομής, στο ΚΕ.Π.ΚΑ., απομένουν, 21,50 ευρώ, στο ΚΕ.Π.ΚΑ. 
Κάνουμε έκκληση, στη φιλοτιμία των μελών, που μας στηρίζουν χρόνια. Ας διαδώσουμε τη φήμη του ΚΕ.Π.ΚΑ. Ας γράψουμε μέλη. Μόνον, έτσι, βοηθάμε το ΚΕ.Π.ΚΑ. 
Πανελλαδική δράση
Το ΚΕ.Π.ΚΑ. είναι πανελλαδική οργάνωση. Έχει μέλη, από όλη την Ελλάδα. Όμως, για να μπορούμε να παρεμβαίνουμε, καλύτερα και τοπικά, το 1999, δημιουργήσαμε την Ο.Ε.Κ.Ε. – μια άτυπη ομοσπονδία τοπικών Ενώσεων Καταναλωτών.
Για να ενισχύσουμε τη δράση των τοπικών αυτών Ενώσεων, παρέχουμε έντυπο υλικό (αφίσες, ενημερωτικά φυλλάδια κ.λπ.). Η αλληλογραφία μας, που αφορά τις παρεμβάσεις μας καθώς και όλα τα δελτία τύπου κοινοποιούνται, στις Ενώσεις αυτές, ώστε να υπάρχει άμεση ενημέρωση των Δ.Σ. Επιπλέον παρέχουμε πληροφόρηση για προβλήματα που αντιμετωπίζουν. 
Επίλογος
Όσα αναφέρονται παραπάνω αποτελούν μια καταγραφή της δραστηριότητάς μας, για το έτος 2016. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι και ο φετινός απολογισμός είναι πλούσιος. Το ΚΕ.Π.ΚΑ. έχει, πλέον, αναγνωριστεί, ως η μεγάλη, δυναμική και αξιόπιστη Ένωση Καταναλωτών, με αποκλειστικό σκοπό την προστασία των Καταναλωτών. Στο έργο μας αυτό, εκτός από μέλη του Δ.Σ., που ήταν, παρόντες, σε καθημερινή βάση, είχαμε τη βοήθεια των δύο εργαζόμενων του ΚΕ.Π.ΚΑ. και των 2 εθελοντριών. 
Η λειτουργία του ΚΕ.Π.ΚΑ. βασιζόταν και βασίζεται, σε συγκεκριμένες αρχές. Εθελοντισμός, αξιοπιστία, διαφάνεια, δημοκρατία, συλλογικότητα, ανεξαρτησία. Αυτές τις αρχές διαφυλάξαμε όλη την προηγούμενη χρονιά. Θέλουμε να στείλουμε ένα μήνυμα, προς όλες τις πλευρές (κόμματα, εξουσίες, οικονομικά συμφέροντα). Το ΚΕ.Π.ΚΑ. είναι ανεξάρτητη Ένωση Καταναλωτών. Τα εκλεγμένα, με δημοκρατικές, συλλογικές διαδικασίες, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τα μόνα, που αποφασίζουν τη στρατηγική και την πολιτική της οργάνωσης. Για το λόγο αυτό, όλοι εμείς, που αποτελούμε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τακτικά και αναπληρωματικά καθώς και τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής έχουμε διασφαλίσει το βιοπορισμό μας, από πηγές, εκτός ΚΕ.Π.ΚΑ. Δηλαδή, από την εργασία μας. Προσφέρουμε, εθελοντικά, σε βάρος του ελεύθερου χρόνου μας, σε βάρος των οικογενειών μας, σε βάρος της προσωπικής μας διασκέδασης. Προσφέρουμε, γιατί αυτό μας ανταποδίδει χαρά, γνώση, ικανοποίηση ότι συμμετέχουμε στην Κοινωνία των Πολιτών. Προσφέρουμε, γιατί είναι επιλογή μας και αγαπάμε αυτό, που κάνουμε. Η διασφάλιση του βιοπορισμού μας, σε συνδυασμό, με τον απαράβατο όρο του εθελοντισμού, μας κάνουν ανεξάρτητους, από οποιαδήποτε συμφέροντα, οικονομικά και κομματικά. Όποιος και αν ασκεί εξουσία, αν την ασκεί, σωστά, θα έχει την αναγνώρισή μας. Όποιος και αν ασκεί εξουσία, αν κάνει λάθη, θα του τα επισημαίνουμε. Όμως, αν εφαρμόζει, συνειδητά, πολιτικές, που βλάπτουν τα δικαιώματα των Καταναλωτών, θα μας βρει απέναντι και θα χρεωθεί το κόστος των επιλογών του.
Η διαφάνεια και η δημοκρατική λειτουργία, αποτελούν βασικές αρχές της λειτουργίας του ΚΕ.Π.ΚΑ. Για αυτό, εδώ και μία δεκαετία, αρχίσαμε να δημοσιεύουμε, στην ιστοσελίδα μας, καταρχάς, το σχέδιο και μετά την έγκριση, το τελικό κείμενο του διοικητικού και οικονομικού μας απολογισμού, δίνοντας, έτσι, τη δυνατότητα, στα μέλη μας, εκτός Θεσσαλονίκης και σε όσους δεν είναι δυνατόν να συμμετάσχουν, στη Γενική μας Συνέλευση, να ενημερωθούν και να μας κρίνουν. Ήδη, πολλά μέλη μας, μας έστειλαν ηλεκτρονική αλληλογραφία, με τα σχόλια και τα συγχαρητήριά τους.
Όλα αυτά τα χρόνια, που λειτουργούμε, στο ΚΕ.Π.ΚΑ., ζήσαμε πολλές εμπειρίες, γευτήκαμε χαρές και λύπες. Λυπηθήκαμε, για την αρνητική στάση ανθρώπων, που ωφελήθηκαν, από το ΚΕ.Π.ΚΑ., για την αδιαφορία και απροθυμία άλλων να «σηκωθούν από τον καναπέ τους», για την προσπάθεια κάποιων να εκμεταλλευτούν το ΚΕ.Π.ΚΑ. και τα μέλη του, για την αχαριστία κάποιων άλλων.
Πρέπει, όμως, να παραδεχτούμε ότι γευτήκαμε και πολλές χαρές. Κερδίσαμε γνώση, δεξιότητες, αναγνώριση, γίναμε συμμέτοχοι και συνδιαμορφωτές αποφάσεων. Τελικά, κάναμε βήματα, για την καλύτερη προστασία των δικαιωμάτων μας.
Προγραμματισμός δράσης έτους 2017
Εφόσον καταφέρουμε να επιβιώσουμε, οικονομικά, το 2017, θα συνεχίσουμε, με την ίδια ένταση, τη δράση μας, παρεμβαίνοντας, καθημερινά, οπουδήποτε χρειαστεί, για την προστασία του καταναλωτή, σε ελληνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Συγχρόνως, προσπαθούμε να ενδυναμώσουμε τον εθελοντισμό και τη συλλογική δράση. 
Πρώτο μέλημά μας είναι η επιβίωση του ΚΕ.Π.ΚΑ. Η εγγραφή όσο γίνεται περισσότερων νέων μελών, στο ΚΕ.Π.ΚΑ., θα έχει, ως αποτέλεσμα, να γίνει το ΚΕ.Π.ΚΑ. ένα μεγάλο και ισχυρό κίνημα, που θα παίζει, ακόμα πιο αποτελεσματικά, το ρόλο του, στη λειτουργία της ελεύθερης αγοράς. Η εγγραφή στο ΚΕ.Π.ΚΑ. κάνει τον καταναλωτή να συνειδητοποιήσει τα δικαιώματα και τη δύναμή του. Μαθαίνει να αντιδρά, σε κάθε προσπάθεια υπονόμευσης αυτών των δικαιωμάτων, απ’ όπου και αν προέρχεται αυτή. 
Δεύτερο μέλημά μας είναι η αντιμετώπιση της φτώχειας, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην Ευρώπη και η διασφάλιση του δικαιώματος, στην κατανάλωση. Καθημερινά, το ΚΕ.Π.ΚΑ. επισκέπτονται πολίτες, με μηδαμινό εισόδημα (άνεργοι), ή ελάχιστο εισόδημα. Αυτοί οι συμπολίτες μας, δεν μπορούν να αγοράσουν ούτε τα απαραίτητα, δεν έχουν δικαίωμα, στην κατανάλωση. Προσπαθούμε να αναδείξουμε το πρόβλημα αυτό και πιέζουμε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, να βρεθούν λύσεις. Ταυτόχρονα, συνεχίζουμε να δίνουμε μεγάλο βάρος, στη διασφάλιση της πρόσβασης των καταναλωτών, στις καθολικές υπηρεσίες (τηλεπικοινωνίες, ηλεκτρικό ρεύμα, φυσικό αέριο, ταχυδρομικές υπηρεσίες, αστικές συγκοινωνίες, νερό). Η ακρίβεια και οι υψηλές τιμές αυτών των υπηρεσιών, σε συνδυασμό, με τη μείωση των εισοδημάτων των καταναλωτών, έχουν βάλει, σε κίνδυνο τη δυνατότητά μας να λαμβάνουμε και να πληρώνουμε αυτές τις υπηρεσίες. Όμως, ο αποκλεισμός μας, από τις καθολικές υπηρεσίες, οδηγεί, με μαθηματική ακρίβεια, σε οικονομικό και κοινωνικό αποκλεισμό. Έτσι, δίνουμε μάχες και σε εθνικό επίπεδο και σε ευρωπαϊκό, για να μπορούν όλοι οι καταναλωτές να απολαμβάνουν το ηλεκτρικό ρεύμα, το νερό, τις αστικές μεταφορές κ.λπ. 
Τρίτο μέλημά μας είναι η παρέμβασή μας, για τα ζητήματα της υπερχρέωσης των καταναλωτών, για τη σωστή και όχι «υστερόβουλη» αξιοποίηση του υπάρχοντος θεσμικού πλαισίου, αλλά και για την εκπαίδευση των καταναλωτών, σε θέματα, που αφορούν τη διαχείριση των οικονομικών τους.
Τέταρτο μέλημά μας η καθημερινή παρουσία του ΚΕ.Π.ΚΑ. και η παρέμβασή του, σε αποφάσεις, που αφορούν τους καταναλωτές. Δε θα διστάσουμε, ποτέ, να καταγγείλουμε και να συγκρουστούμε, με οποιονδήποτε, όσο υψηλά και αν βρίσκεται, εάν πρόκειται να προστατευτούν τα δικαιώματα των καταναλωτών. Έτσι, το 2017, συνεχίζουμε την παρέμβασή μας και τον αγώνα μας, για να επιλυθούν τα προβλήματα, που δημιούργησε το σκάνδαλο VolksWagen και να μην υποβαθμιστούν τα δικαιώματα των καταναλωτών.
Συνεχίζουμε, δυναμικά, την παρέμβασή μας, στη δημιουργία, ή στην αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην Ευρώπη. 
Διεκδικούμε μια Ευρώπη, με κέντρο τον άνθρωπο και μια ισχυρή Κοινωνία των Πολιτών.
Το 2017 θα συνεχίσουμε να παλεύουμε, για να γίνει πραγματικότητα το σύνθημα του ΚΕ.Π.ΚΑ.: 
Γνωρίζω
Συνειδητοποιώ
Οργανώνομαι
Προστατεύομαι.