ΚΕ.Π.ΚΑ

Οικονομικός Απολογισμός 2015

ΕΣΟΔΑ  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ  €
ΕΓΓΡΑΦΕΣ-ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΕΛΩΝ  24.885,00
ΕΘΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  4.797,00
ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ-ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  27.348,44
TOKOI  2,30
ΣΥΝΟΛΟ 57.032,74
   
ΕΞΟΔΑ  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ  €
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ (ΑΜΟΙΒΕΣ-ΜΙΣΘΟΙ-ΙΚΑ)  34.195,83
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΔΕΗ  Κ.ΛΠ. 9.745,71
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ-ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ 3.024,61
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 1.234,03
ΕΝΤΥΠΩΝ 214,09
ΕΡΕΥΝΩΝ  ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ   ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΩΝ  7.491,85
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 36,90
ΣΥΝΟΛΟ 55.943,02
ΥΠΟΛΟΙΠO 2015 1089.72
ΥΠΟΛΟΙΠO 2014 -20.067,97
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ 2016  -18.978,25