ΚΕ.Π.ΚΑ

Διοικητικός απολογισμός 2015

Η δράση μας σε αριθμούς:
 • Δεχτήκαμε 2.219 επιστολές, τις οποίες επεξεργαστήκαμε, αξιοποιήσαμε, ή σχολιάσαμε και απαντήσαμε.
 • Αποστείλαμε 1.282 επιστολές, με παρεμβάσεις, καταγγελίες, προτάσεις, για επίλυση προβλημάτων της αγοράς, σε διάφορους φορείς, όπως: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Κυβέρνηση, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Ευρωβουλευτές, Βουλευτές, Επιτροπές, Οργανισμούς, κ.λπ.
 • Ασχοληθήκαμε, με 136 θέματα. 
 • Εκπροσωπήσαμε τους καταναλωτές, σε 126 συνεδριάσεις, ημερίδες, εκδηλώσεις επιτροπών και φορέων, στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.
 • Ήμασταν βασικοί ομιλητές, σε 14 ημερίδες.
 • Εκδώσαμε 82 δελτία τύπου.
 • Εκπαιδεύσαμε περισσότερους από 2.500 μικρούς και ενήλικες καταναλωτές.
 • Αναλάβαμε πρωτοβουλίες και δράση, για 10 ειδικά θέματα. Πρέπει να τονίσουμε ότι κάθε ειδικό θέμα απαίτησε μια σειρά παρεμβάσεων και επιστολών.
 • Διενεργήσαμε 6 έρευνες.
 • Λάβαμε μέρος, σε 9 έρευνες.
 • Διαχειριστήκαμε 4.352 ερωτήματα - παράπονα – καταγγελίες καταναλωτών.
 • Με την παρέμβασή μας, τα μέλη του ΚΕ.Π.ΚΑ. ωφελήθηκαν 157.719,88 ευρώ.
 • Δόθηκαν 891 συνεντεύξεις και καταχωρήσεις, σε τηλεοπτικούς σταθμούς, σε ραδιόφωνα, σε εφημερίδες και περιοδικά (55 τηλεοπτικές, 68 ραδιοφωνικές εκπομπές και 768 καταχωρήσεις δελτίων τύπου μας).
 • Δεχτήκαμε 12.000 επισκέψεις, κατά μέσο όρο, ανά μήνα, στην ιστοσελίδα του ΚΕ.Π.ΚΑ.
Παρεμβάσεις
Κατά τη διάρκεια του 2015, πραγματοποιήσαμε παρεμβάσεις, για τη δημιουργία, αναμόρφωση και συμπλήρωση του θεσμικού πλαισίου, που διέπει την προστασία των καταναλωτών, σε τοπικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. 
Τα θέματα με τα οποία ασχοληθήκαμε, είναι 136: 
Αγορά ηλεκτρικού ψυγείου, Αγορές καταναλωτικών προϊόντων μέσω διαδικτύου, Αγορές ψηφιακών αγαθών, Αλλαγή παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας, Αλλοιωμένα τρόφιμα, Ανάδειξη εκπροσώπων Ενώσεων Καταναλωτών για το Εθνικό Συμβούλιο Καταναλωτών και Αγοράς (ΕΣΚΑ), Ανάθεση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ερευνών για θέματα καταναλωτών σε εταιρίες άσχετες με τα θέματα καταναλωτών, Αναθεωρημένο σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών για το ηλεκτρονικό εμπόριο του ΟΟΣΑ για την προστασία των καταναλωτών, Αναθεώρηση Ν. 3869/2010, Αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Ετικέτας, Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, Αναστροφή πώλησης, Ανοχή στα αντιβιοτικά, Απορρυπαντικά πλυντηρίου σε κάψουλες και κίνδυνοι για τα παιδιά, Ασφάλεια παιχνιδιών, Ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, Βιώσιμα τρόφιμα, Γεωγραφικοί περιορισμοί, Δάνεια σε ελβετικό φράγκο, Δικαιώματα ταξιδιωτών στην Ε.Ε., Διασυνοριακή αποστολή δεμάτων, Διασυνοριακή επίλυση παραπόνων καταναλωτών, Διατλαντική Εμπορική και Επενδυτική Σχέση (TTIP), Διατλαντική Εμπορική και Επενδυτική Σχέση (TTIP) και επενδύσεις, Διατλαντική Εμπορική και Επενδυτική Σχέση (TTIP) και καταναλωτές, Διατλαντική Εμπορική και Επενδυτική Σχέση (TTIP) και προσωπικά δεδομένα, Διατλαντική Εμπορική και Επενδυτική Σχέση (TTIP) και υγεία, Διατλαντική Εμπορική και Επενδυτική Σχέση (TTIP) και χημικές ουσίες, Διαφάνεια των "λόμπυ", Δικαίωμα ενημέρωσης, Δικαίωμα υπαναχώρησης, Δικαιώματα καταναλωτών στην αγορά ενέργειας, Δικαιώματα καταναλωτών στις αγορές μέσω διαδικτύου, Δικτυακή ουδετερότητα, Εγγυήσεις αγαθών μακράς διάρκειας, Εγγυήσεις και ελαττωματικά προϊόντα, Έκδοση κάρτας ΟΑΣΘ με μειωμένη τιμή για μαθητές ιδιωτικών σχολών, Εκπαίδευση στελεχών Ενώσεων Καταναλωτών, Εκπομπές οξειδίου του αζώτου (NOx) από τα αυτοκίνητα, Έλεγχος ιστοσελίδας VW, Εναλλακτική επίλυση διαφορών, Ενεργειακή φτώχεια, Ενεχυροδανειστήρια και επιχειρήσεις αγοράς χρυσού, Ενιαία αγορά για τα χρηματοοικονομικά προϊόντα, Ενιαία ψηφιακή Ευρωπαϊκή αγορά, Ενοικίαση αυτοκινήτου στο εξωτερικό, Ενυπόθηκη Πίστη, Εξοικονόμηση ενέργειας από ηλεκτρονικές συσκευές, Εξοικονόμηση ενέργειας από τα πλυντήρια πιάτων, Εξοικονόμηση ενέργειας από τα ψυγεία και τους καταψύκτες, Εξοικονόμηση ενέργειας από τις μικρές οικιακές συσκευές, Εξοικονόμηση ενέργειας από τους βραστήρες, Εξοικονόμηση ενέργειας στο σπίτι, Εξοικονόμηση ενέργειας στον κήπο, Εξοικονόμηση ενέργειας τα Χριστούγεννα, Εξοικονόμηση νερού, Έξυπνα δίκτυα διανομής ενέργειας, Έξυπνες ηλεκτρικές συσκευές, Έξυπνοι μετρητές ενέργειας, Επικαιροποίηση στοιχείων υπερχρεωμένων νοικοκυριών, Επικίνδυνο παιχνίδι χλαπάτσα Μπομπ ο Σφουγγαράκης, Επικίνδυνο φάρμακο αδυνατίσματος, Εποπτεία αγοράς ενέργειας, Εργαλεία σύγκρισης προσφορών, Ευρωπαϊκά Κέντρα Καταναλωτή, Ευρωπαϊκή ενεργειακή ένωση με κέντρο τον καταναλωτή, Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την ενέργεια, Ευρωπαϊκός αριθμός επείγουσας κλήσης 112, Ηλεκτρικό ρεύμα, Ηλεκτρονικό εμπόριο, Καινοτόμα τρόφιμα, Καρκινογόνα χημική ουσία "glyphosate", Καταγγελία προβλημάτων της ιστοσελίδας WV, Κατανάλωση καυσίμων, Καταναλωτική πίστη, Καταχρηστικοί όροι συναλλαγών, Κίνδυνοι από υψηλά επιτόκια δανεισμού, Κλιματολογικές αλλαγές, Κλωνοποίηση, Κοινό Ευρωπαϊκό Δίκαιο για τις Πωλήσεις, Κόκκινα δάνεια, Κυκλική οικονομία, Κυκλοφοριακό πρόβλημα Θεσσαλονίκης, Κώδικας Δεοντολογίας Τραπεζών για τα κόκκινα δάνεια, Λειτουργία αγορών ενέργειας, Λειτουργία αγορών τις Κυριακές, Λευκή βίβλος για τις μεταφορές, Μηδενικές χρεώσεις περιαγωγής, Νέος σχεδιασμός αγοράς ενέργειας, Νομοθεσία για τις εταιρίες ενημέρωσης οφειλετών, Νομοθετικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση της κρίσης από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της Ε.Ε., Οδηγία για τα δικαιώματα των καταναλωτών, Οδηγία για την προστασία προσωπικών δεδομένων, Οδηγία για τις οπτικοακουστικές υπηρεσίες, Οι καταναλωτές ως παραγωγοί και καταναλωτές ενέργειας, Ορισμός δικαιολογητικών για τις αιτήσεις υπερχρεωμένων νοικοκυριών στα Ειρηνοδικεία, Όροι και προϋποθέσεις για την ένταξη των καταναλωτών στο Ν.3869/2010, Παραπλανητικές διαφημίσεις, Παραπλανητική διαφήμιση μαχαιριών, Παραπλανητικές τιμές τροφίμων, PVC στο ευρωπαϊκό οικολογικό σήμα, Περιαγωγή, Περιβαλλοντικές απαιτήσεις για τα προϊόντα πλην τροφίμων, Πιστοποίηση Ενώσεων Καταναλωτών, Πλειστηριασμοί πρώτης κατοικίας, Πνευματικά δικαιώματα, "Πράσινη" ενέργεια, Προβλήματα επιβατών με τον ΟΑΣΘ, Πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, Πρόσβαση στα φάρμακα, Προστασία και προώθηση του ανθρώπινου δικαιώματος στο νερό και στην υγιεινή από τον Ο.Η.Ε., Προσφορές αγαθών, Πωλήσεις εκτός εμπορικού καταστήματος, Ρυθμιστικές Αρχές Ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Σεμινάρια για τη νομοθεσία προστασίας των υπερχρεωμένων νοικοκυριών, Σήμανση της χώρας προέλευσης, Σήμανση της χώρας προέλευσης του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων, Σήμανση της χώρας προέλευσης του κρέατος, Σήμανση της χώρας προέλευσης του κρέατος ως συστατικό στα επεξεργασμένα τρόφιμα, Σήμανση τροφίμων, Σκάνδαλο VW, Στρατηγική της Ε.Ε. για το καμπυλοβακτηρίδιο, Σύγκριση ισχύουσας Νομοθεσίας για τις αγορές αγαθών μέσω διαδικτύου με τη νέα πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Σύγκριση προσφορών ενέργειας, Σύγκριση συστατικών τροφίμων, Συμμετοχική οικονομία, Σύστημα RAPEX, Τηλεπικοινωνίες, Τηλέφωνα υψηλής χρέωσης, Το μέλλον του εμπορίου στην Ε.Ε., Τραπεζικά προϊόντα λιανικής, Υπηρεσίες πληροφόρησης για τις πολυτροπικές μετακινήσεις, Φυσικό αέριο, Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, μέσω κινητών συσκευών και Χρονομεριστική μίσθωση.
Για τα παραπάνω θέματα, έγιναν παρεμβάσεις, ανάλογα με το θέμα σε:
Τοπικό επίπεδο, προς:
 • Δήμαρχο Θεσσαλονίκης
 • Δήμαρχο Νεάπολης-Συκεών
 • Δήμαρχο Καλαμαριάς
 • Δήμαρχο Αμπελοκήπων-Μενεμένης
 • Δήμαρχο Παύλου Μελά
 • Δήμαρχο Κορδελιού-Ευόσμου
 • Δήμαρχο Θέρμης
 • Δήμαρχο Θερμαϊκού
 • Δήμαρχο Δέλτα
 • Δήμαρχο Βόλβης
 • Δήμαρχο Πυλαίας-Χορτιάτη
 • Δήμαρχο Χαλκηδόνος
 • Δήμαρχο Ωραιοκάστρου
 • Δήμαρχο Κιλκίς
 • Δήμαρχο Λαγκαδά
 • Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
 • Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κεντρικής Μακεδονίας – Θράκης
 • Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
 • Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου
 • Διεύθυνση Μεταφορών – Επικοινωνιών Δυτικής Θεσσαλονίκης
 • Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (Ο.Α.Σ.Θ.)
 • Συμβούλιο Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (Σ.Α.Σ.Θ.)
 • Αερολιμενάρχη του Αεροδρομίου Μακεδονία
 • Ομοσπονδία Σωματείων Επαγγελματιών Παραγωγών Πωλητών Λαϊκών Αγορών Μακεδονίας- Θεσσαλίας-Θράκης
Εθνικό επίπεδο, προς:
 • Πρωθυπουργό της Ελλάδας, κ. Αλέξη Τσίπρα
 • τ. Πρωθυπουργό της Ελλάδας, κ. Αντώνη Σαμαρά
 • Πρόεδρο Ανεξάρτητων Ελλήνων, κ. Πάνο Καμμένο
 • Γενικό Γραμματέα του Κ.Κ.Ε., κ. Δημήτρη Κουτσούμπα
 • Πρόεδρο "Το Ποτάμι", κ. Σταύρο Θεοδωράκη
 • τ. Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό Εξωτερικών και τ. Πρόεδρο ΠΑ.ΣΟ.Κ. κ. Ευάγγελο Βενιζέλο
 • Πρόεδρο "Κινήματος Δημοκρατών Σοσιαλιστών", κ. Γεώργιο Παπανδρέου
 • τ. Πρόεδρο της ΔΗΜΑΡ, κ. Φώτη Κουβέλη
 • Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
 • Υπουργείο Εξωτερικών
 • Υπουργείο Οικονομικών
 • Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού
 • Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
 • Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
 • Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων
 • Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας
 • Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
 • Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
 • Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
 • Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.)
 • Συνήγορο Καταναλωτή
 • Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
 • Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ.)
 • Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Πνευματικής Ιδιοκτησίας
 • Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (Ο.Κ.Ε.)
 • Διοικητή Τράπεζας της Ελλάδος
 • Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.)
 • Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης (Ε.Λ.Ο.Τ.)
 • Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.)
 • Ένωση Ελληνικών Τραπεζών (Ε.Ε.Τ.)
 • Μεσολαβητή Τραπεζικών & Επενδυτικών Υπηρεσιών
 • Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή (Ε.Κ.Κ.)
 • Σημείο επαφής RAPEX για την Ελλάδα
 • Γενικό Γραμματέα Καταναλωτή
 • Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας
 • Πρόεδρο Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής για την Ενσωμάτωση στην ελληνική έννομη τάξη της Οδηγίας 2014/17/ΕΕ «σχετικά με τις συμβάσεις πίστωσης για καταναλωτές για ακίνητα που προορίζονται για κατοικία και την τροποποίηση των οδηγιών 2008/48/ΕΚ και 2013/36/ΕΕ και του Κανονισμού αριθ.1093/2010»
 • Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος 
 • Δευτεροβάθμιες και Πρωτοβάθμιες Ενώσεις Καταναλωτών
 • Ένωση Ελλήνων Χρηστών Ίντερνετ
 • Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος
Ευρωπαϊκό επίπεδο, προς:
 • Ευρωβουλευτές
 • Ευρωπαϊκή Επιτροπή
 • Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
 • Διεύθυνση Δικαιοσύνης, Προστασίας των καταναλωτών και Ισότητας των φύλων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
 • Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή - Ε.Ο.Κ.Ε.
 • Ευρωπαϊκή Συμβουλευτική Ομάδα Καταναλωτών – ECCG
 • BEUC (Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ενώσεων Καταναλωτών)
 • ALTER-EU (Ευρωπαϊκή Συμμαχία για τη Διαφάνεια)
Διεθνές επίπεδο, προς:
 • CI
 • Συμβούλιο Καταναλωτών Ισραήλ (Israel Consumer Council)
2. Εκπροσώπηση Καταναλωτών
Η εκπροσώπηση των Καταναλωτών, σε διάφορα όργανα, επιτροπές και φορείς, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, απορροφά ένα μεγάλο μέρος των ανθρώπινων πόρων του ΚΕ.Π.ΚΑ. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, το 2015, εκπροσώπησαν τους καταναλωτές, σε όλους τους φορείς και τις επιτροπές, όπου έχουν εκλεγεί.
 • Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (Ε.Ο.Κ.Ε.): 
  • κ. Ε. Κεκελέκη, ως τακτικό μέλος 
  • κ. Ν. Τσεμπερλίδης, ως αναπληρωματικό μέλος
 • Παρατηρητήριο Εσωτερικής Αγοράς της Ε.Ο.Κ.Ε.: 
  • κ. Ε. Κεκελέκη, ως Αντιπρόεδρος
 • Ευρωπαϊκή Συμβουλευτική Ομάδα Καταναλωτών (Ε.Σ.Ο.Κ.) 
  • κ. Ε. Κεκελέκη, ως τακτικό μέλος
 • Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (Ο.Κ.Ε.): 
  • κ. Ν. Τσεμπερλίδης, ως τακτικό μέλος 
  • κ. Ε. Κεκελέκη, ως αναπληρωματικό μέλος
 • Εκτελεστική Επιτροπή της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής - Ο.Κ.Ε.: 
  • κ. Ν. Τσεμπερλίδης, ως τακτικό μέλος 
 • Εθνικό Συμβούλιο Καταναλωτή και Αγοράς: 
  • κ. Ν. Τσεμπερλίδης, ως τακτικό μέλος
 • Επιτροπή Φιλικού Διακανονισμού Διαφορών Ο.Α.Σ.Θ.:
  • κ. Ν. Τσεμπερλίδης, ως τακτικό μέλος
 • Επιτροπή Φιλικού Διακανονισμού Διαφορών Δήμου Θεσσαλονίκης: 
  • κ. Ν. Αποστολάκης, ως τακτικό μέλος 
  • κ. Ν. Τσεμπερλίδης, ως αναπληρωματικό μέλος
 • Επιτροπή Φιλικού Διακανονισμού Διαφορών Δήμου Δέλτα:
  • κ. Α. Πολίτης, ως τακτικό μέλος
  • κ. Α. Παρανός, ως αναπληρωματικό μέλος
 • Επιτροπή Φιλικού Διακανονισμού Διαφορών Δήμου Καλαμαριάς:
  • κ. Γ. Μάνος, ως τακτικό μέλος
  • κ. Ν. Ραγιάς, ως αναπληρωματικό μέλος
 • Επιτροπή Φιλικού Διακανονισμού Διαφορών Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη:
  • κ. Ν. Αποστολάκης, ως τακτικό μέλος
  • κ. Γ. Σαμούρης, ως αναπληρωματικό μέλος
 • Επιτροπή Φιλικού Διακανονισμού Διαφορών Δήμου Νεάπολης-Συκεών:
  • κ. Ν. Κουμιώτης, ως τακτικό μέλος
  • κ. Ν. Ραγιάς, ως αναπληρωματικό μέλος
 • Επιτροπή Φιλικού Διακανονισμού Διαφορών Δήμου Θέρμης:
  • κ. Ν. Τσεμπερλίδης, ως τακτικό μέλος
  • κ. Γ. Σαμούρης, ως αναπληρωματικό μέλος
 • Επιτροπή Φιλικού Διακανονισμού Διαφορών Δήμου Λαγκαδά:
  • κ. Θ. Πετρίδης, ως τακτικό μέλος
  • κ. Α. Πολίτης, ως αναπληρωματικό μέλος
 • Επιτροπή Φιλικού Διακανονισμού Διαφορών Δήμου Κορδελιού - Ευόσμου:
  • κ. Ε. Μπεκιάρη, ως τακτικό μέλος
  • κ. Θ. Πετρίδης, ως αναπληρωματικό μέλος
 • Επιτροπή Φιλικού Διακανονισμού Διαφορών Δήμου Παύλου Μελά:
  • κ. Ε. Μπεκιάρη, ως τακτικό μέλος
  • κ. Ν. Τσεμπερλίδης, ως αναπληρωματικό μέλος
 • Επιτροπή Φιλικού Διακανονισμού Διαφορών Δήμου Ωραιοκάστρου:
  • κ. Α. Πολίτης, ως τακτικό μέλος
  • κ. Ν. Τσεμπερλίδης, ως αναπληρωματικό μέλος
 • Επιτροπή Φιλικού Διακανονισμού Διαφορών Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης:
  • κ. Ε. Μπεκιάρη, ως τακτικό μέλος
  • κ. Ν. Αποστολάκης, ως αναπληρωματικό μέλος
 • Επιτροπή Διαβούλευσης Δήμου Θεσσαλονίκης:
  • κ. Ν. Τσεμπερλίδης, ως τακτικό μέλος
  • κ. Ν. Ραγιάς, ως αναπληρωματικό μέλος
Το ΚΕ.Π.ΚΑ., επίσης, εκπροσώπησε τους καταναλωτές, σε συναντήσεις και διαβουλεύσεις, με τους παρακάτω φορείς:
 • Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού
 • Υπουργείο Οικονομικών
 • Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή
 • Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
 • Δήμος Θεσσαλονίκης
 • Δίκτυο Εθελοντικών Οργανώσεων Θεσσαλονίκης
 • Ευρωπαϊκή Επιτροπή
 • Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ενώσεων Καταναλωτών (BEUC)
 • Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο
 • Διατλαντικός Διάλογος (TACD)
 • GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ
 • Πρωτοβάθμιες και Δευτεροβάθμιες Ενώσεις Καταναλωτών Ελλάδας
Ενημέρωση Καταναλωτών – Φορέων
Δελτία Τύπου
Εκδώσαμε 82 δελτία τύπου, με σκοπό να ενημερώσουμε τους καταναλωτές, για τα ακόλουθα θέματα: Αντηλιακά, Αντιμετώπιση υψηλών θερμοκρασιών, Αποκριάτικα είδη, Απολογισμός ΚΕ.Π.ΚΑ. έτους 2014, Αποτελέσματα Συστήματος RAPEX, για το 2014, Ασφάλεια παιχνιδιών, Γυαλιά ηλίου, Διακοπές και Διαμονή, Διακοπές και Κίνδυνοι, Διατλαντική Εμπορική Συμφωνία (TTIP) και Καταναλωτές, Διατλαντική Εταιρική Σχέση Εμπορίου και Επενδύσεων και επενδύσεις, Διατλαντική Εταιρική Σχέση Εμπορίου και Επενδύσεων και προσωπικά δεδομένα, Διατλαντική Εταιρική Σχέση Εμπορίου και Επενδύσεων και Τρόφιμα, Διατλαντική Εταιρική Σχέση Εμπορίου και Επενδύσεων και χημικές ουσίες, Δικαιώματα επιβατών ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών, Δικαιώματα επιβατών τρένου, Δικαιώματα καταναλωτών στις ηλεκτρονικές αγορές, Έρευνα για τα σχολικά είδη, Εφαρμογή “EcoGator”, Η άποψη των επιβατών για τον Ο.Α.Σ.Θ., Ινστιτούτα Αδυνατίσματος, Καλοκαίρι και Τροφοδηλητηριάσεις, Κόκκινα Δάνεια και Πλειστηριασμοί, Κόστος Πασχαλινού Τραπεζιού, Κόστος Χριστουγεννιάτικου Τραπεζιού, Κυκλοφοριακό πρόβλημα Θεσσαλονίκης, Οδηγίες για Χριστουγεννιάτικες Αγορές, Οδηγός για αγορές μέσω διαδικτύου, Οι επιπτώσεις της κρίσης στους καταναλωτές, Οργανωμένα ταξίδια, Παγωτά, Παραπλανητικές τιμές τροφίμων, "Παράπονα – καταγγελίες καταναλωτών, Περιβαλλοντικές απαιτήσεις για τα προϊόντα πλην τροφίμων, Πασχαλινό Τραπέζι, Πετρέλαιο θέρμανσης, Πίνακας Αποτελεσμάτων του 2015 για την Ευρωπαϊκή αγορά καταναλωτικών αγαθών για το ηλεκτρονικό εμπόριο, Ποια τρόφιμα επιτρέπεται να πωλούνται στα σχολεία, Προφύλαξη σπιτιού από διαρρήκτες, Πυροτεχνήματα, Σαρακοστιανά, Σήμανση της χώρας προέλευσης του κρέατος, Σήμανση της χώρας προέλευσης του κρέατος ως συστατικό στα επεξεργασμένα τρόφιμα, Σκάνδαλο VolksWagen, Συμβουλές για τις σχολικές αγορές, Συμβουλές για τους φοιτητές, Τακτική Γενική Συνέλευση (Απολογιστική), Ταξιδεύοντας με αεροπλάνο, Ταξιδεύοντας με λεωφορείο, Ταξίδι με Ι.Χ.Ε., Τατουάζ από Μαύρη Χένα, Τιμές Σαρακοστιανών, Χημικά προϊόντα στην Ε.Ε. και Χριστουγεννιάτικα στολίδια, 
Διατηρούμε λογαριασμούς, στο Facebook και στο Twitter, όπου δημοσιεύουμε όλα τα δελτία τύπου μας. Στους λογαριασμούς αυτούς, δεχόμαστε ερωτήματα και καταγγελίες καταναλωτών, κυρίως, μη μελών του ΚΕ.Π.ΚΑ., τους οποίους καλούμε να γίνουν μέλη του ΚΕ.Π.ΚΑ. Επίσης, δημοσιεύουμε, συχνά, καλέσματα, για εγγραφή νέων μελών, στο ΚΕ.Π.ΚΑ. Οι φίλοι του ΚΕ.Π.ΚΑ., στο Facebook και στο Twitter, στο τέλος του 2015, ανέρχονταν, σε περισσότερους, από 15.000.
Μ.Μ.Ε.
Μέσα στο 2015, τα μέλη του Δ.Σ. του ΚΕ.Π.ΚΑ. συμμετείχαν, σε 55 τηλεοπτικές και σε 68 ραδιοφωνικές εκπομπές. Το ίδιο χρονικό διάστημα, πετύχαμε 768 καταχωρήσεις δελτίων τύπου μας. Σύνολο: 891 Δυστυχώς, δεν είναι δυνατό να υπάρχουν ακριβή στοιχεία, για τις ηλεκτρονικές εφημερίδες και τις ενημερωτικές ιστοσελίδες, που χρησιμοποίησαν υλικό του ΚΕ.Π.ΚΑ., για την ενημέρωση των χρηστών τους.
Πολλές ιστοσελίδες ανάρτησαν σύνδεσμο, με την ιστοσελίδα του ΚΕ.Π.ΚΑ. Δεν είναι, όμως, δυνατό να υπάρχουν ακριβή στοιχεία, για τον αριθμό αυτών των ιστοσελίδων. Έχουμε σταθερή συνεργασία, με περισσότερα από 60 blogs, τα οποία αναδημοσιεύουν τα δελτία τύπου μας.
Ενημερωτικές εκστρατείες
Το ΚΕ.Π.ΚΑ., κάθε χρόνο, υλοποιεί ενημερωτικές εκστρατείες, για να ενημερώσει τους καταναλωτές, για τα δικαιώματά μας, σε διαφορετικές περιόδους της χρονιάς και σε διαφορετικούς τομείς της οικονομίας. Έτσι, το 2015, πραγματοποιήσαμε τις παρακάτω εκστρατείες: Αποκριές, Ασφαλής διατροφή για την Καθαρή Δευτέρα και τη Σαρακοστή, Ασφαλές Πάσχα, Ασφαλείς καλοκαιρινές διακοπές, Σχολικά είδη και σχολική διατροφή, Φοιτητική ζωή, Θέρμανση, Ασφαλή Χριστούγεννα, Ecogator: μια νέα εφαρμογή για smartphones, Καταναλωτές και οικονομική κρίση, Κατανάλωση καυσίμου στα αυτοκίνητα, Κυκλοφοριακό πρόβλημα Θεσσαλονίκης, Σκάνδαλο Volkswagen, Κόκκινα δάνεια. Διατλαντική Εταιρική Σχέση Εμπορίου και Επενδύσεων και καταναλωτές, Σήμανση χώρας προέλευσης στα τρόφιμα, Υποβάθμιση των δικαιωμάτων των καταναλωτών στις ηλεκτρονικές αγορές, Δικαιώματα καταναλωτών στην Ε.Ε., Πνευματικά δικαιώματα δημιουργού κ.α.
Όλες οι παραπάνω εκστρατείες είχαν μεγάλη κάλυψη, από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Ταυτόχρονα, όλα τα ενημερωτικά μας δελτία ανακοινώνονταν, στην ιστοσελίδα του ΚΕ.Π.ΚΑ. και στους λογαριασμούς μας, στο Facebook και στο Twitter. Έτσι, καταφέρναμε να ενημερώνουμε, πέρα από τα μέλη μας και ένα μεγάλο αριθμό καταναλωτών, που δεν είναι μέλη του ΚΕ.Π.ΚΑ.
Εκδόσεις
Το ΚΕ.Π.ΚΑ. εξέδιδε, σε διμηνιαία βάση, το περιοδικό «Καταναλωτικά Βήματα», ένα πραγματικό εργαλείο, για την ευαισθητοποίηση, την ενημέρωση και την προστασία των καταναλωτών. Η έκδοση του περιοδικού γινόταν με ιδίους πόρους και εθελοντική δημοσιογραφία, διότι το ΚΕ.Π.ΚΑ. δε δέχτηκε, ποτέ και δε δέχεται διαφημίσεις, οι οποίες δημιουργούν σχέσεις εξάρτησης της Οργάνωσής μας, από τους διαφημιζόμενους. Ωστόσο κατά τη διάρκεια του 2015 δεν καταφέραμε να συνεχίσουμε την έκδοση του περιοδικού. Το 2015 τα οικονομικά μας όχι μόνο δεν μας επέτρεψαν να αυξήσουμε τον αριθμό των επαγγελματικών μας στελεχών, αλλά μας οδήγησαν και σε μείωση του ωραρίου τους και την αντίστοιχη μείωση των αποδοχών των δύο στελεχών με παράλληλη αύξηση του όγκου των αρμοδιοτήτων τους. Στην προσπάθεια να καλύψουμε τις ανάγκες, εντάθηκε η συμμετοχή εθελοντών και μελών του Δ.Σ.
Κάνουμε καθημερινές προσπάθειες, για τη διασφάλιση των πόρων, που θα μας επιτρέψουν την επιβίωση του ΚΕ.Π.ΚΑ. και στη συνέχεια, την έκδοση του περιοδικού και πάλι. Όμως, το τελευταίο τετράμηνο του 2015 έγινε μια προσπάθεια να εκδώσουμε ένα ενημερωτικό ηλεκτρονικό σύντομο περιοδικό, ώστε τα μέλη μας να γνωρίζουν, σε γενικές γραμμές, τις δραστηριότητές μας. Το έντυπο αυτό συντάσσεται, εθελοντικά, εξ’ ολοκλήρου, από το διοικητικό συμβούλιο του ΚΕ.Π.ΚΑ. και όπως είναι κατανοητό, γίνεται υπεράνθρωπη προσπάθεια να διατηρηθεί η έκδοσή του και η τακτικότητά του.
Διάλογος με τους φορείς
Κατά τη διάρκεια του 2015, συναντηθήκαμε και συνομιλήσαμε με τους:
 • κ. Μάρκο Μπόλαρη, Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
 • κ. Γιάννη Μπουτάρη, Δήμαρχο Θεσσαλονίκης 
 • κ. Σίμο Δανιηλίδη, Δήμαρχο Νεάπολης - Συκεών
 • κ. Αντώνιο Παπαδεράκη, Γενικό Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή
 • κ. Γιώργο Ντάση, Πρόεδρο Ε.Ο.Κ.Ε.-Ευρωπάική Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή 
 • κ. Δέσποινα Σπανού, Διευθύντρια Καταναλωτικών Υποθέσεων της Γ.Δ. Υγείας και Προστασίας των Καταναλωτών, 
 • κ. Μόνικ Γκόγιευς, Γενική Διευθύντρια BEUC, Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ενώσεων Καταναλωτών
 • κ. Γιώργο Βερνίκο, Πρόεδρο Ο.Κ.Ε.-Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή 
 • MRB Hellas
Ιστοσελίδα
Χρήσιμο εργαλείο, για την ενημέρωση των καταναλωτών, είναι η ιστοσελίδα του ΚΕ.Π.ΚΑ. 
 

2016_site.png

 
Κατά τη διάρκεια του 2015, συνεχίσαμε τη διαρκή αναμόρφωση της δομής της ιστοσελίδας μας και την καλύτερη κατηγοριοποίηση πληροφοριών, για πιο άμεση πρόσβαση και, φυσικά, ταχύτερη και πιο άνετη πλοήγηση των χρηστών. Σήμερα, η ιστοσελίδα του ΚΕ.Π.ΚΑ. αποτελείται, από 1.850 σελίδες, στην ελληνική γλώσσα.
Οι παραπάνω αλλαγές καθώς και το πλούσιο περιεχόμενο του διαδικτυακού μας τόπου, συντέλεσαν, στην υψηλή επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας, η οποία ξεπέρασε, κατά μέσο όρο, τις 12.000 επισκέψεις, μηνιαίως και με τάσεις διαρκώς αυξανόμενες. Αναλυτικά, παρουσιάζεται η επισκεψιμότητα του ιστοχώρου, από τον Ιανουάριο του 2013, έως το Δεκέμβριο του 2015, στο παρακάτω διάγραμμα:
Έρευνες
Το 2015, συνεχίσαμε τη μηνιαία καταγραφή τιμών, για τα προϊόντα, που περιλαμβάνονται, στο καλάθι της νοικοκυράς. Συνεχίσαμε τη βάση δεδομένων, όπου καταγράφονται οι τιμές και παρακολουθείται η εξέλιξή τους. Έρευνες τιμών έγιναν και για ειδικές περιπτώσεις, όπως: Τιμές σαρακοστιανών, Κόστος πασχαλινού τραπεζιού, Αγορά σχολικών ειδών, Κόστος χριστουγεννιάτικου δέντρου, Κόστος χριστουγεννιάτικου τραπεζιού, κ.λπ. Πραγματοποιήσαμε έρευνα, για τις επιπτώσεις της κρίσης στους Έλληνες καταναλωτές, την οποία πραγματοποιούμε, κάθε χρόνο, από την αρχή της οικονομικής κρίσης. Τα αποτελέσματα, κάθε χρόνο συγκρίνονται, με τα αντίστοιχα των προηγούμενων ετών και κοινοποιούνται, σε όλους τους φορείς χάραξης και άσκησης πολιτικής, στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.
Συμμετοχή μας σε έρευνες – μελέτες – ερωτηματολόγια
Στα πλαίσια των εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών μας δραστηριοτήτων, λάβαμε μέρος, σε αρκετές έρευνες και μελέτες, για να καταγραφεί και να αναδειχθεί η άποψη των καταναλωτών. Η εμπειρία, που αποκομίσαμε, από αυτή μας τη δραστηριότητα, ήταν ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κυρίως, αλλά όχι μόνο, αναθέτει, σε κάποια γραφεία μελετών, ή Πανεπιστήμια, τα οποία πληρώνει, αδρά και τα οποία είναι άσχετα, με τα θέματα Καταναλωτών, να διερευνήσουν κάποιο θέμα, σχετικό με τους καταναλωτές και ταυτόχρονα, τους δίνει και έναν κατάλογο, με τις ενεργές και σοβαρές Ενώσεις Καταναλωτών, στην Ευρώπη. Τα γραφεία στέλνουν ένα ερωτηματολόγιο, στις Ενώσεις, το οποίο πρέπει και να απαντήσουν. Τα ερωτηματολόγια αυτά είναι τεράστια, πολύ σύνθετα και αρκετές φορές ακόμα και δυσνόητα. Λάβαμε ερωτηματολόγια ακόμα και 80 σελίδων, με τεχνικούς όρους, νομική ορολογία κ.λπ. Παρ’ όλες τις δυσκολίες, λάβαμε μέρος, σε 16 έρευνες, επειδή πιστεύουμε ότι το θέμα τους ήταν πολύ σημαντικό, για τους καταναλωτές. Η συμμετοχή μας, στην παραπάνω δραστηριότητα, απορροφά ένα μεγάλο κομμάτι του χρόνου μας και των ανθρώπινων πόρων μας. Όμως, είναι πολύ σημαντικό να απαντούμε, σε τέτοια ερωτηματολόγια, για να ακούγονται οι απόψεις και προβληματισμοί των καταναλωτών.
Τα θέματα των ερευνών, στις οποίες λάβαμε μέρος είναι: Αυτορρύθμιση και συρρύθμιση στις οπτικοακουστικές υπηρεσίες, Διαδικτυακή Αγωγή και Παιδεία στην Ελλάδα, Εναλλακτική επίλυση διαφορών, Καλωδιακή τηλεόραση, Πνευματικά δικαιώματα, Πρακτικές βελτίωσης της συμπεριφοράς των καταναλωτών, Πράσινη ενέργεια στην Ελλάδα, Συλλογικές προσφυγές, Τιμές καυσίμων.
Υποδομές
Στο δυναμικό του ΚΕ.Π.ΚΑ., ανήκουν πλέον οι δύο εθελόντριες, που μας βοηθούν, σε τακτική βάση. Η κ. Μαρία Κουρσιούμη μας βοηθάει, στην εξυπηρέτηση των καταγγελιών και η κ. Θεοδώρα Κουρσιούμη μας βοηθάει, στην ενημέρωση των μη μελών και στην αλληλογραφία.
Φέτος, συνεχίσαμε την προσπάθεια, για μείωση του χρόνου εξυπηρέτησης μη μελών. Η προσπάθεια εξυπηρέτησης μη μελών, που κατεβάλλαμε, χρόνια τώρα, είχε, ως στόχο την εγγραφή τους, ώστε να διευρύνουμε την οικογένεια του ΚΕ.Π.ΚΑ. Δυστυχώς, δεν είχαμε τα αναμενόμενα αποτελέσματα. 
Εκπαίδευση
Το ΚΕ.Π.ΚΑ. συμμετείχε, είτε ως ομιλητής, είτε ως συντελεστής, ανέλυσε τους προβληματισμούς, τις απόψεις και τα αιτήματα των καταναλωτών και ενημέρωσε τους καταναλωτές, που τις παρακολούθησαν, για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις μας, σε τουλάχιστον 14 ημερίδες. Συνολικά, το 2015, εκπαιδεύσαμε πάνω από 2.500 μικρούς και ενήλικες καταναλωτές. 
Ειδικές δράσεις
Κάποια θέματα, με τα οποία ασχολήθηκε το ΚΕ.Π.ΚΑ., απαίτησαν πολύ χρόνο και επανειλημμένες προφορικές και γραπτές παρεμβάσεις, προς πολλούς φορείς. Τα θέματα αυτά είναι:
 • Κόκκινα δάνεια (Υπερχρεωμένα νοικοκυριά, Κώδικας Δεοντολογίας Τραπεζών, Αναθεώρηση Ν. 3869/2010, Επικαιροποίηση στοιχείων υπερχρεωμένων καταναλωτών, Ορισμός δικαιολογητικών για τις αιτήσεις στο Ειρηνοδικείο, Όροι και προϋποθέσεις για την ένταξη στο Ν.3869/2010, Σεμινάρια για τη νομοθεσία προστασίας των υπερχρεωμένων νοιικοκυριών, Πλειστηριασμοί κύριας κατοικίας κ.λπ.)
 • Διατλαντική Εταιρική και Επενδυτική Σχέση – TTIP (Οι επιπτώσεις της TTIP στα τρόφιμα, στους επενδυτές, στις χημικές ουσίες, στα προσωπικά δεδομένα, στην υγεία, στα δικαιώματα των καταναλωτών κ.λπ.)
 • Ενέργεια (Ηλεκτρικό ρεύμα, Φυσικό αέριο, Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, Νέος σχεδιασμός αγοράς ενέργειας, Ενεργειακή σήμανση, Οι καταναλωτές στην καρδιά της Ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας, Έξυπνοι μετρητές, Έξυπνα δίκτυα, Έξυπνες συσκευές, Αλλαγή παρόχου, Λειτουργία αγοράς ενέργειας, Ενεργειακή φτώχεια, Οι καταναλωτές ως παραγωγοί και καταναλωτές ενέργειας, Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την ενέργεια, Ρυθμιστικές αρχές ενέργειας, Εποπτεία της αγοράς ενέργειας, Δικαιώματα καταναλωτών ενέργειας κ.λπ.)
 • Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες (Υψηλά επιτόκια δανεισμού, Ενυπόθηκη πίστη, Καταναλωτική Πίστη, Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες μέσω συσκευών ασύρματης επικοινωνίας, Λιανική τραπεζική, Εταιρίες ενημέρωσης οφειλετών, Νομοθετικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση της κρίσης από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στην Ε.Ε., Ενιαία αγορά για τα χρηματοοικονομικά προϊόντα, Δάνεια σε ελβετικό φράγκο κ.λπ.)
 • Τρόφιμα (Παραπλανητικές τιμές τροφίμων, Σήμανση Τροφίμων, Χώρα προέλευσης γάλακτος, Χώρα προέλευσης κρέατος στα συσκευασμένα τρόφιμα, Χώρα προέλευσης γαλακτοκομικών, Τρόφιμα από κλωνοποιημένα ζώα, Καινοτόμα τρόφιμα, Αλλοιωμένα τρόφιμα, Στρατηγική καταπολέμησης καμπυλοβακτηρίου, Συστατικό τροφίμων, Βιώσιμα τρόφιμα, Ανοχή στα αντιβιοτικά κ.λπ.)
 • Σκάνδαλο Volkswagen (Αποκάλυψη σκανδάλου, Κατανάλωση καυσίμων, Εκπομπές οξειδίου του αζώτου, Έλεγχος ιστοσελίδας της εταιρείας, Καταγγελία για προβλήματα της ιστοσελίδας, Πιέσεις για εξεύρεση λύσης, Παρακολούθηση των ανακοινώσεων της εταιρείας κ.λ.π.)
 • Ψηφιακά Δικαιώματα Καταναλωτών (Ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, Ελαττωματικά αγαθά και εγγυήσεις, Αγορές ψηφιακών αγαθών μέσω διαδικτύου, Αγορές καταναλωτικών προϊόντων μέσω διαδικτύου, Εγγυήσεις αγαθών μακράς διάρκειας, Σύγκριση ισχύουσας νομοθεσίας με πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Δικαιώματα καταναλωτών στις αγορές μέσω διαδικτύου, Ηλεκτρονικό εμπόριο, Ενιαία ψηφιακή Ευρωπαϊκή Αγορά, Προστασία προσωπικών δεδομένων, Δικτυακή ουδετερότητα, Γεωγραφικοί περιορισμοί κ.λπ.)
 • Ecogator (Εξοικονόμηση ενέργειας στο σπίτι, Ενεργειακή σήμανση ηλεκτρικών, οικιακών συσκευών, Εξοικονόμηση ενέργειας στους βραστήρες, Εξοικονόμηση ενέργειας στα πλυντήρια πιάτων, Εξοικονόμηση ενέργειας στα ψυγεία και τους καταψύκτες, Εξοικονόμηση ενέργειας τα Χριστούγεννα, Αγορά ψυγείου, Εξοικονόμηση νερού, Εξοικονόμηση ενέργειας από τις μικρές οικιακές, Εξοικονόμηση ενέργειας από ηλεκτρονικές συσκευές κ.λπ.)
 • Δικαιώματα καταναλωτών (Διασυνοριακή επίλυση διαφορών, Ευρωπαϊκά Κέντρα Καταναλωτή, Δικαίωμα Υπαναχώρησης, Παραπλανητικές διαφημίσεις, Δικαιώματα ταξιδιωτών στην Ε.Ε., Ελαττωματικά αγαθά και εγγυήσεις, Καταχρηστικοί όροι συναλλαγών, Δικαίωμα ενημέρωσης κ.λπ.)
 • Κυκλοφοριακό πρόβλημα Θεσσαλονίκης (Έρευνα για τα παράπονα των επιβατών από τον Ο.Α.Σ.Θ., Ενημέρωση φορέων για τα αποτελέσματα της έρευνας, Επιστολή στους Δήμους του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης για τα κυκλοφοριακά προβλήματα στη Θεσσαλονίκη κ.λ.π.)

Διευθέτηση Καταγγελιών
To 2015, το ΚΕ.Π.ΚΑ. – Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών δέχθηκε 4.352 ερωτήματα - καταγγελίες – παράπονα καταναλωτών. Η ανάλυσή τους είναι:

Α/Α

Κατηγορία

Αριθμός

Ποσοστό

1

Ελαττωματικά προϊόντα-Εγγυήσεις

1.092

25,09

2

Υπηρεσίες κοινωνικού ενδιαφέροντος

930

21,37

Πάροχοι τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών

766

Πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας

70

Λοιπές υπηρεσίες κοινωνικού ενδιαφέροντος

42

Πάροχοι νερού

26

Φυσικό Αέριο

26

3

Ρύθμιση χρεών υπερχρεωμένων νοικοκυριών

394

9,05

4

Πωλήσεις από απόσταση

278

6,39

5

Λοιπές χρηματοοικονομικές υπηρεσίες

234

5,38

6

Κακή παροχή υπηρεσιών από ελεύθερους επαγγελματίες

198

4,55

7

Τουριστικές υπηρεσίες

178

4,09

8

Δημόσιες υπηρεσίες - Υπηρεσίες ΟΤΑ

136

3,13

9

Ακατάλληλα τρόφιμα

126

2,90

10

Υπερβολικές απαιτήσεις καταναλωτών

106

2,44

11

Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές

98

2,25

12

Λοιπές καταγγελίες

88

2,02

13

Ινστιτούτα - Γυμναστήρια

74

1,70

14

Ενοίκια - Κοινόχρηστα

68

1,56

15

Ασφαλιστικές υπηρεσίες

52

1,19

16

Προκαταβολές

52

1,19

17

Σουπερμάρκετ

42

0,97

18

Φάρμακα- υγεία

38

0,87

19

Ασφάλεια προϊόντων (πλην τροφίμων)

36

0,83

20

Πωλήσεις εκτός εμπορικού καταστήματος

34

0,78

21

Αυξήσεις τιμών

32

0,74

22

Εκπτώσεις

28

0,64

23

Νοθεία - Κλοπή καυσίμων

14

0,32

24

Εισπρακτικές εταιρίες

14

0,32

25

Χαράτσι Χαλκιδικής

6

0,14

26

Παραβίαση Προσωπικών Δεδομένων & Ιδιωτικής Ζωής

4

0,09

ΣΥΝΟΛΟ

4.352

100,00

Μέσα στο 2015, δεχτήκαμε 448 καταγγελίες, 3.084 παράπονα, 820 ερωτήματα καταναλωτών. 
Πρέπει να τονίσουμε ότι από το σύνολο των 4.352 ερωτημάτων, παραπόνων και καταγγελιών, μόνο το 18,75 % κατατέθηκε, από μέλη του ΚΕ.Π.ΚΑ. Το υπόλοιπο 81,25 % κατατέθηκε, από καταναλωτές, που «ανακάλυψαν» το ΚΕ.Π.ΚΑ., όταν είχαν προσωπικό πρόβλημα, το χρησιμοποίησαν, για συμβουλές, αλλά δεν ενδιαφέρθηκαν να το στηρίξουν, με το να γίνουν μέλη. 
Το 91,52 % των καταγγελιών επιλύθηκαν, υπέρ των καταναλωτών, μετά από παρέμβαση του ΚΕ.Π.ΚΑ., στους προμηθευτές. 38 καταγγελίες δεν επιλύθηκαν, λόγω ελλιπών, ή ψευδών στοιχείων, που προσκόμισαν οι καταναλωτές, ή λόγω αδράνειας των μηχανισμών ελέγχου της Πολιτείας, ή λόγω υπερβολικών απαιτήσεων των καταναλωτών. 1 καταγγελία παραπέμφθηκε, στην Επιτροπή Φιλικού Διακανονισμού Δήμου Καλαμαριάς, η οποία αποφάσισε υπέρ του καταναλωτή. 
 1. Οι καταναλωτές – μέλη του ΚΕ.Π.ΚΑ. ωφελήθηκαν, με τη μεσολάβηση του ΚΕ.Π.ΚΑ., με το ποσό των 157.719,88 ευρώ. Αναλυτικά από:
  • Χρέη που διαγράφηκαν, σε υπερχρεωμένα νοικοκυριά, με βάση αποφάσεις Ειρηνοδικείου: 59.585,38 ευρώ
  • Αποζημίωση για ελαττωματικά προϊόντα: 27.440,12 ευρώ
  • Αποζημιώσεις, από ασφαλιστικές υπηρεσίες: 19.531,12 ευρώ
  • Αποζημιώσεις, από δημόσιες υπηρεσίες – ΟΤΑ: 16.070,00 ευρώ
  • Ακυρώσεις συμβολαίων ινστιτούτων αδυνατίσματος και γυμναστηρίων: 14.987,82 ευρώ
  • Επιστροφές χρεώσεων και ακυρώσεις συμβολαίων παρόχων τηλεπικοινωνιών: 11.761,22 ευρώ
  • Ακυρώσεις συμβάσεων πωλήσεων, από απόσταση: 3.125,22 ευρώ
  • Αποζημιώσεις, από τουριστικές υπηρεσίες: 2.483,00 ευρώ
  • Επιστροφές προκαταβολών: 1.106,00 ευρώ 
  • Αποζημιώσεις, από κακή εξυπηρέτηση από ελεύθερους επαγγελματίες: 1.000,00 ευρώ
  • Επιστροφές από καταβαλλόμενα ποσά, φόρου β’ κατοικίας (Χαράτσι Β΄κατοικίας στη Χαλκιδική): 630,00 ευρώ
 2. Το ΚΕ.Π.ΚΑ. συνδράμει τα μέλη του, στη διαδικασία ρύθμισης οφειλών υπερχρεωμένων καταναλωτών. Στα πλαίσια αυτής της δραστηριότητας: 
  • Περισσότεροι, από 394 καταναλωτές ζήτησαν πληροφόρηση και συμβουλές, από το ΚΕ.Π.ΚΑ., είτε τηλεφωνικά, είτε επισκεπτόμενοι τα γραφεία μας. Ακόμη περισσότεροι βρήκαν τις πληροφορίες αυτές, στην ιστοσελίδα μας, ή στους λογαριασμούς μας, στο facebook και στο twitter. 
  • Μόνο 17 καταναλωτές γράφτηκαν μέλη, στο ΚΕ.Π.ΚΑ. 
  • 46 καταναλωτές συναντήθηκαν, με τους ειδικούς του ΚΕ.Π.ΚΑ. οι οποίοι τους συμβούλευσαν, για την καλύτερη αντιμετώπιση του προβλήματός τους.
 3. Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, απέστειλε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, την αλληλογραφία του ΚΕ.Π.ΚΑ., με την Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία αφορούσε εταιρεία, που χορηγούσε σε καταναλωτές, πιστωτικές κάρτες, χωρίς να είναι πιστωτικό ή χρηματοδοτικό ίδρυμα, καταχωρισμένο, στους σχετικούς καταλόγους.
 4. Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, απέστειλε, στην Εισαγγελία Πρωτοδικών και στο Σ.Δ.Ο.Ε. καταγγελίες μελών του ΚΕ.Π.ΚΑ., σε βάρος της ηλεκτρονικής επιχείρησης «e-shoptoday ltd», για διαδικτυακές απάτες.
 5. Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, απέστειλε, στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών και στο Σ.Δ.Ο.Ε. καταγγελία, για εξαπάτηση νέων μητέρων, στις οποίες προωθούνται βιβλία ανατροφής βρεφών, από άτομα, τα οποία έρχονται, σε επαφή με τις μητέρες, στα μαιευτήρια και έπειτα επισκέπτονται και τις κατοικίες.
 6. Επιβλήθηκε πρόστιμο 25.000 ευρώ, στο τουριστικό γραφείο «Travel City – Ξενοδ/κές και Τουρ. Επιχ. Ε.Π.Ε.», γιατί αθέτησε τις συμβατικές του υποχρεώσεις, για τη διενέργεια σχολικών εκδρομών.
 7. Ο Ε.Φ.Ε.Τ. διενήργησε έλεγχο και επέβαλε διοικητικές κυρώσεις, σε επιχείρηση, που παρήγαγε κεφαλοτύρι, στο οποίο εντοπίστηκε μούχλα, από καταναλωτή-μέλος του ΚΕ.Π.ΚΑ. 
 8. Ο Ε.Φ.Ε.Τ. διενήργησε υγειονομικό έλεγχο, σε μεγάλο σούπερ μάρκετ και έστειλε, σε αυτό έκθεση συστάσεων.
 9. Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας δέσμευσε ποσότητα του παιχνιδιού Sponge Bob/χεράκι χλαπάτσα, γιατί ανέδυε δυσάρεστη οσμή και κρίθηκε ως ελαττωματικό, από το Γενικό Χημείο του Κράτους.
 10. Το Τμήμα Υγειονομικού Ελέγχου της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, διενήργησε αυτοψία, σε διαμέρισμα, με πρόβλημα υγρασίας και απέστειλε σύσταση, στον ιδιοκτήτη, για την αποκατάσταση του προβλήματος.
 11. Διορθώθηκαν τα στοιχεία των ιδιοκτητών, σε άδειες κυκλοφορίας δίκυκλων, τα οποία είχαν γραφτεί, λάθος, στο πιστοποιητικό ταξινόμησης.
 12. Μεταφράστηκε, στα ελληνικά, φυλλάδιο οδηγιών χρήσης, που συνόδευε παιχνίδι.
 13. Καταναλωτές αποζημιώθηκαν, με το 100% της αξίας των τιμολογίων επισκευής αυτοκινήτου, μετά από ατύχημα, ενώ οι ασφαλιστικές επέμεναν να μειώσουν τα ποσά, λόγω παλαιότητας.
 14. Έγιναν αποδεκτά αιτήματα καταναλωτών, για ενεργοποίηση συνδέσεων που καθυστερούσαν αδικαιολόγητα, για διακοπή συμβολαίων, για ακύρωση ενεργοποίησης σύνδεσης, για αποκατάσταση βλαβών, για διόρθωση λογαριασμών, για επιστροφή χρημάτων από υπηρεσίες πολυμεσικής πληροφόρησης (πενταψήφια), για παροχή εξηγήσεων στους καταναλωτές και για εφαρμογή όρων συμβολαίων από παρόχους τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.
 15. Ινστιτούτα αδυνατίσματος ακύρωσαν συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, με καταναλωτές, μετά την παρέμβαση του ΚΕ.Π.ΚΑ. 
 16. Εταιρείες αναγκάστηκαν, μετά την παρέμβαση του ΚΕ.Π.ΚΑ., να επιστρέψουν μεγάλα ποσά, στους καταναλωτές, λόγω ελαττωματικών προϊόντων. 
 17. Επεστράφησαν, σε καταναλωτές, ή διαγράφτηκαν, από τις Δ.Ο.Υ., ποσά, που αντιστοιχούσαν, στο «χαράτσι» της Χαλκιδικής, που καταργήθηκε, με τους αγώνες του ΚΕ.Π.ΚΑ. 
 18. Ναυτιλιακή εταιρεία διόρθωσε την πολιτική πώλησης εισιτηρίων, αποδεχόμενη και πληρωμές, με πιστωτικές κάρτες.
 19. Ναυτιλιακή εταιρεία επέστρεψε το αντίτιμο ακυρωθέντων εισιτηρίων, του οποίου καθυστερούσε την πληρωμή.
 20. Το ΙΚΑ δρομολόγησε την έκδοση σύνταξης, την οποία καθυστερούσε, επί τετραετία.
 21. Διαγράφηκαν, από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. τέλη κυκλοφορίας, τα οποία, δεν έπρεπε να είχαν καταλογιστεί, επειδή το αυτοκίνητο ήταν αντιρρυπαντικής τεχνολογίας.
 22. Η Ε.Π.Α. Θεσσαλονίκης Α.Ε. αντιλόγησε έξοδα επίδοσης εξωδικαστικής πρόσκλησης σε λογαριασμό μέλους του ΚΕ.Π.ΚΑ., η οποία δεν έπρεπε να έχει αποσταλεί, επειδή ο λογαριασμός του φυσικού αερίου είχε, ήδη, τακτοποιηθεί. 
 23. Επεστράφησαν προκαταβολές σε μέλη του ΚΕ.Π.ΚΑ.
 24. Αεροπορικές εταιρίες αποζημίωσαν επιβάτες, για ακυρώσεις και καθυστερήσεις πτήσεων, καταστροφή και απώλεια αποσκευών.
Τέλος, στα χρηματικά ποσά, που κέρδισαν τα μέλη του ΚΕ.Π.ΚΑ., ως αποζημιώσεις, με τη μεσολάβησή μας, πρέπει να προσθέτουμε κάθε χρόνο και περίπου 3.000.000 ευρώ, που αφορούν το «χαράτσι» της Χαλκιδικής, για 55.000 οικογένειες – κατόχους β’ κατοικίας, στο Νομό Χαλκιδικής, το οποίο καταργήθηκε, από 1/1/2008, έπειτα από αγώνες χρόνων του ΚΕ.Π.ΚΑ.
Γνωρίζουμε ότι ο αριθμός των καταγγελιών – παραπόνων θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερος. Για αυτό, ζητούμε, από όλους τους καταναλωτές όποτε συναντούν κάποιο πρόβλημα, με τις αγορές ή συναλλαγές τους, να μη διστάζουν να επικοινωνούν, με το ΚΕ.Π.ΚΑ. Άλλωστε, όταν οι καταναλωτές ασκούν υπεύθυνη εποπτεία, στην αγορά και καταγγέλλουν «τα στραβά», στο ΚΕ.Π.ΚΑ., τα αποτελέσματα είναι θεαματικά. 
Όμως, το ΚΕ.Π.ΚΑ., για να επιλύσει τα προβλήματα των καταναλωτών και να συμβουλέψει όλους όσους το χρησιμοποιούν, χρειάζεται περισσότερα μέλη.
Δυστυχώς, εάν συνεχίσει η ίδια νοοτροπία να «θυμόμαστε» το ΚΕ.Π.ΚΑ. και να το χρησιμοποιούμε, μόνον όταν έχουμε πρόβλημα, χωρίς να γινόμαστε μέλη, σύντομα δε θα το βρίσκουμε.
Μαζικοποίηση ΚΕ.Π.ΚΑ. 
Το 2015, 917 μέλη ανανέωσαν τη συνδρομή τους ή έκαναν αρχική εγγραφή, στο ΚΕ.Π.ΚΑ. Σε σχέση με το 2014, παρουσιάζεται μείωση, κατά 30,05%.
Το ποσό, που εισέρρευσε, στο ταμείο του ΚΕ.Π.ΚΑ., ήταν 24.885 ευρώ, μειωμένο κατά 43,78% έναντι του 2014. 
Φυσικά, δεν είμαστε ικανοποιημένοι. Σε σύγκριση με το Βέλγιο, το οποίο έχει 11 εκατομμύρια κατοίκους, όπως η Ελλάδα και την αντίστοιχη Οργάνωση Καταναλωτών Test Achat, η οποία έχει πάνω από ένα εκατομμύριο μέλη, είμαστε, τρομακτικά, πίσω. Θέλουμε να διευρύνουμε τη δράση του ΚΕ.Π.ΚΑ., να μπορούμε να κάνουμε συγκριτικά τεστ προϊόντων, να ελέγχουμε την ασφάλεια τροφίμων και προϊόντων, να εξυπηρετούμε περισσότερους καταναλωτές, να αρχίσουμε και πάλι να εκδίδουμε περιοδικό και πολλά άλλα.
Το 2015 είχαμε 106 εγγραφές νέων μελών, από αυτούς το 80,19% έγινε μέλος, για να λύσει το πρόβλημά του. Αντίστοιχα, μέσα στο 2015, δεν ανανέωσαν την εγγραφή 804 μέλη, τα περισσότερα των οποίων είχαν λάβει υπηρεσίες, από το ΚΕ.Π.ΚΑ.
Για τη μαζικοποίηση του ΚΕ.Π.ΚΑ., χρησιμοποιήσαμε τους λογαριασμούς, στο Facebook και στο Twitter, μέσα από τους οποίους απευθύναμε καλέσματα, για εγγραφή νέων μελών, στο ΚΕ.Π.ΚΑ. 
H μεγάλη μας ανησυχία και αγωνία είναι αν οι οικονομικοί πόροι θα επιτρέψουν να καλύψουμε τα λειτουργικά έξοδα. Όμως, είμαστε αποφασισμένοι να διασφαλίσουμε την ανεξαρτησία του ΚΕ.Π.ΚΑ., από συμφέροντα. Κάθε χρόνο, πρέπει να εισπράξουμε χιλιάδες συνδρομές των 25 ευρώ, η καθεμία. Θέλουμε λίγα από πολλούς. Δε θέλουμε πολλά από λίγους. Είναι ένας δύσκολος και χωρίς τα επιθυμητά αποτελέσματα, μέχρι σήμερα, δρόμος. 
Συνεργαζόμασταν με δύο εταιρίες, για την είσπραξη των συνδρομών. Σταματήσαμε τη συνεργασία, με την εταιρεία ειδοποίησης των μελών για πληρωμή συνδρομής, λόγω οικονομικών δυσκολιών και το έργο αυτό ανέλαβαν οι εργαζόμενες και οι εθελοντές του ΚΕ.Π.ΚΑ. Συνεχίζουμε τη συνεργασία μας, με την εταιρία courier, που εισπράττει «κατ’ οίκον» τις συνδρομές. Όμως, κάθε επίσκεψη του εισπράκτορα, στο χώρο του καταναλωτή, κοστίζει 3,50 ευρώ. Γίνεται, αμέσως, αντιληπτό ότι, από τα 25 ευρώ της ετήσιας συνδρομής, στο ΚΕ.Π.ΚΑ., απομένουν, 21,50 ευρώ, στο ΚΕ.Π.ΚΑ. 
Κάνουμε έκκληση, στη φιλοτιμία των μελών, που μας στηρίζουν χρόνια. Ας διαδώσουμε τη φήμη του ΚΕ.Π.ΚΑ. Ας γράψουμε μέλη. Μόνον, έτσι, βοηθάμε το ΚΕ.Π.ΚΑ. 

Πανελλαδική δράση
Το ΚΕ.Π.ΚΑ. είναι πανελλαδική οργάνωση. Έχει μέλη, από όλη την Ελλάδα. Όμως, για να μπορούμε να παρεμβαίνουμε, καλύτερα και τοπικά, το 1999, δημιουργήσαμε την Ο.Ε.Κ.Ε. – μια άτυπη ομοσπονδία τοπικών Ενώσεων Καταναλωτών.
Για να ενισχύσουμε τη δράση των τοπικών αυτών Ενώσεων, παρέχουμε έντυπο υλικό (αφίσες, ενημερωτικά φυλλάδια κ.λπ.). Η αλληλογραφία μας, που αφορά τις παρεμβάσεις μας καθώς και όλα τα δελτία τύπου κοινοποιούνται, στις Ενώσεις αυτές, ώστε να υπάρχει άμεση ενημέρωση των Δ.Σ. Επιπλέον παρέχουμε πληροφόρηση για προβλήματα που αντιμετωπίζουν. 
Επίλογος
Όσα αναφέρονται παραπάνω αποτελούν μια καταγραφή της δραστηριότητάς μας, για το έτος 2015. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι και ο φετινός απολογισμός είναι πλούσιος. Το ΚΕ.Π.ΚΑ. έχει, πλέον, αναγνωριστεί, ως η μεγάλη, δυναμική και αξιόπιστη Ένωση Καταναλωτών, με αποκλειστικό σκοπό την προστασία των Καταναλωτών. Στο έργο μας αυτό, εκτός από μέλη του Δ.Σ., που ήταν, παρόντες, σε καθημερινή βάση, είχαμε τη βοήθεια των δύο εργαζόμενων του ΚΕ.Π.ΚΑ. και των 2 εθελοντριών. 
Η λειτουργία του ΚΕ.Π.ΚΑ. βασιζόταν και βασίζεται, σε συγκεκριμένες αρχές. Εθελοντισμός, αξιοπιστία, διαφάνεια, δημοκρατία, συλλογικότητα, ανεξαρτησία. Αυτές τις αρχές διαφυλάξαμε όλη την προηγούμενη χρονιά. Θέλουμε να στείλουμε ένα μήνυμα, προς όλες τις πλευρές (κόμματα, εξουσίες, οικονομικά συμφέροντα). Το ΚΕ.Π.ΚΑ. είναι ανεξάρτητη Ένωση Καταναλωτών. Τα εκλεγμένα, με δημοκρατικές, συλλογικές διαδικασίες, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τα μόνα, που αποφασίζουν τη στρατηγική και την πολιτική της οργάνωσης. Για το λόγο αυτό, όλοι εμείς, που αποτελούμε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τακτικά και αναπληρωματικά καθώς και τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής έχουμε διασφαλίσει το βιοπορισμό μας, από πηγές, εκτός ΚΕ.Π.ΚΑ. Δηλαδή, από την εργασία μας. Προσφέρουμε, εθελοντικά, σε βάρος του ελεύθερου χρόνου μας, σε βάρος των οικογενειών μας, σε βάρος της προσωπικής μας διασκέδασης. Προσφέρουμε, γιατί αυτό μας ανταποδίδει χαρά, γνώση, ικανοποίηση ότι συμμετέχουμε στην Κοινωνία των Πολιτών. Προσφέρουμε, γιατί είναι επιλογή μας και αγαπάμε αυτό, που κάνουμε. Η διασφάλιση του βιοπορισμού μας, σε συνδυασμό, με τον απαράβατο όρο του εθελοντισμού, μας κάνουν ανεξάρτητους, από οποιαδήποτε συμφέροντα, οικονομικά και κομματικά. Όποιος και αν ασκεί εξουσία, αν την ασκεί, σωστά, θα έχει την αναγνώρισή μας. Όποιος και αν ασκεί εξουσία, αν κάνει λάθη, θα του τα επισημαίνουμε. Όμως, αν εφαρμόζει, συνειδητά, πολιτικές, που βλάπτουν τα δικαιώματα των Καταναλωτών, θα μας βρει απέναντι και θα χρεωθεί το κόστος των επιλογών του.
Η διαφάνεια και η δημοκρατική λειτουργία, αποτελούν βασικές αρχές της λειτουργίας του ΚΕ.Π.ΚΑ. Για αυτό, εδώ και μία δεκαετία, αρχίσαμε να δημοσιεύουμε, στην ιστοσελίδα μας, καταρχάς, το σχέδιο και μετά την έγκριση, το τελικό κείμενο του διοικητικού και οικονομικού μας απολογισμού, δίνοντας, έτσι, τη δυνατότητα, στα μέλη μας, εκτός Θεσσαλονίκης και σε όσους δεν είναι δυνατόν να συμμετάσχουν, στη Γενική μας Συνέλευση, να ενημερωθούν και να μας κρίνουν. Ήδη, πολλά μέλη μας, μας έστειλαν ηλεκτρονική αλληλογραφία, με τα σχόλια και τα συγχαρητήριά τους.
Όλα αυτά τα χρόνια, που λειτουργούμε, στο ΚΕ.Π.ΚΑ., ζήσαμε πολλές εμπειρίες, γευτήκαμε χαρές και λύπες. Λυπηθήκαμε, για την αρνητική στάση ανθρώπων, που ωφελήθηκαν, από το ΚΕ.Π.ΚΑ., για την αδιαφορία και απροθυμία άλλων να «σηκωθούν από τον καναπέ τους», για την προσπάθεια κάποιων να εκμεταλλευτούν το ΚΕ.Π.ΚΑ. και τα μέλη του, για την αχαριστία κάποιων άλλων.
Πρέπει, όμως, να παραδεχτούμε ότι γευτήκαμε και πολλές χαρές. Κερδίσαμε γνώση, δεξιότητες, αναγνώριση, γίναμε συμμέτοχοι και συνδιαμορφωτές αποφάσεων. Τελικά, κάναμε βήματα, για την καλύτερη προστασία των δικαιωμάτων μας.
Προγραμματισμός δράσης έτους 2016
Εφόσον καταφέρουμε να επιβιώσουμε, οικονομικά, το 2016, θα συνεχίσουμε, με την ίδια ένταση, τη δράση μας, παρεμβαίνοντας, καθημερινά, οπουδήποτε χρειαστεί, για την προστασία του καταναλωτή, σε ελληνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Συγχρόνως, προσπαθούμε να ενδυναμώσουμε τον εθελοντισμό και τη συλλογική δράση. 
Πρώτο μέλημά μας είναι η επιβίωση του ΚΕ.Π.ΚΑ. Η εγγραφή όσο γίνεται περισσότερων νέων μελών, στο ΚΕ.Π.ΚΑ., θα έχει, ως αποτέλεσμα, να γίνει το ΚΕ.Π.ΚΑ. ένα μεγάλο και ισχυρό κίνημα, που θα παίζει, ακόμα πιο αποτελεσματικά, το ρόλο του, στη λειτουργία της ελεύθερης αγοράς. Η εγγραφή στο ΚΕ.Π.ΚΑ. κάνει τον καταναλωτή να συνειδητοποιήσει τα δικαιώματα και τη δύναμή του. Μαθαίνει να αντιδρά, σε κάθε προσπάθεια υπονόμευσης αυτών των δικαιωμάτων, απ’ όπου και αν προέρχεται αυτή. 
Δεύτερο μέλημά μας είναι η αντιμετώπιση της φτώχειας, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην Ευρώπη και η διασφάλιση του δικαιώματος, στην κατανάλωση. Καθημερινά, το ΚΕ.Π.ΚΑ. επισκέπτονται πολίτες, με μηδαμινό εισόδημα (άνεργοι), ή ελάχιστο εισόδημα. Αυτοί οι συμπολίτες μας, δεν μπορούν να αγοράσουν ούτε τα απαραίτητα, δεν έχουν δικαίωμα, στην κατανάλωση. Προσπαθούμε να αναδείξουμε το πρόβλημα αυτό και πιέζουμε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, να βρεθούν λύσεις. Ταυτόχρονα, συνεχίζουμε να δίνουμε μεγάλο βάρος, στη διασφάλιση της πρόσβασης των καταναλωτών, στις καθολικές υπηρεσίες (τηλεπικοινωνίες, ηλεκτρικό ρεύμα, φυσικό αέριο, ταχυδρομικές υπηρεσίες, αστικές συγκοινωνίες, νερό). Η ακρίβεια και οι υψηλές τιμές αυτών των υπηρεσιών, σε συνδυασμό, με τη μείωση των εισοδημάτων των καταναλωτών, έχουν βάλει, σε κίνδυνο τη δυνατότητά μας να λαμβάνουμε και να πληρώνουμε αυτές τις υπηρεσίες. Όμως, ο αποκλεισμός μας, από τις καθολικές υπηρεσίες, οδηγεί, με μαθηματική ακρίβεια, σε οικονομικό και κοινωνικό αποκλεισμό. Έτσι, δίνουμε μάχες και σε εθνικό επίπεδο και σε ευρωπαϊκό, για να μπορούν όλοι οι καταναλωτές να απολαμβάνουν το ηλεκτρικό ρεύμα, το νερό, τις αστικές μεταφορές κ.λπ. 
Τρίτο μέλημά μας είναι η παρέμβασή μας, για τα ζητήματα της υπερχρέωσης των καταναλωτών, για τη σωστή και όχι «υστερόβουλη» αξιοποίηση του υπάρχοντος θεσμικού πλαισίου, αλλά και για την εκπαίδευση των καταναλωτών, σε θέματα, που αφορούν τη διαχείριση των οικονομικών τους.
Τέταρτο μέλημά μας η καθημερινή παρουσία του ΚΕ.Π.ΚΑ. και η παρέμβασή του, σε αποφάσεις, που αφορούν τους καταναλωτές. Δε θα διστάσουμε, ποτέ, να καταγγείλουμε και να συγκρουστούμε, με οποιονδήποτε, όσο υψηλά και αν βρίσκεται, εάν πρόκειται να προστατευτούν τα δικαιώματα των καταναλωτών. Έτσι, το 2016, συνεχίζουμε την παρέμβασή μας και τον αγώνα μας, για να επιλυθούν τα προβλήματα, που δημιούργησε το σκάνδαλο VolksWagen και να μην υποβαθμιστούν τα δικαιώματα των καταναλωτών, στις ηλεκτρονικές αγορές.
Συνεχίζουμε, δυναμικά, την παρέμβασή μας, στη δημιουργία, ή στην αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην Ευρώπη. 
Διεκδικούμε μια Ευρώπη, με κέντρο τον άνθρωπο και μια ισχυρή Κοινωνία των Πολιτών.
Το 2016 θα συνεχίσουμε να παλεύουμε, για να γίνει πραγματικότητα το σύνθημα του ΚΕ.Π.ΚΑ.: 
Γνωρίζω
Συνειδητοποιώ
Οργανώνομαι
Προστατεύομαι.