Επιστροφή 2.657,72 ευρώ από λάθος λογαριασμό ηλεκτρικής ενέργειας

kepka lampa 2Καταναλωτής υπέγραψε σύμβαση με πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας, διάρκειας 24 μηνών, στις 24 Μαρτίου 2021, το οποίο προέβλεπε έκπτωση συνέπειας 50%.

Τον Οκτώβριο του 2022, έλαβε λογαριασμό εκκαθαριστικό, για την περίοδο 23 Μαΐου 2022, έως 22 Σεπτεμβρίου 2022, ύψους 6,825,49 ευρώ. Ελέγχοντας το λογαριασμό, διαπίστωσε, μια «απόκλιση» ύψους περίπου 2.000 ευρώ, από το ποσό, που περίμενε να πληρώσει.

Απέστειλε, στις 11 Νοεμβρίου 2023, ηλεκτρονικό μήνυμα στον πάροχό του, ζητώντας ανάλυση των χρεώσεων. Ο πάροχος απάντησε ότι λόγω καθυστέρησης πληρωμής των λογαριασμών «έναντι», ο καταναλωτής έχασε την έκπτωση συνέπειας και εντάχθηκε σε νέο πρόγραμμα, που ήταν πολλές φορές πιο ακριβό, από το προηγούμενο.

Ο καταναλωτής δεν ικανοποιήθηκε από την απάντηση του παρόχου και άρχισε μια αλληλογραφία, με τον πάροχο και τη Ρ.Α.Α.Ε.Υ. – Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων, προσπαθώντας να εξηγήσει ότι ο υπολογισμός της ποινής ασυνέπειας ήταν λάθος.

Δυστυχώς, έφτασε ο Ιανουάριος του 2023 και καμιά λύση δεν είχε δοθεί, στο πρόβλημά του. Αναγκάστηκε να διακανονίσει το λογαριασμό και άρχισε να πληρώνει τις δόσεις, για να μην του διακόψουν την παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος.

Απελπισμένος, ζήτησε τη βοήθεια του ΚΕ.Π.ΚΑ. – Κέντρου Προστασίας Καταναλωτών, του οποίου έγινε μέλος, στα μέσα Ιανουαρίου 2023. Το ΚΕ.Π.ΚΑ., στις 17 Ιανουαρίου 2023, επικοινώνησε με τον πάροχο της ηλεκτρικής ενέργειας και ζήτησε την επίλυση του προβλήματος του καταναλωτή.

Ο πάροχος αγνόησε την αρχική επιστολή του ΚΕ.Π.ΚΑ. καθώς και τις τρεις επόμενες υπενθυμιστικές επιστολές. Έτσι, το ΚΕ.Π.ΚΑ. την 1η Μαρτίου 2023, προειδοποίησε τον πάροχο ότι θα αντιμετωπίσει τις συνέπειες, που προβλέπει η νομοθεσία, για την άρνησή του να απαντήσει σε Ένωση Καταναλωτών, που είναι πιστοποιημένος φορέας, για την προστασία των καταναλωτών.
Και ….. ω του θαύματος! Ο πάροχος απάντησε και ζήτησε κάποια επιπλέον στοιχεία, τα οποία του αποστάλθηκαν, από το ΚΕ.Π.ΚΑ. στις 2 Μαρτίου 2023.

Στις 3 Μαρτίου 2023, ο πάροχος μας απάντησε ότι «…λόγω μεμονωμένης τεχνικής δυσλειτουργίας στο σύστημα τιμολόγησης της εταιρίας, παρουσιάστηκε σφάλμα στη χρέωση συνέπειας που αφορά τον παραπάνω λογαριασμό. Ως εκ τούτου, προχωρήσαμε σε επαναπροσδιορισμό της χρέωσης συνέπειας στον εκκαθαριστικό λογαριασμό κατανάλωσης με ημερομηνία έκδοσης 27/2/2023. Σύμφωνα με το νέο εκκαθαριστικό λογαριασμό η οφειλή του καταναλωτή ανέρχεται πλέον σε 4.167,77 ευρώ ………».

Ο καταναλωτής απαλλάχτηκε από μια λάθος χρέωση, που θα του κόστιζε 2.657,72 ευρώ και από την πολύμηνη ταλαιπωρία, χάρη στη μεσολάβηση του ΚΕ.Π.ΚΑ.

Ας γίνουμε όλοι μέλη του ΚΕ.Π.ΚΑ. – Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών, για να δυναμώσουμε την φωνή μας, να διεκδικούμε το δίκιο μας και να προστατευόμαστε από παραβίαση των δικαιωμάτων μας και από αθέμιτες πρακτικές της αγοράς.

 

 


 Δείτε επίσης