Αρτοπαρασκευαστής

Καταναλωτής αγόρασε αρτοπαρασκευαστή, αξίας 128 ευρώ. Σε 3 μήνες, παρουσίασε σημαντικό πρόβλημα, στις αντιστάσεις του. Η εταιρία, όμως, θέλησε, απλά, να τον επισκευάσει. Με τη βοήθεια του ΚΕ.Π.ΚΑ., ο αρτοπαρασκευαστής αντικαταστάθηκε.

 

 


 Δείτε επίσης