Πώληση από απόσταση

Καταναλώτρια, αγόρασε σετ κατσαρόλες μέσω τηλεπώλησης, αξίας 100 ευρώ. Όταν παραδόθηκαν, οι κατσαρόλες, διαπίστωσε ότι δεν ήταν της ποιότητας, που περίμενε. Ζήτησε, άμεσα, να επιστραφούν οι κατσαρόλες και να πάρει τα χρήματά της, όπως ορίζει ο νόμος. Η εταιρία, ισχυρίστηκε ότι δεν ευθύνεται. Απαιτούσε την παρακράτηση των εξόδων αποστολής ύψους 25 ευρώ. Με τη μεσολάβηση του ΚΕ.Π.ΚΑ, η εταιρία επέστρεψε, στην καταναλώτρια, όλο το ποσό.

 

 


 Δείτε επίσης