Αρχείο

Ενημέρωση για στατιστικά στοιχεία ΤΕΙΡΕΣΙΑ

8/5/2008
Βουλευτής ΣΥ.ΡΙΖ.Α, Β' Πειραιά, κ. Παναγιώτης Λαφαζάνης
Θέμα: Ενημέρωση για στατιστικά στοιχεία ΤΕΙΡΕΣΙΑ
Προς: Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Γιώργο Αλογοσκούφη και τον Υπουργό Ανάπτυξης, κ. Χρήστο Φώλια
 
Η Εταιρεία "Τειρεσίας Α.Ε.", που ως γνωστό αποτελεί μία διατραπεζική εταιρεία που εποπτεύεται από την Τράπεζα Ελλάδος, έχει αναπτύξει μία βάση δεδομένων για την πιστοληπτική ικανότητα εμπόρων και καταναλωτών όπου καταχωρούνται (αποκαλούμενη "μαύρη λίστα") τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που έχουν κριθεί "αφερέγγυοι" πελάτες.

Παράλληλα, την τελευταία περίοδο έχει δημιουργηθεί και ο "λευκός" Τειρεσίας που περιλαμβάνει δεδομένα των συναλλασσόμενων με τις Τράπεζες, οι οποίοι δεν παρουσιάζουν προβλήματα.

Παρακαλούμε όπως μας χορηγήσετε στατιστικά δεδομένα για το πως εξελίσσεται από το 2000 ως σήμερα ο αριθμός των συναλλασσομένων που έχουν καταχωρηθεί στη μαύρη λίστα του ΤΕΙΡΕΣΙΑ και πόσοι είναι οι συναλλασσόμενοι που έχουν καταχωρηθεί στη λευκή λίστα.

Επίσης, όσον αφορά τους συναλλασσόμενους που έχουν καταχωρηθεί στη μαύρη λίστα του ΤΕΙΡΕΣΙΑ παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε για το ποια είναι η κατανομή τους (ποσοστό) σήμερα σε σχέση με τα έτη επιτήρησης (πχ ως 1 έτος, 1-2 έτη, 2-3 έτη κλπ)

Τέλος, ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

-Γίνεται συστηματικός έλεγχος για το αν και κατά πόσο η "Τειρεσίας Α.Ε." τηρεί πλήρως, κατά τη λειτουργία της, τη νομιμότητα και αν προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα των πολιτών που καταγράφονται στο σύστημά της;