Αρχείο

Ενίσχυση του Πυροσβεστικού Σώματος

18/7/2007
Βουλευτής Ν.Δ., Β΄Θεσσαλονίκης, κ. Θεόδωρος Καράογλου
Θέμα: Ενίσχυση του Πυροσβεστικού Σώματος
Προς: Υπουργό Δημόσιας Τάξης, κ. Πολύδωρα Βύρωνα


Σοβαρές ελλείψεις παρατηρούνται στο Πυροσβεστικό Σώμα τόσο σε επίπεδο προσωπικού όσο και σε ό,τι αφορά τον εξοπλισμό και τα οχήματα του Σώματος.
Σε επίπεδο προσωπικού, η έλλειψη μεγάλου-επαρκούς αριθμού ανδρών δημιουργεί μία σειρά από προβλήματα και επηρεάζει άμεσα την ετοιμότητα, αλλά και την αποτελεσματικότητα των μονάδων που καλούνται να ανταποκριθούν σε κάποιο περιστατικό.
Ενδεικτική είναι η κατάσταση στην Πυροσβεστική Υπηρεσία της Κεντρικής Μακεδονίας, όπου ενώ θα έπρεπε οι μόνιμοι πυροσβέστες να φθάνουν τουλάχιστον τους 2000, σήμερα υπηρετούν 1344. Πιο συγκεκριμένα στην πόλη της Θεσσαλονίκης αντί των 700 πυροσβεστών, που θα έπρεπε να υπηρετούν προκειμένου να καλύπτονται πλήρως οι ανάγκες σε προσωπικό, οι μόνιμοι πυροσβέστες ανέρχονται στους 484. Εδώ και εφτά χρόνια, από το 2000 δεν έχει γίνει καμία πρόσληψη στην Πυροσβεστική δύναμη της Θεσσαλονίκης.
Ο περιορισμένος αριθμός των ανδρών που υπηρετούν στο Πυροσβεστικό Σώμα έχει ως αποτέλεσμα ο μέσος όρος ηλικίας των πυροσβεστών να αυξάνεται συνεχώς, καθώς επίσης και οι ώρες υπηρεσίας. Επιπλέον, λόγω της μόνιμης κατάστασης ετοιμότητας των πυροσβεστών δεν υπάρχει η δυνατότητα για περαιτέρω εκπαίδευση-εξειδίκευση.
Μοναδική δικλίδα ασφαλείας φαίνεται να είναι οι 650 εποχικοί πυροσβέστες που προστίθενται στη δύναμη του Πυροσβεστικού Σώματος κάθε χρόνο από τις αρχές του καλοκαιριού έως τα μέσα Οκτωβρίου. Και σε αυτήν την περίπτωση, όμως, δεν μπορεί να δοθεί επαρκής λύση ή να καλυφθούν ολοκληρωμένα οι αυξημένες ανάγκες της Πυροσβεστικής, καθώς οι εποχικοί πυροσβέστες δεν εργάζονται Σαββατοκύριακα και δεν πραγματοποιούν υπερωρίες και δεν έχουν την ίδια εκπαίδευση με το μόνιμο προσωπικό.
Την κατάσταση δυσχεραίνει ακόμα περισσότερο το γεγονός ότι πολλά από τα οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας είναι παλιά και η καλή τους συντήρηση δεν αρκεί για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις αυξημένες ανάγκες, όπως αυτές διαμορφώνονται σήμερα. Επίσης, πολλαπλά προβλήματα προκύπτουν από το γεγονός ότι οι πυροσβέστες δεν έχουν τον δικό τους προσωπικό εξοπλισμό, αλλά αναγκάζονται να μοιράζονται, ανάλογα με τις υπηρεσίες τους, τα ειδικά γάντια, τους φακούς, ακόμα και τις συσκευές οξυγόνου.
Οι πολλές ώρες υπηρεσίας των πυροσβεστών, οι δύσκολες συνθήκες εργασίας, η έλλειψη κατάλληλου και σύγχρονου εξοπλισμού και η παλαιότητα των οχημάτων είναι μόνο μερικοί, αλλά πολύ σημαντικοί παράγοντες, που ορισμένες φορές θέτουν σε κίνδυνο και την ίδια την ζωή των ανδρών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
Η φετινή χρονιά υπήρξε, όπως έχει ήδη διαμορφωθεί η κατάσταση με τις εκτεταμένες πυρκαγιές ιδιαίτερα δύσκολη και για πρώτη φορά η χώρα μας ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Ένωση βοήθεια πολιτικής προστασίας και ενίσχυση των πυροσβεστικών μέσων για την αντιμετώπιση των πολλαπλών μετώπων φωτιάς. Γεγονός που αναδεικνύει την επιτακτική ανάγκη ενίσχυσης του Πυροσβεστικού Σώματος, τόσο από πλευράς προσωπικού όσο και από πλευράς σύγχρονων οχημάτων και εξοπλισμού.

Κατόπιν τούτων, ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:


- Καθώς από το 1998 την ευθύνη των δασικών πυρκαγιών έχει η Πυροσβεστική και όχι η Δασική Υπηρεσία, ποια είναι τα επιπλέον μέτρα ενίσχυσης του θεσμού, που έχουν ληφθεί ώστε να μπορεί το Πυροσβεστικό Σώμα να ανταποκρίνεται σ' αυτόν του τον ρόλο;

- Τι μέτρα προβλέπεται να λάβει το αρμόδιο Υπουργείο προκειμένου να ενισχυθεί ουσιαστικά το ανθρώπινο δυναμικό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της χώρας μας, και ποιο συγκεκριμένα του Νομού Θεσσαλονίκης;

- Πώς προβλέπεται να καλυφθούν τα κενά και οι ελλείψεις αναφορικά με τον ειδικό εξοπλισμό των ανδρών της Πυροσβεστικής, αλλά και των οχημάτων του Σώματος;

- Πρόκειται το αρμόδιο Υπουργείο να λάβει μέτρα για την αρτιότερη εκπαίδευση των εποχικών πυροσβεστών, ώστε να ανταποκρίνονται καλύτερα στις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες του Πυροσβεστικού Σώματος;

- Καθώς κάθε χρόνο, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες, οι εστίες πυρκαγιάς γίνονται όλο και περισσότερες και πιο επικίνδυνες, τι μέτρα προβλέπεται να λάβει το αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη πρόληψη, αλλά και αντιμετώπισή τους;