Αρχείο

Δημόσια ΚΤΕΟ

15/6/2007
Βουλευτής ΠΑ.ΣΟ.Κ., Β΄ Αθήνας, κ. Γεώργιος Ανωμερίτης
Θέμα: Δημόσια ΚΤΕΟ
Προς: Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, κ. Μιχάλη Λιάπη


 

Στο μακρύ ταξίδι της Γης υπήρξαν πολλές κλιματικές μεταβολές, όλες όμως είχαν αιτίες αστρονομικές ή εξωγήινες. Σήμερα είναι η πρώτη φορά, που οι κλιματολογικές συνθήκες διαταράσσονται με ανυπολόγιστες επιπτώσεις, από ένα έλλογο δημιούργημα του πλανήτη, τον Άνθρωπο.
Τα τελευταία χρόνια με αφορμή το φαινόμενο του θερμοκηπίου και τη διάχυση της πληροφόρησης οι πολίτες συνειδητοποιούν ολοένα και περισσότερο την επερχόμενη απειλή στο οικοσύστημα από τις ανθρώπινες δραστηριότητες και συμπεριφορές. Ακόμα και οι αντιλήψεις διαπλεκόμενων με την κερδοσκοπία πολιτικών μεταβάλλονται, αντιλαμβανόμενοι ότι η μεγέθυνση του πλούτου χωρίς κοινούς κανόνες οδηγούν τις συνθήκες ζωής και τη Γη σε καταστροφή.
Η ερημοποίηση των εδαφών είναι αποτέλεσμα ακραίας υποβάθμισης των εδαφικών και υδατικών πόρων μιας περιοχής. Είναι ένα φαινόμενο σύνθετο, το οποίο μακροχρόνια επηρεάζει την κοινωνική και οικονομική ζωή και ανάπτυξη των απειλούμενων περιοχών. Για την αντιμετώπισή του στη χώρα μας έχουν καταρτισθεί σχέδια, ενώ στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Υπαίθρου 2000-2006 καταχωρήθηκαν σημαντικοί πόροι και σχεδιάστηκαν δράσεις για μια βιώσιμη και ολοκληρωμένη ανάπτυξη της υπαίθρου με διατήρηση και βελτίωση του περιβάλλοντος. Έχω πολλές φορές τονίσει ότι μετά το δημογραφικό, το σημαντικότερο πρόβλημα της χώρας είναι το υδατικό δυναμικό της, η διαχείριση του οποίου συναρτάται άμεσα με τις πολιτικές κατά της ερημοποίησης.
Η χώρα μας ήδη βρίσκεται στις επαπειλούμενες περιοχές του φαινομένου του θερμοκηπίου και της ερημοποίησης. Το 35% των εδαφών μας απειλείται βάσει επιστημονικών μελετών άμεσα με ερημοποίηση. Οι εντατικές καλλιέργειες βιομηχανικών φυτών διευρύνουν το έλλειμμα του ισοζυγίου υδάτων (η γεωργία απορροφά το 85% των υδατικών πόρων), η ροή των ποταμών ελαττώνεται και τα υπόγεια αποθέματα νερού εφαλμυρώνονται. Την καταστροφική ερημοποίηση των παραγωγικών γαιών, θα ακολουθήσει η καταστροφή της διατροφικής μας βάσης και είναι γνωστό ότι πριν διψάσουμε, θα πεινάσουμε. Το φαινόμενο της ερημοποίησης δεν είναι ένα γεωφυσικό φαινόμενο που αφορά κάποιους επιστήμονες, είναι ένα πρωτίστως οικονομικό φαινόμενο, το οποίο πρέπει να απασχολήσει ως βασική πλέον συνάρτηση, οικονομολόγους και επιχειρήσεις.
Είναι αλήθεια ότι εδώ και πολλά χρόνια ο ΟΗΕ έχει συντάξει σημαντικές μελέτες και έχει χαράξει συγκεκριμένες πολιτικές.
Ήδη από το 1997 η χώρα μας με το Ν.2468/97 έχει κυρώσει τη Σύμβαση του ΟΗΕ για την καταπολέμηση της ερημοποίησης. Το Μάρτιο του 2000 δόθηκε στη δημοσιότητα το Προσχέδιο Δράσης, το οποίο συνέταξε η Εθνική Επιτροπή για την καταπολέμηση της Ερημοποίησης στη χώρα μας. Μετά από ευρύτατο διάλογο το Σχέδιο κατά της Ερημοποίησης κατέστη οριστικό και τον Ιούλιο του 2001 έγινε νόμος του Κράτους (ΚΥΑ 974/27.07.01). Είχα την τιμή ως Υπουργός Γεωργίας να το παρουσιάσω σε διεθνές συνέδριο στο Ζάππειο στις 17 Ιουνίου 2001, ημέρα που εορτάζεται η Παγκόσμια Ημέρα κατά της Ερημοποίησης.
Σήμερα, έξι χρόνια μετά ελάχιστα εφαρμόζονται από τα όσα στα πλαίσια των πολιτικών του ΟΗΕ συμφωνήσαμε. Δυστυχώς οι προτάσεις παραμένουν ανενεργές. Κράτος, Περιφερειακές Διοικήσεις και Αυτοδιοίκηση ουδέν πράττουν. Ίσως επειδή το φαινόμενο εξελίσσεται με βραδύτητα και δε γίνεται εύκολα αντιληπτό από τις κοινωνίες και τις διοικήσεις τους, μέχρις ότου τις πλήξει ανεπανόρθωτα. Τα μέτρα πρόληψης έχουν σχεδιασθεί και αποφασισθεί και κάποιοι οφείλουν να αιτιολογήσουν γιατί δεν τα εφαρμόζουν.
Σε λίγα όμως χρόνια η Ελλάδα δεν θα είναι όμορφη χώρα, αλλά έρημη χώρα. Μπροστά στις μεγάλες οικονομικές επιπτώσεις του φαινόμενου της Ερημοποίησης, οφείλουμε όλοι να αναλάβουμε άμεσα πρωτοβουλίες εφαρμογής των μέτρων επιβράδυνσης ή της αποτροπής του. Η Κυβέρνηση και οι Αυτοδιοικήσεις οφείλουν να εφαρμόσουν τις αποφάσεις του ΟΗΕ και του ελληνικού σχεδίου δράσης, έχουν ευθύνη απέναντι στην χώρα και τις επόμενες γενιές. Ο γαρ καιρός εγγύς…….ΕΡΩΤΗΣΗ
και
Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων
Προς τον Υπουργό Μεταφορών

  • Τι άμεσα μέτρα προτίθεσθε να λάβετε για την εύρυθμη και ανταγωνιστική λειτουργία των δημοσίων ΚΤΕΟ της χώρας μας;


Ζητούνται στοιχεία για τα έσοδα του Δημοσίου κατά την τελευταία 2ετία από τη λειτουργία των δημοσίων και αντίστοιχα των ιδιωτικών ΚΤΕΟ.
Ενδεικτικά σημειώνεται ότι για το έτος 1998 τα έσοδα του Δημοσίου από τη λειτουργία δύο μόνο δημοσίων ΚΤΕΟ (Χολαργού και Ελληνικού) υπερέβαιναν τα 2,5 δις.

  • Προτίθεσθε να προβείτε σε ουσιαστικά μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων από τα μέσα μαζικής μεταφοράς υπηρεσιών που αφορούν πρωτίστως στην ακρίβεια εκτέλεσης των δρομολογίων και στη συχνότητά τους ;


  • Υπάρχει εκδήλωση ενδιαφέροντος από πλευράς ιδιωτών για τη λειτουργία ταχυδρομικών πρακτορείων στις περιοχές που ενδεικτικά προαναφέρονται, αλλά και γενικότερα σε άλλες περιοχές του Λεκανοπεδίου;