Αρχείο

Εξαπάτηση των καταναλωτών από τους εναλλακτικούς παρόχους σταθερής τηλεφωνίας

14/2/2006
Βουλευτής ΠΑ.ΣΟ.Κ., Β' Αθήνας, κ. Χρήστος Πρωτόπαπας
Θέμα: Εξαπάτηση των καταναλωτών από τους εναλλακτικούς παρόχους σταθερής τηλεφωνίας
Προς: Υπουργό Μεταφορών και Τηλεπικοινωνιών, κ. Μιχάλη Λιάπη και Υπουργό Ανάπτυξης, κ. Δημήτρη Σιούφα


Μεγάλα ερωτηματικά έχουν προκαλέσει οι συνεχιζόμενες καταγγελίες καταναλωτών για συστηματική εξαπάτηση τους από τους εναλλακτικούς πάροχους υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας κυρίως όσων αφορά την πώληση των προϊόντων τους από απόσταση.

Όπως καταγγέλλεται από το Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών (ΚΕ.Π.ΚΑ.) ο Κανονισμός Εισαγωγής της Προεπιλογής Φορέα στην Ελληνική Αγορά της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) όχι μόνο παρουσιάζει μεγάλα κενά αλλά θεσμοθετεί και όρους οι οποίοι αντιτίθενται στις διατάξεις του Νόμου 2251/1994 "Περί Προστασίας Καταναλωτών" με αποτέλεσμα στην ουσία να καταργούνται αναφαίρετα δικαιώματα των καταναλωτών. Αλλά και στα σημεία όπου προβλέπεται η προστασία των καταναλωτών, εξαιτίας του ότι δεν έχει θεσμοθετηθεί Χάρτης Υποχρεώσεων προς τους καταναλωτές - όπως υπάρχει για τον ΟΤΕ - δεν εφαρμόζεται.

Συνέπεια των παραπάνω είναι να έχει δημιουργηθεί μείζον πρόβλημα ελλιπούς προσυμβατικής ενημέρωσης των καταναλωτών οι οποίοι, μη έχοντας σωστή και λεπτομερή πληροφόρηση για τις τιμές, την διάρκεια ισχύος αλλά και για τα βασικά χαρακτηριστικά των υπηρεσιών που τους προσφέρονται καθώς και μη γνωρίζοντας τα ουσιώδη δικαιώματα τους, πέφτουν θύματα εξαπάτησης των εταιριών αυτών.

Επειδή η απελευθέρωση της τηλεπικοινωνιακής αγοράς έγινε με σκοπό να ωφελήσει τους καταναλωτές αλλά τείνει να εξελιχθεί σε μια νέα "πληγή" για αυτούς,

ΕΡΩΤΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ


1. Έχει τιμωρηθεί κανένας από τους εναλλακτικούς παρόχους σταθερής τηλεφωνίας για παραβιάσεις των δικαιωμάτων των καταναλωτών; Εάν ναι ποιες κυρώσεις τους έχουν επιβληθεί;
2. Τι μέτρα προτίθεται να πάρουν προκειμένου να σταματήσουν την καταστρατήγηση του Νόμου 2251/1994 αλλά και να προφυλάξουν τους καταναλωτές από την εξαπάτηση;
3. Προτίθενται να θεσμοθετήσουν Χάρτη Υποχρεώσεων των εταιρειών σταθερής τηλεφωνίας προς τους καταναλωτές;
4. Προτίθενται μέσα από δημόσια διαβούλευση και με την συμμετοχή των Καταναλωτικών Οργανώσεων να τροποποιήσουν τον Κανονισμό Εισαγωγής της Προεπιλογής Φορέα;