Αρχείο

Εισαγωγή και κατανάλωση μεταλλαγμένων τροφίμων

20/2/2006
Βουλευτής Ν.Δ., Β' Θεσσαλονίκης, κ. Θεόδωρος Καράογλου
Θέμα: Εισαγωγή και κατανάλωση μεταλλαγμένων τροφίμων
Προς: Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Ευάγγελο Μπασιάκο

Η εισαγωγή στην χώρα μας και κατ' επέκταση η κατανάλωση γενετικά μεταλλαγμένων προϊόντων και τροφίμων είναι απόρροια της πολιτικής γραμμής, αλλά και των πιέσεων που ασκούνται τόσο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όσο και από πολυεθνικές εταιρείες που εδρεύουν στις Η.Π.Α. Το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο της Ε.Ε. επιτρέπει την εισαγωγή στην Ελλάδα γενετικά τροποποιημένων προϊόντων. Ωστόσο, εάν μία χώρα μέλος της Ε.Ε. διαθέτει μια ειδική επιτροπή, με εμπειρογνώμονες και ειδικό επιστημονικό προσωπικό που να εξετάζει τα αιτήματα αυτά είναι σε θέση να απορρίπτει ή να εγκρίνει τεκμηριωμένα την εισαγωγή τους στην χώρα, διασφαλίζοντας πάντα την δημόσια υγεία και το συμφέρον του Έλληνα καταναλωτή.

Επιπλέον παρά το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν γενετικά τροποποιημένες καλλιέργειες στην Ελλάδα, οι οποίες είναι επιβλαβείς και για το ίδιο το περιβάλλον, εταιρείες διαφημίζουν τα προϊόντα τους στους αγρότες για το μικρότερο κόστος παραγωγής και τις επιδόσεις τους.

Κατόπιν τούτων, ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:

  • Με ποιον τρόπο προτίθεται το Υπουργείο να περιορίσει στο μέγιστο δυνατό την εισαγωγή μεταλλαγμένων προϊόντων στην ελληνική αγορά;
  • Πρόκειται να προχωρήσει το Υπουργείο στη σύσταση επιτροπής εμπειρογνωμόνων με σκοπό τον έλεγχο και φραγή εισαγωγής γενετικά μεταλλαγμένων προϊόντων;
  • Σκοπεύει το Υπουργείο να προχωρήσει στην ενημέρωση των αγροτών για τις επιπτώσεις καλλιέργειας μεταλλαγμένων προϊόντων για την υγεία των καταναλωτών και το περιβάλλον;