Αρχείο

Αυξήσεις στα τιμολόγια της ΔΕΗ

29/5/2006
Βουλευτής ΠΑ.ΣΟ.Κ., Ν. Εύβοιας, κ. Δημήτρης Πιπεργιάς
Θέμα: Αυξήσεις στα τιμολόγια της ΔΕΗ
Προς: Υπουργό Ανάπτυξης, κ. Δημήτρη Σιούφα

Η κυβέρνηση και η Διοίκηση της ΔΕΗ, συνεχίζουν να υποβάλλουν τους καταναλωτές σ' ένα διαρκές "σκοτσέζικο ντους", προκειμένου να τους προετοιμάσουν για τις επικείμενες μεγάλες αυξήσεις στα τιμολόγια της ΔΕΗ, ιδιαίτερα των οικιακών καταναλωτών και να ελαχιστοποιήσουν τις αντιδράσεις τους, όταν ληφθούν και ανακοινωθούν οι τελικές αποφάσεις. Για το σκοπό αυτό, έχουν επιφυλάξει για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΔΕΗ, το ρόλο του "κακού", που ζητάει μεγάλες αυξήσεις στα τιμολόγια της επιχείρησης και το ρόλο του "καλού" στον υπουργό Ανάπτυξης, που κάθε φορά καθησυχάζει τους καταναλωτές, ότι δεν θα επιτρέψει αυξήσεις, που θα θίγουν τους οικονομικά ασθενέστερους, επιδεικνύοντας έτσι το "κοινωνικά ευαίσθητο" πρόσωπο της Κυβέρνησης.

Μιλώντας στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ο κ. Μανιατάκης, επανέφερε το αίτημα της ΔΕΗ, για αυξήσεις στα τιμολόγιά της, επικαλούμενος τις σημαντικές αυξήσεις στο κόστος των καυσίμων, λόγω της συνεχούς ανατίμησης του πετρελαίου, στην οποία απέδωσε και την πτώση των κερδών της επιχείρησης το 2005 και το Α' τρίμηνο του 2006. Οι συγκρίσεις που επεχείρησε με άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, με εντελώς διαφορετικές κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες, με ιδιαίτερη έμφαση στο παράδειγμα της Πορτογαλίας, όπου όπως είπε οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος είναι διπλάσιες από αυτές της Ελλάδος, η αναφορά του στο πολύ χαμηλό πάγιο τέλος της ΔΕΗ (1,5 ευρώ το μήνα), το οποίο συνέκρινε με την πάγια χρέωση του ΟΤΕ (12 ευρώ/μήνα) και η εμφατική υπογράμμιση της ανάγκης "εξορθολογισμού" και αναπροσαρμογής των τιμολογίων σύμφωνα με το κόστος παραγωγής, αποτελούν το προανάκρουσμα μεγάλων αυξήσεων στους οικιακούς καταναλωτές.

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:


Είναι στις προθέσεις της κυβέρνησης να εγκρίνει αύξηση των τιμολογίων της ΔΕΗ, στην οποία θα περιλαμβάνεται και ρήτρα καυσίμου, σε ποιο ποσοστό και πότε;

Σε απάντηση της ανωτέρω σχετικής ερώτησης που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων ο βουλευτής κ. Μ. Στρατάκης, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Με την πρόσφατη Υπουργική Απόφαση ΥΠΑΝ/Δ5/ΗΛ/Β/Φ29/16180/30.6.2008 «Αυξήσεις Τιμολογίων πώλησης Ηλεκτρικής Ενέργειας της ΔΕΗ Α.Ε.» και λαμβάνοντας υπόψη την υπ’ αριθ. 204/2008 γνωμοδότηση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ), εγκρίθηκαν οι αναπροσαρμογές των τιμολογίων πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ Α.Ε. από την 1η Ιουλίου 2008.

Το έμπρακτο ενδιαφέρον  της πολιτείας για την κατά το δυνατόν μικρότερη επίπτωση των αναπροσαρμογών των τιμολογίων στις ενεργειακά ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού αποτυπώνεται στην παραπάνω Υπουργική Απόφαση, η οποία έλαβε ειδική πρόνοια για τις χαμηλότερες εισοδηματικές τάξεις, προβλέποντας μηδενική αύξηση για τους καταναλωτές με τετραμηνία κατανάλωση από 0-800 kWh, καθώς και για τους πολύτεκνους.

Επιπλέον, με την ίδια απόφαση, θεσπίζεται «Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο» για τετραμηνιαίες καταναλώσεις μέχρι 800 kWh, το οποίο θα έχει εφαρμογή σε ενεργειακά ευπαθείς ομάδες καταναλωτών. Τα  κριτήρια και οι διαδικασίες ως προς το δικαίωμα χρήσης του τιμολογίου αυτού θα καθοριστούν με νεότερη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης κατόπιν γνώμης της ΡΑΕ.