Αρχείο

Καρκίνος του δέρματος - Μελάνωμα: Απειλή για αγρότες, κτηνοτρόφους και αλιείς, λόγω υπερέκθεσής τους

5/6/2006
Βουλευτής Ν.Δ., Β' Θεσσαλονίκης, κ. Δημήτρης Γαλαμάτης, Βουλευτής Ν.Δ. Λάρισας, κ. Μάξιμος Χαρακόπουλος
Θέμα: Καρκίνος του δέρματος - Μελάνωμα: Απειλή για αγρότες, κτηνοτρόφους και αλιείς, λόγω υπερέκθεσής τους στον ήλιο
Προς: Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, κ. Σάββα Τσιτουρίδη, Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Ευάγγελο Μπασιάκο, και Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Δημήτρη Αβραμόπουλο

Το μελάνωμα και οι άλλες μορφές καρκίνου του δέρματος (πχ. επιθηλίωμα) συμπεριλαμβάνονται στις σοβαρότερες μορφές καρκίνου, τα ποσοστά των οποίων αυξάνονται ραγδαία, τόσο διεθνώς, όσο και στη χώρα μας.

Ο κίνδυνος να προσβληθεί κάποιος από μελάνωμα ή άλλο καρκίνο του δέρματος έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Η πιθανότητα είναι σήμερα 1 στις 100, ενώ το 1950 ήταν 1 στις 2.500. Κάθε 10-20 χρόνια ο αριθμός των νέων περιστατικών διπλασιάζεται.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, η ηλιακή ακτινοβολία (υπερέκθεση στον ήλιο - μη χρήση προστατευτικών μέσων) ευθύνεται για το 90% των δερματικών καρκίνων και κατά συνέπεια είναι ένας από τους κύριους παράγοντες κινδύνου, που αυξάνει σημαντικά την πιθανότητα ανάπτυξης μελανώματος και άλλων καρκίνων του δέρματος, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, όπου η προστατευτική στιβάδα του όζοντος πάνω από τη χώρα μας μειώνεται με ρυθμό 3%- 4% ανά δεκαετία, με αποτέλεσμα τα τελευταία δέκα χρόνια η επιβλαβής υπεριώδης ηλιακή ακτινοβολία να έχει αυξηθεί κατά 12%.

Επίσης, είναι προφανές πως όσοι ασκούν επαγγέλματα που συνεπάγονται μακροχρόνια έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία όπως οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι και οι αλιείς (το 17% περίπου του εργατικού δυναμικού της χώρας μας απασχολείται στον ευρύτερο αγροτικό τομέα) έχουν επιπλέον λόγους να προφυλάσσονται από την ηλιακή ακτινοβολία, ειδικά στη χώρα μας, η οποία ανήκει στις πολύ ηλιόλουστες χώρες καθόλη τη διάρκεια του έτους.

Επίσης:
Σε έρευνα που πραγματοποίησε το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας για τη δεκαετία 1988-1998 παρατηρήθηκε ότι, για την περιοχή της Λάρισας οι περιπτώσεις μελανώματος από 1,36/100000 ασθενείς το 1988 αυξήθηκαν σε 5,2/100000 ασθενείς το 1998, ενώ αναφορικά με το επάγγελμα των ασθενών οι αγρότες αφορούσαν το 56,3%.

Επίσης από στοιχεία του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου "Θεαγένειο" της Θεσσαλονίκης για τα έτη 2000 έως και 2005 προκύπτει ότι από τους ασθενείς του νοσοκομείου με διάγνωση μελανώματος το 24,95% (ένας στους τέσσερις) αφορά ασφαλισμένους στον ΟΓΑ (αγρότες, κτηνοτρόφοι, αλιείς, κλπ). Μάλιστα το 1/3 αφορά ενεργό ως προς την εργασία πληθυσμό (έως 60 ετών), ενώ τα 2/3 συνταξιούχους (60 ετών και άνω). Αναλυτικά τα στοιχεία φαίνονται στους Πίνακες 1 και 2:

Πίνακας 1: Ασθενείς με μελάνωμα ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ σε σχέση με το σύνολο των ασθενών με μελάνωμα για τα έτη 2000 - 2005 (Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεαγένειο Θεσσαλονίκης)

Πίνακας 2: Ηλικίες των 759 ασθενών με μελάνωμα ασφαλισμένων στον ΟΓΑ για τα έτη 2000 - 2005 (Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεαγένειο Θεσσαλονίκης)


Από στοιχεία του ίδιου νοσοκομείου που αφορούν μία άλλη κατηγορία καρκίνου του δέρματος - το επιθηλίωμα - για τα έτη 2000 έως και 2005 προκύπτει ότι από τους ασθενείς του νοσοκομείου με διάγνωση επιθηλιώματος το 49,15% (ένας στους δύο) αφορά ασφαλισμένους στον ΟΓΑ (αγρότες, κτηνοτρόφοι, αλιείς κ.λπ.). Μάλιστα το 96,55% αυτών αφορά συνταξιούχους (60 ετών και άνω). Αναλυτικά τα στοιχεία φαίνονται στους Πίνακες 3 και 4:

Πίνακας 3: Ασθενείς με επιθηλίωμα ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ σε σχέση με το σύνολο των ασθενών με επιθηλίωμα για τα έτη 2000 - 2005 ( Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεαγένειο Θεσσαλονίκης)

Πίνακας 4: Ηλικίες των 203 ασθενών με επιθηλίωμα ασφαλισμένων στον ΟΓΑ για τα έτη 2000-2005 (Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεαγένειο Θεσσαλονίκης)

Σύμφωνα με τα τελευταία επιστημονικά δεδομένα κάθε μορφή καρκίνου του δέρματος που έχει διαγνωστεί εγκαίρως και έχει υποβληθεί στην κατάλληλη θεραπεία, μπορεί να θεραπευτεί. Έτσι για το μελάνωμα και για τις άλλες μορφές καρκίνου του δέρματος είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε ότι, αν ανακαλυφθεί σε πρώιμο στάδιο, έχει πολλές πιθανότητες ίασης, γεγονός που υπογραμμίζει την ανάγκη της πρόληψης, της ενημέρωσης και της έγκαιρης δερματολογικής εξέτασης, ιδιαίτερα των ανθρώπων εκείνων που η επαγγελματική τους ενασχόληση επιβάλλει πολύωρη έκθεσή τους στον ήλιο (πχ. αγρότες, κτηνοτρόφους, αλιείς κ.λπ.)

Με βάση τα παραπάνω ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

  • Ο ΟΓΑ παρέχει στους ασφαλισμένους και τους συνταξιούχους του πρόγραμμα προληπτικών δερματολογικών εξετάσεων για το μελάνωμα και τους άλλους καρκίνους του δέρματος; Αν ναι, τι περιλαμβάνει; Αν όχι, πρόκειται να προβλεφθεί;
  • Υπάρχει ειδική κάλυψη του ΟΓΑ για τις περιπτώσεις ασφαλισμένων και συνταξιούχων του στους οποίους έχει διαγνωστεί μελάνωμα ή άλλος καρκίνος του δέρματος, για τη θεραπευτική τους αντιμετώπιση, σε δημόσια νοσοκομεία ή ιδιωτικές κλινικές, στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό; Αν ναι, τι περιλαμβάνει; Αν όχι, πρόκειται να προβλεφθεί;
  • Υπάρχει συγκεκριμένη καμπάνια ενημέρωσης των αγροτών, κτηνοτρόφων, αλιέων κ.λπ., σχετικά με τα μέτρα προφύλαξης από την ηλιακή ακτινοβολία, που πρέπει να λαμβάνουν κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας; Αν ναι, τι περιλαμβάνει; Αν όχι, πρόκειται να προβλεφθεί;