Αρχείο

Χρηματοδότηση Οργανώσεων Καταναλωτών
29/9/2006
Βουλευτής ΣΥ.ΡΙΖ.Α., κ. Φώτιος Κουβέλης
Θέμα: Χρηματοδότηση Οργανώσεων Καταναλωτών
Προς: Υπουργό Μεταφορών & Επικοινωνιών, κ. Μιχάλη Λιάπη

 


Αναφέρεται ότι δημόσιο χρήμα με τη μορφή των επιχορηγήσεων διατίθεται στις οργανώσεις καταναλωτών των οποίων η οντότητα και ο λειτουργικός τους ρόλος τίθενται υπό αμφισβήτηση.

Επειδή η χρηματοδότηση ενώσεων ή οργανώσεων καταναλωτών με αδιαφανείς διαδικασίες και χωρίς αυτές να παρουσιάζουν λειτουργικό ρόλο προς όφελος του καταναλωτή και την προστασία της καταναλωτικής πίστης δεν συνιστά χρηστή διοίκηση και δεν αμφιβάλλω στην ύπαρξη και ανάπτυξη υγιούς κλίματος στην αγορά και τη διαμόρφωση κανόνων υγιούς ανταγωνισμού προς όφελος της κοινωνίας και των καταναλωτών, ερωτάται ο κύριος Υπουργός:

Ποια είναι η θέση της Κυβέρνησης αναφορικά με το ζήτημα αυτό;

Ποιες ενώσεις-οργανώσεις καταναλωτών χρηματοδοτήθηκαν κατά την τελευταία πενταετία με εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους, με ποια ποσά και ποια συγκεκριμένα κριτήρια υπήρξαν για την αξιολόγηση της δράσης και λειτουργίας των οργανώσεων αυτών και την εν συνεχεία επιχορήγησή τους;