Αρχείο

Λήψη μέτρων για την ασφάλεια των πολιτών και τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια της ανα

8/11/2006
Bουλευτής ΠΑ.ΣΟ.Κ., Α΄Θεσσαλονίκης, κ. Γιάννης Μαγκριώτης
θέμα: Λήψη μέτρων για την ασφάλεια των πολιτών και τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια της ανακατασκευής του πεζοδρομίου στον άξονα της βασιλίσσης Όλγας στη Θεσσαλονίκη
Προς: Υπουργό Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, κ. Γιώργο Σουφλιά

Η ανακατασκευή των πεζοδρομίων από τον κεντρικό δήμο στη Θεσσαλονίκη, στον άξονα της Βασιλίσσης Όλγας θα διαρκέσει περίπου πέντε μήνες. Με την έναρξη των εργασιών ανακατασκευής των πεζοδρομίων, θα καταργηθεί η λεωφορειολωρίδα στη δεξιά πλευρά του άξονα.

Με την κατάργηση όμως της λεωφορειολωρίδας, τίθεται το σοβαρό ζήτημα της ασφάλειας του επιβατικού κοινού, το οποί πρέπει να εξεταστεί σε βάθος. Σύμφωνα με τον οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης, η εκτροπή των λεωφορείων από τη λεωφορειολωρίδα σε διπλανή λωρίδα δεν μπορεί να γίνεται χωρίς να υπάρχει η σχετική μλέτη, γιατί τίθεται το θέμα της ασφάλειας των επιβατών.

Επειδή η κατάργηση της λεωφορειολωρίδας στον άξονα της Βασιλίσσης Όλγας και η ανακατασκευή των πεζοδρομίων θα διαρκέσουν πέντε μήνες και πρέπει να υπάρξει η σχετική μέριμνα για την ασφάλεια του επιβατικού κοινού και την μικρότερη δυνατή ταλαιπωρία των κατοίκων.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός

1. Τι μέτρα προτίθεστε να πάρετε για την ασφάλεια του επιβατικού κοινού και των κατοίκων γενικότερα κατά τη διάρκεια των εργασιών της ανακατασκευής των πεζοδρομίων στη Θεσσαλονίκη;
2. Τι μέτρα προτίθεστε να πάρετε για να ελαχιστοποιηθεί η ταλαιπωρία των πολιτών;