Αρχείο

Εφαρμοζόμενη πολιτική επιτοκίων χορηγήσεων των Τραπεζών

25/1/2007
Βουλευτής ΣΥ.ΡΙΖ.Α., Β΄Αθήνας, κ. Φώτιος Κουβέλης
Θέμα: Εφαρμοζόμενη πολιτική επιτοκίων χορηγήσεων των Τραπεζών
Προς: Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Γιώργο Αλογοσκούφη και Υπουργό Ανάπτυξης, κ. Δημήτρη Σιούφα

 

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, από το Δεκέμβριο του 2005, περίοδος κατά την οποία το βασικό επιτόκιο του ευρώ ανερχόταν σε 2%, προέβη σε αυξήσεις και έτσι το επιτόκιο ανέρχεται σε 3,5%.

Παρά τις συνεχείς αυξήσεις που ανέρχονται στο 75%, οι περισσότερες ελληνικές τράπεζες δεν προέβησαν σε ανάλογη αναπροσαρμογή των επιτοκίων καταθέσεων παρά μόνο στην αναπροσαρμογή των επιτοκίων χορηγήσεων προς τους δανειολήπτες.

Επειδή με την πολιτική αυτών των Τραπεζών καταβάλλεται πολύ χαμηλό έως και μηδενικό επιτόκιο στους περισσότερους Έλληνες καταθέτες σε λογαριασμούς ταμιευτηρίου ή τρεχούμενους λογαριασμούς, ενώ φέρεται ως δεδομένο ότι οι ίδιοι δεν είναι δυνατόν να γνωρίζουν τους κανόνες και τους όρους λειτουργίας του τραπεζικού συστήματος, με αποτέλεσμα να μειώνονται οι καταθέσεις τους και να ζημιώνουν.

Επειδή πρόσφατα στο θέμα της τραπεζικής αγοράς αναφέρθηκε και ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος και δήλωσε ότι: "Υπάρχουν περιπτώσεις που οι Τράπεζες κάνουν κατάχρηση της δύναμής τους" και ζήτησε τη θεσμοθετημένη ενίσχυση του εποπτικού ρόλου της Τράπεζας της Ελλάδος και

Επειδή κρίνεται αναγκαία η ενίσχυση της διαφάνειας στην τραπεζική αγορά, ώστε οι καταθέτες να έχουν τη δυνατότητα της σύγκρισης στις αποδόσεις των καταθέσεών τους ή τις χρεώσεις των Τραπεζών,

Ερωτώνται οι κύριοι Υπουργοί:

1. Ποία είναι η θέση τους για την μέχρι σήμερα εφαρμοζόμενη πολιτική επιτοκίων χορηγήσεων των Τραπεζών και ποια συγκεκριμένα μέτρα προτίθενται να προωθήσουν, για να προστατεύσουν τους μικροκαταθέτες;
2. Σε ποιες ενέργειες προτίθενται να προβούν, προκειμένου να περιοριστούν οι καταχρηστικές συμπεριφορές των Τραπεζών, σύμφωνα και με τις διαπιστώσεις του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος;"