Αρχείο

Χάος στα ιατρεία των πλοίων

14/2/2007
Βουλευτής ΠΑ.ΣΟ.Κ., Α΄ Θεσσαλονίκης, κ. Γ. Μαγκριώτης
Θέμα: Χάος στα ιατρεία των πλοίων
Προς: Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Δ. Αβραμόπουλο, και Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας, κ. Μ. Κεφαλογιάννη
 
Επανέρχομαι στην ερώτησή μου με Αρ. Πρωτ. 2490/18-12-2006, σχετικά με την ιατρική κάλυψη επιβατικών πλοίων. Σύμφωνα με καταγγελίες των ιατρών, δύο μήνες μετά την καθιέρωση του νέου θεσμού, που προβλέπει την τοποθέτηση ιατρών στα πλοία, παρουσιάζονται αρκετά και σημαντικά προβλήματα.

Σχετικά με την εργασία των ιατρών τίθενται τα εξής ζητήματα: τα εξοντωτικά ωράρια, ο τρόπος αποζημίωσης των υπερωριών τους, η δυνατότητα χορήγησης ρεπό και η πληρωμή εργασίας εκτός έδρας.

Παράλληλα, στα περισσότερα πλοία δεν πληρούνται οι στοιχειώδης προϋποθέσεις οργάνωσης και εξοπλισμού ενός ιατρείου επιβατικού πλοίου, παρά την ύπαρξη αναλυτικού πίνακα, με τον ιατροτεχνολογικό και φαρμακευτικό εξοπλισμό, που πρέπει να είναι διαθέσιμος με ευθύνη των πλοιοκτητών εταιριών.

Επειδή, οι καταγγελίες και τα αιτήματα των γιατρών, σχετικά με τα παραπάνω θέματα έχουν μείνει μέχρι τώρα αναπάντητα.

Ερωτούνται οι κ.κ. Υπουργοί:
Τι μέτρα προτίθεστε να πάρετε και πότε, σχετικά με α) την ικανοποίηση των αιτημάτων των ιατρών επιβατικών πλοίων και β) την εξασφάλιση των βασικών προϋποθέσεων οργάνωσης και εξοπλισμού;