Αρχείο

Καταβολή μέρους ή συνολικά της ειδικής ενίσχυσης στους ορυζοπαραγωγούς

16/2/2007
Βουλευτής Ν.Δ., Β' Θεσσαλονίκης, κ. Δ. Γαλαμάτης
Θέμα: Καταβολή μέρους ή συνολικά της ειδικής ενίσχυσης στους ορυζοπαραγωγούς
Προς: Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Ε. Μπασιάκο
 
 
Με δήλωσή του ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στις 07/02/2007 ανακοίνωσε ότι σύντομα θα καταβληθεί στους βαμβακοπαραγωγούς η προκαταβολή σημαντικού μέρους της συνδεδεμένης ενίσχυσης βάμβακος, που αποτελεί το 35% του συνόλου των επιδοτήσεών τους, αφού το υπόλοιπο 65% της αποσυνδεδεμένης ενίσχυσης, καταβάλλεται με την ενιαία ενίσχυση συντομότατα, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της νέας Κ.Α.Π. που εφαρμόζονται για πρώτη φορά φέτος.

Επίσης είναι γνωστό ότι σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της νέας Κ.Α.Π. χορηγείται στους γεωργούς που παράγουν ρύζι από την περίοδο εμπορίας 2005/2006 και μετά ειδική ενίσχυση 561 ευρώ/ εκτάριο, η οποία ακόμη δεν τους έχει καταβληθεί.

Με βάση τα παραπάνω ερωτάται ο κ.κ. Υπουργός:

Πρόκειται στο αμέσως προσεχές διάστημα να καταβληθεί στους γεωργούς που παράγουν ρύζι, όπως συνέβη και με τους βαμβακοκαλλιεργητές, μέρος ή συνολικά η ειδική ενίσχυση που δικαιούνται ανά εκτάριο καλλιεργούμενης γης;

Αν ναι, για πότε προγραμματίζεται και τι ποσοστό επί του συνόλου θα αφορά;