Αρχείο

Καταγγελίες καταναλωτών για μη τήρηση συμβατικών υποχρεώσεων προς αυτούς από τις εταιρίες παρόχους η

16/10/2007
Βουλευτής ΣΥ.ΡΙΖ.Α., Β' Αθήνας, κ. Φώτιος Κουβέλης
Θέμα: Καταγγελίες καταναλωτών για μη τήρηση συμβατικών υποχρεώσεων προς αυτούς από τις εταιρίες παρόχους ηλεκτρονικών επικοινωνιών
Προς: Υπουργό Ανάπτυξης, κ. Χρήστο Φώλια, και Υπουργό Μεταφορών & Επικοινωνιών, κ. Κωστή Χατζηδάκη


Σε συνέχεια των ανωτέρω α και β εγγράφων, σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με δημοσιεύματα του ημερήσιου τύπου οι εταιρείες παροχής ηλεκτρονικών επικοινωνιών εξακολουθούν να μην εφαρμόζουν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις για παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους δικαιούχους χρήστες.
Από το αριθμ. Φ300/16671/30-3-2007 έγγραφό προς την TELLAS Α.Ε. προκύπτει ότι, για μια σειρά υποχρεώσεών της που δεν τηρούνται και αναφέρονται σε καταγγελίες καταναλωτών, ζητούσατε να προβεί στην λήψη άμεσων μέτρων για την εξάλειψή τους.
Επίσης δηλώνεται ότι με το υπ΄αριθμ. Φ450/38865/έγγραφό της η Ε.Ε.Τ.Τ. διενήργησε ακροάσεις την 22/6/2007 κατά της εταιρείας TELLAS A.E. καθώς και κατά των εταιρειών TELEDONE (26-6-2007) VIVODI (22-6-2007), FORTHnet (22-6-2007) και HOL (29-6-2007), για τις οποίες αναμένεται η έκδοση των Αποφάσεων της Επιτροπής.
Παράλληλα αναφέρεται ότι η καταγγελία που αναφέρεται στο α σχετικό (ΠΑΒ 3584/19-6-2007) και αφορά τον κ. Φωτιάδη κατά της TELLAS Α.Ε. θα εξετασθεί μαζί με καταγγελίες άλλων καταναλωτών εντός του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2007.
Επειδή από τα προαναφερόμενα συνάγεται ότι, η κατάσταση αυτή της ταλαιπωρίας των πολιτών εξακολουθεί να υφίσταται,

Ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

• Ποιο είναι το περιεχόμενο των αποφάσεων της Επιτροπής από τις ακροάσεις των ανωτέρω εταιρειών, οι οποίες έγιναν την περίοδο του Ιουνίου και ποια μέτρα ασκήθηκαν σε περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων της ισχύουσας νομοθεσίας;
• Έγιναν οι εξετάσεις καταγγελιών των καταναλωτών που είχαν προγραμματισθεί για το μήνα Σεπτέμβριο και ποιο το περιεχόμενο της απόφασης της Επιτροπής για την προαναφερόμενη καταγγελία του κ. Φωτιάδη κατά της TELLAS A.E.;
• Ποια μέτρα πρόκειται να ληφθούν ώστε να αποτραπεί η δημιουργία παρόμοιων προβλημάτων στο μέλλον και να προστατευθούν οι καταναλωτές;