Αρχείο

Κατά κύριο επάγγελμα, μη κατά κύριο επάγγελμα και νέοι - ηλικίας κάτω των 40 ετών - αγρότες, δικαιού

19/4/2007
Βουλευτής Ν. Δ., Β' Θεσσαλονίκης, κ. Δημήτριος Γαλαμάτης
Θέμα: Κατά κύριο επάγγελμα, μη κατά κύριο επάγγελμα και νέοι - ηλικίας κάτω των 40 ετών - αγρότες, δικαιούχοι ενιαίας ενίσχυσης για το 2006
Προς: Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Ευάγγελο Μπασιάκο


Από τη συμπλήρωση των αιτήσεων ενιαίας ενίσχυσης για το 2006, καθώς και από τη διαδικασία πληρωμών των επιδοτήσεων που ακολούθησε, προκύπτει ο αριθμός, τόσο όσων δικαιούνται ενίσχυση για τη συγκεκριμένη χρονιά, όσο και ο αριθμός τους ανά κατηγορία (κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, μη κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, νέοι-ηλικίας κάτω των 40 ετών- αγρότες).
Με βάση το γεγονός ότι, ως κατά κύριο επάγγελμα αγρότης ορίζεται, όποιος έχει χαρακτηριστεί στην Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης 2006 ως "κατά κύριο επάγγελμα αγρότης" και έχει μοναδικό ασφαλιστικό φορέα τον Ο.Γ.Α.

Ερωτάται ο κ.κ. Υπουργός:

1. Ποιος είναι ο αριθμός, συνολικά και ανά νομό, των κατά κύριο επάγγελμα και των μη κατά κύριο επάγγελμα αγροτών, δικαιούχων ενιαίας ενίσχυσης για το 2006;
2. Ποιος είναι ο αριθμός, συνολικά και ανά νομό, των νέων αγροτών, ηλικίας κάτω των 40 ετών, δικαιούχων ενιαίας ενίσχυσης για το 2006;