Αρχείο

Απουσία ελέγχων στην αγορά που αφήνει απροστάτευτο τον καταναλωτή

20/11/2007
Βουλευτής ΠΑ.ΣΟ.Κ., Φθιώτιδας, κ. Τόνια Αντωνίου
Θέμα: Απουσία ελέγχων στην αγορά που αφήνει απροστάτευτο τον καταναλωτή
Προς: Υπουργό Ανάπτυξης, κ. Χρήστο Φώλια

Σύμφωνα με σχετικά δημοσιεύματα, στελέχη των ελεγκτικών μηχανισμών του Υπουργείου Ανάπτυξης καταγγέλλουν ότι μετά τις εκλογές οι έλεγχοι στην αγορά είναι ουσιαστικά ανύπαρκτοι, καθώς οι αρμόδιες διευθύνσεις δεν έχουν λάβει καμία εντολή για τη διενέργεια ελέγχων, αλλά ούτε κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή πολιτικής που θα περιορίσει την ακρίβεια και την κερδοσκοπία και θα προστατεύσει τον καταναλωτή. Κατόπιν αυτών,
ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο κ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Ποια είναι η πολιτική της νέας ηγεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, όσον αφορά στη διενέργεια ελέγχων στην αγορά για την εφαρμογή τόσο των αγορανομικών διατάξεων όσο και της κείμενης εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας;

ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΘΕ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΤΕ

Απολογιστικά στοιχεία ελέγχων α) του τελευταίου διμήνου και β) των τριών μηνών του καλοκαιριού σχετικά με ελέγχους που αφορούν στην εφαρμογή των αγορανομικών διατάξεων και της κείμενης εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας και έγιναν:
1. Στις λαϊκές αγορές και το υπαίθριο εμπόριο,
2. Στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών
3. Στις επιχειρήσεις τροφίμων, ποτών και βιομηχανικών προϊόντων.