Αρχείο

Ανεξέλεγκτη αποθήκευση και μεταφορά τοξικών αποβλήτων

29/11/2007
Βουλευτής ΠΑ.ΣΟ.Κ., Α' Θεσσαλονίκης, κ. Χρύσα Αράπογλου
Θέμα: Ανεξέλεγκτη αποθήκευση και μεταφορά τοξικών αποβλήτων
Προς: Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας & Δημοσίων Έργων, κ. Γιώργο Σουφλιά


 
 
Στην με αριθμό πρωτοκόλλου 7878/17-2-2005 ερώτησή μου για τη διαχείριση PCB's (κλοφέν) από τη ΔΕΗ επεσήμαινα την επικινδυνότητα αποθήκευσης (και μεταφοράς) του υλικού και ρωτούσα - μεταξύ άλλων - τον κ. Υπουργό σχετικά με την αδειοδότηση και τις προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν οι επιχειρήσεις που διαχειρίζονταν τοξικά απόβλητα. Απαντώντας, με το με αριθμ. πρωτ. 1918Β/11-3-2005 έγγραφό του, ο κ. Υπουργός ανέφερε ότι "…στην περιοχή της Θεσσαλονίκης βρίσκονται δύο εγκαταστάσεις αποθήκευσης επικίνδυνων αποβλήτων, στη ΒΙ.ΠΕ. Θέρμης και στο Δ.Δ. Νεοχωρούδας του Δήμου Καλλιθέας (…) η αδειοδότηση των εγκαταστάσεων αυτών έγινε σύμφωνα με όλες τις προβλεπόμενες στην ισχύουσα σχετική νομοθεσία διαδικασίες (…) σύμφωνα με τις χορηγηθείσες άδειες, οι ως άνω εγκαταστάσεις δέχονται μόνο συσκευασμένα απόβλητα και με την κατάλληλη σήμανση, σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν τις μεταφορές επικινδύνων εμπορευμάτων (ADR, IMDG, RID). Επιπλέον, οι χώροι αποθήκευσης έχουν την κατάλληλη υποδομή για την αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών (…) Για την ως άνω αποθήκευση ενημερώνονται τουλάχιστον οι αρμόδιες Νομαρχιακές υπηρεσίες στις περιοχές συλλογής και αποθήκευσης των αποβλήτων…"
Σύμφωνα με δημοσιεύματα του τοπικού τύπου (εφημερίδες "Αυριανή" και "Σήμερα") συνοδευμένα από φωτογραφικά ντοκουμέντα, η εταιρία INTERGEO ΕΠΕ που εδρεύει στην περιοχή της Θέρμης, διαχειρίζεται επικίνδυνα απόβλητα παραβιάζοντας τη σχετική νομοθεσία καθώς τα τοποθετεί σε κάδους απορριμμάτων (!!!) και τα αποθηκεύει σε υπαίθριους χώρους χωρίς προδιαγραφές ασφαλείας, ενώ κανείς δεν ξέρει που καταλήγουν τελικά.
Εύλογα προκύπτουν πολλά ερωτήματα σχετικά με τη λειτουργία της προαναφερθείσας εταιρείας και τον τρόπο που διαχειρίζεται, αποθηκεύει, μεταφέρει και διαθέτει τοξικά απόβλητα γι' αυτό και

ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

1. Έχει λάβει, η συγκεκριμένη εταιρεία, έγκριση περιβαλλοντικών όρων από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας;
2. Έχει λάβει άδεια προσωρινής αποθήκευσης επικινδύνων αποβλήτων από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης; Η άδεια αυτή προβλέπει αποθήκευση τοξικών σε κοινούς κάδους απορριμμάτων;
3. Διαθέτει τα προβλεπόμενα συστήματα ασφαλείας για την αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών όπως διαρροών, πυρκαγιάς κτλ;
4. Πότε και από ποιους ελέγχθηκε τελευταία φορά η εταιρεία INTERGEO ΕΠΕ για την τήρηση των προβλεπομένων από την εθνική και κοινοτική νομοθεσία κανονισμών σχετικά με τη διαχείριση τοξικών αποβλήτων και ποιο ήταν το αποτέλεσμα του ελέγχου;
5. Πού διαθέτει τελικά τα επικίνδυνα απόβλητα; Με ποιο τρόπο και με ποια μέσα γίνεται η μεταφορά τους;