Αρχείο

Συνεχής αύξηση των τιμών των καυσίμων

18/1/2008
Βουλευτής ΠΑ.ΣΟ.Κ., Α' Θεσσαλονίκης, κ. Γιάννης Μαγκριώτης
Θέμα: Συνεχής αύξηση των τιμών των καυσίμων
Προς: Υπουργό Οικονομίας & Οικονομικών, κ. Γιώργο Αλογοσκούφη, και Υπουργό Ανάπτυξης, κ. Χρήστο Φώλια


Η συνεχής αύξηση των τιμών των καυσίμων, όπως αναφέρουν στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης δημιουργούν δυσμενείς οικονομικές επιπτώσεις στον οικογενειακό προϋπολογισμό των πολιτών.

Χαρακτηριστικό είναι, ότι η μέση τιμή της αμόλυβδης στο νομό Θεσσαλονίκης ήταν στις 11 Ιανουαρίου στο 1,085 €, σημειώνοντας αύξηση 1,30%, σε σχέση με μια εβδομάδα νωρίτερα.

Μεγαλύτερη είναι η αύξηση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης, με αποτέλεσμα πολλά νοικοκυριά να μην μπορούν να αγοράσουν τις αναγκαίες ποσότητες.

Οι κατακόρυφες αυξήσεις οφείλονται σ’ ένα βαθμό σε εξωτερικούς παράγοντες, όπως η παραμονή των διεθνών τιμών του πετρελαίου σε υψηλά επίπεδα.

Στη χώρα μας όμως η αύξηση είναι ακόμα μεγαλύτερη. Αυτό οφείλεται στην αύξηση του Φ.Π.Α. και στη συνεχή αύξηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης που επέβαλε η κυβέρνηση. Οφείλεται στην ασύδοτη λειτουργία κερδοσκόπων, για τον εντοπισμό των οποίων λίγα πράττει η κυβέρνηση.

Επειδή η συνεχής αύξηση των τιμών των καυσίμων στο νομό Θεσσαλονίκης αλλά και στην υπόλοιπη χώρα είναι κατακόρυφη και αποτελούν πληγή για τα οικονομικά των πολιτών και την οικονομία.


Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

Εάν και με ποιους τρόπους προτίθεστε να ανακουφίσετε και να βοηθήσετε τους πολίτες, δεδομένης της κατακόρυφης και συνεχούς αύξησης των τιμών των καυσίμων.
Απάντηση:

Α. Όσον αφορά στη γενικότερη αύξηση των τιμών των καυσίμων στην Ελλάδα, σημειώνεται ότι σχετίζεται με την κατάσταση που επικρατεί στις διεθνείς αγορές καυσίμων και αντιμετωπίζεται τόσο σε εθνικό όσο και σε επίπεδο Ε. Ένωσης με τη λήψη κυρίως μέτρων νομισματικής πολιτικής για συγκράτηση των τιμών  και πάντα στα πλαίσια που ορίζει η Οδηγία 2006/112/ΕΚ για το ΦΠΑ, καθώς οποιαδήποτε παρέκκλιση από τις διατάξεις της Οδηγίας αυτής θα  αποτελούσε κοινοτική παράβαση με δυσμενείς νομικές και δημοσιονομικές επιπτώσεις για τη χώρα μας.

Β. Η προγραμματισμένη αύξηση του Ειδικού φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) σε ορισμένα ενεργειακά προϊόντα από 1ης Ιανουαρίου 2008, πραγματοποιείται στα πλαίσια εναρμόνισης της ελληνικής νομοθεσίας προς τις υποχρεωτικού χαρακτήρα διατάξεις της Οδηγίας 2003/96/ΕΚ, σύμφωνα με την οποία ορίζονται τα ελάχιστα επιτρεπόμενα επίπεδα των συντελεστών ΕΦΚ τα οποία η χώρα μας θα πρέπει να προσεγγίσει προοδευτικά και σταδιακά μέχρι την 1.1.2010.