Αρχείο

Οι μυδοκαλλιέργιες στον νομό Θεσσαλονίκης

14/2/2008
Βουλευτής ΠΑ.ΣΟ.Κ., Β' Θεσσαλονίκης, κ. Θεοχάρης Τσιόκας
Θέμα: Οι μυδοκαλλιέργιες στον νομό Θεσσαλονίκης
Προς: Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας & Δημοσίων Έργων, κ. Γιώργο Σουφλιά


Στις 16-3-2006 απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Χάρη Τσιόκα σχετικά με το θέμα «έγκρισης περιοχής οργανωμένης ανάπτυξης υδατοκαλλιεργειών του Ν. Θεσσαλονίκης» ο Υπουργός κ. Καλογιάννης Σταύρος εκπροσωπώντας την Κυβέρνηση και το ΥΠΕΧΩΔΕ διατύπωνε την δέσμευση …. «Πήρα θέση στην πρωτολογία μου και είπα ως ΠΕΧΩΔΕ έχουμε την πολιτική βούληση να προχωρήσει η διαδικασία οριοθέτησης της περιοχής αυτής».

Επειδή

Δύο χρόνια μετά ενώ θα ανέμενε κανείς να έχει ολοκληρωθεί η δέσμευση του ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. το αποτέλεσμα είναι να δημιουργούνται προσκόμματα τα οποία εξυπηρετούν στην πράξη την νόθευση της αγοράς και την κατάρρευση της παραγωγής μυδιών.

Επειδή

Τα κείμενα και της επίκαιρης ερώτησης στη Βουλή και της επιστολής του Δημάρχου Χαλάστρας που σας επισυνάπτω καταδεικνύουν εύλογα την κοινωνική αγανάκτηση των ΟΤΑ, των παραγωγών και εργαζομένων στο χώρο της Μυδοκαλλιέργειας του Νομού Θεσσαλονίκης.

Επειδή

Η κοινωνική αντίδραση διογκώνεται στην περιοχή καταλογίζοντας «σκοπιμότητες» και «προτιμήσεις» γύρω από τα περιεχόμενα της έγκρισης της ΠΟΑΥ.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός

  • Για την τήρηση των δεσμεύσεων του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και το χρονοδιάγραμμα έγκρισής του.
  • Για την πρόθεσή του να διεξαγάγει έλεγχο για πιθανές διοικητικές αντιφάσεις, παραλήψεις και σκοπιμότητες..