Αρχείο

Μέτρα για τον έλεγχο της ακρίβειας και την αντιμετώπιση της κερδοσκοπίας

21/1/2008
Βουλευτής ΣΥ.ΡΙΖ.Α., Β' Αθήνας, κ. Φώτης Κουβέλης
Θέμα: Μέτρα για τον έλεγχο της ακρίβειας και την αντιμετώπιση της κερδοσκοπίας
Προς: Υπουργό Ανάπτυξης, κ. Χρήστο Φώλια


Οι έντονα ανατιμητικές τάσεις που κυριαρχούν στην αγορά και η ακρίβεια που έχει εδραιωθεί και πλήττει τα νοικοκυριά της χώρα μας, αναγκάζει τους πολίτες να βιώνουν αδιέξοδες οικονομικές καταστάσεις. Ο αριθμός των πολιτών που ζουν κάτω από τα όρια της φτώχιας καθημερινά αυξάνεται .
Η αισχροκέρδεια που αναπτύχθηκε από τους μεσάζοντες και τις μονοπωλιακού ή ολιγοπωλιακού χαρακτήρα επιχειρήσεις, έχουν καταστήσει την χώρα μας μία από τις ακριβότερες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν υπάρχει έλεγχος για την κοστολογική διαμόρφωση της τιμής των προϊόντων, απουσιάζει ο αποτελεσματικός τρόπος σύννομης λειτουργίας της ελεύθερης αγοράς, ενώ είναι διαπιστωμένο ότι έχουμε τους χαμηλότερα αμειβόμενους εργαζόμενους στην Ευρώπη των 15.

Οι πρόσφατες διαπιστώσεις και οι διατυπωθείσες θεαματικές δηλώσεις όπως αναγράφηκαν στον τύπο του αρμόδιου Υπουργού ότι:
α) "δεν τηρούνται οι συμφωνίες κυρίων"
β) "θα ζητηθούν κοστολογικές αιτιολογήσεις για τις αυξήσεις" και
γ) "θα κόψει τα χέρια των κερδοσκόπων",
καταδεικνύουν και μαρτυρούν την μη λειτουργία του συστήματος υγιούς ελεύθερου ανταγωνισμού, την ανυπαρξία ουσιαστικού ελέγχου του κράτους και την αδυναμία των αρμόδιων υπηρεσιών να παρέμβουν, ώστε να λειτουργήσει ομαλά η αγορά και να προστατευθεί το αγοραστικό εισόδημα των καταναλωτών .


Ερωτάται ο κ. Υπουργός

Σε ποιες συγκεκριμένες ενέργειες έχει προβεί μέχρι σήμερα , με βάση και τις προαναφερόμενες δηλώσεις, προκειμένου να προστατεύσει την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών και να αντιμετωπίσει την αισχροκέρδεια; Ποια τα αποτελέσματα των ενεργειών και ποια μέτρα ασκήθηκαν κατά των παραβατών;

Ποιά συγκεκριμένα μέτρα προτίθεται να λάβει για τον περιορισμό και την περιστολή της ανεξέλεγκτης ακρίβειας στο άμεσο και απώτερο μέλλον;