Αρχείο

Ασφαλιστικές αποζημιώσεις επιβατών του πλοίου «Θεόφιλος»

Bουλευτής ΠΑΣΟΚ ΧΙΟΥ Ελπίδα Τσουρή
Θέμα: Ασφαλιστικές αποζημιώσεις επιβατών του πλοίου «Θεόφιλος»                                        Προς: τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής

Με αφορμή το πρόσφατο ατύχημα του πλοίου «Θεόφιλος», αναδεικνύεται για μία ακόμη φορά η ανάγκη θεσμοθέτησης της Χάρτας Δικαιωμάτων Επιβατών της Ακτοπλοΐας.

Για μια σειρά θετικών λόγων, το συμβάν είχε αίσιο τέλος, ωστόσο οι επιβάτες του πλοίου υπέστησαν σοβαρή ταλαιπωρία.

Παρόλο που η Χάρτα έχει κατ’ επανάληψη εξαγγελθεί από την Κυβέρνηση, ακόμη δεν έχει θεσμοθετηθεί. Άγνωστη παραμένει η εξέλιξη σχετικά με τις αποζημιώσεις, οι οποίες θα καταβληθούν στους επιβάτες, αλλά και αυτές οι οποίες θα εισπραχτούν από την πλοιοκτήτρια εταιρεία.
Ερωτάται ο κύριος Υπουργός
  1. Ποιες είναι οι προβλεπόμενες ασφαλιστικές αποζημιώσεις που δικαιούνται οι επιβάτες του πλοίου «Θεόφιλος»; Ποιες ασφαλιστικές συμβάσεις καλύπτουν το πλοίο «Θεόφιλος», συνολικά; Παρακαλώ για την κατάθεση όλων των σχετικών ασφαλιστικών συμβάσεων. 
  2. Πότε επιτέλους προτίθεται η Κυβέρνηση να προχωρήσει στην θεσμοθέτηση της Χάρτας Δικαιωμάτων Επιβατών της Ακτοπλοΐας;

Απάντηση Υφυπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής
Πολιτικής, κ. Πάνου Καμμένου:
 
 Σε απάντηση του αριθ. Πρωτ. 404/17/09-7-2008 εγγράφου σας, με το
οποίο μας διαβιβάσθηκε ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων της
Βουλευτού κας Ε. Τσουρή, που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων, σας
γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
  1. Με βάση την παράγραφο 2ε του άρθρου τρίτου του ν. 2932/2001 όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο2 α του άρθρου 25 του ν. 3450/2006, για την τακτική δρομολόγηση πλοίου στις θαλάσσιες ενδομεταφορές, ο πλοιοκτήτης οφείλει να έχει καλύψει την αστική ευθύνη του από απαιτήσεις που έχουν αιτία ή αφορμή την απώλεια ζωής ή σωματική βλάβη ή απώλεια ή ζημία πράγματος που έλαβε χώρα πάνω στο πλοίο ή σχετίζεται άμεσα με την εκμετάλλευση αυτού, σε ασφαλιστικές επιχειρήσεις ή αλληλασφαλιστικούς Οργανισμούς. Το αναφερόμενο στην ερώτηση πλοίο έχει ασφαλισθεί σε αλληλοασφαλιστικό οργανισμό (West of England Ship Owners Mutual Insurance Association – Luxemburg).
  2. Τυχόν αξιώσεις επιβατών για αποζημιώσεις επί των ανωτέρω θεμάτων, αποτελούν ζητήματα αστικής φύσεως και εκδικάζονται κατά περίπτωση από τις αρμόδιες Δικαστικές Αρχές οι οποίες καθορίζουν και το σχετικό ύψος των αποζημιώσεων.
  3. Το σχέδιο νόμου για την ενίσχυση των δικαιωμάτων των επιβατών στις θαλάσσιες ενδομεταφορές τέθηκε προς διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς και μετά την ενσωμάτωση παρατηρήσεων και απόψεων με ανάλογη τροποποίηση διατάξεων, έχει ήδη προωθηθεί για συνυπογραφή στους αρμόδιους Υπουργούς και αναμένεται σύντομα να κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή των Ελλήνων.