2012

Αχρησιμοποίητα αποθέματα του απαγορευμένου εντομοκτόνου φυτοφάρμακου LEBAYCID

25/9/2012
Βουλευτές ΣΥ.ΡΙΖ.Α, κ.κ.: Ηρώ Διώτη, Ευαγγελία Αμμανατίδου-Πασχαλίδου, Βαγγέλης Αποστόλου
Θέμα: Αχρησιμοποίητα αποθέματα του απαγορευμένου εντομοκτόνου φυτοφάρμακου LEBAYCID.
Προς: Αθανάσιο Τσαυτάρη, Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Τρία χρόνια μετά την σκανδαλώδη κατ’ εξαίρεση έγκριση κυκλοφορίας του φυτοφαρμάκου LEBAYCID της Γερμανικής εταιρείας BAYER για 120 ημέρες από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για τις ανάγκες του δολωματικού ψεκασμού (δακοκτονία), το συγκεκριμένο φυτοφάρμακο και για την ακρίβεια οι αδιάθετες ποσότητές του συνεχίζουν να αποτελούν περιβαλλοντική βόμβα, σε αποθήκες των πρώην Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων ανά την χώρα.
 
Σύμφωνα με πληροφορίες, στις αποθήκες των κατά τόπους πρώην Νομαρχιών υπάρχουν αχρησιμοποίητες ποσότητες του απαγορευμένου από το 2009 φυτοφαρμάκου, με δραστική ουσία το fenthion, των οποίων η ημερομηνία λήξης έχει παρέλθει προ πολλού.
 
Σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις οι μη χρησιμοποιηθείσες, οι ληγμένες ποσότητες και γενικά ποσότητες που δεν δύνανται να χρησιμοποιηθούν, οφείλεται να συγκεντρώνονται και να καταστρέφονται, προκειμένου να μην επιβαρύνεται το περιβάλλον.
 
Η ύπαρξη τέτοιων ποσοτήτων, καθώς και η υποχρέωση για την καταστροφή τους, επιβεβαιώνεται με πρόσφατες αποφάσεις των Περιφερειών Βορείου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με τις οποίες προκήρυξαν σχετικό διαγωνισμό για τη διαχείριση ληγμένων και ακατάλληλων φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Συγκεκριμένα, στη μεν Περιφερειακή Ενότητα Χίου, στις αποθήκες της Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής στο Δήμο Κάμπου βρίσκεται αποθηκευμένη ποσότητα 3.100 λίτρων LEBAYCID, η προμήθεια του οποίου έγινε σταδιακά από το έτος 2002 και μετά και μέχρι του έτους 2007 και που η χρήση του απαγορεύτηκε το έτος 2009 (ΑΔΑ: Β44Ξ7ΛΩ-ΖΦΚ). Στη δε Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας στις αποθήκες της αντίστοιχης Διεύθυνσης, παραμένει αποθηκευμένη ποσότητα 6.215 λίτρων εντομοκτόνου LEBAYCID (ΑΔΑ: Β41Ν7ΛΗ-1ΤΛ).
 
Η υλοποίηση του έργου της συλλογής, συσκευασίας, μεταφοράς και καταστροφής των ληγμένων ή/και επικίνδυνων αποθεμάτων φυτοφαρμάκων (εκτός από LEBAYCID υφίστανται επίσης και χιλιόλιτρα άλλων εντομοκτόντων, όπως τα DIMETHOATE, FASTAC και SUCCESS), καθώς και η έκδοση πιστοποιητικού τελικής καταστροφής, αναμένεται να κοστίσουν στη μεν Περιφέρεια Β. Αιγαίου 20.000 ευρώ, στη δε Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 31.229,70 ευρώ (ΑΔΑ: 45ΟΒ7ΛΗ-Ζ11), από το κονδύλι δακοκτονίας του ΥΠΑΑΤ.
 
Επειδή, τα σχετικά κονδύλια για το πρόγραμμα δακοκτονίας βαίνουν μειούμενα κάθε χρόνο, θέτοντας σε κίνδυνο την ίδια την ποιότητα της ετήσιας ελαιοπαραγωγής.
 
Επειδή, οι αδιάθετες και διάσπαρτες ανά την ελληνική επικράτεια ποσότητες του απαγορευμένου φυτοφαρμάκου LEBAYCID αποτελούν τοξική βόμβα.
 
Για τους παραπάνω λόγους,
ερωτάται ο κ. Υπουργός:
 
1.Σε πόσα λίτρα υπολογίζονται οι αδιάθετες ποσότητες του LEBAYCID και στις αποθήκες ποιων Περιφερειακών Ενοτήτων είναι αποθηκευμένες;
 
2.Πώς και με ποιο συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα σχεδιάζει σκοπεύει να απαλλαγεί από τις παραπάνω ποσότητες;
 
3.Γιατί μέχρι σήμερα δεν έχει ολοκληρωθεί η καταστροφή τους, αφού το εν λόγω φυτοφάρμακο έχει απαγορευτεί στην χώρα μας εδώ και 3 έτη;
 
4.Έχει εκτιμηθεί το κόστος συλλογής, συσκευασίας, μεταφοράς και καταστροφής των αχρησιμοποίητων και ληγμένων ποσοτήτων του LEBAYCID;
 
5.Εάν ναι, σε τι προϋπολογισθέν ποσό ανέρχεται το συνολικό έργο για όλες τις Περιφέρειες και από ποιους πόρους σκοπεύει να το καλύψει, αφού τα κονδύλια για το πρόγραμμα της δακοκτονίας έχουν περιοριστεί στο ελάχιστο;