2012

Πλημμελής τήρηση των κανόνων διαχείρησης ιατρικών αποβλήτων των νοσοκομείων

20/2/2012
Βουλευτής ΛΑ.Ο.Σ., Α' Θεσσαλονίκης, Κ. Άγγελος Κολοκοτρώνης
Θέμα: Πλημμελής τήρηση των κανόνων ορθής διαχείρησης επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων των νοσοκομείων και των ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων και κλινικών.
Προς: Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Αντρέα Λοβέρδο και Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κ. Γεώργιο Παπακωνσταντίνου

Ταυτόχρονα έθεσε το ζήτημα της άμεσης λήψης των αναγκαίων μέτρων, ώστε να μη κινδυνεύουν καθημερινά από τα μολυσματικά ιατρικά απόβλητα, κάτοικοι των πέριξ περιοχών, ασθενείς, και εργαζόμενοι των νοσοκομείων, που εμπλέκονται στην αποθήκευση μεταφορά και διαχείριση των αποβλήτων αυτών. Στο πλαίσιο αυτό ζήτησε τον έλεγχο εκ μέρους των υπηρεσιών των αρμόδιων Υπουργείων των ιδιωτικών θεραπευτηρίων, των εργαστηρίων και των διαγνωστικών κέντρων για την τήρηση των κανόνων ορθής διαχείρισης των επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων, αλλά και την αντικατάσταση των ρυπογόνων αποτεφρωτήρων και κλιβάνων των μεγάλων νοσοκομείων Αθήνας και Θεσσαλονίκης.

Η υποβληθείσα ερώτηση επικαλείται εκτιμήσεις του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σύμφωνα με τις οποίες η ποσότητα των μολυσματικών αποβλήτων που παράγονται καθημερινά από τα νοσοκομεία και τα ιδιωτικά  μικροβιολογικά εργαστήρια, τα διαγνωστικά κέντρα και τις ιδιωτικές κλινικές της χώρας, ανέρχεται στους 14.000 τόνους ετησίως, εκ των οποίων το 54% περίπου παράγονται στην Αθήνα και 15% περίπου στη Θεσσαλονίκη. Το 35% των νοσηλευτικών ιδρυμάτων διαθέτει κλίβανους για την αποτέφρωσή τους, αλλά και οι υφιστάμενοι αυτοί κλίβανοι είναι ξεπερασμένης τεχνολογίας, λειτουργούν πλημμελώς και μολύνουν την ατμόσφαιρα επειδή δεν διαθέτουν σύγχρονες αντιρρυπαντικές προδιαγραφές, εκλύοντας κατά τις καύσεις διοξίνες και άλλες τοξικές ουσίες. Μεγάλο ποσοστό τοξικών και μολυσματικών αποβλήτων καταλήγει στις χωματερές χωρίς να υποβάλλονται σε επεξεργασία και χωρίς μέτρα προστασίας.