2012

Νέες αυξήσεις στα τιμολόγια της Δ.Ε.Η., παρά τις αντίθετες διαβεβαιώσεις του Υ.Π.Ε.Κ.Α.

16/1/2012
Βουλευτής ΛΑ.Ο.Σ., Α’ Θεσσαλονίκης, Κ. Άγγελος Κολοκοτρώνης
Θέμα: Νέες αυξήσεις στα τιμολόγια της Δ.Ε.Η., παρά τις αντίθετες διαβεβαιώσεις του Υ.Π.Ε.Κ.Α.
Προς: Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κ. Γεώργιο Παπακωνσταντίνου

Κύριε Υπουργέ,

με προγενέστερη ερώτησή μας (20166/1-8-2011), σας είχαμε θέσει το θέμα της μείωσης του Ειδικού Τέλους για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας που πληρώνουν μέσω των λογαριασμών του ηλεκτρικού όλοι οι καταναλωτές, όπως ζητούσε και η Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας (ΕΛΕΤΑΕΝ), υποστηρίζοντας ότι με τον τρόπο που γίνονται σήμερα οι χρεώσεις επιβαρύνονται τόσο οι καταναλωτές όσο και οι παραγωγοί πράσινης ενέργειας.
 
Παρ’ όλα αυτά και παρ ότι στη σχετική απάντηση του υπουργείου σας, διαβεβαιώνατε ότι, το ΥΠΕΚΑ βρίσκεται σε συνεχή εγρήγορση παρακολουθώντας και βελτιώνοντας το θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο, ώστε αναλόγως των εκτιμήσεων σχετικών μελετών θα εξέταζε την περίπτωση αλλαγών και ανάλογων προσαρμογών, η διοίκηση της ΔΕΗ, αποφάσισε την αύξηση των τιμολογίων των ήδη πολλαπλώς βεβαρυμμένων καταναλωτών της με πρόσχημα τις Α.Π.Ε. Η ΕΛΕΤΑΕΝ, είχε ανακοινώσει σχετικές μελέτες (μεταξύ άλλων του ΙΟΒΕ και του Πολυτεχνείου) από τις οποίες προκύπτει ότι μόνο το 35 - 50 % του ειδικού τέλους που πληρώνουν οι καταναλωτές αντιστοιχεί στην πραγματική επίδραση της στήριξης των ΑΠΕ και ότι αν αρθούν οι στρεβλώσεις στην αγορά ενέργειας και αν αποτιμηθεί ακριβέστερα η συνεισφορά των ΑΠΕ στο ενεργειακό σύστημα (αποφυγή εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, συγκράτηση της Οριακής Τιμής κ.α.) τότε το ειδικό τέλος μπορεί να μειωθεί σημαντικά.
 
Με δεδομένο ότι ο τρόπος υπολογισμού του Ειδικού Τέλους, που θεσπίσθηκε το 1999, αποτυγχάνει να απεικονίσει με διαφάνεια το πραγματικό κόστος/όφελος των Α.Π.Ε. στα τιμολόγια λιανικής του καταναλωτή και ουδόλως ελήφθησαν υπ’ όψη οι παραπάνω μελέτες,

ερωτάσθε κύριε Υπουργέ:

  1. Γιατί η ΔΕΗ προβαίνει ήδη σε αύξηση των τιμολογίων κατανάλωσης από τις αρχές του νέου έτους 2012, αφού σύμφωνα με τη νομοθεσία, το ειδικό τέλος καλύπτει τη διαφορά μεταξύ της χονδρικής τιμής της ενέργειας (Οριακή Τιμή του Συστήματος) και της εγγυημένης τιμής απορρόφησης της «πράσινης» ενέργειας που εισπράττουν οι παραγωγοί ενέργειας από ΑΠΕ ;
  2. Συμφωνεί το υπουργείο σας με την αστήριχτη και περιπαικτική για τους καταναλωτές δικαιολογία της διοίκησης της ΔΕΗ, ότι η επιβαλλόμενη αύξηση ισούται με την αξία δύο καφέδων μηνιαίως ; (δήλωση του υπεύθυνου δημοσίων σχέσεων ΔΕΗ σε ερώτηση δημοσιογράφου πρωϊνής τηλεοπτικής εκπομπής).