2012

Διαφυγόντα κρατικά έσοδα από το λαθρεμπόριο καυσίμων

10/1/2012
Πρόεδρος ΛΑ.Ο.Σ., κ. Γεώργιος Καρατζαφέρης
Θέμα: Διαφυγόντα κρατικά έσοδα από το λαθρεμπόριο καυσίμων
Προς: Πρωθυπουργό της Ελλάδας, κ. Λουκά Παπαδήμο
κ. Πρωθυπουργέ,
Ανοιχτή πληγή για τα δημόσια έσοδα παραμένει εδώ και χρόνια το εκτεταμένο λαθρεμπόριο καυσίμων. Το κράτος αδρανεί χαρακτηριστικά ως προς τον περιορισμό του φαινομένου, γεγονός που επιβεβαιώνεται και από τη μεγάλη καθυστέρηση στην τοποθέτηση ενός αξιόπιστου ηλεκτρονικού συστήματος ελέγχου εισροών-εκροών καυσίμων στις δεξαμενές των πρατηρίων βενζίνης με δυνατότητα κεντρικού κρατικού ελέγχου του. 
 
Εκτός όμως από τα σημεία λιανικής πώλησης καυσίμων, όπου το λαθρεμπόριο γίνεται είτε με νοθεία είτε με αποχρωματισμό πετρελαίου θέρμανσης και πώλησής του ως πετρελαίου κίνησης, οι λαθρέμποροι καταφεύγουν και σε άλλες παράνομες μεθόδους, όπως: 
 
  • εικονική εξαγωγή πετρελαίου σε άλλες βαλκανικές, κυρίως, χώρες, προκειμένου να μην φορολογηθούν με τους εγχώριους συντελεστές, και επαναπροώθηση-πώληση των καυσίμων στην Ελλάδα.
  • εικονική πώληση ναυτιλιακού πετρελαίου - λόγω πολύ χαμηλού φορολογικού συντελεστή στα ναυτιλιακά καύσιμα - και στη συνέχεια διοχέτευσή του στην αγορά.

Ερωτάσθε:
Πώς θα αντιμετωπιστεί δραστικά το φαινόμενο αυτό που, όπως εκτιμάται, στερεί από τα κρατικά ταμεία έως και 1 δις ευρώ το χρόνο;