2011

Προστασία και αναβάθμιση του περιαστικού δάσους Θεσσαλονίκης

Βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, Β’ Θεσσαλονίκης, κ. Θεόδωρος Καράογλου
Θέμα: Προστασία και αναβάθμιση του περιαστικού δάσους Θεσσαλονίκης
Προς: Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κ. Γιώργο Παπακωνσταντίνου

Το περιαστικό δάσος Θεσσαλονίκης, αποτελεί σήμα κατατεθέν της Θεσσαλονίκης, καθώς έχει αναδειχθεί σε έναν από τους μεγαλύτερους και σημαντικότερους πνεύμονες πρασίνου. Η έκταση που καταλαμβάνει είναι 27.790 στρέμματα, έχει δημόσιο χαρακτήρα και έχει κηρυχθεί αναδασωτέα περιοχή με σχετική νομοθετική πράξη. Εκτείνεται βορειοανατολικά της πόλης της Θεσσαλονίκης και αποτελεί βασικό στοιχείο επιβίωσης των κατοίκων του ευρύτερου πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης. Η σημασία του είναι τεράστια και η συμβολή του σπουδαία. Μειώνει την πυκνότητα των αιωρούμενων σωματιδίων, που προέρχονται από τον όγκο των αυτοκινήτων, προστατεύει τα εδάφη από διαβρώσεις, μειώνει τον κίνδυνο πλημμυρών και χειμάρρων εξαιτίας της βλάστησής του και προσφέρει τη δυνατότητα άθλησης και αναψυχής.
Οι κίνδυνοι, όμως, που ελλοχεύουν είναι αρκετοί και απειλούν τη βιωσιμότητά του. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η μεγάλη πυρκαγιά, που ξέσπασε το 1997 και κατέκαψε 16.640 στρέμματα πρασίνου, δηλαδή τη μισή και παραπάνω έκταση του δάσους. Από τότε οι περιβαλλοντικές και οικολογικές επιπτώσεις είναι πολλές. Πολλές βέβαια είναι και οι υπαρκτές απειλές, οι οποίες διογκώνονται εξαιτίας της έλλειψης μέτρων και σχεδιασμού για την προστασία και την αναβάθμιση του δάσους. Η χαλαρότητα και η ελλιπής αντιπυρική οργάνωση είναι μερικά από τα ζητήματα, που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Συνεπώς, το δάσος είναι ευάλωτο σε πυρκαγιές. Επίσης, ο κίνδυνος οικιστικής αξιοποίησης από παράνομες ενέργειες είναι ορατός. Είναι επιτακτική ανάγκη να τεθεί το περιαστικό δάσος υπό ειδική διαχείριση, με στόχο την πληρέστερη αξιοποίηση, προστασία και ανάδειξή του.

Κατόπιν τούτων, ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής:

Προτίθεται το αρμόδιο Υπουργείο να προβεί σε έναν ευρύτερο σχεδιασμό, που θα περιλαμβάνει την προστασία και αναβάθμιση του περιαστικού δάσους Θεσσαλονίκης, αλλά και τη γενικότερη διαχείρισή του;