2011

Προληπτικά μέτρα αντιπυρικής προστασίας με την ενεργό συμμετοχή εθελοντών

Βουλευτής ΠΑ.ΣΟ.Κ., Β’ Αθηνών, κ. Μίμης Ανδρουλάκης
Θέμα: Προληπτικά μέτρα αντιπυρικής προστασίας με την ενεργό συμμετοχή εθελοντών
Προς: Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, κ. Χρήστο Παπουτσή και Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κ. Κωνσταντίνα Μπιρμπίλη

Η φετινή χρονιά αναμένεται να είναι υψηλού κινδύνου για εκδήλωση πυρκαγιών λόγω της υψηλής βλάστησης εξαιτίας των συνεχών βροχοπτώσεων τους προηγούμενους μήνες. Η αντιπυρική περίοδος επίσημα έχει ήδη ξεκινήσει και η έγκαιρη αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων μέσων, δεδομένης και της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας που δεν επιτρέπει γενναία χρηματοδότηση, θα μπορούσε να οδηγήσει στον περιορισμό των πυρκαγιών.
Όπως επισημαίνουν και αρμόδιοι φορείς, τα κυριότερα προβλήματα προς αντιμετώπιση είναι τα εξής τρία: Πρώτον, τα ακινητοποιημένα οχήματα από φθορές λόγω παλαιότητας και περιορισμένων δυνατοτήτων για επισκευή και συντήρηση. Δεύτερον, οι άμεσες ενέργειες καθαρισμού των χώρων ευθύνης των Περιφερειών και Δήμων, κυρίως εγκαταλελημμένων χωραφιών και περιαστικών δασών με την ενεργό συμμετοχή εθελοντών από τον τοπικό πληθυσμό. Τρίτον, ο καθαρισμός των δικτύων της ΔΕΗ. Επίσης, ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στην εφαρμογή μιας σειράς μέτρων που θα συμβάλλουν στην αποτελεσματικότερη συνεργασία και στον συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων, ώστε να μην παρατηρηθούν και φέτος φαινόμενα σύγχυσης αρμοδιοτήτων με οδυνηρά αποτελέσματα.

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί
  1. Προτίθενται άμεσα να προχωρήσουν στην πλήρωση των κενών θέσεων στο υπαλληλικό προσωπικό (μέσω μετατάξεων εντός του δημοσίου τομέα) ώστε να είναι επανδρωμενες κατάλληλα όλες οι αντίστοιχες υπηρεσίες και να μεριμνήσουν για τον έλεγχο της συντήρησης και ορθής λειτουργίας των οχημάτων;
  2. Σε τι ενέργειες θα προβούν άμεσα για να ενημερώσουν Περιφέρειες, Δήμους και ΔΕΗ για τις κινήσεις που οφείλουν να κάνουν για την έγκαιρη πρόληψη πυρκαγιών;