2011

Μονάδες διαχείρισης επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων

Βουλευτής ΣΥ.ΡΙΖ.Α., Β’ Αθήνας, κ. Δημήτριος Παπαδημούλης
Θέμα: Μονάδες διαχείρισης επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων
Προς: Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κ. Κωνσταντίνα Μπιρμπίλη

Τον Ιούνιο του 2010 το  Υπουργείο Περιβάλλοντος και κλιματικής Αλλαγής  κάλεσε τους  ενδιαφερόμενους για την κατασκευή μονάδων διαχείρισης επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων, να καταθέσουν τις προτάσεις τους-σε επίπεδο προμελέτης- για χώρους και τοποθεσίες για τη δημιουργία Χώρων Υγειονομικής Ταφής Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΧΥΤΕΑ).

Μέχρι σήμερα η Ελλάδα βρίσκεται ακόμα στο έλεος των τοξικών αποβλήτων. Κάποιες μικρές ποσότητες αποβλήτων εξάγονται, ενώ οι μεγαλύτερες ποσότητες αποθηκεύονται προσωρινά σε χώρους των βιομηχανιών και άλλες σε ανεξέλεγκτες χωματερές . Πηγές της ΕΕ κάνουν λόγο για πάνω από ένα εκατομμύριο τόνους τέτοιων αποβλήτων- και γι΄ αυτόν τον λόγο έχει τεθεί και το ζήτημα της παραπομπής της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

 

Ερωτάται η κα Υπουργός

  1. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η αξιολόγηση των προτάσεων; Θα ενταχθούν τα έργα στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠΠΕΡΑΑ).
  2. Υπάρχει χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου της κατασκευής μονάδων διαχείρισης επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων και ποιο είναι;
  3. Θα διασφαλίζει την ασφαλή διαχείριση όλου του όγκου των επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων της χώρας μας;
  4. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται ο καθορισμός των κριτηρίων χωροθέτησης των μονάδων. Θα ληφθεί υπ’ όψη στα κριτήρια επιλεξιμότητας του χώρου η αποφυγή περιοχών ήδη περιβαλλοντολογικά επιβαρυμένων;