2011

Στις τελευταίες χώρες της Ε.Ε. στην ανακύκλωση η Ελλάδα

Βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, Β’ Θεσσαλονίκης, κ. Θεόδωρος Καράογλου
Θέμα: Στις τελευταίες χώρες της Ε.Ε. στην ανακύκλωση η Ελλάδα
Προς: Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κ. Κωνσταντίνα Μπιρμπίλη, Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, κ. Άννα Διαμαντοπούλου και Υπουργό Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κ. Ιωάννη Ραγκούση


Ένα από τα χρόνια προβλήματα που ταλανίζει τη χώρα τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε τοπικό στους κατά τόπους δήμους, είναι το πρόβλημα εναπόθεσης και διαχείρισης των απορριμμάτων.
Η κατάσταση στη χώρα μας αποτυπώνεται και σε επίπεδο κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς η Ελλάδα με ποσοστό ανάκτησης στερεών απορριμμάτων μόλις στο 20%, κατατάσσεται στις τελευταίες θέσεις, ενώ σε άλλα κράτη μέλη το αντίστοιχο ποσοστό ξεπερνά το 70%.
Η λύση της υγειονομικής ταφής των απορριμμάτων  - που στη χώρα μας αφορά στο 80% των απορριμμάτων - βρίσκεται στην τελευταία θέση στη λίστα ιεράρχησης της επεξεργασίας αποβλήτων στην οδηγία πλαίσιο της Ε.Ε. Αντιθέτως στις υπόλοιπες χώρες της Ε.Ε., κυρίαρχη θέση καταλαμβάνουν πολιτικές πρόληψης, επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης και ανάκτησης απορριμμάτων. Δικλίδα ωστόσο, για την επιτυχημένη εφαρμογή στην πράξη πολιτικών ανακύκλωσης στα λοιπά κράτη μέλη,  αποτέλεσε η παράλληλη λήψη οικονομικών και νομικών παραμέτρων.  

Κατόπιν τούτων, ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής, Παιδείας Δια βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων, Εσωτερικών Αποκέντρωσης & Ηλ. Διακυβέρνησης:

  1. Υπάρχουν ακριβή στοιχεία που να χαρτογραφούν τα προγράμματα ανακύκλωσης που εφαρμόζονται από τους δήμους σε όλη την ελληνική επικράτεια;
  2. Ποιοι είναι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί που εφαρμόζονται προκειμένου να επιβεβαιώνεται στην πράξη η λειτουργία των προγραμμάτων ανακύκλωσης που  ακολουθούνται από τους δήμους σε όλη τη χώρα;
  3. Σε τι ενέργειες προβλέπεται να προβούν τα αρμόδια Υπουργεία Εσωτερικών και Περιβάλλοντος προκειμένου να μπορέσει η χώρα μας να εναρμονιστεί με τα υπόλοιπα κράτη μέλη της ΕΕ και να εφαρμόσει μια αποτελεσματικότερη στην πράξη πολιτική διαχείρισης και ανακύκλωσης των απορριμμάτων;
  4. Ποια είναι η πολιτική περιβαλλοντικής παιδείας που ακολουθείται από το αρμόδιο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και σε τι ενέργειες προβλέπεται να προβεί το υπουργείο για την εδραίωση περιβαλλοντικής συνείδησης στους σημερινούς μαθητές και αυριανούς ενεργούς πολίτες;