2011

Λουκέτο στο Εθνικό Εργαστήριο Βιοτοξινών νομού Θεσσαλονίκης, στον «αέρα» το εισόδημα 800 οικογενειών

Βουλευτής ΛΑ.Ο.Σ., Α’ Θεσσαλονίκης, κ. Άγγελος Κολοκοτρώνης
Θέμα: Λουκέτο στο Εθνικό Εργαστήριο Βιοτοξινών νομού Θεσσαλονίκης, στον «αέρα» το εισόδημα 800 οικογενειών και τα 9 εκατ. ευρώ από την εξαγωγή των οστρακοειδών
Προς: Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Κώστα Σκανδαλίδη


Κύριε Υπουργέ,


Το Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς Βιοτοξινών Θεσσαλονίκης, από την 17η Ιανουαρίου έχει διακόψει τη λειτουργία του λόγω έλλειψης προσωπικού, δημιουργώντας τεράστιο πρόβλημα στους μυδοκαλλιεργητές, οι οποίοι αυτή την περίοδο μαζεύουν τα μύδια προκειμένου να τα εξάγουν στο εξωτερικό.
Οκτακόσιες οικογένειες του νομού Θεσσαλονίκης, 20.000 τόνοι οστρακοειδών και περίπου 9 εκατ. ευρώ βρίσκονται κυριολεκτικά στον αέρα εξαιτίας της αναστολής λειτουργίας του.
Ο νομός Θεσσαλονίκης παράγει περί τους 20.000 τόνους μυδιών ετησίως (και 10.000 ο νομός Πιερίας), εκ των οποίων το 90% εξάγεται στη Γαλλία, την Ιταλία και την Ισπανία. Από το 2000 ο κλάδος αυτός, που τροφοδοτεί με συνάλλαγμα το κράτος από το 1976, περνάει κρίση, εξαιτίας της βιοτοξίνης του Θερμαϊκού κόλπου.
Χωρίς το εργαστήριο και τον απαραίτητο έλεγχο, τα μύδια δεν μπορούν ούτε να αλιευθούν ούτε να εξαχθούν στο εξωτερικό, δεδομένου ότι πρόκειται για πολύ ευπαθείς οργανισμούς.
Οι παραγωγοί πολλές φορές αναγκάστηκαν να απευθυνθούν σε αντίστοιχα εργαστήρια τόσο στην Καβάλα όσο και στις Σέρρες, τα οποία, ωστόσο δεν διαθέτουν την απαιτούμενη για τις εξαγωγές πιστοποίηση. Στο παραπάνω πρόβλημα έρχονται να προστεθούν και οι ασθένειες που πλήττουν φέτος τα μύδια και χρειάζεται η συμπαράσταση των αρμόδιων αρχών.

Ερωτάσθε κύριε Υπουργέ:

  1. Γιατί η πολιτεία και το Υπουργείο σας δεν συμπαρίσταται σε ό,τι αφορά τα υγειονομικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν αφού το εργαστήριο είναι το ένα και μοναδικό στην Ελλάδα και είναι υπεύθυνο για τον έλεγχο των οστρακοειδών που παράγονται;
  2. Γνωρίζει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ότι από την αναστολή της λειτουργίας του λόγω έλλειψης προσωπικού, πλήττονται περίπου 800 απασχολούμενοι των περιοχών Χαλάστρας, Μηχανιώνας και Λουδία του νομού Θεσσαλονίκης; τι προτίθεται να πράξει;

Η απάντηση απο την Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Μιλένα Αποστολάκη αναφέρει:

 

Απαντώντας στην παραπάνω ερώτηση που κατέθεσε ο κ. Α. Κολοκοτρώνης σας πληροφορούμε τα εξής:
Το Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς Βιοτοξινών, που εντάσσεται στο Κέντρο Κτηνιατρικών Ιδρυμάτων Θεσσαλονίκης (ΚΚΙΘ), ανακοίνωσε με το υπ' αριθμ. Α.Π. 48/17-01-2011 έγγραφό του, την αναστολή της λειτουργίας του, λόγω ελλείψεων σε προσωπικό. Στη συνέχεια, κατόπιν παρέμβασης του Γενικού Γραμματέα κ. Κανελλόπουλου μέσω
του υπ' αριθμ. Α.Π. 138158/18-01-2011 έγγραφό του, το εργαστήριο ανακοίνωσε με το υπ' αριθμ. Α.Π. 57/20-01-2011 έγγραφό του, την εκ νέου έναρξη της λειτουργίας του και εξέταση δειγμάτων. Επίσης, υπάλληλος του ΚΚΙΘ ανέλαβε το έργο της καθαριότητας και σίτισης των πειραματόζωων μέχρι την πρόσληψη εποχιακού προσωπικού.
Οι πάγιες ανάγκες του εργαστηρίου σε μόνιμο προσωπικό προκύπτουν τόσο από τον συνεχώς αυξανόμενο αριθμό δειγμάτων προς εξέταση, όσο και από τη φύση των εργαστηρικών εξετάσεων (χρήση πειραματόζωων). Μέχρι την οριστική επίλυση του προβλήματος με την τοποθέτηση εποχιακού και έκτακτού προσωπικού, ως εξής:

  1. Σύμφωνα με την υπ' αριθμ.311323 Απόφαση, όπως αυτή εκδόθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Αρ. Φύλλου 1970/21-12-2010, στο ΚΚΙΘ έχουν κατανεμηθεί 7 άτομα, που θα προσληφθούν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για ένα (1) έτος, για λόγους πρακτικής άσκησης. 
  2. Επίσης, σύμφωνα με την Ορθή Επανάληψη Α.Π. 300724/04-11-2010 Απόφαση της Δ/νσης Διοίκησης Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στο ΚΚΙΘ έχουν κατανεμηθεί 21 άτομα που θα προσληφθούν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως οκτώ (8) μήνες.Τα άτομα αυτά θα κατανεμηθούν στα επιμέρους εργαστήρια του ΚΚΙΘ, με ευθύνη του Προϊσταμένου του Κέντρου. Κατά τον προγραμματισμό της πρόσληψης εποχιακού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, λήφθηκαν υπόψη οι ανάγκες του συγκεκριμένου εργαστηρίου το οποίο θα στελεχωθεί κατά προτεραιότητα.