2011

Σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία των Περιφερειών

Βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, Β’ Θεσσαλονίκης, κ. Θεόδωρος Καράογλου
Θέμα: Σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία των Περιφερειών
Προς: Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κ. Ιωάννη Ραγκούση


Οξύτατα προβλήματα αντιμετωπίζουν οι Περιφερειάρχες της χώρας, λίγους μήνες μετά την έναρξη εφαρμογής της νέας Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Η ομαλή λειτουργία των Περιφερειών συναντά διαρκώς εμπόδια, καθώς τα κενά και οι παραλείψεις είναι πολλά. Το αρμόδιο Υπουργείο προχώρησε στην εφαρμογή του σχεδίου «Καλλικράτης», χωρίς την απαραίτητη προετοιμασία και χωρίς την εξασφάλιση των εχεγγύων που θα επέφεραν την επιτυχία του εγχειρήματος αυτού. Ο περιφερειακός αναπτυξιακός σχεδιασμός προσκρούει σε εμπόδια λειτουργικής κυρίως φύσεως. Τα σημαντικότερα προβλήματα προκύπτουν από την εφαρμογή του ίδιου του νόμου και των προθεσμιών που θέτει. Αυτό αποδεικνύεται από την αδυναμία εκλογής Περιφερειακού Συμπαραστάτη, όπως και από την σύγχυση αρμοδιοτήτων μεταξύ Δήμων, Περιφερειών και Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.

Οι απροσδιόριστοι και ανεπαρκείς οικονομικοί πόροι επίσης δυσχεραίνουν την κατάσταση και τα λειτουργικά έξοδα των υπηρεσιών, που μεταφέρθηκαν σε Δήμους ή Αποκεντρωμένες Περιφέρειες. Δυσλειτουργίες παρατηρούνται ακόμη και στη διαχείριση των ΠΕΠ και του ΕΣΠΑ, καθώς οι διορισμένοι Γενικοί Γραμματείς των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων δεσμεύουν πιστώσεις για έργα χωρίς όμως την συμμετοχή των Περιφερειών στην υλοποίησή τους. Ένα από τα ζητήματα που πρέπει να απασχολήσει το αρμόδιο Υπουργείο, είναι η στέγαση των υπηρεσιών σε δημόσια κτίρια, έτσι ώστε να εξοικονομηθούν πόροι. Ακόμη και οι Πρωτότυποι Οργανισμοί Περιφερειών είναι ανεφάρμοστοι και με προχειρότητα συνταγμένοι. Είναι ολοφάνερο, ότι η μεταφορά υπηρεσιών στους δήμους προβλέφθηκε χωρίς προηγούμενη προετοιμασία, καθώς η χαοτική κατάσταση που επικρατεί σήμερα στο σύνολο των υπηρεσιών προκαλεί την αγανάκτηση των πολιτών. Οφείλει το αρμόδιο Υπουργείο να λάβει σοβαρά υπόψη και να εξετάσει με υπευθυνότητα τα αιτήματα των Περιφερειαρχών, οι οποίοι εκφράζουν κραυγή αγωνίας.

Κατόπιν τούτων, ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης:

  1. Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί το αρμόδιο Υπουργείο, έτσι ώστε να επιλυθούν τα σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Περιφέρειες της χώρας;
  2. Προτίθεται το αρμόδιο Υπουργείο να προβεί στην ενίσχυση των Περιφερειαρχών με πρόβλεψη συγκεκριμένου προσωπικού για τη λειτουργία των γραφείων τους;