2010

Λειτουργία παράνομων χωματερών

Βουλευτής ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Β΄ Αθηνών, κ. Δημήτρης Παπαδημούλης
Θέμα: Λειτουργία παράνομων χωματερών
Προς: Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κ. Κωνσταντίνα Μπιρμπίλη και Υπουργό Οικονομικών, κ. Γεώργιο Παπακωνσταντίνου

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του τύπου (Ελευθεροτυπία 28-10) η Κομισιόν έχει αποστείλει στην ελληνική κυβέρνηση προειδοποιητική επιστολή για το ζήτημα των παράνομων χωματερών. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που είχε αποδεχτεί η Ελλάδα μετά την καταδίκη του 2005, όλες οι παράνομες χωματερές θα έπρεπε να έχουν κλείσει μέχρι το τέλος του 2008. Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ισχυρίζεται ότι στην χώρα μας εξακολουθούν να λειτουργούν περίπου 316 παράνομες χωματερές, ενώ 429 βρίσκονται ακόμα σε διαδικασία αποκατάστασης.

Ερωτώνται οι   κ.κ. Υπουργοί:

Τι ακριβώς αναφέρει η Κομισιόν στην επιστολή της; Πόσες είναι οι παράνομες χωματερές που εξακολουθούν και λειτουργούν στην Ελλάδα;

Ποιο είναι το ύψος των προστίμων που έχει πληρώσει η Ελλάδα για παράβαση της κοινοτικής νομοθεσίας σχετικά με την απόθεση/επεξεργασία απορριμμάτων και αποβλήτων; Ποιο είναι το ύψος που κινδυνεύει να πληρώσει εάν δεν συμμορφωθεί άμεσα με την προειδοποιητική επιστολή της Κομισιόν;