2010

Συνεχίζεται η ταλαιπωρία μαθητών και γονιών στο Νομό Θεσσαλονίκης λόγω της διακοπής των δρομολογίων

Βουλευτές ΣΥ.ΡΙΖ.Α., κ.κ.: Τάσος Κουράκης και Ευαγγελία Αμανατιάδου-Πασχαλίδου
Θέμα:Συνεχίζεται η ταλαιπωρία μαθητών και γονιών στο Νομό Θεσσαλονίκης λόγω της διακοπής των δρομολογίων μεταφοράς στα σχολεία
Προς : Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, κ. Άννα Διαμαντοπούλου, Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κ. Ιωάννη Ραγκούση, Υπουργό Οικονομικών, κ. Γεώργιο Παπακωνσταντίνου


Με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς εμφανίστηκαν  οι συνέπειες από την παράτυπη και παράνομη σε πολλές περιπτώσεις λειτουργία του έργου της μεταφοράς μαθητών από τη Νομαρχία Θεσσαλονίκης ,βάσει του πορίσματος του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (ΣΕΕΔΔ). Ορισμένα σχολεία του νομού παραμένουν κλειστά επειδή δεν μεταφέρονται οι μαθητές, με αποτέλεσμα γονείς και μαθητές να βρίσκονται σε κινητοποιήσεις.
Σύμφωνα με το νόμο για τα παραπάνω σχολεία, επειδή βρίσκονται σε αστικές περιοχές, δεν εγκρίθηκε η δωρεάν μεταφορά μαθητών. Δεν ελήφθη όμως υπόψη από τις ελεγκτικές αρχές ότι η πρόσβαση στα σχολεία αυτά δεν είναι εφικτή με αστική ή δημοτική συγκοινωνία όπως δηλώνουν με αιτιολογημένες εκθέσεις οι αρμόδιοι φορείς. Να σημειωθεί πως για τις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Επαγγελματικών Λυκείων, Μουσικών, Καλλιτεχνικών, Αθλητικών και  Διαπολιτισμικών σχολείων, που αποτελούν ως προς την προσβασιμότητα τους μια ανάλογη περίπτωση, έχουν εξαιρεθεί με τροπολογία, που όμως δεν έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ με αποτέλεσμα να παρουσιάζονται ανάλογα προβλήματα.

Σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε πριν από λίγες ημέρες στη Θεσσαλονίκη, παρουσία των Υφυπουργών  Εσωτερικών και Παιδείας αποφασίστηκε η διενέργεια νέων διαγωνισμών που θα αφορούν και τις αστικές περιοχές, στους οποίους θα περιλαμβάνονται όλα τα δρομολόγια τα οποία δεν μπορεί να εξυπηρετήσει ο ΟΑΣΘ. Στην ίδια συνάντηση αποφασίστηκε και η παράταση των υπαρχουσών συμβάσεων του σχολικού έτους 2009-2010 μέχρι την ανάδειξη νέου αναδόχου με έκπτωση 20% επί των περσινών τιμών.

Παρόλα αυτά ακόμη και σήμερα το πρόβλημα δεν έχει αντιμετωπιστεί και προβλέπεται να επιδεινωθεί με την έναρξη της λειτουργίας των νέων δήμων στο πλαίσιο του Καλλικράτη. Η εφαρμογή του οποίου, προβλέπει την ανάθεση του έργου της μεταφοράς μαθητών στους ΟΤΑ, ενώ δεν υπάρχει καμιά δέσμευση για την αντίστοιχη εξασφάλιση των απαραίτητων πόρων.

Επειδή έτσι όπως εκτελέστηκε μέχρι τώρα το έργο της μεταφοράς μαθητών προκάλεσε  κατασπατάληση δημόσιου χρήματος όπως βεβαιώνεται και από το ΣΕΕΔΔ.
Επειδή κάθε χρόνο οι μαθητές και οι γονείς τους ταλαιπωρούνται από τις δυσλειτουργίες του συστήματος της μεταφοράς χάνοντας επιπλέον αρκετές ώρες μαθημάτων.

Επειδή οι διοικητικές δυσλειτουργίες, η απουσία ενεργών προϋπολογισμών και η ψήφιση των απαραίτητων πιστώσεων σε συνδυασμό με την  ασάφεια στον καθορισμό αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών στους νέους δήμους, οι οποίες θα κληθούν να αναλάβουν τους διαγωνισμούς για την ανάδειξη αναδόχων για το ως άνω έργο, θα προκαλέσουν σοβαρές καθυστερήσεις με αποτέλεσμα την ταλαιπωρία μαθητών και γονέων στο μέσο της σχολικής χρονιάς.

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί: ποια μέτρα θα λάβουν ώστε:

να υλοποιηθεί η δέσμευση για την ομαλή εκτέλεση του έργου της μεταφοράς μαθητών έως το τέλος του έτους;
να καθοριστεί με σαφήνεια το καθεστώς που θα ισχύσει για τη μεταφορά μαθητών από τον επόμενο χρόνο; 
να εξασφαλιστούν τα απαραίτητα κονδύλια για τη χρηματοδότηση των Δήμων και να υλοποιήσουν απρόσκοπτα το έργο της μεταφοράς των μαθητών;

Οι ερωτώντες βουλευτές:
Τάσος Κουράκης
Ευαγγελία Αμμανατίδου-Πασχαλίδου