2010

Σε χωματερή ζώων έχει μετατραπεί ο Νομός Θεσσαλονίκης

Βουλευτής Ν.Δ. Β' Θεσσαλονίκης, κ. Θεόδωρος Καράογλου
Θέμα: Σε χωματερή ζώων έχει μετατραπεί ο Νομός Θεσσαλονίκης
Προς: Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κ. Τίνα Μπιρμπίλη, και Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Κατερίνα Μπατζελή.

Εκτεταμένο πρόβλημα όσον αφορά στη διαχείριση ζωικών αποβλήτων αντιμετωπίζει ο νομός Θεσσαλονίκης, στον οποίο η κτηνοτροφία είναι ιδιαιτέρως ανεπτυγμένη. Σε όλο το νομό υπάρχουν καταγεγραμμένα 2.020 βουστάσια, 44 χοιροστάσια, 8 σφαγεία, 38 τυροκομεία και μεγάλος αριθμός πτηνοτροφικών μονάδων, καθώς και αιγοπροβάτων.

Τα μεγέθη είναι πραγματικά ανησυχητικά, καθώς στο νομό Θεσσαλονίκης μόνο τα βοοειδή ξεπερνούν τις 131.000, με μέσο όρο ετησίως θνησιμότητας 10%, ποσοστό που αντιστοιχεί σε περισσότερες από 13.000 νεκρά βοοειδή. Εάν υπολογιστεί δε ο μέσος όρος βάρους έκαστου ζώου στα 400 κιλά, μεταφράζεται ετησίως σε περισσότερους από 5 τόνους κρέατος νεκρών ζώων προς διαχείριση στο νομό Θεσσαλονίκης. 

Σε αυτόν τον αριθμό θα πρέπει να συνυπολογιστούν και 12.000 τόνοι αποβλήτων των σφαγείων και 68.500 περίπου τόνων αποβλήτων των τυροκομείων, για τα οποία σήμερα δεν υπάρχουν κατάλληλες υποδομές διαχείρισης με αποτέλεσμα να διοχετεύονται στο περιβάλλον χωρίς πρόβλεψη για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον. 

Κατόπιν τούτων ερωτάται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

  1. Τι μέτρα προβλέπεται να λάβουν άμεσα τα αρμόδια Υπουργεία για την ορθολογική και ολοκληρωμένη διαχείριση των κτηνοτροφικών αποβλήτων στον νομό Θεσσαλονίκης;
  2. Προβλέπεται να προβούν σε ενέργειες τα αρμόδια Υπουργεία για τον περιορισμό της οικολογικής ζημιάς που έχει σημειωθεί από την μη ελεγχόμενη και ανεξέλεγκτη διοχέτευση κτηνοτροφικών αποβλήτων σε όλο τον νομό Θεσσαλονίκης;
  3. Σκοπεύει να προχωρήσει το αρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής στην προώθηση και δημιουργία υποδομών για τη διαχείριση των κτηνοτροφικών αποβλήτων με σκοπό την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά παράλληλα και στην έγκυρη ενημέρωση των κτηνοτρόφων για τις δυνατότητες συνεργασίας με εταιρείες διαχείρισης αποβλήτων για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή;