2010

Αναστολή πλειστηριασμών

Πρόεδρος Κ.Ο. ΣΥΡΙΖΑ και του Συνασπισμού της Αριστεράς των Κινημάτων και της Οικολογίας. κ. Αλέξης Τσίπρας
Θέμα: Αναστολή πλειστηριασμών
Προς: Υπουργό Οικονομικών, κ. Γεώργιο Παπακωνσταντίνου,

Ο Ν. 3814/10  (ΦΕΚ 3/Α/12-1-2010-άρθρο δεύτερο παράγραφος 3) τροποποίησε  το άρθρο  5 της από  16-9-2009 Πράξης Νομοθετικού  Περιεχομένου  (ΦΕΚ 181 ΤΕΥΧΟΣ Α΄) το οποίο  ανέστελλε ως τις 31-12-2009 τους πλειστηριασμούς που επισπεύδονται για  ικανοποίηση απαιτήσεων μέχρι του ποσού των 200.000 ευρώ, από πιστωτικά ιδρύματα και εταιρίες παροχής πιστώσεων, καθώς και από εκδοχείς των απαιτήσεων αυτών. Η τροποποίηση  όρισε την ισχύ της αναστολής  τους μέχρι 30-6-2010.

Με δεδομένο ότι τα οικονομικά μέτρα που ψηφίστηκαν από την κυβέρνηση δυσχεραίνουν ακόμη περισσότερο την κατάσταση των οφειλετών,

Ερωτάται ο  κ. Υπουργός

Προτίθεστε να δώσετε νέα παράταση της αναστολής των πλειστηριασμών, τουλάχιστον μέχρι  31-12-2010;